Проєкт рішення районної ради "Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 29 жовтня 2019 № 7/42-736"

Posted in 2019 рік

                                                           ПРОЄКТ                                                                                                                                                                           

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 _________________________ № _________

 смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581

«Про районний бюджет на 2019 рік»

зі змінами від 29 жовтня 2019 № 7/42-736

             Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2019 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

  ВИРІШИЛА:

 1.  Визначити на 2019 рік:

 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1 до цього рішення;

 - видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення.

2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти згідно додатку 1 та спрямувати за видатками згідно додатку 3 до цього рішення.

3. Визначити профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Визначити дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3 до цього рішення.

            6. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

            7. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.

            8. Додаток  4-1 залишити без змін.

            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

  Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО

      Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
Доходи
 районного бюджету на 2019 рік
          тис.грн
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53672,300 53672,300 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44643,300 44643,300 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 949,000 949,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7180,000 7180,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 900,000 900,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3180,337 249,000 2931,337 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  249,000 249,000 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 249,000 249,000 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 44,000 44,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  205,000 205,000 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  0,000 0,000 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1352,235 0,000 1352,235 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1525,529 0,000 1525,529 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   53,573 0,000 53,573 0,000
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 56862,637 53931,300 2931,337 0,000
40000000 Офіційні трансферти   228937,314 219805,568 9131,746 9131,746
41000000 Від органів державного управління   228937,314 219805,568 9131,746 9131,746
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 30666,000 30666,000 0,000 0,000
41020100 Базова дотація  30666,000 30666,000 0,000 0,000
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 92873,504 83891,758 8981,746 8981,746
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 10778,096 1796,350 8981,746 8981,746
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  53127,100 53127,100 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  19076,100 19076,100 0,000 0,000
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 9892,208 9892,208 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9857,992 9857,992 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9837,192 9837,192 0,000 0,000
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 20,800 20,800 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 95539,818 95389,818 150,000 150,000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 19771,902 19771,902 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5131,000 5131,000 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 54482,900 54482,900 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1483,000 1483,000 0,000 0,000
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі 1543,304 1543,304 0,000 0,000
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1161,400 1161,400 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 103,920 103,920 0,000 0,000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 736,140 736,140 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 2769,700 2769,700 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 164,000 164,000 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5961,710 5811,710 150,000 150,000
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 490,210 490,210 0,000 0,000
41054500 Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1740,632 1740,632 0,000 0,000
X Разом доходів 285799,951 273736,868 12063,083 9131,746
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
           
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ
      Додаток 2    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
           
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
          тис.грн
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
208100 На початок періоду 24172,428 24172,428 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 5581,507 5581,507 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -23548,791 23548,791 23548,791
X Загальне фінансування 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
602100 На початок періоду 24172,428 24172,428 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 5581,507 5581,507 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -23548,791 23548,791 23548,791
X Загальне фінансування 18590,921 -4957,870 23548,791 23548,791
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації      
           
