Публічний звіт в.о.голови Нікольської районної державної адміністрації про роботу райдержадміністрації у 2017 році

Posted in 2017 рік

ІНФОРМАЦІЯ

21 лютого 2018 року відбудеться публічний звіт в.о.голови Нікольської районної державної адміністрації Володимира Павлішина.

Регламент заходу:

10:00 – 10:30 – презентація публічного звіту в.о.голови Нікольської районної державної адміністрації Володимира Павлішина.

10:30 – 10:45– запитання та відповіді

Запрошуються представники громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, засобів масової інформації,

Публічний звіт проходитиме в залі засідань Нікольської  райдержадміністрації за адресою: вул. Свободи, 77, смт Нікольське, Донецької обл.

Відповідальні за проведення заходу:

керівник апарату районної державної адміністрації – Плахотная Анна Леонідівна

(тел.0501313181)

 

 

Публічний звіт

в.о.голови  Нікольської районної державної адміністрації про роботу райдержадміністрації

у 2017 році

 

На виконання Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 №277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності Нікольської  райдержадміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2017 році.

Діяльність районної державної адміністрації у 2017 році здійснювалася відповідно до плану роботи, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.12.2016 року № 399 «Про план основних заходів Нікольської райдержадміністрації на 2017 рік».

 Основними завданнями голови райдержадміністрації у 2017 році були: забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів, сприяння вирішенню питань стабільного виробництва продукції підприємствами району, створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення соціального захисту населення, стабільного функціонування системи охорони здоров’я, освіти, культури та всіх галузей, які мають забезпечити належний рівень життя мешканців району.

З метою вирішення проблем соціального та економічного розвитку, найважливіших питань життєдіяльності району щопонеділка головою районної державної адміністрації проводяться апаратні наради з заступниками голови, керівником апарату, керівниками управлінь, районних служб і організацій. Проведено 12 засідань розширених  нарад за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ, підприємств та організацій. Крім того,  упродовж року головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками структурних підрозділів проводились наради, семінари, зустрічі, передбачені планом роботи районної державної адміністрації. Для  сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації створені координаційні ради, комісії, робочі групи, засідання яких здійснювалося  згідно з їх положеннями та планом роботи на 2017 рік.

 

          В районній державній адміністрації затверджено нову  структуру,  розроблено та затверджено в установленому порядку  штатні  розписи  її апарату та структурних підрозділів з урахуванням вимог частини третьої статті 6 Закону щодо дотримання співвідношення в державному органі посад категорії «А» і «Б» до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3.

Станом на 01.01.2018 року структура районної державної адміністрації складається із апарату та 13 структурних підрозділів (з них 9 – юридичні особи публічного права).

Штатна чисельність працівників районної  державної адміністрації  становить 121 штатну одиницю, з них посад державної служби 115 ( в апараті – 19 шт.од., в структурних підрозділах – 96 шт.од ). Фактична чисельність працюючих державних службовців – 111 осіб.

На підставі статті 6 Закону, роз’яснень Нацдержслужби України проведено віднесення наявних в районній  державній адміністрації  посад державної служби до відповідних категорій посад державної служби «А», «Б»  та  «В».

            Відповідно статей 20, 22 Закону затверджено оновлений склад конкурсної комісії, розроблено і затверджено в установленому порядку спеціальні вимогидо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»  та розроблено ситуаційні завдання  для претендентів на зайняття посад державної служби категорій «Б».

            За звітний період всього проведено  17    засідань конкурсних комісій  апарату та структурних підрозділів, за  результатами конкурсу  15    осіб  було призначено на посади державної служби.

На виконання статті 69 Закону утворено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

З метою забезпечення виконання  вимог Закону України «Про запобігання корупції»  державними службовцями категорії «А», «Б» отримано електронні цифрові підписи та розміщені електронні декларації за 2016 рік  на офіційному веб-сайті Нацагентства України з питань запобігання корупції.

            Службою персоналу  постійно надаються консультації та практична допомога з питань організації роботи з персоналом та державної служби.

            Районна  державна адміністрація, як орган виконавчої влади  з урахуванням кадрового потенціалу  спроможна  забезпечити  виконання повноважень, передбачених діючим законодавством.

 

З  метою  забезпечення  ефективної    реалізації  державної  політики   у  сфері  запобігання  і  протидії  корупції, відповідно  до   статті   19  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня     2015  року  № 265  «Про  затвердження  Державної  програми  щодо  реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в  Україні (Антикорупційна  стратегія)  на 2015-2017  роки», розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від  31.03.2016 року № 95  затверджено районну  програму   щодо  запобігання  і  протидії  корупції   на  2016 – 2017  роки. Протягом 2017 року  проведено певну  роботу  щодо  її    виконання.

Затверджено  план  основних  заходів  районної  державної   адміністрації  щодо  запобігання  і  виявлення  корупції, в  структурних  підрозділах, виконавчих   комітетах  селищної та сільських рад   розроблено  внутрішні  плани  та  прийнято  ще  ряд  розпорядчих  документів  з  питань  організації  виконання  антикорупційного  законодавства  на  території  району.

В  апараті   та  структурних  підрозділах  районної  державної адміністрації, виконавчих  комітетах  сільських  та  селищної  рад  визначено  відповідальних  осіб  з  питань  запобігання  і  виявлення  корупції.

           Головою   районної  державної  адміністрації  та  керівниками  структурних  підрозділів  затверджено  перелік   посад  державних  службовців, які  працюють  у  сферах, де  існує  ризик  прояву  корупції. Зазначені   особи   ознайомлені  з  переліком  під  підпис. 

          Забезпечено  ознайомлення  осіб, які  претендують  на  зайняття  посад, повꞌязаних  із  виконанням  функцій  держави  чи  органів  місцевого  самоврядування  району, з  обмеженнями, встановленими  Законом  України «Про  запобігання  корупції». Державні  службовці, які  вперше  зараховуються  на  державну  службу, приймають  Присягу  державного  службовця  та  ознайомлюються  із  загальними  правилами  поведінки  державного  службовця.

           Вжито  заходів   щодо   створення  каналів  отримання  від  громадян  інформації  про  корупційні  правопорушення, вчинені  посадовими  особами  органів   державної   влади, органів  місцевого  самоврядування. Для  цього  використовується  «пряма  телефонна  лінія».  Інформація  про  телефонну  лінію  розміщена  на   інформаційному  стенді   районної  державної  адміністрації, офіційному  веб-сайті, на  веб-сторінці, на  шпальтах  районної газети «Заря Приазовья». Діє  електронна «Скринька голови райдержадміністрації»,  куда  можуть  звернутись  громадяни із заявами щодо фактів корупції.

           З  метою  посилення  контролю за  додержанням  принципів  прозорості  та відкритості   діяльності  органів   виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,   а  також   формування  негативного  ставлення   громадян  до  проявів  корупції, на  офіційному   веб-сайті   Нікольської райдержадміністрації  діє   рубрика  «Запобігання  проявам  корупції», де  розміщено  законодавчу  базу  з  питань  протидії  корупції, план  основних заходів   щодо    запобігання   та  протидії, відомості  про  доходи  керівництва  райдержадміністрації, аналітична     інформація.

            З  метою  створення   умов  доступу  громадян  до  інформації   про  діяльність органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  щомісячно  здійснюється  аналіз   виконання  вимог  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації». Затверджено  перелік  документів, які   мають   публічний  характер. Постійно  на    офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  розміщуються  розпорядження  голови  районної  державної   адміністрації  та  інша  публічна  інформація. Запроваджено  облік  запитів  на  публічну  інформацію.

         Протягом  2017 року   періодично  розглядалось  питання   виконання  законодавства   про  боротьбу  з  корупцією  на  нарадах   керівників  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації, виконавчих  комітетів  селищної  та  сільських  рад.

         Вже  не  перший  рік  згідно  плану  запроваджено  проведення  навчань  щодо  норм  антикорупційного  законодавства. Протягом  2017  року  проведено  5  таких  занять.

                Підсумком  проведених  профілактичних  заходів  протягом  2017 року  є  відсутність  фактів  корупційних  правопорушень ( у  2016   році – 10).

           З  метою  наближення  та  прозорості   надання  адмінпослуг  громадянам  в  райдержадміністрації  створено  Центр  надання  адміністративних  послуг.  Відповідно   до  Закону України   «Про  адміністративні  послуги»  створено  відповідний  структурний  підрозділ  районної  державнї  адміністрації - відділ  з  надання     адміністративних   послуг. Протягом    2017  року  надано                        4251   адміністративну  послугу .

           Районна   державна  адміністрація  буде  продовжувати   роботу з реалізації  в  районі  антикорупційної  політики.

 

На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 04.03.2011 року № 125 «Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах облдержадміністрації, місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування області за підсумками роботи у 2010 році», розпорядження голови райдержадміністрації від 20.04.2011 року № 217 «Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських та селищних рад» продовжено роботу щодо удосконалення організації контрольної роботи та підвищення рівня виконавської дисципліни носить системний і целеспрямований характер та є одним із головних напрямків діяльності державних органів.

За допомогою програмного забезпечення «IBM-Lotus Notes» здійснюється контроль за виконанням вхідних документів. 

Станом на 01 січня 2018 року до Нікольської райдержадміністрації надійшло 3336 документів, що на 115 документів більше, ніж у 2017 році (3221).  

Питомою частиною вхідних документів є директивні документи, які передбачають виконання завдань та доручень Президента України, Уряду держави та надходять до райдержадміністрації від обласної державної адміністрації (1856),  її департаментів та управлінь (935)  та інших органів (545).

