Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

Posted in Паспорт бюджетних програм

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
                 
                 
                 
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0200000     Нікольська райдержадміністрація
(код)     (найменування головного розпорядника)
2. 0210000     Нікольська райдержадміністрація
(код)     (найменування відповідального виконавця)
3. О212144 О763   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/byudzhetna-klasifikatsiya/tipova-programna-klasifikatsiya-vidatkiv-ta-kredituvannya-mistsevih/
(код) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
                         
N
з/п
Ціль державної політики
1 Поліпшення стану здоровꞌя населення
2 Запобігання та зниження рівня захворювань на цукровий діабет, його ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві. 
                         
5.  Мета бюджетної програми  Забезпечення епедемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих
                         
6. Завдання бюджетної програми                  
                         
N
з/п
Завдання
1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну
   
                         
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою        
                      гривень  
                         
N
з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Усього                  
                     
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
                         
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
                    гривень    
                         
N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінуу 719133,34 0,00 719133,34 447239,64 0 447239,64 271893,70 0,00 271893,70
                         
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання              
                         
N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  обсяг витрат грн кошторис 719133,34 0,00 719133,34 447239,64 0 447239,64 271893,70 0,00 271893,70
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 продукту                      
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 ефективності                      
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 якості                      
                         
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
                         
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.              
____________                  
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.        
Голова райдержадміністрації       А.ВЕСЬОЛКІНА
            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер       О.ТУПЧІЄНКО
            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)