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ
           
                        Додаток 3      
                        до рішення районної ради    
                        ____________________№_______  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
                              тис.грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4398,640 4398,640 3246,367 200,195 0,000 1891,929 341,400 1550,529 127,327 1369,921 341,400 6290,569
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4398,640 4398,640 3246,367 200,195 0,000 1891,929 341,400 1550,529 127,327 1369,921 341,400 6290,569
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4025,831 4025,831 2941,926 142,218 0,000 1689,929 141,400 1548,529 127,327 1369,921 141,400 5715,760
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 370,809 370,809 304,441 57,977 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 372,809
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000
0200000     Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 28819,378 28819,378 17519,912 3491,168 0,000 2211,349 1793,591 417,758 310,882 0,000 1793,591 31030,727
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 28819,378 28819,378 17519,912 3491,168 0,000 2211,349 1793,591 417,758 310,882 0,000 1793,591 31030,727
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 23552,649 23552,649 17519,912 2526,749 0,000 1797,863 1380,105 417,758 310,882 0,000 1380,105 25350,512
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1892,068 1892,068 0,000 964,419 0,000 275,053 275,053 0,000 0,000 0,000 275,053 2167,121
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1168,461 1168,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1168,461
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 164,000 164,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 164,000
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1937,201 1937,201 0,000 0,000 0,000 73,591 73,591 0,000 0,000 0,000 73,591 2010,791
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,842 64,842 0,000 0,000 0,000 64,842 64,842
0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 105,000 105,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105,000
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 119641,397 119641,397 92360,245 13912,415 0,000 19864,512 18983,262 881,250 0,000 0,000 18983,262 139505,909
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 119641,397 119641,397 92360,245 13912,415 0,000 19864,512 18983,262 881,250 0,000 0,000 18983,262 139505,909
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 24765,159 24765,159 18326,199 3362,705 0,000 1322,638 492,013 830,625 0,000 0,000 492,013 26087,797
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 90929,707 90929,707 70835,410 10304,184 0,000 16310,068 16259,443 50,625 0,000 0,000 16259,443 107239,776
      у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом   «Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія"  з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області»  в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 85,175 85,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,175
      у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва  «Нікольська гімназія "Софія"з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області» на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія"  з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області»  в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  255,526 255,526 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 255,526
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1261,249 1261,249 742,767 222,320 0,000 2213,585 2213,585 0,000 0,000 0,000 2213,585 3474,834
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 661,002 661,002 603,236 9,157 0,000 11,000 11,000 0,000 0,000 0,000 11,000 672,002
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 633,573 633,573 573,917 4,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 633,573
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 34,770 34,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,770
0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1355,937 1355,937 1278,717 9,366 0,000 7,220 7,220 0,000 0,000 0,000 7,220 1363,157
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 88873,535 88873,535 5255,642 275,867 0,000 1730,804 1693,304 37,500 37,500 0,000 1693,304 90604,339
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 88873,535 88873,535 5255,642 275,867 0,000 1730,804 1693,304 37,500 37,500 0,000 1693,304 90604,339
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 4917,432 4917,432 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4917,432
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 14854,470 14854,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14854,470
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 556,000 556,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 556,000
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4575,000 4575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4575,000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 40,108 40,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,108
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 336,498 336,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 336,498
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 20322,400 20322,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20322,400
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3103,000 3103,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3103,000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6574,690 6574,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6574,690
0813049 3049 1040 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 178,960 178,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 178,960
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 94,000 94,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8880,140 8880,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8880,140
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2560,320 2560,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2560,320
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1030,090 1030,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1030,090
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 203,700 203,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 203,700
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 8,060 8,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,060
0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях 4117,240 4117,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4117,240
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 10,390 10,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,390
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5792,973 5792,973 5255,642 275,867 0,000 187,500 150,000 37,500 37,500 0,000 150,000 5980,473
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 777,560 777,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 777,560
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 224,290 224,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,290
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2,810 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,810
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 6,500 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,500
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 325,534 325,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 325,534
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1483,000 1483,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1483,000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 394,070 394,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 394,070
0816083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1543,304 1543,304 0,000 0,000 0,000 1543,304 1543,304
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 14023,599 14023,599 11333,041 721,730 0,000 5962,851 5918,551 19,300 0,000 3,000 5943,551 19986,449
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14023,599 14023,599 11333,041 721,730 0,000 5962,851 5918,551 19,300 0,000 3,000 5943,551 19986,449
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3262,120 3262,120 3114,900 98,079 0,000 99,037 59,037 15,000 0,000 0,000 84,037 3361,158
      у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом   «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі за адресою: Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97 (коригування)»  в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 2,674 2,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,674
      у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва  «Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі » на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі за адресою: Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97(коригування)»  в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  8,021 8,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,021
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2578,995 2578,995 2276,424 205,544 0,000 116,554 116,254 0,300 0,000 0,000 116,254 2695,549
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1212,313 1212,313 984,198 62,011 0,000 17,100 16,100 1,000 0,000 0,000 16,100 1229,413
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 6490,802 6490,802 4525,502 332,385 0,000 5730,159 5727,159 3,000 0,000 3,000 5727,159 12220,962
      у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна,  48 (коригування)» в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 8,896 8,896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,896
      у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Сільський будинок культури с. Малоянисоль,  вул. Центральна, буд. 48» на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)» в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  26,687 26,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,687
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 479,368 479,368 432,017 23,711 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 479,368
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3134,362 3126,023 2212,920 163,202 8,339 1833,010 1833,010 0,000 0,000 0,000 1833,010 4967,372
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3134,362 3126,023 2212,920 163,202 8,339 1833,010 1833,010 0,000 0,000 0,000 1833,010 4967,372
1113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 658,871 658,871 598,848 34,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 658,871
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 293,780 293,780 0,000 0,000 0,000 35,600 35,600 0,000 0,000 0,000 35,600 329,380
1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1296,796 1296,796 1030,711 66,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1296,796
1115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 784,915 776,576 583,361 62,195 8,339 1797,410 1797,410 0,000 0,000 0,000 1797,410 2582,325
1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 9888,087 1653,879 0,000 0,000 7234,208 2117,420 2117,420 0,000 0,000 0,000 2117,420 12005,507
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 9888,087 1653,879 0,000 0,000 7234,208 2117,420 2117,420 0,000 0,000 0,000 2117,420 12005,507
3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 7234,208 0,000 0,000 0,000 7234,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7234,208
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 153,879 153,879 0,000 0,000 0,000 2117,420 2117,420 0,000 0,000 0,000 2117,420 2271,299
X X X Усього 268778,998 260536,451 131928,127 18764,577 7242,547 35611,874 32680,537 2906,337 475,709 1372,921 32705,537 304390,872
                               