Всі директивні документи, в яких визначені завдання, знаходяться на контролі та в установлені терміни надаються відповіді та інформації щодо їх виконання.

Станом на 01.01.2018 року райдержадміністрацією та її структурними підрозділами опрацьовано 2311 контрольних документів, що складає 69,3% від загальної кількості вхідних документів, тобто майже кожний другий документ ставиться на контроль.

Особлива увага приділяється розпорядженням голови облдержадміністрації. За 12 місяців поточного року до районної державної адміністрації на виконання надійшло 153 розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, з них 42 розпорядження поставлено на контроль (27,5 % від загальної кількості розпорядчих документів, що надійшли до райдержадміністрації). На виконання контрольних розпоряджень прийнято 20 розпоряджень голови райдержадміністрації. Всього за звітний період головою райдержадміністрації видано 405 розпоряджень, з них 23 поставлено на контроль. На виконання селищному та сільським головам у період з 2017 року надіслано 13 розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Згідно з Регламентом роботи Нікольської районної державної адміністрації щомісячно проводились засідання колегії районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання, передбачені планом роботи. З метою вирішення проблем соціального та економічного розвитку, найважливіших питань життєдіяльності району за звітний період проведено 15 засідань колегії, на яких було розглянуто  65 питань. Питання, що розглядалися на засіданнях колегії, стосувалися ефективного використання землі, соціального захисту населення, освіти, медицини,  енергетики, транспорту та зв'язку, діяльності агропромислового комплексу,  економічного розвитку  та виконання бюджету району.

Під час проведення сесій районної ради головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками самостійних підрозділів районної державної адміністрації до відома депутатів районної ради доведено інформації  стосовно стану виконання бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району за звітні періоди, програм, спрямованих на вирішення питань соціального захисту населення, медичного обслуговування, розвитку культури та освіти тощо.

 

За 2017 рік головою Нікольської районної державної адміністрації проведено 15 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 65 питань. За результатами обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань життєдіяльності району  головою  райдержадміністрації  прийнято 12 розпоряджень. Протягом звітного періоду на апаратних нарадах  голова райдержадміністрації надав 76 доручень.

 

Райдержадміністрацією проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2017 року відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року        № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації проведено                   158 особистих, 12 спільних прийомів громадян, 6 виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання та 16 «Прямих ліній» телефонного зв’язку з населенням. За наданням первинної правової допомоги звернулося 49 осіб. На «телефон довіри» надійшло 31 звернення. Особисті та виїзні прийоми громадян проводились райдержадміністрацією за графіком, затвердженим розпорядженням голови від 04.01.2017 № 9 «Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого, спільного, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівних працівників райдержадміністрації на 2017 рік» 

Протягом 2017 року від мешканців Нікольського району до райдержадміністрації надійшло 322 звернення, з яких 29 - письмові. У порівнянні з аналогічним періодом          2016 року загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилась на 12. На особистих прийомах керівництва райдержадміністрації надійшло 174 звернення громадян, під час проведення виїзних прийомів надійшло 28 звернень, за наданням безоплатної первинної правової допомоги звернулося 49 осіб, на  «телефон довіри» надійшло                  31 звернення. У зверненнях порушено 331 питання, що на 20 питань більше відповідного періоду 2016 року. Через  органи  влади  вищого рівня в 2017 році надійшло 6 звернень, в тому числі через облдержадміністрацію – 4 звернення, з них всі вирішено по суті. За звітний період надійшло 9 колективних звернень та 1 повторне.      

Усні звернення складають 91% (293 звернення) від загальної кількості звернень, в аналогічному періоді 2016 року  - 83,8% (258 звернень).

Письмових звернень надійшло 29 (9%), у тому числі до райдержадміністрації – 23, у порівнянні з 2016 роком - надійшло 50 звернень (16,2%),  у тому числі до райдержадміністрації – 10 звернень (3,2%).

На контролі в райдержадміністрації знаходилось 157 звернень (48,8%), з них:                 151 звернення надійшло безпосередньо до райдержадміністрації та 6 звернень  через органи влади вищого рівня.

Від пільгової категорії громадян надійшло 171 звернення (53,1% від загальної кількості звернень). На контроль поставлено 125.

Із загальної кількості звернень, взятих на контроль (157), було задоволено 113  (72%). Звернень, що надійшли від пільгової категорії громадян, задоволено 80%, іншим надано аргументовані роз’яснення.  

Для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, продовжено роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Відповідно до затвердженого плану роботи комісії  проведено 12 засідань, на яких розглянуто 15 звернень громадян та 9 планових питань. Згідно затвердженого графіку заслухано 8 звітів керівників структурних підрозділів та відділів  райдержадміністрації, сільських голів про організацію роботи із зверненнями громадян.

З метою виявлення фактів порушень у роботі із зверненнями громадян та надання практичної допомоги в організації цієї роботи райдержадміністрацією протягом 2017 року проведено 12 перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, селищної та сільських радах, на підприємствах.

У відповідності до вимог пункту 2 розділу 4 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 через друковані та електронні засоби масової інформації оприлюднено               87  матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, а саме: аналітичні довідки, інформації про підсумки прийомів керівників, графіків прийомів керівників, відомості щодо роботи зі зверненнями громадян.

На  постійному контролі голови районної державної адміністрації знаходяться питання щодо наповнення та стану виконання дохідної частини місцевих бюджетів, оптимізації мережі бюджетних установ, стану виплати  зарплати працівникам бюджетних установ, стосовно підвищення інвестиційної привабливості та посилення конкурентних позицій району, щодо функціонування та  утримання в належному стані  закладів  культури  району, забезпечення навчальних закладів якісним харчуванням, підготовки до опалювального періоду, проведення збирання врожаю ранніх сільськогосподарських культур, оздоровчої кампанії тощо.

 

БЮДЖЕТ

За 2017 рік до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 274509,525 тис. грн доходів загального фонду, що складає 103,1% до бюджетних призначень на рік, або на 78935,546 тис. грн більше відповідного показника за 2016 рік.

До загального фонду бюджету району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 77806,189 тис. грн, або 116,0% до річних призначень. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 23385,138 тис. грн.

Селищна та сільські ради за 2017 рік забезпечили стовідсоткове виконання затверджених розписом показників власних доходів без урахування трансфертів.

 

Назва

% виконання власних доходів загального фонду за  2016 рік

Виконання власних доходів загального фонду бюджету

 за 2017 рік

План

(тис.грн)

Факт

(тис.грн)

%

Районний бюджет

125,17

35216,766

40379,274

114,66

Нікольська с/р

131,85

7198,095

8049,010

111,82

Боївська с/р

162,90

3033,523

3517,150

115,94

Зеленоярська с/р

122,62

1470,800

1628,761

110,74

Зорянська с/р

180,02

2544,800

3629,584

142,63

Кальчицька с/р

103,90

2247,536

3616,850

160,93

Касянівська с/р

130,42

2696,700

3376,205

125,20

Малоянисольська с/р

154,18

3142,117

3219,620

102,47

Новокраснівська с/р

124,53

2159,100

2230,387

103,30

Республіканська с/р

146,34

1386,200

1710,442

123,39

Темрюцька с/р

133,14

2769,200

2986,134

107,83

Тополинська с/р

131,77

3202,000

3462,774

108,14

Основним джерелом формування доходів районного бюджету є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого склали 40096,198 тис. грн, або 114,5% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за       2017 рік, складає 51,53%. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на 12659,198 тис. грн, або на 146,14 % (за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати).

Основним джерелом формування доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є податок на майно. За 2017 рік до бюджетів органів місцевого самоврядування надійшло 15284,146 тис. грн вказаного податку. Виконання складає 124,4% річних призначень. У тому числі плати за землю надійшло 14368,423 тис. грн, або 122,67% річних призначень.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшились на 5415,104 тис. грн, за рахунок  збільшення нових платників податків та збільшення ставки податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена. Та перегляду ставок по договорам оренди.

 

 

Відсоток виконання земельного податку та орендної плати станом на 01.01.2018року к плановим показникам за 2017 рік.

Назва

Земельний податок з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Нікольська с/р

123,22

113,31

90,50

111,65

Боївська с/р

30,95

256,46

114,07

286,45

Зеленоярська с/р

149,05

238,93

90,21

160,87

Зорянська с/р

104,44

101,75

125,57

270,02

Кальчицька с/р

46,86

124,65

178,49

у 66 рази

Касянівська с/р

216,55

171,46

106,22

143,38

Малоянисольська с/р

144,42

105,91

101,08

103,82

Новокраснівська с/р

442,26

346,72

102,04

110,28

Республіканська с/р

122,70

106,12

153,60

82,52

Темрюцька с/р

91,46

132,30

127,37

99,98

Тополинська с/р

122,04

100,48

115,12

102,16

 

Невиконання надходжень земельного податку та орендній платі з юридичних,  фізичних осіб відбулось у зв'язку з недонадходженням платежів.

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 767,356 тис. грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання складає 87,8% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку  зменшилось  на 860,444 тис. грн, або на 52,86% внаслідок змін внесених до Податкового законодавства та Бюджетного законодавства в частині справляння податку АЗС. 

Акцизного податку з виробленого в Україні пального до місцевих бюджетів надійшло 146,593 тис. грн. Акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів надійшло 564,429 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 18782,561 тис. грн, або 112,9% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на     3951,761 тис. грн. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 14520,384 тис. грн, або 110,43% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на 2340,827 тис. грн (за рахунок внесення змін до Податкового та Бюджетного законодавства України). Єдиного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 4262,177 тис. грн (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися  на 1610,921 тис. грн, за рахунок збільшення ставок).

