ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (5)

Posted in Новини району

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                         (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

 

1. __0200000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0210000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0217640________ 0470 ____ Заходи з енергозбереження

              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _20,000__ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду  _20,000_ тис. гривень та спеціального фонду  __0,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

        Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

      Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.№ 2456-VI

       Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від

       Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2802-ХІІ від 19.11.1992

       Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та     виконання  місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

       Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 №945

  Рішення сесії Нікольської районної ради від  19.06.2018 № 7/30-503 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 24.04.2018 № 7/29-484»

 

       6. Мета бюджетної програми

-     сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово - комунальному господарстві району, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти для населення (окремі фізичні особи) та ОСББ  Нікольського району;

-     популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері

-      зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217640

0470

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Програми є впровадження енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення, через механізм кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та населення (окремі фізичні особи) Нікольського району.

 

20,0

0,0

20,0

 

 

 

Усього

20,0

0,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0217640

Підпрограма

 

 

20,000

 Завдання: Програми є впровадження енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення, через механізм кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та населення (окремі фізичні особи) Нікольського району.

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат

грн

кошторис

20,0

             

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                      __________             О.РЕШЕТНЯК
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________                  Т.ГУЦ
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)