                               
Керуючий справами районної ради                 О.ГОРБАТЕНКО      
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
Начальник фінансового управління                 Т.ГУЦ        
                                         
                                  Додаток 3-1    
                                  до рішення районної ради  
                                  ______________ № _____________
                                         
                                         
  Обсяги видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету  по галузі освіта у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів   
(Загальний фонд)      
№ п/п Найменування  загальноосвітнього навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату  педагогічних працівників Оплата праці і нарахування на заробітну плату  педагогічних працівниківза рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами Оплата праці і нарахування на заробітну плату  технічного персоналу/дошкільне відділення Малинівського НВК Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші незахищені видатки Разом на рік
Всього у т.ч. Всього предмети, матеріали , обладнання та інвентар у т.ч. Всього оплата послуг (крім комунальних) у т.ч. Видатки на відрядження  Інші поточні видатки
оплата водопостачання та водовідведен ня оплата електроенергії оплата природного газу оплата інших енергоносіїв запчастини,  предмети, матеріали та обладнання видатки на підвезення учнів матеріали та обладнання за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами оплата послуг за рахунок районного бюджету оплата послуг за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
1 КЗ  «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 11237,1 29,75 4633,451 2754,582 27,695 686,666 2040,221   516,918 1091,855 832,498 247,914 11,443 266,011 265,761 0,250   5,200 20534,867
2 Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І- ступеня № 2 Нікольської районної ради  6908,2   1821,181 1408,390 54,258 262,342 1091,790   567,350 134,285 134,285     404,006 404,00606     2,521 11245,933
3 КЗ  «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4578,6   1097,738 561,046 11,524 140,068 409,454   258,425 419,925 319,784 100,141   88,721 88,721     2,600 7007,055
4 КЗ «Зеленоярська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2344,7   1004,968 624,878   624,878     103,250 245,338 114,969 130,369   33,600 33,600     0,600 4357,334
5 КЗ  «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3747,5 20,0 1114,313 454,253   78,785 375,468   242,840 420,256 313,298 99,330 7,629 82,809 82,809     0,600 6082,571
6 КЗ  «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2202,9   705,882 711,983 0,624 711,359     151,105 199,627 199,627     227,380 227,380     0,600 4199,477
7 КЗ  «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2258,4   790,052 291,061   18,442 272,619   103,815 324,381 272,710 51,671   55,350 55,350     0,600 3823,659
8 КЗ  «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2670,9   1085,366 823,537   94,913 728,624   190,874 244,989 244,989     81,720 81,720     2,600 5099,986
9 КЗ  «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2602,0   950,245 439,619   64,672 374,947   221,960 364,764 331,219 33,545   216,799 216,799   4,280 2,200 4801,867
10 КЗ « Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради» 4546,3   1059,982 428,953   58,882 370,071   40,800 373,660 276,779 96,881   146,018 146,018     3,374 6599,087
11 КЗ  «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2459,0 10,0 1034,128 501,860   67,740   434,120 154,780 204,178 135,052 65,312 3,814 34,890 34,890     2,600 4401,436
12 КЗ  «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4424,0 10,0 1257,588 812,427   89,170   723,257 161,320 143,537 75,736 63,987 3,814 451,150 451,150   5,590 1,657 7267,268
13 КЗ  «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3147,5   1083,666 491,595 11,195 93,678   386,722 136,220 409,234 333,613 75,621   238,353 238,353     2,600 5509,168
  Всього: 53127,100 69,750 17638,560 10304,184 105,296 2991,595 5663,194 1544,099 2849,656 4576,029 3584,558 964,771 26,700 2326,806 2326,556 0,250 9,870 27,752 90929,707
                                         