Надходження плати за надання адміністративних послуг за 2017 рік становить 734,171 тис. грн, або 136,4% річних призначень. Проти відповідного періоду         2016 року надходження податку збільшились на 446,107 тис. грн, або в 4,5 рази (за рахунок  збільшення кількості звернень громадян).

Інші надходження надійшли в сумі 156,128 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за              2017 рік надійшло 12542,079 тис. грн, або 392,1% річних призначень. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (96,82%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження спеціального фонду збільшились на 5134,84 тис. грн за рахунок збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

Надходження екологічного податку виконано у сумі 47,630 тис. грн, або 112,1% призначень на рік. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 11,721 тис. грн, або в 1,72 рази за рахунок змін в структурі платників.

Борг зі сплати податків підприємствами району залишається однією з  причин невиконання плану з належних до бюджету платежів. За даними Головного  управління ДФС у Донецькій області загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів підприємств, організацій, об’єднань району на 1 січня 2018 року склала          2518,586 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 719,507 тис. грн. Недоїмка збільшена: з плати за землю на 666,036 тис. грн, з податку на нерухоме майно у сумі 60,482 тис. грн, з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 0,952 тис. грн, з єдиного податку фізичних та юридичних осіб та єдиного податку сільськогосподарського товаровиробництва у сумі 16,086 тис. грн. Недоїмка зменшена з податку на доходи з фізичних осіб у сумі 18,042 тис. грн, з екологічного податку у сумі 6,007 тис. грн. У структурі недоїмки найбільшу частку складають неплатежі приватних підприємців – 560,693 тис. грн та фізичних осіб –               843,061 тис. грн.

Планові показники по видаткам за 2017 рік зведеного бюджету району затверджені розписом на рік з урахуванням змін у сумі 299843,421 тис. грн, фактичне виконання їх складає 285898,452 тис. грн, або 95,35% до планових  призначень з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 260605,405 тис. грн, або 96,2% до за затвердженого розпису на звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 25293,047 тис. грн.

При виконанні загального фонду  зведеного бюджету району зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано                 226472,659 тис. грн, або 86,9% до загального обсягу фінансування, з них: за рахунок медичної субвенції – 23419,965 тис. грн та за рахунок освітньої субвенції –    32011,453 тис. грн.

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду  бюджету уточнена на 46502,965 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 5978,03 тис. грн  - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів, а саме: за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 5449,758 тис. грн, за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 486,889 тис. грн та за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 41,383 тис. грн.  Також за рахунок  трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду бюджету уточнена у сумі 13372,535 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 21371,866 тис. грн, у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету у сумі 11145,609 тис грн, за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 1123,689 тис. грн, за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 1680,002 тис. грн та за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету у сумі 420,0 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось в межах встановлених призначень з урахуванням взятих зобов’язань та залишків на реєстраційних рахунках за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетах.

По охороні здоров’я, оскільки планування видатків здійснюються за двома кодами бюджетної класифікації, інформація щодо стану видатків у розрізі напрямків використання надається за даними головного розпорядника коштів районного бюджету.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району станом на 01.01.2018 року склали 104494,964 тис. грн, проти відповідного показника 2016 року збільшились на 39112,438 тис. грн, або на 59,82%. Збільшення  видатків  пояснюється насамперед кардинальними змінами у сфері оплати праці та встановленням мінімальних соціальних гарантій, а саме:  мінімальної заробітної плати (з січня по квітень 2016 року - 1378 грн, з травня по листопад – 1450 грн та грудень – 1600 грн, у поточному році на 3200 грн), мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі  1600 грн та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС (з січня по квітень 2016 року - 1113 грн, з травня по листопад – 1185 грн та грудень – 1335 грн, у поточному році на 1600 грн). Із загального обсягу видатків фонду заробітної плати 7493,85 тис. грн складають виплати стимулюючого характеру, або 6,36%, у тому числі: 4044,658 тис. грн – органи місцевого самоврядування,     1743,366 тис. грн – освіта, 1039,615 тис. грн – охорона здоров’я, 314,23 тис. грн – культура, 167,375 тис. грн – територіальний центр з надання соціальних послуг, 79,625 тис. грн – спорт, 104,981 тис. грн – Нікольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, за звітний період склали 12676,809 тис. грн, проти відповідного показника  2016 року збільшились на  1561,943 тис. грн, або на 14,05%.

Видатки на харчування та медикаменти фінансувались, враховуючи фактичні витрати, та на звітну дату склали  3922,328 тис. грн, що на 470,604 тис. грн  більше видатків у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

За пропозиціями Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації були розподілені кошти субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Обсяг коштів, передбачений Нікольському району на 2017 рік з урахуванням змін, складає 387,9 тис. грн. Станом на 01.01.2018 року використано 387,819 тис. грн (99,98%) згідно звітів на відшкодування, виставлених аптечними пунктами.

Також до складу районного бюджету в поточному році до обсягу медичної субвенції враховані кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 678,1 тис. грн. За звітний період касові видатки склали 272,45 тис. грн.

На фінансування захищених статей  загального фонду за  2017 рік спрямовано 242585,046 тис. грн, що становить 93,09%  обсягу коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Станом на 01.01.2018 року затверджено дефіцит загального фонду зведеного бюджету району за рахунок вільного залишку у сумі 24185,83 тис. грн. Затверджений обсяг спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями 3246,254 тис. грн (13,4% від загального обсягу розподілених вільних залишків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3073,078 тис. грн (12,7%), на медикаменти  - 157,9 тис. грн (0,7%), на продукти харчування – 726,002 тис. грн (3,0%), передачу із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 3902,255 тис. грн (16,1%) та на інші видатки – 13080,341 тис. грн (54,1%).

За результатами виконання доходної частини загального фонду бюджету станом на 01.01.2018 року обсяг розподілених коштів, отриманий від перевиконання бюджету та який перевищує 5%0 складає 9281,537 тис. грн.  Із загального обсягу коштів спрямовано на  заробітну плату з нарахуваннями 810,58 тис. грн (8,7% від загального обсягу розподілених коштів), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2003,867 тис. грн (21,6%),  передачу із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 329,249 тис. грн (3,6%) та на інші видатки – 6137,841 тис. грн (66,1%).

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом  2017 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2018 року становить 19606,11 тис. грн, у тому числі по незахищеним видаткам –                  71,204 тис. грн. Кредиторська заборгованість на соціальне забезпечення в порівнянні з початком року зменшилась на 2486,845 тис. грн  та склала 19534,906 тис. грн.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на звітну дату відсутня.

 

ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

За звітний період діяльність Нікольської районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення стабільної роботи основних галузей економіки та соціальної сфери відповідно до пріоритетів та завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік.

За 2017 рік обсяг реалізованої продукції промислових підприємств району в діючих цінах склав 119,2 млн грн, що в 2 рази більше до аналогічного періоду попереднього року.

Середньоспискова чисельність штатних працівників промислових підприємств району становить 170 осіб, що на 33 особи більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У районі на високому рівні був виконаний увесь комплекс весняно-літніх польових робіт. Незважаючи на складне економічне становище в країні, на всій площі посівів зернових культур були внесені мінеральні добрива, що дало смогу зайняти перше місце в області по збиранню зернових та зернобобових культур.

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі становить 5702 грн, а чисельність штатних працівників – 2230 осіб. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району відсутня.

За звітний період створено 93 робочих місць, з урахуванням договорів найму, що на 15 осіб більше, ніж у 2016 році.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2018 складає 272 особи, що на 75 осіб більше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Послугами державної служби зайнятості скористались 1099 громадян, в тому числі 731 безробітних, що на 184 особи більше, ніж у 2016 році.

За звітний період працевлаштовано за направленням центру зайнятості 423 особи, в тому числі 252 безробітних, що на 15 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Навчання проводиться за замовленням роботодавців та під самозайнятість, з гарантованим працевлаштуванням після закінчення навчання, працевлаштовано після закінчення навчання 95%.

Станом на 01.01.2018 в Управлінні Пенсійного фонду у Володарському районі перебуває на обліку 16731 пенсіонерів, що на 2567 осіб більше, ніж на аналогічну дату    2016 року. Протягом року спеціалістами управління призначено 401 пенсійна справа, здійснено 325 перерахунків. Середній розмір призначеної пенсії за звітний період склав 3053,21 грн. Пенсійні виплати профінансовано в повному обсязі і виплачено жителям району без затримок. У середньому щомісяця на виплату і доставку пенсій в районі спрямовувалося 45,6 млн грн.

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» при райдержадміністрації функціонує Центр надання адміністративних послуг у Нікольському районі (далі - ЦНАП), який створено у грудні 2013 року, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України нормативних актів райдержадміністрацією, розроблені Положення про Центр надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації, затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП та Графік роботи ЦНАПу.

Основним завданням ЦНАПу є: організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

ЦНАП постійно працює над організацією створення спрощеної процедури прийнятих звернень від громадян та поліпшення якості надання адміністративних послуг.

До переліку адміністративних послуг входять послуги, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р та послуги структурних підрозділів Нікольської райдержадміністрації. Перелік адміністративних послуг включає 67 послуг, а саме: Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, відділу у Нікольському районі ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області, управління Держпродспоживслужби у Нікольському районі, Нікольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Найбільш поширеними є послуги в сфері реєстрації нерухомого майна, оформлення права власності чи користування земельними ділянками, в сфері будівництва.

