Проект рішення сесії районної ради Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 22 лютого 2019 № 7/36-639

Posted in 2019 рік

                                                                ПРОЕКТ                                                                                                                                                                           

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 _________________________ № _________

 смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581

«Про районний бюджет на 2019 рік»

зі змінами від 22 лютого 2019 № 7/36-639

  

            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2019 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

  ВИРІШИЛА:

 1.  Визначити на 2019 рік:

 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1 до цього рішення;

 - видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення.

2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти згідно додатку 1 та спрямувати за видатками згідно додатку 3 до цього рішення.

3. Затвердити дефіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2 та спрямувати за видатками згідно  додатку 3 до цього рішення.

4. Визначити профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Визначити дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3 до цього рішення.

            7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

            8. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.

            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

 Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО

      Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
Доходи
 районного бюджету на 2019 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53672,300 53672,300 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44643,300 44643,300 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 949,000 949,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7180,000 7180,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 900,000 900,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3180,337 249,000 2931,337 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  249,000 249,000 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 249,000 249,000 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 44,000 44,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  205,000 205,000 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  0,000 0,000 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1352,235 0,000 1352,235 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1525,529 0,000 1525,529 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   53,573 0,000 53,573 0,000
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 56862,637 53931,300 2931,337 0,000
40000000 Офіційні трансферти   222932,427 211444,308 11488,119 11488,119
41000000 Від органів державного управління   222932,427 211444,308 11488,119 11488,119
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 30666,000 30666,000 0,000 0,000
41020100 Базова дотація  30666,000 30666,000 0,000 0,000
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 85988,943 74500,824 11488,119 11488,119
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 13785,743 2297,624 11488,119 11488,119
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  53127,100 53127,100 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  19076,100 19076,100 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9837,192 9837,192 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9837,192 9837,192 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 96440,292 96440,292 0,000 0,000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 30594,800 30594,800 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5131,000 5131,000 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 54482,900 54482,900 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1483,000 1483,000 0,000 0,000
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1161,400 1161,400 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 96,700 96,700 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 1794,800 1794,800 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 164,000 164,000 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1531,692 1531,692 0,000 0,000
X Разом доходів 279795,064 265375,608 14419,456 11488,119
           
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
           
Заступник начальника фінансового управління      

О.ПОКЛОНСЬКА

 

      Додаток 2    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 13101,106 2837,967 10263,139 10263,139
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 13101,106 2837,967 10263,139 10263,139
208100 На початок періоду 18682,613 18682,613 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 5581,507 5581,507 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -10263,139 10263,139 10263,139
600000 Фінансування за активними операціями 13101,106 2837,967 10263,139 10263,139
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 13101,106 2837,967 10263,139 10263,139
602100 На початок періоду 18682,613 18682,613 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 5581,507 5581,507 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -10263,139 10263,139 10263,139
X Загальне фінансування 13101,106 2837,967 10263,139 10263,139
           