Керуючий справами районної ради                       О.ГОРБАТЕНКО            
                                       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                                
Начальник фінансового управління                       Т.ГУЦ              
                        Додаток 3-2   
                        до рішення районної ради
                        ________________  №  _____________
                             
                             
Розрахункові граничні показники видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі освіта у розрізі дошкільних навчальних закладів       
(Загальний фонд)      
                             
Найменування дошкільного навчального закладу Оплата праці   Нарахування на заробітну плату   Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші незахищені видатки Разом на рік  
Всього у т.ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар оплата послуг (крім комунальних) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   інші поточні видатки  
оплата водопостачання та водовідведен ня оплата електроенергії оплата природного газу оплата інших енергоносіїв  
Комунальний заклад  Нікольський ясла-садок № 1 «Сонечко» Нікольської районної ради 2243,810 496,982 437,284 12,523 113,658   311,103 373,293 38,058 31,595   1,000 3622,022  
Комунальний заклад Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» Нікольської районної ради 2230,594 490,731 323,151 20,814 120,131 182,206   461,633 26,311 67,391   1,500 3601,310  
Комунальний заклад  Аслановський ясла-садок Нікольської районної ради 1021,006 224,621 200,915 0,503 42,066   158,346 117,285 13,260 22,268   1,500 1600,855  
Комунальний заклад  Бойовський ясла-садок «Сонечко» Нікольської районної ради 1307,075 287,557 327,648 7,358 65,617 254,673   166,250 6,360 29,634   1,500 2126,024  
Комунальний заклад Зорянський ясла-садок Нікольської районної ради 1262,176 277,679 339,526 11,249 78,417 249,860   176,785 11,760 46,134   1,500 2115,560  
Комунальний заклад Кальчицький ясла-садок  Нікольської районної ради 1341,899 295,218 422,461 7,323 57,444 357,694   161,875 41,603 91,134   1,500 2355,690  
Комунальний заклад Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради 744,250 163,735 208,561 0,000 208,561     100,625 5,690 78,093   1,500 1302,454  
Комунальний заклад  Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради 988,943 217,568 191,652 0,000 42,652   149,000 114,923 5,690 22,134   1,500 1542,410  
Комунальний заклад Новокраснівський ясла-садок Нікольської районної ради 1345,667 301,494 418,247 9,700 81,108 327,439   233,179 43,160 63,346   1,500 2406,593  
Комунальний заклад Тополинський  ясла-садок «Топольок» Нікольської районної ради 971,970 213,833 233,317 6,610 57,734   168,973 98,333 5,690 12,534   1,500 1537,177  
Комунальний заклад  Темрюцький ясла-садок «Лукомор'є» Нікольської районної ради  1071,234 235,672 153,381 0,000 153,381   0,000 153,125 5,690 172,244   1,500 1792,846  
Комунальний заклад Зеленоярський дитячий садок «Ромашка» Нікольської районної ради  485,644 106,841 106,562 0,000 106,562     32,410 4,080 23,784 1,400 1,500 762,221  
Всього: 15014,268 3311,931 3362,705 76,080 1127,331 1371,872 787,422 2189,714 207,352 660,29036 1,400 17,500 24765,15895  
                             
