ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. __0300000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0310000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0312180________ 0726 ____ Первинна медична   допомога населенню______       
              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _10566,2_ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – _10561,7_ тис. гривень та спеціального фонду – __4,5__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010р. №2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  №1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» №2801-XII від 19.11.92

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014р №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010р. №283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних         показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013р. №693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 23.12.2016р.   №  7/17 – 231 «Про районний бюджет  на 2017 рік»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 22.02.2017р.   №  7/18 – 258 «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про        районний бюджет на 2017 рік»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 16.05.2017р.   №  7/20 – 296  «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про        районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 27.03.2017 №7/19-282

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 10.04.2017 року №29 «Про урахування у складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з державного бюджету»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 14.06.2017 року №162 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 10.07.2017 року №195 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

        Рішення сесії Нікольської районної ради від 01.08.2017 №7/22-344 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на  

        2017 рік» зі змінами від 23.06.2017 №7/21-313

        Рішення сесії Нікольської районної ради від 27.09.2017 №7/23-358 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на

         2017 рік» зі змінами від 01.08.2017 №7/22-344

 

6. Мета бюджетної програми _Зміцнення  та поліпшення здоров'я населення шляхом  забезпечення потреб  населення  у первинній  медичній  допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0312180

0726

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

10561,7

4,5

10566,2

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0312180

Підпрограма

 

 

 

 Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

154,5

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

22,75

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

Статистична звітність

Ф FNS 9999 за 2016 рік

28547

 

 

Кількість відвідувань лікарів

од.

Ф№20 таб

60820

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

одиниць

розрахунок

1255

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

одиниць

розрахунок

2673

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

76,7

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

5,7

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

3,6

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

                                                   

Голова райдержадміністрації                                      __________                  В.В.Завгородній
                                                                                                                 (підпис)                             (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________                _____ ________
                                                                                                                      (підпис)                             (ініціали та прізвище)           

 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

 ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. __0300000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0310000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0312220________ 0763 ____         Інші заходи в галузі охорони здоров'я_______      
              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _487,9_ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – _487,9_ тис. гривень та спеціального фонду – __-__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010р. №2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  №1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» №2801-XII від 19.11.92

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014р №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010р. №283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних          показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013р. №693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 14.06.2017 року №162 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 10.07.2017 року №195 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

 

 

 

        Рішення сесії Нікольської районної ради від 01.08.2017 №7/22-344 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на

         2017 рік» зі змінами від 23.06.2017 №7/21-313

 

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 18.08.2017 року №76 «Про урахування у складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з державного бюджету»

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0312220

0763

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання хворим певних категорій захворювань медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

487,9

 

487,9

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0312180

Підпрограма

 

 

 

 Завдання: Забезпечення надання хворим певних категорій захворювань медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

154,5

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

22,75

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість  хворих на цукровий діабет, які проживають в радіусі обслуговування ЦПМСД

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2016 рік

655

 

 

Кількість  хворих на артеріальну гіпертензію, які проживають в радіусі обслуговування ЦПМСД 

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2016 рік

6052

 

 

Кількість  хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку  в ЦПМСД  та є компенсованими

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2016 рік

528

 

 

Кількість  хворих на артеріальну гіпертензію, які перебувають на диспансерному обліку  в ЦПМСД  та мають контрольований рівень АТ

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2016 рік

5953

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

розрахунок

29

 

 

Кількість хворих на артеріальну гіпертензію на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

розрахунок

266

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти диспансерного охоплення хворих на цукровий діабет

%

Розрахунок

80,6

 

 

Забезпечення повноти диспансерного охоплення хворих на артеріальну гіпертензію

%

розрахунок

98,4

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова райдержадміністрації                                      __________             В.В. Завгородній
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________                _____ ________
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА      

 (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1.        0300000                  Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.        0310000                 Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.        0312010                    0731       Багатопрофільна стаціонарна медична  допомога  населенню

          (КПКВК МБ)            (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15353,7_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _14969,4_ тис. гривень та спеціального фонду - _384,3_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

    Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

    Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.№ 2456-VI

    Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801- VІІ

    Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2802-ХІІ від 19.11.1992

    Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання

    місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

    Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

    результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 №

    693/633)

    Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 22.02.2017р.   №  7/18 – 258 «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на 2017 рік»

    Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 16.05.2017р.   №  7/20 – 296  «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 27.03.2017 №7/19-282

    Розпорядження голови Нікольської районної ради від 14.06.2017 року №162 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

    Рішення сесії Нікольської районної ради від 01.08.2017 №7/22-344 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про  районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 23.06.2017 №7/21-313

 

6. Мета бюджетної програми _Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення___

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 1

0312010 

0731 

Забезпечення надання населенню консультативно – поліклінічної допомоги

6303,6

287,5

                   6591,1

2

0312010

0731

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

8665,8

 

                    8665,8

3

0312010

0731

Перерахунок та експертна оцінка кошторисів в діючих цінах до проекту «Центральна районна лікарня по вул..Леніна, 1, смт.Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація)»

 

37,5

                      37,5

4

0312010

0731

Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація), капітальний ремонт внутрішнього приміщення будівлі автоклавної, реконструкція систем тепло та водопостачання будівлі автоклавної Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

21,9

                      21,9

5

0312010

0731

Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту «Модернізація котельні та системи опалення Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

37,4

                       37,4

 

 

 

Усього

14969,4

384,3

                    15353,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Завдання 1 Забезпечення надання населенню консультативно-поліклінічної допомоги

 

 

 

1

0312010

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць 

Ф№47-здоров таб 0750 

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

204,0

 

 

у т.ч. лікарів

одиниць

штатний розпис

35,0

 

 

кількість ліжок у денних стаціонарах

одиниць

Ф№47-здоров таб 0750 

15

2

0312010

продукту

 

 

 

 

 

 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

тис.одиниць 

статистична довідка 

 5,1

 

 

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)

осіб

Ф№47-здоров таб 0100,ф№47-здоров таб 1800, ф№20 таб 1108

110902

3

0312010

ефективності

 

 

 

 

 

 завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

днів 

 розрахунок

 341

 

 

середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря

одиниць

розрахунок

5687,3

4

0312010

якості

 

х

 

 

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

Моніторинг діяльності закладів охорони здоров’я

16,2 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

11,1

 

 

Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

1

0312010

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць 

Ф№47-здоров таб 0100 

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

204,0

 

 

у т.ч. лікарів

одиниць

штатний розпис

35,0

 

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

одиниць

Ф№47-здоров таб 0100 

115

2

0312010

продукту

 

 

 

 

 

 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.одиниць 

Ф№47-здоров таб 0100 

40,3

 

 

кількість пролікованих хворих у стаціонарах

осіб

Ф№47-здоров таб 1100

3368

3

0312010

ефективності

 

 

 

 

 

 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

днів 

 розрахунок

350,2

 

 

середня тривалість лікування в стаціонарі 1 хворого

днів

розрахунок

11,9

4

0312010

якості

 

х

 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

11,1

 

 

зниження показника летальності

%

розрахунок

1

 

 

Завдання 3 Перерахунок та експертна оцінка кошторисів в діючих цінах до проекту «Центральна районна лікарня по вул..Леніна, 1, смт.Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація)»

 

 

 

1

0312010

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на перерахунок та експертну оцінку кошторисів в діючих цінах до проекту

Тис.грн

Лист ДП НДІБК від 23.01.2017 №108-97

37,5

2

0312010

продукту

 

 

 

 

 

Площа будівлі, на яку проводиться перерахунок кошторисів та експертна оцінка

Кв.м

Інформація установи

6013,1

 

 

Завдання 4 Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація), капітальний ремонт внутрішнього приміщення будівлі автоклавної, реконструкція систем тепло та водопостачання будівлі автоклавної Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

 

 

1

0312010

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та на проведення експертної оцінки

Тис.грн

Відповідно до проведеної закупівлі через ПРОЗОРО та укладених угод

21,9

2

0312010

продукту

 

 

 