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації      
           
Заступник начальника фінансового управління       О.ПОКЛОНСЬКА
                        Додаток 3      
                        до рішення районної ради    
                        ____________________№_______  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
                              (тис.грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4595,040 4595,040 3246,367 199,969 0,000 1843,829 293,300 1550,529 127,327 1369,921 293,300 6438,869
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4595,040 4595,040 3246,367 199,969 0,000 1843,829 293,300 1550,529 127,327 1369,921 293,300 6438,869
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4222,231 4222,231 2941,926 142,218 0,000 1641,829 93,300 1548,529 127,327 1369,921 93,300 5864,060
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 370,809 370,809 304,441 57,751 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 372,809
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000
0200000     Нікольська райдержадміністрація(головний розпорядник) 31242,932 31242,932 17202,712 3491,168 0,000 1244,272 826,514 417,758 310,882 0,000 826,514 32487,205
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 31242,932 31242,932 17202,712 3491,168 0,000 1244,272 826,514 417,758 310,882 0,000 826,514 32487,205
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 22792,145 22792,145 17202,712 2526,749 0,000 1179,430 761,672 417,758 310,882 0,000 761,672 23971,575
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1693,607 1693,607 0,000 964,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1693,607
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1168,461 1168,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1168,461
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 164,000 164,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 164,000
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 5424,720 5424,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5424,720
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,842 64,842 0,000 0,000 0,000 64,842 64,842
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації(головний розпорядник) 114672,868 114672,868 92326,641 14022,824 0,000 17101,366 16220,116 881,250 0,000 0,000 16220,116 131774,234
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 114672,868 114672,868 92326,641 14022,824 0,000 17101,366 16220,116 881,250 0,000 0,000 16220,116 131774,234
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23842,210 23842,210 18225,543 3473,114 0,000 845,025 14,400 830,625 0,000 0,000 14,400 24687,235
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 86681,150 86681,150 70765,660 10304,184 0,000 14047,167 13996,542 50,625 0,000 0,000 13996,542 100728,317
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1357,030 1357,030 742,767 222,320 0,000 2209,174 2209,174 0,000 0,000 0,000 2209,174 3566,204
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 798,976 798,976 738,544 9,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 798,976
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1962,732 1962,732 1854,127 14,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1962,732
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 30,770 30,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,770
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 98662,705 98662,705 5290,933 256,377 0,000 187,500 150,000 37,500 37,500 0,000 150,000 98850,205
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації(відповідальний виконавець) 98662,705 98662,705 5290,933 256,377 0,000 187,500 150,000 37,500 37,500 0,000 150,000 98850,205
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 5594,800 5594,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5594,800
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 25000,000 25000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25000,000
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 556,000 556,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 556,000
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4575,000 4575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4575,000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 144,108 144,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 144,108
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 195,200 195,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,200
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 24823,640 24823,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24823,640
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3103,000 3103,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3103,000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6631,190 6631,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6631,190
0813049 3049 1040 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 178,960 178,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 178,960
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 94,000 94,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8880,140 8880,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8880,140
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2204,320 2204,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2204,320
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1029,190 1029,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1029,190
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 120,100 120,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,100
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 8,060 8,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,060
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 10,390 10,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,390
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5792,973 5792,973 5290,933 256,377 0,000 187,500 150,000 37,500 37,500 0,000 150,000 5980,473
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 224,290 224,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,290
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2,810 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,810
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 11,100 11,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,100
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 294,814 294,814 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 294,814
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1483,000 1483,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1483,000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 201,320 201,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 201,320
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 13195,666 13195,666 11576,629 700,930 0,000 4305,627 4261,327 19,300 0,000 3,000 4286,327 17501,294
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 13195,666 13195,666 11576,629 700,930 0,000 4305,627 4261,327 19,300 0,000 3,000 4286,327 17501,294
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3250,425 3250,425 3114,900 98,079 0,000 1033,555 993,555 15,000 0,000 0,000 1018,555 4283,980
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2641,736 2641,736 2347,455 205,544 0,000 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 2642,036
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1198,455 1198,455 984,198 62,011 0,000 9,100 8,100 1,000 0,000 0,000 8,100 1207,555
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5561,312 5561,312 4633,689 311,585 0,000 3262,672 3259,672 3,000 0,000 3,000 3259,672 8823,985
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 543,738 543,738 496,387 23,711 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 543,738
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3024,363 3024,363 2241,016 178,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3024,363
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3024,363 3024,363 2241,016 178,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3024,363
1113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 687,902 687,902 626,944 34,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 687,902
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 179,380 179,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,380
1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1265,388 1265,388 1030,711 66,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1265,388
1115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 791,693 791,693 583,361 77,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 791,693
1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 2820,000 1500,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2820,000
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 2820,000 1500,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2820,000
3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 320,000 0,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000
X X X Усього 268213,575 266893,575 131884,298 18849,647 320,000 24682,595 21751,258 2906,337 475,709 1372,921 21776,258 292896,170
                               
                               
Керуючий справами районної ради                 О.ГОРБАТЕНКО      
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
                               
Заступник начальника фінансового управління               О.ПОКЛОНСЬКА      
                                     
                                     
  Обсяги видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету  по галузі освіта у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів   
(Загальний фонд)      
                                     