                          О.ГОРБАТЕНКО
                             
                             
                          Т.ГУЦ  
                                        Додаток  4                                      
                                        до рішення районної ради                                    
                                        _____________________ № ____________                    
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік                                    
                                                                          тис. грн    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з  Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з    
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам місцевого бюджету державному бюджету
з сільських бюджетів з обласного бюджету загального фонду спеціального фонду субвенція загального фонду  субвенція загального фонду субвенція спеціального фонду
базова дотація інша дотація  дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно - ресурсні центри) на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту Всього інша з районного бюджету
  з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету з районного бюджету з селищного та сільських бюджетів
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення  рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індівідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, обєднаних територіальних громадах Донецької області на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на організацію у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної увагита підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на  компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї на надання  медичної  допомоги у відділенні реабілітації хворих, постраждалих  внаслідок аварії на ЧАЕС на співфінансування об'єктів і заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на співфінансування видатків на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості на співфінансування видатків на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості на виконання програми  економічного та соціального розвитку
цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб
Нікольська селищна рада           6914,208                               Нікольська селищна рада -643,3186 -643,3186                          
Боївська сільська рада                                           Боївська сільська рада -173,588 -173,588                          
Зорянська сільська рада   -10,8                                       Зорянська сільська рада -600,050 -600,050                          
Зеленоярська сільська рада                                           Зеленоярська сільська рада -87,250 -87,250                          
Кальчицька сільська рада                                           Кальчицька сільська рада -779,47758 -779,47758                          
Касянівська сільська рада                                           Касянівська сільська рада -690,395 -770,395     80,0                    
Малоянисольська сільська рада                                           Малоянисольська сільська рада -251,6459 -251,6459                          
Новокраснівська сільська рада                                           Новокраснівська сільська рада -441,4462 -441,4462                          
Республіканська сільська рада   -10                                       Республіканська сільська рада -474,453 -474,453                          
Темрюцька сільська рада                                           Темрюцька сільська рада -144,942 -144,942                          
Тополинська сільська рада                                           Тополинська сільська рада -538,134 -388,134                       -150,0  
                                                                           
районний бюджет 30666,0 20,8 9837,192 53127,1 19076,1 2978,0 1796,35 8981,746 164,0 103,92 736,14 490,21 1161,4 1543,304 819,9 1949,8 1740,632 54482,9 5131,0 19771,90188 1483,0 районний бюджет 5731,7103 4754,7003 500,0 54,75   277,560 6,5 107,2 31,0            
                                                                           
                                            міський бюджет 66,43494                       66,43494        
                                                                               
обласний бюджет                                           обласний бюджет 2124,864                 7,444   1667,42 300,0 150,0  
                                                                           
державний бюджет                                           державний бюджет 200,0                           200,0
ВСЬОГО 30666,0 20,8 9837,192 53127,1 19076,1 9892,208 1796,35 8981,746 164,0 103,92 736,14 490,21 1161,4 1543,304 819,9 1949,8 1740,632 54482,9 5131,0 19771,90188 1483,0 ВСЬОГО 5961,71028 4754,7003 500,0 54,75 80,00 277,560 6,5 107,2 31,0 7,444 66,43494 1667,42 300,0 150,0 200,0
                                                                               
                                            Керуючий справами районної ради                               О.ГОРБАТЕНКО
                                                                               
                                            Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
                                            Начальник фінансового управління                               Т.ГУЦ
    Додаток № 4-1  
    до рішення районної ради
    _________ № _________
       
  Перелік об'єктів і заходів Нікольського району, що  будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та потребують співфінансування з районного бюджету
       
       
      тис.грн
№ з/п Найменування об'єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від  04 липня 2016 року № 548 (із змінами) Обсяг співфінансування на 2019 рік за рахунок коштів районного бюджету
1 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кальчик Нікольського району Донецької області  
  Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області 1667,420
    1667,420
       
       
       
       
       
   
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації  
       
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ
            Додаток  5      
            до рішення районної ради    
            _____________________ № ____________
                   
                   
                   
