Щодо надання реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю.

Posted in Новини району

Щодо надання реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю.

 

Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи із реабілітації дітей-інвалідів, затверджених постановою КМУ від 20.06.2012 №572 у 2017 за бюджетною програмою КПКВК 25070100 «Реабілітація дітей-інвалідів» передбачено 675 тис.грн. на проведення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю.

Для здійснення реабілітаційних заходів органи соціального захисту населення на підставі рекомендацій індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю та заяви батьків або законних представників забезпечують скерування таких дітей до відповідних реабілітаційних установ.

Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захисту населення окремо для кожної дитини з інвалідністю відповідно до індивідуальної програми реабілітації та побажань батьків для однієї дитині з інвалідністю не повинна перевищувати 9 тис.грн.

Оплата реабілітаційних заходів здійснюється органами соціального захисту населення на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про надання реабілітаційних заходів, укладеного з реабілітаційною установою.

Крім того, відповідно до законодавства суми адміністративно-господарських санкцій, що надходять до Державного бюджету України від підприємств за невиконання встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, можуть спрямовуватися на надання фінансової допомоги для оплати вартості навчання таких осіб, зокрема, у вищих навчальних закладах.

Оплата вартості навчання та перекваліфікації осіб з інвалідіністю проводиться шляхом відшкодування Фондом соціального захисту інвалідів навчальному закладу витрат за навчання особи з інвалідністю.

Така допомога надається, якщо індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю передбачено професійну реабілітацію та/або професійне навчання.

Умови та перелік документів, необхідних для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особи з інвалідністю, передбачено підпунктами 4.8.1-4.8.10 розділу ІV Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики україни від 06.09.2010 №270.

У вартість навчання особи з інвалідністю включається відшкодування витрат за цого проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання особи з інвалідністю.

Більш детальну інформацію щодо порядку оформлення до реабілітаційних центрів осіб з інвалідністю можна отримати за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт.Нікольське, вул.Свободи, б.112 , каб. №207.