ДОХОДИ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ (станом на 31.01.2017р.)

Posted in 2017 рік

                        тис.грн.          
  Бюджети місцевого самоврядування     Районний бюджет         Зведений  
  План на 2017 рік План за січень 2017 р. Факт на 31.01.2017 р. Надходження за січень 2017 р. % виконання плану за 2017 рік % виконання плану за січень 2017 р. План на 2017 рік План за січень 2017 р. Факт на 31.01.2017 р. Надходження за січень 2017 р. % виконання плану за 2017 рік % виконання плану за січень 2017 р. План на 2017 рік План за січень 2017 р. Факт на 31.01.2017 р. % виконання плану за січень 2017 р.  
                                   
1.Доходи загального фонду, крім трансфертів, всього 26017,100 2648,342 4344,027 4344,03 16,70 164,03 31768,20 1762,40 1474,89 1474,89 4,64 83,69 57785,300 4410,742 5818,918 131,93  
Податок  на доходи фізичних осіб 11010000             31658,20 1750,00 1457,06 1457,06 4,60 83,26 31658,200 1750,000 1457,056 83,26  
Плата за землю 8414,200 473,849 459,510 459,51 5,46 96,97             8414,200 473,849 459,510 96,97  
Акцизний податок 14040000 1677,400 130,649 135,255 135,26 8,06 103,53             1677,400 130,649 135,255 103,53  
Єдиний податок 18050000 15241,100 1969,265 3613,958 3613,96 23,71 183,52             15241,100 1969,265 3613,958 183,52  
Податок на нерухоме майно 18010100-18010400 260,900 38,415 55,249 55,25 21,18 143,82             260,900 38,415 55,249 143,82  
2. Офіційні трансферти             172124,080 29104,848 29039,739 29039,74 16,87 99,78 172124,080 29104,848 29039,739 99,78  
Базова дотація 41020100             6090,60 422,40 422,40 422,40 6,94 100,00 6090,600 422,400 422,400 100,00  
Додаткова дотація 41020200             10629,70 885,80 885,80     100,00 10629,700 885,800 885,800 100,00  
Субвенції з ДБ на здійснення програм соціального захисту             100133,30 23477,78 23471,14 23471,14 23,44 99,97 100133,300 23477,778 23471,139 99,97  
Інші субвенції 41035000             492,78 221,77 163,30 163,30 33,14 73,63 492,780 221,770 163,300 73,63  
Освітня субвенція з ДБ             32707,70 2516,00 2516,00 2516,00 7,69 100,00 32707,700 2516,000 2516,000 100,00  
Медична субвенція з ДБ             22070,00 1581,10 1581,10 1581,10 7,16 100,00 22070,000 1581,100 1581,100 100,00  
Субвенція з державного бюджету на соцекономрозвиток                                  
ВСЬОГО 26017,100 2648,342 4344,027 4344,03 16,70 164,03 203892,28 30867,25 30514,63 30514,63 14,97 98,86 229909,380 33515,590 34858,6570 104,01  
                                   
        тис.грн.                 155403,780 27796,648 27731,539   Субвенції формула
Назва бюджету Всього заг. фонд (без урах. транс.)                           січень                 155403,780 27796,648 27731,539 99,77 41030000
   Уточ.пл.за період Факт +/- % викон.                          
Бюджет Нікольського р-ну 1762,400 1474,891 -287,51 83,7                          
Бюджет селища Нікольське 407,900 721,351 313,45 176,8                          
Бюджет с. Бойове 120,000 549,216 429,22 457,7                          
Бюджет с. Зелений Яр 278,600 244,209 -34,39 87,7                          
Бюджет с. Зоря 392,300 420,840 28,54 107,3                          
Бюджет с. Кальчик 164,000 251,729 87,73 153,5                          
Бюджет с. Касянівка 234,700 433,243 198,54 184,6                          
Бюджет с. Малоянисоль 179,300 138,881 -40,42 77,5                          
Бюджет с. Новокрасновка 96,442 423,861 327,42                            
Бюджет с. Республіка 113,400 266,187 152,79 234,7                          
Бюджет с. Темрюк 579,800 516,934 -62,87 89,2                          
Бюджет с. Тополине 81,900 377,576 295,68 461,0                          
Всього: 4410,742 5818,918 1408,18 131,9                          
с/с 2648,34 4344,03 1695,68 164,03