ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Posted in Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації

ВІДДІЛ  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Юридична адреса:
вул. Свободи, 87, каб. 27,  Донецька обл., смт. Нікольське,  87000, Україна

Електронна пошта:

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Контактний телефон:
(06246)2-19-45

Графік роботи:
понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00
п’ятниця – з 8-00 до 16-00
перерва – з 12-00 до 13-00

Стислий перелік функцій:

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)            забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)            вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3)            планує роботу з персоналом в районній державній адміністрації;

4)            здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом та вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;

5)            здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії райдержадміністрації;

6)            у межах своєї компетенції бере участь у розроблені штатного розпису і структури районної державної адміністрації та її апарату;

7)            надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу районної державної адміністрації;

8)            у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації;

9)            разом з іншими структурними підрозділами:

- вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, керівників підпорядкованих установ;

- планує переміщення по службі державних службовців районної державної адміністрації з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

- вносить за поданням структурних підрозділів пропозиції голові районної державної адміністрації щодо переміщення державних службовців;

- здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації та відповідних посад у структурних підрозділах райдержадміністрації, призначення на які здійснюються головою районної державної адміністрації;

- вивчає потреби та вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

- формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

організовує роботу щодо стажування персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи;

10)        організовує проведення внутрішніх навчань персоналу апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

11)        організовує навчання працівників служб персоналу підпорядкованих структурних підрозділів та працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за ведення кадрової роботи;

12)        бере участь у розробці та застосуванні заходів із стимулювання праці персоналу районної державної адміністрації;

13)        розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

14)        у межах компетенції та за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

15)        надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

16)        забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

17)        організовує документальну підготовку з видачі державному службовцю службового посвідчення;

18)        організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;

19)        здійснює ведення обліку особових справ та забезпечує захист персональних даних;

20)        здійснює обчислення стажу роботи та державної служби;

21)        веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

22)        здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до сектору персоналу та зберігає матеріали про проведення та результати спеціальної перевірки відомостей в особових справах;

23)        забезпечує громадсько-політичний аналіз і проектування, функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення, здійснює оцінку громадсько-політичної ситуації в районі, у тому числі можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

24)        забезпечує інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про суспільно-політичний, соціально-економічний, науково-технічний розвиток району;

25)        забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. Розміщує інформацію на веб-сайті райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій (за наявністю);

26)        готує пропозиції про вдосконалення системи управління інформаційною сферою району, її інфраструктури, розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

27)        надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, які стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі;

28)        покладення на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

Основні завдання:

 

Основними завданнями відділу є:

1)             забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)             добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. виконує інші функції, передбачені законодавством;

3)             спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації та підпорядкованих установах;

4)             організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови та колегії райдержадміністрації;

5)             здійснення аналітичної та організаційної роботи;

6)             забезпечення планування роботи райдержадміністрації, її колегії відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Положення про колегію райдержадміністрації;

7)             забезпечення взаємодії з виконкомами селищної та сільських рад, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, громадськими формуваннями з питань організаційної роботи, узагальнення і поширювання їх позитивного досвіду роботи;

8)             проведення аналітичної та методичної роботи з організаційних, кадрових питань у виконкомах селищної та сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації;

9)             удосконалення форм і методів організаційної роботи виконкомів селищної та сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрації;

10)         організаційне забезпечення перебування в районі посадових осіб вищого рівня, робочих поїздок голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

11)         задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення реалізації державної політики в сфері внутрішньої та інформаційної політики;

12)         аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

13)         сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації;

14)         інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;

15)         здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;

16)         сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

17)         збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

18)         виконання інших завдань функції, передбачені законодавством.

     

 

Склад працівників відділу управління персоналом:

П.І.Б

Посада

№ каб.

Рощупкіна

Світлана Михайлівна

Начальник відділу 

27

Павловська

Лариса

Степанівна

Головний спеціаліст відділу управління персоналом

27

Апанасевич

Олена

Вікторівна

Провідний спеціаліст відділу управління персоналом

27

 

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі: 

  • Конституция України,
  • акти Президента України;
  • постанови Кабінету Міністрів України,
  • постанови Міністерства юстиції України,
  • рішення Верховної ради України;
  • рішення Донецької обласної ради,
  • розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,
  • розпорядження керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації;
  • розпорядження голови райдержадміністрації,
  • інші нормативно-правові акти.