НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОМЕРЛОГО ГОДУВАЛЬНИКА

Posted in Новини району

НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
ПОМЕРЛОГО ГОДУВАЛЬНИКА
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 7.02.2017 № 1836-VIII внесені зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію», а саме: до осіб, які не мають права на пенсію, віднесено дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інваліда III групи. 
Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інва-лідам (далі-соціальна допомога) мають особи, які зокрема не одержують пенсію або со-ціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та допомоги, що призначається відповідно до Закону України ”Про державну со-ціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”).
Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інва-лідністю має право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” і державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, ці виплати призначаються одночасно.
Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
Якщо особа, якій призначається соціальна допомога, не досягла повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатами вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органами опіки та піклування), які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою, за місцем знаходженням таких закладів (місцем проживання особи).
Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається дитині до досягнення 18-річного віку, з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше, ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника.
Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Соціальна допомога встановлюється, виходячи з роз-міру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце-здатність, у такому розмірі:
100 відсотків - на одну дитину померлого годувальника;
120 відсотків - на двох дітей померлого годувальника;
150 відсотків - на трьох і більше дітей померлого годувальника;
За інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації: перший поверх, кабінет 108 „Єдина приймальня” (номер телефону 2-04-67).
Н.ШАМЛІ, 
заступник начальника-
начальник відділу 
грошових виплат
і компенсацій УСЗН Нікольської РДА.