З моменту створення адміністраторами надано 11 920 послуг.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації можна ознайомитися з інформацією щодо графіку роботи ЦНАПу, переліку адміністративних послуг, з інформаційними та технологічними картками. Постійно оновлюється та висвітлюється актуальна інформація щодо змін у законодавстві.

Всі адміністративні послуги надаються в терміни, визначені законодавством, порушень термінів розгляду заяв не зафіксовано.

У квітні 2017 року підписано Договір про співпрацю з Регіональним сервісним центром МВС України в Донецькій області, відповідно до якого щомісяця організовується виїзд мобільної групи даної установи з метою надання послуг у сфері реєстрації транспортних засобів безпосередньо на території району. За цей час 150 громадян оформили документи на транспортні засоби, переоформили посвідчення водія, отримали довідки про несудимість.

З метою організації ефективної співпраці діють Угоди про співробітництво з Головним управлінням Держгеокадастру в Донецькій області, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області.

Нікольський район став одним із перших в Донецькій області, де організовано в ЦНАПі робота з надання послуг у сфері державної реєстрації права власності та їх обтяжень, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

Робота ЦНАПу спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, що сприятиме підвищенню рівня якості життя і є одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації.

Для удосконалення роботи адмінцентру з метою поліпшення якості надання адміністративних послуг планується розширити площу Центру надання адміністративних послуг, визначено приміщення, в якому будуть надаватися і послуги Державної міграційної служби.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Виходячи з того, що Нікольський район є сільськогосподарським районом, виробництво агропромислової продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки Нікольського  району. Станом на 01.01.2018 року загальна площа земель Нікольського району  становила 122,2 тис. га, з них: сільськогосподарські землі – 101,5 тис. га, в тому числі: сільськогосподарські угіддя – 98,6 тис. га, зокрема  рілля – 83,6 тис. га, сіножаті – 0,43 тис. га, пасовища – 13,8 тис. га, багаторічні насадження – 0,78 тис. га, перелоги – 27,8 га.

В сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах району використовується 58,1 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі рілля складає – 54,5 тис. га.

Сільськогосподарські підприємства:

На території району здійснюють діяльність 21 сільськогосподарських підприємства, в користуванні яких 52,6 тис. га сільськогосподарських угідь (96,5% від загальної площі), в тому числі: рілля 49,3 тис. га, з яких 27,0 тис. га (49,5% від ріллі району) припадає на ТОВ «Харвіст Холдинг» (ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПрАТ «ММК ім. Ілліча»).

Фермерські господарства:

Кількість землевласників та землекористувачів 82,які у користуванні мають 5,2 тис. га (9,2%) сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 5,0 тис. га.

Підприємства металургійної галузі:

Площа с.-г. угідь – 0,27 тис. га, в тому числі рілля 0,24 тис. га.

За 2017 рік виробництво валової продукції сільського господарства в цінах 2010 року складає 277,9 млн. грн., або 121,3% до показника 2016 року, в тому числі продукція рослинництва – 240,3 млн. грн. (129,9 %), тваринництва – 37,6 млн. грн. (85,3%).

В 2017 році сільськогосподарськими підприємствами району зібрано зернових всього – на площі 32,6 тис. га, одержано 129,3 тис. тонн при врожайності 39,6 ц/га, що складає 120,4% до Програми.

            Соняшника зібрано на площі 15,0 тис. га і одержано 25,5 тис. тонн, при врожайності 17,0 ц/га, це 104,9% до Програми.

В галузі рослинництва кращих показників досягнуто ТОВ «Нова Нива», ТОВ «Малиновка», ДП „Ілліч-Агро Донбас” агроцех № 20, ТОВ «Володарський сортонасінницький завод», ПрАТ  «Юг-Агро», ПП «КЗ «Мілленніум».

Під врожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно озимих зернових культур на площі 21,8 тис. га, що становить 40,0% до площі ріллі, в тому числі озимої пшениці – 20,9 тис. га, озимого ячменю – 0,9 тис. га, озимі на зелений корм – 228 га, крім того озимого ріпаку – 3,4 тис. га.

За 2017 рік вироблено 12060 тонн молока, що становить 89,6 % до аналогічного періоду 2016 року, реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі – 877 тонн, що становить 87,5 % до аналогічного періоду 2016 року.

Середній надій молока на одну корову, яка була у наявності на початок року, склав 5724 кг.

Станом на 1 січня 2018 року поголів’я ВРХ складає – 4474 голів, що становить 78,2 % до аналогічного періоду 2017 року, в тому числі корів – 1345 голів (63,8 %),  овець – 1480 голів (103,3 %), коней – 272 голови (100 % до аналогічного періоду 2017 року).

Зниження поголів’я в тваринництві відбулося за рахунок зменшення поголів’я в ТОВ „Малиновка”, ТОВ „Рассвет”, ПП „КЗ „Мілленіум”, ДП «Ілліч-Агро Донбас» агроцех №11 в с. Темрюк, мотивуючи тим, що воно збиткове (низька реалізаційна ціна на молоко, м’ясо, не має державної підтримки тощо.

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Управління соціального захисту забезпечило протягом 2017 року виконання планових показників Програми економічного та соціального розвитку району. На виконання заходів програми направлено 98959,98 тис.грн., в тому числі: 97818,93 тис. грн. коштів державного бюджету, обласного бюджету – 16,0 тис.грн., з бюджету міст і районів – 346,79 тис.грн., коштів від підприємств не надходили, інших коштів – 778,26 тис.грн.

            Найбільша частина видатків державного бюджету припадає на фінансування різних видів соціальних допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, сиротам та позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям. Протягом року 3087 сімей району отримували різні види державної допомоги, на виплату яких направлено 42705,3 тис. грн.

За 2017 рік загальна сума нарахованої  населенню житлової субсидії склала 56971,4 тис. грн., а саме: сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 54897,7 тис. грн.,  середньомісячна кількість одержувачів протягом півріччя - 5156 сім’ї; сума призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 2073,7 тис. грн., кількість одержувачів за звітний період - 874 сім’ї.

          Кількість пільгової категорії громадян складає 7867 громадян. Видатки бюджету на надання пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг складає – 4916,9 тис. грн., в т. ч. компенсація на придбання твердого палива та скрапленого газу складає – 408,3 тис.грн.

З 01.01.2017 року відповідно до прийнятих Верховною Радою України 20.12.2016 року змін до Бюджетного кодексу України видатки на пільговий проїзд окремим категоріям громадян включено до визначених статтею 91 видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. За 2017 рік видатки на пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті місцевих бюджетів складає 168,5 тис.грн.

           За  2017 рік безкоштовно оздоровлено 25 осіб з інвалідністю, в т.ч. 1 особу з наслідками захворювання хребта та спинного мозку  на суму 18,2 тис.грн., 6 осіб з інвалідністю на суму 31,3 тис.грн. Згідно Постанови «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням» від 01.03.2017 року №110, шляхом укладання тристоронніх угод, 18 осіб з інвалідністю у санаторіях підвідомчих Мінсоцполітики.

           Протягом 2017 року шляхом укладення тристоронніх угод оздоровлено 2 учасника АТО, що мають статус учасників бойових дій, на суму 12,6 тис.грн. Вартість 1 санаторно-курортної путівки становить 6,3 тис. грн.

 За 2017 рік виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5-го травня отримали 916 ветеранів на суму 884,2 тис.грн.

 В управлінні соціального захисту населення зареєстровано станом на 01.01.2018 року  254 особи з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали за 12 місяців  2017 року компенсаційні виплати на суму 591,5 тис. грн. Поточна заборгованість компенсаційних виплат станом на 01.01.2018 року склала 11,8 тис. грн.

За січень - грудень поточного року видано 5146 довідок ВПО. Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні перебувають 14176 внутрішньо переміщених осіб з 13273 сімей, в тому числі 1262 дітей, 422 осіб з інвалідністю, 1192 осіб працездатного віку та 11300 пенсіонерів.

Щомісячну адресну грошову допомогу виплачено  578 сім’ї на загальну суму  5111,2 тис.грн.

Протягом 2017 року надана одноразова матеріальна допомога з держбюджету 17 непрацюючим малозабезпеченим особам на суму 10859,50 грн. та 32 інвалідам на суму 19984,50 грн. З місцевого бюджету виплачено 156 особам на суму 179145 грн., а саме:

- по розпорядженню райдержадміністрації – 111 особі на суму 127545 грн., з них:  особи з числа ЧАЕС – 13 осіб на суму 18500,0 грн.; учасники АТО – 33 особи на суму 45000,0 грн.; незахищені верста населення – 65 осіб на суму 64045 грн.;

- по розпорядженню районної ради – 45 осіб на суму 51600 грн., з них: особи з числа ЧАЕС – 1 особа на суму 1500 грн.; незахищені верста населення – 44 особі на суму 50100,0 грн.

В 2017 році до Нікольського районного центру зайнятостізвернулось 24 особи з числа переселенців. 24 з них мали статус безробітного. 24 особи скористались профорієнтаційними послугами служби зайнятості. 7 переселенців взяли участь у громадських та роботах тимчасово характеру. Станом на 01.01.2018 р. на обліку в Нікольському РЦЗ перебуває 7 осіб з числа внутрішньопереміщених. 

Кожну першу середу місяця проводиться день відкритих дверей для внутрішньо переміщених осіб, до участі в якому центр зайнятості залучає управління соціального захисту,пенсійного фонду, роботодавців, МЧС,представників благодійних організацій. Протягом року проведено 12 заходів.

З метою інформування незайнятого населення спеціалістами центру зайнятості ведеться постійна профорієнтаційна робота, семінари, тренінги.

 На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 88 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 23 дитини, які виховуються у 9 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.  

З числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 79 дітей влаштовано до сімейних форм виховання, що складає 89,7 % від загальної кількості дітей даної категорії, 9 дітей перебувають в інтернатних закладах. 

У грудні 2017 року було створено Дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім’ї Стрюкових, до якого додатково було влаштовано 2 дітей. Всього в районі функціонують 3 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинки сімейного типу, створених на базі опікунської родини Єрохіних, до якої влаштовано 5 дітей, та прийомної сім’ї Стрюкових, до якої влаштовано 6 дітей.

За рахунок субвенції із державного бюджету у грудні 2017 року на території Нікольської селищної ради було придбано житловий будинок (загальна площа 180 кв. м та житлова площа 134 кв. м на суму 1134,184 тис. грн) для створення Дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї Кочнєвої О.О. та Товарницького В.Й., до якого планується додатково влаштувати 6 дітей.

Проводиться робота щодо популяризації усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду на території району було усиновлено 2 дітей, які перебували на первинному обліку, одна сімейна пара мешканців району усиновила 2 хлопчиків віком 4-х та 5-ти років. Всього на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 23 усиновлені дитини.

Протягом 2017 року на профілактичний облік було поставлено 15дітей / 7 сімей, які в перебувають в складних життєвих обставинах. З метою вилучення дітей з несприятливого сімейного оточення було проведено 37 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, селищною та сільськими радами, медичними працівниками, у тому числі рейди «Діти вулиці», «Сім’я» та «Немовля». Разом з працівниками поліції до відповідальності притягнуто 8 батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Із несприятливого сімейного оточення вилучено 4 дітей, які тимчасово влаштовані до Маріупольського Дитячого будинку «Центр опіки».

Виконкомом Нікольської селищної ради разом зі службою у справах дітей райдержадміністрації проведено роботу щодо придбання квартири для особи з числа дітей - сиріт у співвідношенні 50х50 за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету. У серпні 2017 року ключі від квартири вартістю 192577 грн. були урочисто вручені.

У пришкільних таборах було оздоровлено 591 дитину шкільного віку, в школі майбутнього першокласника - 256 дітей. На відпочинкову кампанію використано кошти у сумі 573,1 тис. грн, із них: 511,8 тис. грн - кошти районного бюджету, 61,3 тис. грн – залучені кошти.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації надається адміністративна послуга - встановлення статусу та видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї. За 2017 рік видано 38 посвідчень батьків багатодітної родини та               65 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Оздоровлено 84 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на суму 551,0 тис. грн та 77 дітей спортсменів – учнів ДЮСШ на 110,0 тис. грн.

Роботу з профілактики правопорушень та негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації здійснює спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центральною районною лікарнею.

За 2017 рік проведено 3 засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, а також координаційну раду з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку щодо реалізації заходів, пов’язаних з частковим відшкодуванням вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області.

 

ОСВІТА.

   Дошкільна освіта  

Станом на 2017-2018 навчальний  рік всебічний розвиток дітей дошкільного віку   забезпечують 12 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс. . Володарський ясла-садок № 2 знаходиться на капітальному ремонті з 1993 року. Всі дошкільні навчальні заклади розташовані у типових приміщеннях.

 Виконуючи Закон України «Про мови», розширено мережу  дошкільних навчальних закладів  відкриті групи з державною мовою навчання (11 дошкільних навчальних закладів мають статус україномовних, у 2 дошкільних навчальних закладах відкрито групи з державною мовою навчання).

Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення дітей дошкільного віку  до дошкільних навчальних закладів і додому.

               Станом на 01.12.2017 року в районі проживає 1582 дітей від 0 до 6 років. З них 712 дітей відвідує 12 дошкільних навчальних закладів та НВК.

                  У 2017 – 2018 навчальному році  дошкільні  навчальні заклади району підготували до випуску 197 дошкільнят.

В районі проводиться соціально-педагогічний патронат 148 сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Проводяться індивідуальні консультації для батьків, Дні відкритих дверей.

  

             Створено оптимальний режим роботи дошкільних навчальних закладів. В районі працює 36 груп.  З них 3 груп з 12-годинним перебуванням (99 дитини), 33 груп з 10,5-годинним перебуванням (613 дитини).

             Витрати з місцевого бюджету на 1 дитиниу за 12 місяців 2017 року на утримання мережі  дошкільних закладів   складає 24029,89 грн.

               На 100 місцях виховується 77 дитина. Дітей, які не задоволені місцями у дошкільних навчальних закладах немає.

            Значну увагу відділ освіти приділяє контролю та організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість харчування на 1 дитину у день складає׃

100% - 20,00грн; середня батьківська платня на день складає 10,0грн.

Дітей пільгової категорії в закладах: 142 дітей 100% звільнені від сплати за харчування та які  оплачують 50% - 42 дітей.

На даний момент в ДНЗ виховуються 17 дітей із сімей вимушених переселенців, АТО-9 дітей.

В дошкільних навчальних закладах працює 82 педагогічний працівник, з них з вищою освітою - 41.9% та 58.1% з середньою спеціальною освітою (бакалавр).

Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет. У всіх дошкільних закладах за пріоритетними напрямками працюють групи гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови. Всього 28 профільних груп, які відвідують 459 дитини.

В районі працює 2 освітні округи, 5 методичних об’єднань для вихователів старшої, середньої, І-ІІ молодших груп, раннього віку та для вихователів різновікових груп, музичних керівників, старших медичних сестер.

Згідно з планом відділу освіти традиційно проводяться районні заходи׃

-         Спортивні спартакіади «Веселі старти дошколят»;

-         Дитячо-музичний фестиваль «Сузір’я талановитих дошкільнят»

-         Районна виставка дитячих робіт «Земля, де народились і ростемо, ми Україною зовемо».

            У дошкільних навчальних закладах забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ДНЗ, розширено форми роботи з батьками.                                                  

Загальноосвітні заклади

               В районі в 2017-2018 навчальному році функціонує 13 загальноосвітніх навчальних закладів: І-ІІІ ступенів – 13 навчальних закладів, філії опорної школи КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» - 3. В загальноосвітніх школах навчається 2377 учнів, із них учнів 1 класу – 237, 11 класу – 125.

Функціонує інноваційний заклад – Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I   ступеня № 2 (навчається 449 учнів).

Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 16 спортивних залів  та  22 спортивних майданчика.

Індивідуальним навчанням охоплено –  23  учнів: 13 учнів,як такі, що потребують корекції розумового і фізичного розвитку, 10 - як учні, які навчалися в класах, де менше 5 осіб.

  В районі функціонує 2 освітніх округи з базовими навчальними закладами:     КЗ «Зорянська загальноосвітня школа I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області»,КЗ «Новокраснівська загальноосвітня школа I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області» .

                Комунальний заклад «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа  має статус обласної базової школи щодо підготовки учнів до участі в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури.

              Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області є опорною школою з дистанційної освіти.

Підвозом до навчальних закладів і додому охоплено 464 учнів, які підвозяться до 10 шкіл із 24 населених пунктів. Підвіз здійснюється 13 шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення школярів.

В районі організовано безкоштовне перевезення  577 дітям (464 учня та 113 вихованців ) та 41 педпрацівниками до місць навчання та роботи і у зворотному напрямку.

Мережа закладів освіти з державною мовою навчання в 2017-2018 навчальному році складається з:

-     13 шкіл з українською мовою навчання (95 класів, 1064 учня);

-     класів з російською мовою навчання 91 учнів 1313:

-      КЗ «Нікольська загальноосвітня школа I-IIIступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа функціонують класи з українською (14 класів, 269 учнів) та російською мовами навчання (9 класів, 180 учнів); 

- Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I ступеню № 2 Нікольської районної ради Донецької області функціонують класи з українською (5 класів, 113 учнів) та російською мовами навчання (16 класів, 336 учнів).

Отже, українською мовою навчання у 2017-2018 навчальному році охоплено 100% шкіл,  44,7 % учнів від загальної кількості шкіл. 

    Оновлено шкільні інформації про обдарованих дітей, - 93 обдарована дитина в загальноосвітніх закладах, в районному банку обдарованих дітей - 55 чоловік.  На кожну дитину оформлені та доповнені індивідуальні картки з короткими характеристиками учнів.

    На постійному контролі в школах знаходяться діти, які потребують особливої уваги: діти-інваліди, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування: проводиться громадський огляд умов утримання, навчання дітей, контролюється показник оздоровлення, працевлаштування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

  У 2016-2017 навчальному році гарячим харчуванням було охоплено 1615 учня, з них 1236 безкоштовним у загальноосвітніх навчальних закладах.

 Всі  діти  пільгової  категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються. За 12 місяців 2017 року одноразова грошова допомога дітям складає 18 100,00 грн (10 дітей ).

              Витрати  за 12 місяців 2017 року з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти складає 22904,46 грн.

   На виконання державної цільової програми «Шкільний автобус» для перевезення дітей, що проживають в сільській місцевості експлуатується 13 шкільних автобусів. Усі автобуси укомплектовано водіями, які мають необхідну категорію для перевезення школярів.

 

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ

Відділ культури і туризму, комунальні заклади культури району протягом року працювали над реалізацією заходів Іміджевої програми.

У березні відбувся районний конкурс – рейтинг «Кришталевий колос», який супроводжувався творчим звітом кращих аматорських колективів закладів культури. У межах визначення 85-річчя утворення Донецької області відбувся творчий звіт учнівських та викладацьких колективів Нікольської районної музичної школи ім. ДК Патричі (квітень) Майстрині народної студії клубу «Рукодельница», фотостудії «Геліос» Нікольського РБК взяли участь в обласному заході в м.Краматорську (липень).