№ п/п Найменування  загальноосвітнього навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату  педагогічних працівників Оплата праці і нарахування на заробітну плату  технічного персоналу/дошкільне відділення Малинівського НВК Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік
2272 2273 2274 2275 2230 2210 у т.ч. запчастини,  предмети, матеріали та обладнання у т.ч. видатки на підвезення учнів у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2240 у т.ч. оплата послуг (крім комунальних) у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2250 2800
1 КЗ  «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 11237,1 4633,451 27,695 586,666 2140,221   348,365 722,630 593,936 117,251 11,443 158,700 128,700 30,000   5,200 19860,028
2 Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І- ступеня № 2 Нікольської районної ради  6908,2 1821,181 54,258 262,342 1091,790   216,200 38,685 38,685     65,226 65,226     0,600 10458,482
3 КЗ  «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4578,6 1097,738 11,524 140,068 409,454   241,425 105,442 86,413 19,029   88,721 88,721     2,600 6675,572
4 КЗ «Зеленоярська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2344,7 1004,968   624,878     12,750 94,262 33,113 61,149   33,600 33,600     0,600 4115,758
5 КЗ  «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3767,5 1114,313   78,785 375,468   172,350 270,542 199,773 63,140 7,629 64,740 44,740 20,000   0,600 5844,298
6 КЗ  «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2263,9 705,882 0,624 711,359     77,100 161,507 161,507     227,380 227,380     0,600 4148,352
7 КЗ  «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2085,8 790,052   18,442 272,619   59,400 268,964 244,250 24,714   55,350 55,350     0,600 3551,227
8 КЗ  «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2670,9 1085,366   94,913 728,624   94,950 166,797 166,797     81,720 81,720     2,600 4925,870
9 КЗ  «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2602 950,245   64,672 374,947   30,600 228,018 213,659 14,359   49,905 49,905   4,280 2,200 4306,867
10 КЗ « Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради» 4546,3 1059,982   58,882 370,071   118,440 207,497 162,252 45,245   39,056 39,056     2,600 6402,828
11 КЗ  «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2459 1034,128   67,740   434,120 100,350 107,682 73,266 30,602 3,814 33,490 23,490 10,000   2,600 4239,110
12 КЗ  «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4460,6 1257,588   54,719   757,708 135,660 71,158 42,741 24,603 3,814 362,589 352,589 10,000 5,590 2,600 7108,212
13 КЗ  «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3202,5 1083,666 11,195 93,678   386,722 122,400 115,432 79,873 35,559   26,353 26,353     2,600 5044,546
  Всього: 53127,100 17638,560 105,296 2857,144 5763,194 1578,550 1729,990 2558,616 2096,265 435,651 26,700 1286,830 1216,830 70,000 9,870 26,000 86681,150
                                     
Керуючий справами районної ради                   О.ГОРБАТЕНКО            
                                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                            
Заступник начальника фінансового управління                 О.ПОКЛОНСЬКА            
                        Додаток 3-2   
                        до рішення районної ради
                        _____________ № ___________
                             
                             
  Розрахункові граничні показники видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі освіта у розрізі дошкільних навчальних закладів 
                             
№ п/п Найменування дошкільного навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату   Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік  
2111 2120 2272 2273 2274 2275 2230 2210 2240 2282 2800  
1 Комунальний заклад  Нікольський ясла-садок № 1 «Сонечко» Нікольської районної ради 2259,011 496,982 12,523 113,658   311,103 281,250 6,140 23,134   1,500 3505,301  
2 Комунальний заклад Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» Нікольської районної ради 2112,360 464,719 16,898 97,131 319,531   352,500 6,140 29,634   1,500 3400,413  
3 Комунальний заклад  Аслановський ясла-садок Нікольської районної ради 1021,006 224,621 0,503 42,066   158,346 91,875 13,260 21,134   1,500 1574,311  
4 Комунальний заклад  Бойовський ясла-садок «Сонечко» Нікольської районної ради 1307,075 287,557 7,358 65,617 254,673   142,500 6,360 29,634   1,500 2102,274  
5 Комунальний заклад Зорянський ясла-садок Нікольської районної ради 1262,176 277,679 11,249 78,417 249,860   135,000 5,760 28,134   1,500 2049,775  
6 Комунальний заклад Кальчицький ясла-садок  Нікольської районної ради 1341,899 295,218 7,323 57,444 357,694   138,750 11,660 31,134   1,500 2242,622  
7 Комунальний заклад Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради 744,250 163,735 0,000 208,561     86,250 5,690 22,134   1,500 1232,120  
8 Комунальний заклад  Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради 988,943 217,568 0,000 42,652   149,000 88,125 5,690 22,134   1,500 1515,612  
9 Комунальний заклад Новокраснівський ясла-садок Нікольської районної ради 1345,667 296,047 9,700 81,108 327,439   181,875 6,360 32,634   1,500 2282,330  
10 Комунальний заклад Тополинський  ясла-садок «Топольок» Нікольської районної ради 971,970 213,833 6,610 57,734   168,973 82,500 5,690 21,134   1,500 1529,944  
11 Комунальний заклад  Темрюцький ясла-садок «Лукомор'є» Нікольської районної ради  1071,234 235,672 0,000 57,756   95,625 131,250 5,690 22,634   1,500 1621,361  
12 Комунальний заклад Зеленоярський дитячий садок «Ромашка» Нікольської районної ради  513,378 112,943 0,000 106,562     22,500 4,080 23,784 1,400 1,500 786,147  
  Всього: 14938,969 3286,574 72,164 1008,706 1509,197 883,047 1734,375 82,520 307,258 1,400 18,000 23842,210  
                             
