Інформація щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які потребують постійної сторонньої допомоги

Posted in Новини району

Інформація щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які потребують постійної сторонньої допомоги

 

     Фізичним особам, які не працюють, постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі- компенсація).

      Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання соціальних послуг по догляду відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» та у разі надання соціальних послуг на платній основі.

     Виходячи з прожиткового мінімуму компенсація призначається для працездатних осіб у наступних розмірах:

     15 відсотків (252,60 грн.) – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

     10 відсотків (168,40 грн.) – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

     7 відсотків (117,88 грн.) – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

     Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

     15 відсотків (196,80 грн.) – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

     10 відсотків (131,20 грн.) – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

      7 відсотків (91,85 грн.) - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

      Для призначення компенсації подаються такі документи:

      1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги;

- паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

- заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»);

       2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 175-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. № 577);

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку затверджуються МОЗ;

       3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

   Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом – лікарсько-консультативними комісіями, а у разі визнання знову інвалідом або дитиною –інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

     Звертатись за призначенням та консультаціями громадянам необхідно до Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміміністрації за адресою: 87000, Донецька область, Нікольський район, смт. Нікольське, вул. Свободи, 112, I поверх, каб. 108 на протязі робочого тижня. Додаткова інформація за номером телефону 2-04-67.