Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік (0217370)

Posted in Паспорт бюджетних програм

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження

Нікольської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління  Нікольської РДА      

 (найменування місцевого фінансового органу)

 

_________________ № ______

 

ПАСПОРТ

 

бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

 

1. __0200000_               Нікольська  райдержадміністрація_______________________
               (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)

2. _0210000_________ Нікольська  райдержадміністрація _______________________
               (КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. __0217370________ 0490 ____ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій _____       
              (КПКВК МБ)    (КФКВК)1           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _325,342__ тис. гривень,

 у тому числі загального фонду  _325,342_ тис. гривень та спеціального фонду  __0,0__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ____

        Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

      Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.№ 2456-VI

       Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від

       Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2802-ХІІ від 19.11.1992

       Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та     виконання  місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

       Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 №945

  Рішення сесії Нікольської районної ради від 31.07.2018 №7/31-520 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №7/26-417 «Про  районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 19.06.2018 №7/30-503»

 

        6. Мета бюджетної програми _ Стабілізація та соціально-економічний розвиток території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0217370

0490

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району

325,342

0,0

325,342

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Усього

325,342

0,0

325,342

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

-

-

-

-

Підпрограма 1

-

-

-

-

Підпрограма 2

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0217370

Підпрограма

 

 

 

 Завдання: Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг витрат

грн

кошторис

325,342

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Голова райдержадміністрації                                                                  __________             О. РЕШЕТНЯК
                                                                                                                                                                   (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління                                     __________            О.ПОКЛОНСЬКА
                                                                                                                                                                           (підпис)                         (ініціали та прізвище)