У серпні, в межах відзначення дня Незалежності України, проведено урочистий вечір з тематичною концертною програмою. Під час заходу відбулось ушанування переможців жнив, переможців районного конкурсу «Гордість району». Проведено протягом року районний фестиваль огляд народних традицій «Веселка».

Традиційне в нашому районі свято «Легенди степу» у 2017 р. отримало статус обласного історичного фестивалю та назву «Дике поле. Шлях до Європи». Свою майстерність на сцені фестивалю продемонстрували аматорські колективи з 7 міст і районів Донецької області, Сумської та Харківської областей. 9 творчих колективів та спортивна команда представляли Нікольський район. За рахунок коштів Програми учасники концерту були забезпечені гарячим харчуванням, послугами транспорту, придбано настінні календарі з краєвидами заповідника «Кам’яні Могили», столи та стільці для проведення виставок декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятні подарунки з символікою заповідника.

Найбільш значущою культурно мистецькою подією 2017 р. стало проведення в с.Малоянісоль Всеукраїнського фестивалю грецької культури «Мега Йорти». Закладами культури, органами місцевого самоврядування, Федерацією грецьких товариств України, товариствами греків району проведено значну організаційну та підготовчу роботу. За рахунок коштів Іміджевої програми проведено поточний ремонт та реекспозицію кімнати-музею Г.Костоправа при Малоянисольській бібліотеці, придбано обладнання для забезпечення якісного звуку під час заходу, оплачено оренду пересувного сценічного майданчика, харчування учасників концерту. Проведено конкурс краси і таланту «Жемчужина Приазовья».  За рахунок субвенцій Нікольської селищної та Малоянисольської сільської рад придбано сценічні костюми для аматорських колективів району, павільйони для розміщення глядачів, прапори, банери та ін. Заходи фестивалю «Мега Йорти» отримали схвальні відгуки спеціалістів і глядачів.

Згідно заходів Програми протягом року проведено культурно-мистецьку акцію для підтримки дітей і молоді «Ми – України діти». У межах акції проведено районний православний фестиваль для дітей та юнацтва «Пасха красная», який зібрав більше 150 учасників (квітень), районний конкурс дитячої літературної творчості «Доля планети в наших руках», театралізовані свята для дітей-сиріт району та учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл смт Нікольське до дня Св. Миколая. Музеями району проведено цикл заходів з народознавства «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю» та відео-лекції з нагоди 100-річча Української революції (1917-1921 рр) для школярів району.

У 2017 р. вперше проведено обласне свято з нагоди Дня Європи в м.Покровську. Заклади культури району представляли культуру та звичаї Словаччини. За рахунок коштів Іміджевої програми забезпечено перевезення аматорських колективів до місця проведення заходу та участь у виставці кулінарного мистецтва.

У листопаді проведено урочистості з нагоди дня працівників сільського господарства. Кращі трударі району отримали грамоти і цінні подарунки. У грудні проведено захід з нагоди дня місцевого самоврядування в Україні. Сільським радам району придбано пам’ятні подарунки з символікою Нікольського району.

Останнім масовим заходом у межах Іміджевої програми району стане проведення районного свята обрядових дійств «Новорічна зірка». За кошти програми придбано сценічні костюми для виступів на відкритому майданчику, освітлювальну апаратуру для сцени РБК, новорічні електричні гірлянди.

Таким чином, з 11 заходів Іміджевої програми Нікольського району на 2017 р. виконано повністю 11. Використано коштів районного бюджету в сумі 526, 3 тис грн., коштів субвенції сільських рад в сумі 182,7 тис. грн. Залучались також і кошти підприємств, благодійних фондів, громадських організацій.

 

 

ФІЗИЧНА ВИХОВАННЯ  ТА СПОРТ

В 2017 році заплановано та проведено 58 спортивно-масових заходів (прийняло участь 7427 осіб). В районі  культивуються 10 олімпійських  (займається 2452 особи) та 7 неолімпійських видів спорту (772 особи).

           Фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою в районі охоплено понад 6350 осіб.  В 7 підприємствах району працюють інструктори зі спорту (2-штатних, 5- позаштатних). В трудових колективах проводяться змагання за програмою сільських спортивних ігор, районних спартакіад, спортивні свята до знаменних свят України та державних свят тощо. Спортсмени цих підприємств приймають участь у спортивно-масових заходах району з різних видів спорту.

         В районі створені всі належні умови для тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту. На виконання рішення районної ради від      16.05.2017 року « 7/20-297 виплачувалась стипендія дев’ятьом перспективним спортсменам.

     Стан матеріально-технічної спортивної бази району задовільний. В поточному році введено в експлуатацію 5 спортивних майданчики з антивандальним тренажерним обладнанням.

На виконання програми соціально-економічного розвитку Нікольського району в рамках реалізації проекту з будівництва спортивних майданчиків з штучним покриттям в Донецькій області в районі введено в експлуатацію 2 спортивних майданчика зі штучним покриттям (с.Зоря та гімназія «Софія») За рахунок коштів Республіканської сільської ради виконані роботи щодо влаштування основи під укладку штучного покриття. За рахунок субвенції з обласного бюджету для Малинівській ЗОШ придбано штучне покриття та огорожа, в  Тополинській ЗОШ та Кременівській ЗОШ виконані роботи щодо влаштування основи під укладку штучного покриття та придбано огорожу та штучне покриття.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За 2017 рік піднято і реалізовано 68,4 тис. м3 води на суму 854,2 тис. грн.

КП «Володарськ водомержа»  в смт. Нікольське виконала ремонт і установку двох насосних агрегатів Педрола 1,5 кВт, чотирьох насосних агрегатів ЕЦВ 6-10-80. Двох станцій захисту і управління «Каскад». Двох станцій захисту і управління SPX. Двох модулів GSM

 Заміна насосного агрегату Педрола 1,5 кВт на Joval 6 \ 23 свердловина по вулиці Вишневій.

 Заміна ввідного автомата і електропроводки на свердловині по вул. Свободи (південний м-рн).

Проведена реконструкція водопровідної насосної станції в с. Зоря із заміною перекачувальних насосів на суму – 38,6 тис. грн., та замінено 3 глибинних насоса у свердловинах на суму – 24,8 тис. грн. Також виконано  ремонт  водопровідних колодязів на   вуличних водопровідних мережах в  с. Зоря  на суму – 14,6 тис. грн.

За 12 місяців 2017 року підприємствами усунуто 17 аварійних ділянок водопровідних мереж на суму 61870,00 гривень на водопровідних мережах.

 На санітарно охоронних зонах свердловин виконані роботи з благоустрою території 3-х свердловин на суму - 30000,00 грн.

Встановлено 20 полімерних люків на свердловинах і розподільних колодязях на суму - 20000,00.

Всього у Нікольському районі нараховується 23 котельні, загальною потужністю 36,7 МВт/год, з них 1 відомча.

Котелень комунальної форми власності налічується 22 одиниці, з них 16 газових,  4 вугільних та 2 електричні.

 Котельні, які опалюють виключно об’єкти соціальної сфери, та знаходяться у них на балансі - 21 одиниці, а саме:15 газових, 4 вугільних, 2 електричні. З них за галузями можна виділити:

 школи - 15 одиниць: 10 газових, 3 вугільних та 2 електричні.

 заклади охорони здоров’я - 1 газова котельня.

 дошкільні дитячі заклади - 5 котельних: 4 газових і 1 вугільна.

Окрім того, 1 газова котельня опалює адміністративну будівлю Нікольської районної ради.

Щодо опалення житлового фонду, то згідно з Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання на території  Нікольського  району з 2005 року було переведено на індивідуальне опалення (62 будинки). У той час, як 5 багатоповерхових будинків комунальної форми власності опалюються відомчою котельнею, яка використовує вугілля.

 

Житлова політика

На території району житловий фонд обслуговує ТОВ «Зоря-комсервіс».

Загальний житловий фонд району складає 68 будинків. Із них  комунальної форми власності  14 будинків,  ОСББ – 30 будинків (що  складає 44,1% від загальної кількості  будинків) та 1 будинок  відомчий. У тому числі 60 двоповерхових будинки, 3 чотириповерхових будинків та   5 п’ятиповерхових будинків.

Централізованим опаленням обладнано 5 житлових будинків в с. Асланове Касянівської сільської ради.

У Нікольському  районі  згідно з Державною Програмою «Реорганізації житлово-комунального господарства» у 2005 році усі багатоквартирні будинки переведені на індивідуальне опалення з відключенням централізованого опалення.

 Рішень щодо аварійності або ветхості житлових будинків виконавчими органами місцевих рад не приймалися.

Планом поточного ремонту житлових будинків на 2017 рік житлово-експлуатаційною організацією передбачено 190,0 тис. грн. Станом на 01.01.2018 фактично виконано ремонтних робіт на суму 190,0 тис. грн. За ці кошти проведено ремонт 0,05 м2 м'яких покрівель, твердої  покрівлі 0,04 м2,  ремонт сходів 45  шт.

 

Тарифна політика

Тариф на утримання будинків та прибудинкових територій для ТОВ «Зоря-комсервіс» був встановлений в 2006 році, затверджений рішенням Зорянської сільської ради від 11.10.2006 № 89 «Про затвердження тарифів на комунальні послуги з обслуговування житлового фонду по ТОВ «Зоря-комсервіс» і складає: для 1-ї групи будинків - 0,52/0,72 грн. за кв. м., для 2-ї групи будинків - 0,73/0,90 грн. за кв. м., для 3-ї групи будинків - 1,02 грн. за кв. м.

