Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

Posted in Об'єднання територіальних громад

 

 

УКРАЇНА

З О Р Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

сільської     ради

 

 

від ________________ №_________

с. Зоря

 

 

       
       

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу щодо об’єднання членів територіальної громади, результати громадських обговорень, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад Зорянської сільської ради (село Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне), Кальчицької сільської ради  (село Кальчик, село Кирилівка, село Келлерівка), Касянівської сільської ради (село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес), Малоянисольської сільської ради (село Малоянисоль, с-ще Труженка, с-ще Катеринівка), Новоселівської  сільської ради (село Новоселівка, село Запорізьке, село Новоселівка Друга, село Степанівка, село Кам'янка) в Зорянську територіальну громаду з центром в селі Зоря.

2.В. о. сільського голови Ченгаловій І. С. звернутися до Кальчицької, Касянівської, Малоянисольської, Новоселівської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

 

 

 

В. о. сільського голови                                                                           І. С. Ченгалова