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
                  тис.грн
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  Найменування об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків бюджету розвитку
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
спрямування коштів до бюджету розвитку при затверджені бюджету на поточний бюджетний період вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету перерозподілу інших видатків
субвенції селищної та сільських рад субвенції з облбюджету
Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник)
Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець)
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги на придбання електрокардіографа 45,000     45,000      
на забезпечення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я: оснащення структурних підрозділів КНП "Нікольський ЦПМСД" медичним обладнанням та машинами для обробки даних 193,22733   17,63733     175,590  
на придбання котла для структурного підрозділу КНП "Нікольський ЦПМСД"- Зорянська амбулаторія ЗПСМ 13,084     13,084      
на придбання двох котлів для структурного підрозділу КНП "Нікольський ЦПМСД"- Малоянісольська амбулаторія ЗПСМ 23,742     23,742      
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на придбання комп'ютерної техніки  208,100   208,100        
на придбання медичного обладнання  502,10475   502,10475        
на придбання спеціалізованого санітарно - транспортного автомобіля 469,900   469,900        
на придбання комп'ютерної техніки для оснащення робочих місць лікарів в поліклінічному та стаціонарних відділеннях ЦРЛ 200,000         200,000  
0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на реалізацію заходу: "Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдвнь для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Нікольського району" 73,59055           73,59055
0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони на придбання радіостанції Motorola DP - 4400 с зарядним пристроєм (18,29526 тис. грн), радіостанції Motorola DМ - 4600 у стаціонарному виконанні (30,74802 тис. грн) та ноутбука (15,799 тис. грн) 64,84228   64,84228        
ВСЬОГО за головним розпорядником 1793,59091 0,000 1262,58436 81,826 0,000 375,590 0,000
Відділ освіти Нікольської  райдержадміністрації (головний розпорядник)        
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)        
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (Коригування), село Республіка Нікольського району" 1000,000   1000,000        
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Темрюк вул. Центральна, 74" 200,000   200,000        
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Зелений Яр, вул. Центральна, 31 б" 240,000   240,000        
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна вікон на металопластикові КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Миру, 92" 180,000   180,000        
на реалізацію заходу: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 1622,36267   167,36267     1455,000  
на  проведенняекспертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 63,084 63,084          
на виготовлення проектно - кошторисної документації та замовлення експертного звіту до комплексного проекту "Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню № 2 Нікольської районної ради Донецької області"  550,674   550,674        
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 8621,906         8621,906  
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 105,000   105,000        
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт даху будівлі КЗ "Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана Нікольської районної ради Донецької області" 65,000     65,000      
на виконання робіт для реалізації проекту "Реконструкція під навчально - виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (коригування) 253,953     253,953      
на виготовлення проектно - кошторисної документації та замовлення експертного звіту до проекту: "Реконструкція системи теплопостачання комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 169,88903   169,88903        
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею на території комунального закладу "Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 35,000   35,000        
на придбання ноутбуків для 16 закладів загальної середньої освіти, у тому числі філії (16 одиниць*11,0 тис. грн) 176,000   176,000        
на придбання ноутбуків для КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В. Балабана" 68,800   68,800        
на придбання комп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти 612,000   282,340   329,660    
на придбання газових котлів для КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 160,000   80,000 80,000      
на придбання котла для КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 109,12005   109,12005        
на придбання підручників для  КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 2,340     2,340      
на придбання комп'ютерної та оргтехніки для початкової школи КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма" (мультимедійна дошка з комп'ютером - 51,0048 тис. грн та короткофокусний проектор - 21,0026 тис. грн) 80,0064   80,0064        
на оснащення закладів навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання для КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (ноутбук, телевізор, дошка інтерактивна, документкамера) 125,694   125,694        
на придбання мережевого обладнання та послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти 490,210       490,210    
на придбання телевізора для КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 11,000     11,000      
на реалізацію проекта "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", вул. Центральна, 31Б, с. Зелений Яр, Нікольський район, Донецька область 1000,000         1000,000  
на придбання навчального комп'ютерного комплексу для облаштування кабінету інформатики для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 175,414   175,414        
на придбання комп'ютерного обладнання та телевізора для першого класу НУШ для КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 90,8952   90,8952        
на придбання комп'ютерної та оргтехники для КЗ "Новокраснівська ЗОШ І - ІІІ ступенів"  51,09492   51,09492        
0611010 Надання дошкільної освіти на придбання принтера/сканера для КЗ "Тополинський ясла - садок "Топольок" 8,600           8,600
на придбання хлодильника для КЗ Нікольський ясла - садок № 1 "Сонечко" 7,240           7,240
на придбання бойлера для КЗ "Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка" 8,489   8,489        
на придбання холодильника для КЗ "Кальчицький ясла - садок Нікольської районної ради Донецької області" 14,400     14,400      
на придбання 2 твердопаливних котлів RODA 70 кВТ для КЗ "Нікольський ясла - садок № 1 "Сонечко" 185,000   185,000        
