ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

Posted in Паспорт бюджетних програм

 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА                                     (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

  ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. __0200000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0210000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0212140_____  _________ ___ Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я____       
              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1445,700 тис. гривень,

 у тому числі загального фонду – 1445,700 тис. гривень та спеціального фонду – __-__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

Конституція України  (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96)

Бюджетний  кодекс  України  (Закон України від 08.07.2010р. №2456 – IY)

Закон  України  від  21.12.2016 р.  №1801- VIII «Про державний  бюджет України  на 2017 рік»

Закон  України  « Основи  законодавства  України  про охорону  здоров'я» №2801-XII від 19.11.92

       Наказ Міністерства фінансів  України  від 26.08.2014р №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

 Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 26.05.2010р. №283/437 « Про затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних         показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

       Наказ Міністерства фінансів  України, МОЗ  України  від 25.07.2013р. №693/633« Про затвердження змін до Типового  переліку  бюджетних  програм та результативних                 показників  їх виконання  для місцевих  бюджетів  у галузі «Охорона здоров'я»

Розпорядження голови Нікольської районної ради від 18.01.2018 року №3 «Про  урахування у складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з державного бюджету»

 

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення епідемічного благополуччя населення,  зниження рівня захворюваності та смертності населення,  забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2

0212146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212144

0763

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

733,900

 

733,900

2

0212146

0763

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання хворим певних категорій захворювань медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

711,800

 

711,800

 

 

 

Усього

1445,700

 

1445,700

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

1

0212144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

 

 

 

 

 

Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

 

 

 

1

0212144

затрат

 

 

 

 

 

 

 Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

Тис.грн 

кошторис

733,900

 

2

0212144

продукту

 

 

 

 

 

 

 кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб 

Форма 12 таб.3000

172

 

3

0212144

ефективності

 

 

 

 

 

 

Забезпеченність хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

%

 

 

 

4

0212144

якості

 

х

 

 

 

 

Дінаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном

%

 

 

2

0212146

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

 Завдання: Забезпечення надання хворим певних категорій захворювань медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

 

1

0212146

затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

124,83

 

 

 

в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

одиниць

Штатний розклад на 2018 рік

18,33

 

 

2

0212146

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість  хворих на цукровий діабет, які проживають в радіусі обслуговування ЦПМСД

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2017 рік

687

 

 

 

Кількість  хворих на артеріальну гіпертензію, які проживають в радіусі обслуговування ЦПМСД 

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2017 рік

6634

 

 

 

Кількість  хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку  в ЦПМСД  та є компенсованими

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2017 рік

508

 

 

 

Кількість  хворих на артеріальну гіпертензію, які перебувають на диспансерному обліку  в ЦПМСД  та мають контрольований рівень АТ

 

 

осіб

Моніторинг діяльності  закладів ПМСД за 2017 рік

6535

 

3

0212146

ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

розрахунок

37

 

 

 

Кількість хворих на артеріальну гіпертензію на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

розрахунок

357

 

4

0212146

якості

 

х

 

 

 

 

Забезпечення повноти диспансерного охоплення хворих на цукровий діабет

%

Розрахунок

73,9

 

 

 

Забезпечення повноти диспансерного охоплення хворих на артеріальну гіпертензію

%

розрахунок

98,5

 

                         

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

В.о.  голови райдержадміністрації                                             __________             В.М.Павлішин
                                                                                                                                                (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                                    __________             __Т.С.Гуц___
                                                                                                                                                       (підпис)                         (ініціали та прізвище)