 

 

Площа будівлі, на яку розробляється проектно-кошторисна документація

Кв.м

Інформація установи

107,5

 

 

Завдання 5 Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту «Модернізація котельні та системи опалення Центральної районної лікарні Нікольського району»

 

 

 

1

0312010

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та на проведення експертної оцінки

Тис.грн

Відповідно до проведеної закупівлі через ПРОЗОРО та укладених угод

37,4

2

0312010

продукту

 

 

 

 

 

Площа будівлі, на яку розробляється проектно-кошторисна документація

Кв.м

Інформація установи

440,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                      __________             В.В. Завгородній
                                                                                                         (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________                _____ ________
                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)           

 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік црл

Posted in Паспорт бюджетних програм

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                           Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                                                          26 серпня 2014 року N 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Нікольська районна державна адміністрація Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ N ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1.        0300000                  Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.        0310000                 Нікольська районна державна адміністрація Донецької області

          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.        0312214                    0763       Забезпечення централізованих заходів з лікування  хворих на цукровий та нецукровий діабет

          (КПКВК МБ)            (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 678,1_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _678,1_ тис. гривень та спеціального фонду - _-_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

    Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

    Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.№ 2456-VI

    Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801- VІІ

    Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2802-ХІІ від 19.11.1992

    Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання

    місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

    Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

    результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 №

    693/633)

    Розпорядження голови Нікольської районної ради від 14.06.2017 року №162 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми _Забезпечення епідемічного благополуччя населення,  зниження рівня захворюваності та смертності населення,  

                                                   забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 1

0312214

0763 

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

678,1

-

                   678,1

 

 

 

Усього

678,1

-

                    678,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

 

 

1

0312214

затрат

 

 

 

 

 

 Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

грн 

кошторис

678100

2

0312214

продукту

 

 

 

 

 

 кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб 

Форма 12 таб.3000

200

3

0312214

ефективності

 

 

 

 

 

Забезпеченність хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

%

 

100

4

0312214

якості

 

х

 

 

 

Дінаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном

%

 

100

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

 

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації
  

__________
(підпис)

    ___В.В.Завгородній_____

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________

___ __________

 

                                                                                              (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік кз

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2017_ рік

1. __0300000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0310000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0312180________ 0726 ____ Первинна медична   допомога населенню______       
              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _10490,6_ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – _10486,1_ тис. гривень та спеціального фонду – __4,5__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010р. №2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  №1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» №2801-XII від 19.11.92

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014р №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010р. №283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних         показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013р. №693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 23.12.2016р.   №  7/17 – 231 «Про районний бюджет  на 2017 рік»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 22.02.2017р.   №  7/18 – 258 «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про        районний бюджет на 2017 рік»

Рішення сесії  Нікольської районної ради  від 16.05.2017р.   №  7/20 – 296  «Про внесення змін до рішення сесії Нікольської районної ради від 23.12.2016р. №7/17-231 «Про        районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 27.03.2017 №7/19-282

 

 

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 10.04.2017 року №29 «Про урахування у складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з державного бюджету»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 14.06.2017 року №162 «Про внесення змін до розпису асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми _Зміцнення  та поліпшення здоров'я населення шляхом  забезпечення потреб  населення  у первинній  медичній  допомозі

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0312180

0726

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

10486,1

4,5

10490,6

 

 

 

Усього

10486,1

4,5

10490,6

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0312180

Підпрограма

 

 

 

 Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

154,5

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2017 рік

22,75

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

Статистична звітність

Ф FNS 9999 за 2016 рік

28547

 

 

Кількість відвідувань лікарів

од.

Ф№20 таб

60820

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

одиниць

розрахунок

1255

 

 

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

одиниць

розрахунок

2673

4

 

якості

 

х

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

76,7

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

5,7

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

%

Розрахунок інформаційно-аналітичної служби ЦПМСД

3,6

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова райдержадміністрації
  

__________
(підпис)

    ___В.В.Завгородній_____

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________

___ __________

 

                                                                                            (підпис)                       (ініціали та прізвище)