на капітальний ремонт вугільної котельні комунального закладу "Нікольський ясла-садок №1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області" 152,81342           152,81342
на придбання ноутбуку (8,0 тис. грн) та холодильника (26,0 тис. грн) для КЗ "Зорянський ясла-садок Нікольської районної ради Донецької області" 34,000     34,000      
на капітальний ремонт м'якої покрівлі даху "Комунального закладу Асланівський ясла-садок Нікольської ради Донецької області" 81,471           81,471
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  на виготовлення експертизи проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в Нікольському районному Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 25,15976   25,15976        
замовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 9,42545   9,42545        
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 2170,000   2170,000        
на коригування проектно - кошторисної документації на виготовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 9,000   9,000        
0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів на придбання ноутбука 11,000   11,000        
0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів на оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсного центру 7,220       7,220    
ВСЬОГО за головним розпорядником 18983,26190 63,084 6305,36448 460,693 827,090 11076,906 250,124
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на придбання автомобіля для життєдіяльності відділення стаціонарного догляду для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" в с.Темрюк 150,000   150,000        
'0816083 Проекти, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  на надання капітальних трансфертів населенню 1543,304       1543,304    
ВСЬОГО за головним розпорядником 1693,304 0,000 150,000 0,000 1543,304 0,000 0,000
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)        
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)        
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек на капітальний ремонт покрівлі Нікольської районної бібліотеки 116,254   116,254        
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на проведення експертизи проекту "Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району" 8,100   8,100        
на придбання палатки "Українська хата" (Іміджева програма Нікольського району на 2019 рік) 8,000   8,000        
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) на розробку проектно - кошторисної документації "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі, за адресою: 87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97" 49,700   49,700        
на здійснення авторського нагляду  за  реалізацією проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97 (коригування)" 9,3372   9,3372        
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  на реалізацію проекту (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р): "Капітальний ремонт даху для структурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області "Темрюцький сільський центр культури та спорту", Нікольський район, с. Темрюк вул. Шкільна, 28" 2994,363   585,000       2409,363
на проведення експертизи проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі районного будинку культури смт Нікольське Донецької області за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, буд.126" (коригування) 30,9444   30,9444        
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 1,200         1,200  
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна,48 (коригування)" 31,7604   31,7604        
для оплати робіт проектної організації з коригування робочого проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 74,4876   74,4876        
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури  за адресою: Донецька обл., Нікольський район, с. Кальчик, вул. Центральна, 47" 2154,990         2154,990  
на придбання електричних теплових комплектів для спортивної зали Малоянисольського сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області 147,410         147,410  
придбання банеру 8х5 м (Іміджева програма Нікольського району на 2019 рік) 7,500   7,500        
на придбання одного призу для конкурсу (Іміджева програма Нікольського району на 2019 рік) 7,000   7,000        
на придбання предметів довгострокового користування для створення інноваційного центру для молоді на базі Кальчицького сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області 154,500     50,000 104,500    
на придбання предметів довгострокового користування для створення інноваційного центру для молоді "Фенікс" на базі Кременівського сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області 123,004       123,004    
ВСЬОГО за головним розпорядником 5918,5506 0,000 928,0836 50,0000 227,504 2303,600 2409,3630
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону на розробку проектно-кошторисної документації, вишукувальні  роботи та інженерно-геодезичні вишукування до проекту: "Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Свободи, 130, смт. Нікольське, Донецької області" 41,601   41,601        
на реалізацію проекту: "Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Свободи, 130, смт. Нікольське, Донецької області" 1740,632       1740,632    
на придбання та установлення газового котла у Нікольському районному центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 15,177           15,177
1115011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  на придбання придбання 4 одиниць 6 - містних палаток Евріка 1610 35,600   35,600        
ВСЬОГО за головним розпорядником 1833,010 0,000 77,201 0,000 1740,632 0,000 15,177
Нікольська районна рада (головний розпорядник)
Нікольська районна рада (відповідальний виконавець)
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизу проекту реконструкції котельні Нікольської районної ради 91,400           91,400
на придбання 2 багатофункціональних пристріїв ( 18,0 тис грн) та 2 персональних комп'ютера з ліцензійним програмним забезпеченням (32,0 тис. грн)                                    50,000   50,000        
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на виконання заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік щодо забезпечення державної безпеки, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності 200,000   200,000        
ВСЬОГО за головним розпорядником 341,400 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 91,400
Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)
Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування відповідно до Переліку об'єктів і заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), заходу "Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області" 1667,420   1667,420        
на співфінансування проектів будівництва комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983  450,000   300,000 150,000      
ВСЬОГО за головним розпорядником 2117,420 0,000 1967,420 150,000 0,000 0,000 0,000
РАЗОМ 32680,53741 63,084 10940,65344 742,519 4338,530 13756,096 2766,06442
                   
