ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Posted in Бюджет району

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
                                                                               
                                                                               
                                                                                                                       
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 
                                                за   2018  рік                                            
1. 3700000 Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                                    
2.  3710000 Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                    
3.  3717370   0490   Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)            
                                                                                                                       
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)
                                                                                                                       
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1500000,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 -1500000,00
                                                                                                                       
                                                                                                                       
5.  Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
                                                                                                                       
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Створення сприятливих умов для соціально - економічного розвитку району ######### 0,00 ######### 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 ##########
    ######### 0,00 ######### 0,00 0,00 0,00 -1500000,00 0,00 -1500000,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
                                                                                                                       
                                                                                                                       
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
  (грн)
                                                                                                                       
Найменування  місцевої/регіональної  програми Затверджено у паспорті бюджетної програми   Касові видатки (надані кредити)  Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
                                                                                                                       
                                                                                                                       
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                                                                                                                       
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми   Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  Обсяг видатків для соціально - економічного розвитку району грн. кошторис 1500000,00   1500000,00       -1500000,00   -1500000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутні витрати за відповідним напрямком використання
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т. ГУЦ
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Начальник фінансового управління Нікольської РДА       Т.ГУЦ
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)