Керуючий справами районної ради                       О.ГОРБАТЕНКО
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                  
Заступник начальника фінансового управління                     О.ПОКЛОНСЬКА
                             
                                  Додаток  4        
                                  до рішення районної ради      
                                  _____________________ № ____________
                                           
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік            
                                           
                                        тис.грн  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з обласного бюджету загального фонду спеціального фонду субвенція загального фонду 
базова дотація дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно - ресурсні центри) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на здійснення програм соціального захисту Всього інша
  з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення  рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індівідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на  компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на виконання окремих державних програм соціального захисту населення:пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп
цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб
Нікольська селищна рада                               -147,8 -147,8    
Боївська сільська рада                               -154,84 -154,84    
Зорянська сільська рада                               -251,425 -251,425    
Зеленоярська сільська рада                               0,00      
Кальчицька сільська рада                               -230,3008 -230,3008    
Касянівська сільська рада                               -215,45 -215,45    
Малоянисольська сільська рада                               0,00      
Новокраснівська сільська рада                               0,00      
Республіканська сільська рада                               -112,5 -112,5    
Темрюцька сільська рада                               -144,942 -144,942    
Тополинська сільська рада                               -156,13 -156,13    
                                       
районний бюджет 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 2297,624 11488,119 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 1531,6918 1413,3918 11,1 107,2
                                       
ВСЬОГО 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 2297,624 11488,119 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 1531,6918 1413,3918 11,1 107,2
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Керуючий справами районної ради                             О.ГОРБАТЕНКО            
                                           
                                           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                                    
                                           
Заступник начальника фінансового управління                           О.ПОКЛОНСЬКА            
      Додаток  5        
      до рішення районної ради      
      _____________________ № ____________  
               
               
               
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
               
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  Найменування об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків бюджету розвитку
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
спрямування коштів до бюджету розвитку при затверджені бюджету на поточний бюджетний період вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету
субвенції селищної та сільських рад
Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник)
Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець)
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на перерахунок та експертну оцінку кошторисної документації до проекту "Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1 смт. Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)" 245,9630   245,963    
на придбання обладнання та предметів довгострокового користування структурним підрозділам Центральної районної лікарні  515,709   515,709    
0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони на придбання радіостанції Motorola DP - 4400 с зарядним пристроєм (18,29526 тис. грн), радіостанції Motorola DМ - 4600 у стаціонарному виконанні (30,74802 тис. грн) та ноутбука (15,799 тис. грн) 64,84228   64,84228    
ВСЬОГО за головним розпорядником 826,51428 0,000 826,51428 0,000 0,000
Відділ освіти Нікольської  райдержадміністрації (головний розпорядник)
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (Коригування), село Республіка Нікольського району" 1000,000   1000,000    
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Темрюк вул. Центральна, 74" 200,000   200,000    
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Зелений Яр, вул. Центральна, 31 б" 240,000   240,000    
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна вікон на металопластикові КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Миру, 92" 180,000   180,000    
на придбання автобусу спеціалізованого для перевезення школярів КЗ "Нікольська  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.  Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 925,000   925,000    
на придбання автобусу спеціалізованого для перевезення школярів КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області"  975,000   975,000    
на виготовлення  проектно - кошторисної документації та замовлення експертного звіту до комплексного проекту: "Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 550,674   550,674    
на виготовлення проектно - кошторисної документації та замовлення експертного звіту до проекту: "Реконструкція системи теплопостачання комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа"  169,88903   169,88903    
на  проведенняекспертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 63,084 63,084      
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" (Пул 2а) 9639,460       9639,460
на придбання підручників для КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 2,340     2,340  
на придбання комп'ютерної та оргтехники для КЗ "Новокраснівська ЗОШ І - ІІІ ступенів"  51,09492   51,09492    
0611010 Надання дошкільної освіти на придбання холодильника для КЗ "Кальчицький ясла - садок Нікольської районної ради Донецької області" 14,400     14,400  
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  замовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 9,42545   9,42545    
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 2170,000   2170,000    
на придбання ноутбука (19,809 тис. грн) та мікрофону Beyerdynamic M 88 TG (9,94 тис. грн) для матеріально - технічного забезпечення військово - патріотичної спортивної гри "Сокіл (Джура)"  29,749   29,749    
ВСЬОГО за головним розпорядником 16220,1164 63,084 6500,8324 16,740 9639,460
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на придбання автомобілю для життєдіяльності відділення стаціонарного догляду для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" Нікольського територіального центру надання соціальних послуг Донецької області 150,000   150,000    
ВСЬОГО за головним розпорядником 150,000 0,000 150,000 0,000 0,000
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)    
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)    
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на проведення експертизи проекту: "Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району" 8,100   8,100    
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" за адресою: Донецька область, смт Нікольске, вул. Свободи, 97 (коригування) (Пул 1) 943,855       943,855
на розробку проектно - кошторисної документації "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі, за адресою: 87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи,97" 49,700   49,700    
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на проведення експертизи проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі районного будинку культури смт Нікольське Донецької області за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, буд.126" (коригування) 30,9444   30,9444    
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" (Пул 2а) 3202,428       3202,428
на придбання банерів для оформлення пересувної сцени (18,8 тис. грн) та придбання банеру 8х5 м (7,5 тис. грн) 26,300   26,300    
ВСЬОГО за головним розпорядником 4261,3274 0,000 115,0444 0,000 4146,283
Нікольська районна рада (головний розпорядник)
Нікольська районна рада (відповідальний виконавець)
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на придбання 5 системних блоків (75,3 тис грн),                                        2 багатофункціональних пристріїв ( 18,0 тис грн)                                93,300   93,300    
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на виконання заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік щодо забезпечення державної безпеки, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності 200,000   200,000    
ВСЬОГО за головним розпорядником 293,300 0,000 293,300 0,000 0,000
РАЗОМ 21751,25808 63,084 7885,69108 16,740 13785,743
               