                   
                   
Керуючий справами районної ради             О.ГОРБАТЕНКО
                   
                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                           
                   
Начальник фінансового управління             Т.ГУЦ  
                            Додаток  6                                      
                            до рішення районної ради                                  
                            _____________________ № ____________                                
                                                                   
                                                                   
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році                                
                                                                  тис.грн.
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Дошкільна освіта" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Обдаровані діти" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.16. "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.19. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році  підрозділ 3.2.2. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.20. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році підрозділ 3.2.3. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.23. "Заходи, повязані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.26 "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017 - 2021 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.22. "Культура і туризм" Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році підрозділ 3.2.4. "Культура і туризм" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.17. "Підтримка сім'ї, дітей та молоді" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.21. "Фізичне виховання та спорт" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році підрозділ 3.2.5. "Фізичне виховання та спорт" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.18. "Захист прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.12. "Формування спроможних територіальних громад" Програма розвитку культури Нікольського району на 2018 - 2019 роки Районна Програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади Нікольського району на 2019 рік Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі на 2017 - 2019 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році підрозділ 3.2.1. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура"  РАЗОМ у тому числі джерела фінансування
субвенції місцевих бюджетів субвенції з державного бюджету вільні залишки перерозподіл інших видатків
                                                                   
Нікольська селищна рада 48,171   438,050         8,800         98,298   50,000     Нікольська селищна рада                     643,3186 643,3186      
Боївська сільрада     143,840                   18,000 10,748       Боївська сільрада                 1,000   173,588 173,588      
Зорянська сільрада 40,000 166,400 190,425         47,925           11,300       Зорянська сільрада             143,000   1,000   600,050 600,050      
Зеленоярська сільрада     86,250                             Зеленоярська сільрада                 1,000   87,250 87,250      
Кальчицька сільрада 50,2425 127,4454 174,040 11,000   140,000   8,800           16,950     250,000 Кальчицька сільрада                 1,000   779,47758 779,47758      
Касянівська сільрада 55,959 26,957 418,594         14,485         4,400       250,000 Касянівська сільрада                     770,395 770,395      
Малоянисольська сільрада   11,000       171,9615   45,712           19,9724       Малоянисольська сільрада             3,000       251,6459 251,6459      
Новокраснівська сільрада 30,000 49,1862 231,160         61,100         70,000         Новокраснівська сільрада                     441,4462 441,4462      
Республіканська сільрада   15,000 129,700       253,953           30,000       45,800 Республіканська сільрада                     474,453 474,453      
Темрюцька сільрада   2,340 79,560         33,042         30,000         Темрюцька сільрада                     144,942 144,942      
Тополинська сільрада     81,600     212,000   39,534 150,000       55,000         Тополинська сільрада                     538,134 538,134      
                                                                   
районний бюджет 15,840 261,900     674,908 8173,83603 1834,78267 10266,84692 300,000 320,000 200,000 64,84228   266,564 37,014 70,000 4171,2152 районний бюджет   157,444 160,177     653,400   105,000     27733,7701     14910,17518 10411,92725
                                                                   
обласний бюджет         1875,614 1233,570         31,000           500,00 обласний бюджет       1740,632 80,000           5460,816 5460,816      
                                                                   
державний бюджет         150,000 187,000 11076,906 393,22733                 147,410 державний бюджет 2156,190                 6914,208 21024,94133   20670,304    
                                                                   
ВСЬОГО 240,21250 660,2286 1973,21868 11,000 2700,522 10118,36753 13165,64167 10919,47225 450,000 320,000 231,000 64,84228 305,698 325,5344 87,014 70,000 5364,4252 ВСЬОГО 2156,190 157,444 160,177 1740,632 80,000 653,400 146,000 105,000 4,000 6914,208 59124,22771 10365,5163 20670,304 14910,17518 10411,92725
                                                                   
                                                                   
                                    Керуючий справами районної ради                         О.ГОРБАТЕНКО
                                                                   
                                                                   
                                    Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                      
                                                                   
                                    Начальник фінансового управління                         Т.ГУЦ