СЕКТОР УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХАПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Posted in Сектор управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних

СЕКТОР  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Юридична адреса:
вул. Свободи, 87, каб. 27,  Донецька обл., смт. Нікольське,  87000, Україна

Електронна пошта:

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Контактний телефон:
(06246)2-19-45

Графік роботи:
понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00
п’ятниця – з 8-00 до 16-00
перерва – з 12-00 до 13-00

Стислий перелік функцій:

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)            забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)            вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації;

3)            планує роботу з персоналом в районній державній адміністрації;

4)            здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом та вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;

5)            здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії райдержадміністрації;

6)            у межах своєї компетенції бере участь у розроблені штатного розпису і структури районної державної адміністрації та її апарату;

7)            надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу районної державної адміністрації;

8)            у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації;

9)            разом з іншими структурними підрозділами:

- вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, керівників підпорядкованих установ;

- планує переміщення по службі державних службовців районної державної адміністрації з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

- вносить за поданням структурних підрозділів пропозиції голові районної державної адміністрації щодо переміщення державних службовців;

- здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації та відповідних посад у структурних підрозділах райдержадміністрації, призначення на які здійснюються головою районної державної адміністрації;

- вивчає потреби та вносить керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

- формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

організовує роботу щодо стажування персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи;

10)        організовує проведення внутрішніх навчань персоналу апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації та підпорядкованих установ;

11)        організовує навчання працівників служб персоналу підпорядкованих структурних підрозділів та працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за ведення кадрової роботи;

12)        бере участь у розробці та застосуванні заходів із стимулювання праці персоналу районної державної адміністрації;

13)        розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

14)        у межах компетенції та за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

15)        надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

16)        забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

17)        організовує документальну підготовку з видачі державному службовцю службового посвідчення;

18)        організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;

19)        здійснює ведення обліку особових справ та забезпечує захист персональних даних;

20)        здійснює обчислення стажу роботи та державної служби;

21)        веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

22)        здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до сектору персоналу та зберігає матеріали про проведення та результати спеціальної перевірки відомостей в особових справах;

23)        забезпечує громадсько-політичний аналіз і проектування, функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення, здійснює оцінку громадсько-політичної ситуації в районі, у тому числі можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

24)        забезпечує інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про суспільно-політичний, соціально-економічний, науково-технічний розвиток району;

25)        забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. Розміщує інформацію на веб-сайті райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій (за наявністю);

26)        готує пропозиції про вдосконалення системи управління інформаційною сферою району, її інфраструктури, розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

27)        надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, які стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі;

28)        покладення на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.

Основні завдання:

 

Основними завданнями відділу є:

1)             забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2)             добір персоналу, планування та організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. виконує інші функції, передбачені законодавством;

3)             спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації та підпорядкованих установах;

4)             організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка матеріалів з питань організаційної роботи для внесення на розгляд голови та колегії райдержадміністрації;

5)             здійснення аналітичної та організаційної роботи;

6)             забезпечення планування роботи райдержадміністрації, її колегії відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Положення про колегію райдержадміністрації;

7)             забезпечення взаємодії з виконкомами селищної та сільських рад, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, громадськими формуваннями з питань організаційної роботи, узагальнення і поширювання їх позитивного досвіду роботи;

8)             проведення аналітичної та методичної роботи з організаційних, кадрових питань у виконкомах селищної та сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації;

9)             удосконалення форм і методів організаційної роботи виконкомів селищної та сільських рад, структурних підрозділів райдержадміністрації;

10)         організаційне забезпечення перебування в районі посадових осіб вищого рівня, робочих поїздок голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

11)         задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення реалізації державної політики в сфері внутрішньої та інформаційної політики;

12)         аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

13)         сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації;

14)         інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі;

15)         здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;

16)         сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

17)         збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

18)         виконання інших завдань функції, передбачені законодавством.

     

 

Склад працівників відділу управління персоналом:

П.І.Б

Посада

№ каб.

Рощупкіна

Світлана Михайлівна

Завідувач сектору 

20

Павловська

Лариса

Степанівна

Головний спеціаліст 

20

 

   

 

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі: 

  • Конституция України,
  • акти Президента України;
  • постанови Кабінету Міністрів України,
  • постанови Міністерства юстиції України,
  • рішення Верховної ради України;
  • рішення Донецької обласної ради,
  • розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,
  • розпорядження керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації;
  • розпорядження голови райдержадміністрації,
  • інші нормативно-правові акти.