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО  
               
               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                       
               
Заступник начальника фінансового управління     О.ПОКЛОНСЬКА  
                                        Додаток  6    
                                        до рішення районної ради  
                                        _____________________ № ____________
                                             
                                             
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році    
                                            тис. грн
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Дошкільна освіта" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.16. "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.19. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.20. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.23. "Заходи, повязані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017 - 2021 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.22. "Культура і туризм" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.21. "Фізичне виховання та спорт" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.26. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки",  розділ 3.2 підрозділ 3.2.2. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки",  розділ 3.2 підрозділ 3.2.4. "Культура і туризм" Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі на 2017 - 2019 роки РАЗОМ у тому числі джерела фінансування
субвенції місцевих бюджетів субвенцій з державного бюджету вільні залишки
                                             
Нікольська селищна рада     42,800           55,000   50,000               147,800 147,8000    
Боївська сільрада     143,840           10,000                 1,000 154,840 154,8400    
Зорянська сільрада   49,700 190,425             11,300                 251,425 251,425    
Зеленоярська сільрада                                            
Кальчицька сільрада 20,300 64,0508 129,000             16,950                 230,3008 230,3008    
Касянівська сільрада     211,050           4,400                   215,450 215,450    
Малоянисольська сільрада                                            
Новокраснівська сільрада                                            
Республіканська сільрада     82,500           30,000                   112,500 112,500    
Темрюцька сільрада   2,340 79,560     33,042     30,000                   144,942 144,942    
Тополинська сільрада     81,600     39,534     35,000                   156,134 156,134    
                                             
районний бюджет 7,250 2161,900 87,84 324,908 5519,11645 2597,099 320,000 200,000   266,564 5,606 70,000 824,9804 95,000 64,84228       12545,10578     10290,80078
                                             
обласний бюджет                                            
                                             
державний бюджет                               9639,460 4146,283   13785,743   13785,743  
                                             
ВСЬОГО 27,550 2277,9908 1048,615 324,908 5519,11645 2669,67465 320,000 200,000 164,400 294,814 55,606 70,000 824,9804 95,000 64,84228 9639,460 4146,283 1,000 27744,24058 1413,3918 13785,743 10290,80078
                                             
                                             
Керуючий справами районної ради                                 О.ГОРБАТЕНКО      
                                             
                                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                                    
                                             
Заступник начальника фінансового управління                               О.ПОКЛОНСЬКА