 Тариф на комунальні послуги з вивезення твердих побутових відходів по ТОВ «Зоря-комсервіс» затверджений рішенням Зорянської сільської ради від 11.02.2015 № 07 «Про внесення змін до рішення виконкому сільської ради від 14.01.2015 № 03 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів по ТОВ «Зоря-комсервіс» і складає для населення 107,88 грн. за куб. м., 11,00 грн. на 1 особу в місяць, для бюджетних організацій – 119,74 грн. за куб. м., для інших споживачів – 142,28 грн. за куб. м.

Тариф на послуги централізованого водопостачання затверджений рішенням Нікольської селищної ради від 28.10.2014 № 54 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, які надаються КП «Володарськ-водомережа» для споживачів Нікольської селищної ради» і складає: для населення –  9,50 грн. за куб. м., для бюджетних організацій – 21,63 грн. за куб. м., для не бюджетних організацій – 27,30 грн. за куб. м.

Фактична середня собівартість тарифу для населення по КП «Володарськ-водомережа», складає: на послуги водопостачання – 21,65 грн. за куб.м., рівень відшкодування фактичної  собівартості до затвердженого тарифу складає -163,0 %.

Тариф на послуги централізованого водопостачання ТОВ «Зорякомсервіс» затверджений рішенням Зорянської сільської ради від 21.09.2017 № 29 «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання, що надає ТОВ «Зоря комсервіс» складає: для населення –  30,0 грн. за куб. м., для бюджетних організацій – 51,06 грн. за куб. м., для інших споживачів  – 55,97 грн. за куб. м.

           У сфері благоустрою:

В ході виконання підрозділу «Роботи по благоустрою» розділу «Житлово-комунальне господарство» Програми соціально-економічного розвитку Нікольського району на 2017 рік заплановано 6 заходів на загальну  суму 5937,0 тис. грн..

За 12 місяців  2017 року  селищною та  сільським   радами було використано  3622,61 тис. грн.  на  благоустрій  населених пунктів  району.

Основна   частина із запланованих  коштів  відведена  на  поточний  та  капітальний ремонт  доріг 4293,8 тис. грн. Протягом 2017 року  на  ремонт доріг  було використано – 2566,91 тис. грн., що  складає 59,8% від загальної суми.  Низькі  показники  виконання  пов’язані з тривалим часом підготовки  дозвільних документів. Так Нікольська  селищна  рада  за 2017  рік на  ремонт доріг    використала  лише 341,6 тис. грн., Касяніська, Темрюцька та  Зеленоярська  сільські ради взагалі не  займались  ремонтом  доріг.

На  проведення  робіт  з реконструкції  та  ремонту  зовнішнього  освітлення  населених пунктів  району  було використано 425,03 тис. грн., це 65,8 % від запланованої суми коштів.

Так Нікольською селищною радою було  встановлено 61 ліхтар  зовнішнього освітлення, та  замінено 73 лампи, проведено  поточний  ремонт зовнішнього  освітлення.

Розширено зону  освітлення на 4,8 км.

Загальна  сума  витрат  склала 90,6 тис. грн.

Придбано 38 комплектів вуличних ліхтарів та 2,8 км. самонесучого ізольованого дроту.

            Розроблено проектно-кошторисну документацію проекту «Реконструкція та встановлення нових мереж зовнішнього вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в смт Нікольське». На це витрачено 197,8 тис. грн. з селищного бюджету. Отримано технічні умови підключення нових мереж зовнішнього освітлення. Витрати склали 16,6 тис. грн. 

Протягом року  селищна  та  сільські ради займались  ліквідацією стихійних звалищ побутових відходів, загальна  сума  витрачених коштів  склала 413,6 тис.грн. із запланованих 480,0 тис. грн., що склало 86,6 %. Було ліквідовано 75 несанкціонованих стихійних звалищ на  території району.

Роботи з підтримання в належному  стані  зеленого  господарства  виконанні на загальну  суму 100,7 тис. грн.

На території району  висаджено:

-         дерев – 1325 од;

-         кущів  та  троянд – 670 од.;

-         засіяно  газонів – 1630 м2.

По  розділу  підтримання  місць поховань було  використано 66,9 тис. грн. із запланованих 91,0 тис. грн., що  складає 73,5%.

Основні  кошти, а  саме 43,0 тис. грн. це  кошти  підприємств та  інших джерел.

Для проведення аварійного ремонту систем водопостачання в смт Нікольське КП «Володарск-водомережа» селищною радою надана фінансова допомога в сумі 421,7 тис. грн.

ТОВ «Лісічанська інженерно-будівельна компанія» продовжуює роботи по реконструкції системи водопостачання смт.Нікольське.

             Проведено ремонт зрубів колодязів на суму 0,8 тис. грн. та придбано 2 нових зруби на суму 16,0 тис грн..

Відремонтовано громадський колодязь по вул.. Я.Мудрого, сума витрат склала 39,0 тис. грн. та встановлено на ньому новий зруб.

Стабільно працює транспортна система  району, яка представлена підприємствами та фізичними особами-підприємцями. Затверджені маршрути та графіки руху місцевого пасажирського транспорту. ТОВ „Володарськавто” здійснює перевезення пасажирів на 9 приміських, одному міжміському маршрутах, а також перевезення по замовленням організацій, шкіл та приватних осіб. Рухомий склад транспортних засобів складає 15 одиниць.

 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Щодо виконання завдань в сфері земельних відносин: у 2017 році за допомогою Національної кадастрової системи державними кадастровими реєстраторами Відділу Держгеокадастру у Володарському районі опрацьовано 2718 заяв із ведення Державного земельного кадастру.

 

Фахівцями відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у  Донецькій області 2017 році надано 5320 адміністративних послуг, в тому числі 954 платних послуг на загальну суму 89,632 тис. грн. та 4366 безоплатних послуг, а саме з надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою; видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку з технічної документації; наданню довідок з державної статистичної звітності про наявність земель, розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; видачі Витягів з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки; державної реєстрації земельної ділянки за зверненнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Залишок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель  складає 124,7339 тис. грн., з них 28,8069 тис. грн. знаходяться на рахунку Нікольської районної ради, 95,36185 тис. грн. - на рахунку Малоянисольської сільської ради.

На реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району з питань земельних відносин у 2017 році витрачено 1215,80 тис. грн., що становить 131,59% від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 876,14 тис. грн., за кошти підприємств – 131,44 тис. грн., за кошти з місцевих бюджетів – 208,22 тис. грн.

Протягом 2017 року у Нікольському районі проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності  несільськогосподарського призначення на площі 98,1489 га на суму 368,00 тис. грн., що у 3,68 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 295,00 тис. грн., за кошти підприємств – 55,00 тис. грн. та за кошти з місцевого бюджету – 18,00 тис. грн.

Проведено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на площі 1715,1872 га, на суму 184,08 тис. грн., що у 5,8 разів більше від запланованого за кошти з інших джерел – 117,64 тис. грн., за кошти підприємств – 66,44 тис. грн.

Проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності  сільськогосподарського призначення на площі 335,3666 га на суму 244,50 тис. грн., що у 2,4 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 234,50 тис. грн. та за кошти підприємств – 10,00 тис. грн.

Передано у власність громадян 62 земельних ділянки, загальною площею 134,7478 га (123,327 га землі сільськогосподарського призначення та 11,4208 га землі житлової та громадської забудови). Витрати на реалізацію заходу склали 175,00 тис. грн., що складає 100% від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 175,00 тис. грн.

Виготовлено документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 54,0 тис. грн., за кошти з інших джерел – 54,0 тис. грн., що складає 77,14% від запланованого. Передано у власність 30 земельних ділянок площею 58,1370 га із земель сільськогосподарського призначення.

Оновлено планово-картографічні матеріали на суму 190,22 тис. грн., що складає 80,12%, На території Темрюцької та Тополинської сільських рад (5 населених пунктів).

 

  ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

Мережа   лікувально-профілактичних  закладів Нікольського району  у 2017 році без змін:  ЦРЛ Нікольського району, КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради, до  складу якого входять  5 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини:    Темрюцька, Касянівська,  Малоянисольська, Зорянська та Нікольська, 22 ФП. Із-за неукомплектованості фізичними особами 5 ФП не працювали: ФП с. Суженка,  ФП с. Новоянісоль, ФП с. Криничне, ФП с.  Шевченкове, ФП с. Келерівка.

З 01.03.2017 року на підставі проведеного аналізу економічних можливостей установи, на підставі розподілу доведених граничних витрат, у тому числі по заробітній платі, було скорочено по ЛПЗ району 23,5 штатних одиниць, у тому числі по ЦРЛ - 22,5, по КЗ «Нікольський ЦПМСД» - 1,0. Число штатних одиниць по району складає - 362,75, у  тому числі штатних посад лікарів – 60,75, середніх медичних працівників – 131,75. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами – 70,8%, укомплектованість штатних посад середніх медичних працівників – 91,8%. Питома вага лікарів пенсійного віку – 54,5%.

Фактичне фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я збільшилось на  34,4% і склало  26453,5   тис. грн. (2016 рік –19679,2 тис. грн.).

Покращилась якість надання медичної допомоги населенню району, про що свідчить: достатня робота ліжка, зниження середнього терміну перебування на ліжку по району, зниження показників загальної захворюваності населення, зниження показника захворюваності на туберкульоз, достатній показник хірургічної активності.

Згідно заходів по боротьбі із туберкульозом КЗ  «Нікольський ЦПМСД» було закуплено 1394 доз туберкуліну на суму – 17,9 тис.грн., охоплено туберкулінодіагностикою 697 дітей.  ЦРЛ було витрачено 76,2 тис.грн. на придбання рентгеноплівки, ФЛГ-плівки та бактеріоскопічне дослідження. За рахунок обласного бюджету було забезпечено медикаментозними засобами 10 осіб, хворих на мультирезистентний туберкульоз на суму – 131,5 тис.грн. З метою забезпечення хворих  на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні 12 осіб отримали продуктові набори на суму – 2,9 тис.грн. від  «Християнської церкви».

Згідно виконання заходів  по боротьбі з онкологічними захворюваннями  за  2017  рік      КЗ «Нікольський ЦПМСД» було забезпечено лікарськими засобами 50 онкохворих на суму 98,6 тис.грн., у тому числі 19 осіб були забезпечені наркотичними засобами.

 Згідно виконання заходів щодо  профілактики і  лікування  ВІЛ - інфекції та СНІД було забезпечено обов’язковим страхуванням та засобами індивідуального захисту 160 медичних працівників КЗ «Нікольський ЦПМСД»  та ЦРЛ Нікольського району на суму – 93,8 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету  було забезпечено 8 дітей ВІЛ-інфікованих матерів пільговим харчуванням на суму 30,4 тис.грн.. З метою розширення доступу населення району до добровільного консультування і тестування на ВІЛ – інфекцію було придбано тест – систем, систем відбору крові на суму 5,7 тис.грн. Для лікування опортуністичних захворювань були придбані лікарські засоби на суму 6,0 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету протягом 2017 року пільгова категорія населення забезпечувалась медикаментами на амбулаторному лікуванні. Було забезпечено 198 осіб на суму 301,6 тис.грн.. По ЦРЛ  витрати на зубопротезування склали – 13,3тис.грн. для 10 осіб.

Згідно виконання заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, за рахунок коштів місцевого бюджету було придбано лікарський імунобіологічний препарат «Хуміра» для хворої на ювенільний ревматоідний артрит – 2 упаковки на суму – 66,0 тис.грн. та за кошти КЗ «Нікольський ЦПМСД» 1 упаковку на суму 32,08 тис. грн..

Згідно виконання заходів щодо забезпечення хворих на цукровий діабет, всіх хворих забезпечено інсулінами в повному обсязі. За 2017 рік на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсулінами, таблетованими препаратами було виділено 680,3 тис.грн., придбано глюкометри та тест – смужки до глюкометрів на суму 6,8 тис.грн.

 

Діяльність райдержадміністрації у сфері профілактики надзвичайних ситуацій, їх ліквідації та захисту населення від їх негативних наслідків проводилася за такими напрямами:

- забезпечена постійна готовність 100 Державної пожежно-рятувальної частини  ГУ ДСНС України у Донецькій області;

- створено місцевий матеріальний резерв для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Протягом 2017 року в Нікольському районі зареєстровано  2 надзвичайні ситуації.

Щодня проводиться моніторинг щодо попередження надзвичайних ситуацій  в районі. За 12 місяців 2017 року на території району виникло 156 пожеж, матеріальні збитки від пожеж склали 2140,00 тис грн.

Станом на 01.01.2018 року на території району 20 захисних споруд (ПРУ), з них забезпечено проведення технічної інвентаризації 8 захисних споруд цивільного захисту: 3 державної, 2 комунальної та 3 приватної форм власності.

Всього в районі 16 потенційно небезпечних об`єктів, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО.

Сили цивільного захисту представлено ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України в Донецькій області у кількості 57 фахівців . Проводяться протипожежні  та  об’єктові  тренування спеціалізованих служб цивільного захисту.

Виконано усі навчальні програми з безпеки життєдіяльності.

Затверджено план евакуації населення району при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Проводиться просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань серед населення з питань цивільного захисту щодо  дій під час загрози виникнення або  виникнення  надзвичайних ситуацій.

 

З метою удосконалення заходів цивільного захисту, за 9 місяців 2017 року накопичено матеріально-технічні цінності до матеріального резерву у загальній сумі 98,41 тис. грн. для попередження чи ліквідації надзвичайної ситуації та життєзабезпечення постраждалого населення. Селищною та сільськими радами та об’єктами проводиться робота щодо накопичення  матеріально-технічних цінностей до матеріального резерву. У зв’язку з загостренням епізоотичної ситуації, за рахунок районного бюджету придбано матеріальний резерв для запобігання та у разі виникнення для ліквідації наслідків надзвичайної епізоотичної ситуації.

Згідно з вимогами Законів України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», та від 04.02.2015 року № 45 «Про порядок бронювання військовозобовʼязаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час»; наказів Міністра оборони України від 22.01.2002 року № 35 «Про затвердження Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдат і матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань», від 09.06.2006 року № 342 «Про затвердження Змін до Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдат і матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань», від 15.01.2015 року № 24 «Зміни до Настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдат і матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань»., з метою подальшого покращення стану військового обліку та бронювання офіцерів, прапорщиків, мічманів, старшин, сержантів і солдатів на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах Нікольського району Донецької області роботу особового складу Кальміусько-Нікольського об’єднаного районного військового комісаріату у 2017 році було спрямовано на перевірку стану військового обліку на підприємствах, організаціях, установах, органах місцевого самоворядування, на залучення до ведення військового обліку та надання допомоги підприємствам, установам та організаціям, які раніше не вели військовий облік з різних причин.

Згідно графіка перевірки стану військового обліку, бронювання військовозобов'язаних та призовників на підприємствах, організаціях, установах, навчальних закладах Нікольського району на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.02.2017 року № 48, підлягає перевірці 137 підприємств. Встановлено, що з них ведуть діяльність лише 38. На                  19 військовозобов'язані відсутні або військовий облік ведеться за межами району. Останні 99 підприємств збанкрутували або взагалі господарською діяльністю не займаються.

Кращими підприємствами з ведення військового обліку є Нікольська райдержадміністрація та ДП ТОВ «ПБП «Азовінтекс»;

На ПП «Восход», КП «Володарськ-водомережа», ТОВ «Азовагропродукт», СВК «КВК і К» були виявлені порушення правил військового обліку. На керівників складені протоколи з притягненням до адміністративної відповідальності

 

Взаємодія з органами місцевого самоврядування.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації залишається взаємодія з органами місцевого самоврядування.

З метою надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування, відповідно до  затвердженого плану, райдержадміністрацією проведено 12 семінарів-навчань з селищним та сільськими головами.

З метою вивчення реального стану справ в соціально-економічній сфері, оперативного розв’язання нагальних проблем розвитку територіальних громад, надання практичної та методичної допомоги селищній та сільським радам, з метою здійснення контролю райдержадміністрацією за виконанням виконавчими органами селищної та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади протягом 2017 року проведені комплексні перевірки діяльності виконавчих органів Боївської, Зеленоярської та Темрюцької   сільських рад.

 

Робота по об’єднанню спроможних територіальних громад в районі проводилась згідно Перспективного плану формування територій громад Донецької області.

Щомісячно на нарадах з селищним, сільськими головами та депутатським корпусом обговорюються питання щодо роз’яснення позитивних моментів та переваг, які виникають при об’єднанні територіальних громад.

Постійно ведеться діалог з органами місцевого самоврядування щодо виявлення проблем відповідних територій та спільного знаходження шляхів їх розв’язання.

На офіційному сайті райдержадміністрації діє рубрика «Об’єднання територіальних громад», яка постійно оновлюється та змістовно наповнюється інформацією стосовно реформування місцевого самоврядування та добровільного об’єднання територіальних громад. 

Виконавчі комітети селищної, сільських рад розглянули надані пропозиції щодо об’єднання територіальних громад, провели громадські обговорення, розглянули результати слухань на сесіях.

Розроблено алгоритм дій щодо формування Кальчицької об’єднаної територіальної громади згідно якого 30.03.2018. відбудеться ініціювання сільським головою добровільного об’єднання територіальних громад Кальчицької сільської ради і Зорянської сільської ради з центром в с. Кальчик.

Для формування Нікольської об’єднаної територіальної утворено спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад з адміністративним центром в смт Нікольське.

Протягом 2017 року проводились робочі наради з питань утворення на території району спроможних територіальних громад за участю керівництва райдержадміністрації, працівників департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації селищного, сільських голів.

 

Пріоритетні напрямки подальшої роботи:

 

1.Ремонт доріг комунальної власності.

2.Ремонт водопровідних мереж в с.Зоря, Гранітне, Приовражне, Кальчик, Бойове, Новокраснівка, Республіка, Кременівка, Темрюк, Кирилівка, Келерівка, Новоянисоль, Новогригорівка

3. Продовження будівництва 24 квартирного житлового будинку в смт Нікольське

4. Вирішення питання щодо заміни земельних ділянок, на яких будуються фортифікаційні споруди, на рівноцінні.

5. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Нікольське та узаконення місць складування ТПВ в селах району.

6. Реалізація інвестиційних проектів з розвитку інфраструктурних об’єктів та підвищення рівня енергоефективностів галузях соціальної сфери.

7. Підтримка суб’єктів підприємництва, в тому числі за рахунок активного залучення до програм.

8. Підвищення якості надання послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, надання якісних соціальних послуг населенню, яке потребує особливої уваги та підтримки, у тому числі внутрішньо переміщеним особам.

9. Створення умов для надання якісних адміністративних послуг населенню.

10. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини району, патріотичне виховання населення.

11. Попередження та реагування на надзвичайні ситуації; забезпечення законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                           В.М.Павлішин