I Квартал

Posted in 2016 рік

             
 Фінансування бюджетних установ на 01.04.2016     
         
  Загальний фонд Спеціальний фонд (разом) РАЗОМ
Показник План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.04.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.04.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.04.2016 Касові видатки за вказаний період
2 3 4 5 6 7 8
Володарський район            
Володарська районна рада (головний розпорядник бюджетних коштів) 1645700,00 240380,74 937630,00 77386,90 2583330,00 317767,64
Державне управління 1261700,00 164128,90 933530,00 77386,90 2195230,00 241515,80
Засоби масової інформації 224000,00 54000,00     224000,00 54000,00
Інші видатки 160000,00 22251,84 4100,00   164100,00 22251,84
Володарська райдержадміністрація (головний розпорядник бюджетних коштів) 18699780,42 3459576,25 323429,00 224370,09 19023209,42 3683946,34
Охорона здоров`я 18699780,42 3459576,25 323429,00 224370,09 19023209,42 3683946,34
Відділ освіти Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюджетних коштів) 44090297,00 8095713,42 2595463,00 168034,62 46685760,00 8263748,04
Освіта 44090297,00 8095713,42 2595463,00 168034,62 46685760,00 8263748,04
Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 1072339,00 135700,68 778500,00 1145,10 1850839,00 136845,78
Соціальний захист та соціальне забезпечення 453250,00 28823,00     453250,00 28823,00
Фізична культура і спорт 619089,00 106877,68 778500,00 1145,10 1397589,00 108022,78
УСЗН Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 69114298,64 20876662,52 235800,00 815374,73 69350098,64 21692037,25
Освіта 414400,00 89370,78     414400,00 89370,78
Соціальний захист та соціальне забезпечення 68699898,64 20787291,74 235800,00 815374,73 68935698,64 21602666,47
Відділ культури і туризму Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 5609163,00 1019564,13 1050822,71 20396,83 6659985,71 1039960,96
Культура і мистецтво 5609163,00 1019564,13 1050822,71 20396,83 6659985,71 1039960,96
Фінансове управління Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 1473600,00       1473600,00  
Резервний фонд 1473600,00       1473600,00  
Всього по бюджету  141705178,06 33827597,74 5921644,71 1306708,27 147626822,77 35134306,01
Зведений бюджет Володаpського району            
Державне управління 10104267,00 1730339,40 1102730,00 138824,90 11206997,00 1869164,30
Освіта 44504697,00 8185084,20 2595463,00 168034,62 47100160,00 8353118,82
Охорона здоров`я 18699780,42 3459576,25 323429,00 224370,09 19023209,42 3683946,34
Соціальний захист та соціальне забезпечення 69428047,64 20842814,74 235800,00 815374,73 69663847,64 21658189,47
Житлово-комунальне господарство 7909400,36 609908,74 2264578,00 304808,49 10173978,36 914717,23
Культура і мистецтво 5726663,00 1019564,13 1050822,71 20396,83 6777485,71 1039960,96
Засоби масової інформації 224000,00 54000,00     224000,00 54000,00
Фізична культура і спорт 619089,00 106877,68 778500,00 1145,10 1397589,00 108022,78
Будівництво 169600,00       169600,00 0,00
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 264000,00       264000,00 0,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 515000,00       515000,00 0,00
Цільові фонди     28700,00   28700,00 0,00
Резервний фонд 1473600,00       1473600,00 0,00
Інші субвенції 1874396,64 487838,00     1874396,64 487838,00
Інші видатки 160000,00 22251,84 4100,00   164100,00 22251,84
Всього по бюджету  161672541,06 36518254,98 8384122,71 1672954,76 170056663,77 38191209,74
             
             
Начальник фінансового управління Володарської РДА       Т.С.Гуц  
             
             
Начальник бюджетного відділу         О.І.Поклонська
             
             
 Фінансування бюджетних установ на 01.03.2016     
         
  Загальний фонд Спеціальний фонд (разом) РАЗОМ
Показник План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.03.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.03.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.04.2016 Касові видатки за вказаний період
2 3 4 5 6 7 8
Володарський район            
Володарська районна рада (головний розпорядник бюджетних коштів) 1462000,00 140939,54 937630,00 45941,98 2399630,00 186881,52
Державне управління 1078000,00 91716,99 933530,00 45941,98 2011530,00 137658,97
Засоби масової інформації 224000,00 36000,00     224000,00 36000,00
Інші видатки 160000,00 13222,55 4100,00   164100,00 13222,55
Володарська райдержадміністрація (головний розпорядник бюджетних коштів) 17524400,00 1848422,88 323429,00 212930,41 17847829,00 2061353,29
Охорона здоров`я 17524400,00 1848422,88 323429,00 212930,41 17847829,00 2061353,29
Відділ освіти Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюджетних коштів) 41902400,00 4288289,25 1466700,00 21240,67 43369100,00 4309529,92
Освіта 41902400,00 4288289,25 1466700,00 21240,67 43369100,00 4309529,92
Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 650300,00 78552,26 0,00 1145,10 650300,00 79697,36
Соціальний захист та соціальне забезпечення 179800,00 17772,00     179800,00 17772,00
Фізична культура і спорт 470500,00 60780,26   1145,10 470500,00 61925,36
УСЗН Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 49086000,00 8274956,71 30300,00 772881,84 49116300,00 9047838,55
Освіта 414400,00 59580,52     414400,00 59580,52
Соціальний захист та соціальне забезпечення 48671600,00 8215376,19 30300,00 772881,84 48701900,00 8988258,03
Відділ культури і туризму Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 5463000,00 582706,76 57100,00 16780,74 5520100,00 599487,50
Культура і мистецтво 5463000,00 582706,76 57100,00 16780,74 5520100,00 599487,50
Фінансове управління Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 1603100,00 0,00     1603100,00  
Резервний фонд 1603100,00       1603100,00  
Всього по бюджету  117691200,00 15213867,40 2815159,00 1070920,74 120506359,00 16284788,14
Зведений бюджет Володаpського району            
Державне управління 9806525,00 938932,22 1056230,00 49458,98 10862755,00 988391,20
Освіта 42316800,00 4347869,77 1466700,00 21240,67 43783500,00 4369110,44
Охорона здоров`я 17524400,00 1848422,88 323429,00 212930,41 17847829,00 2061353,29
Соціальний захист та соціальне забезпечення 49092199,00 8241498,19 30300,00 772881,84 49122499,00 9014380,03
Житлово-комунальне господарство 7163141,00 328125,62 2016078,00 13289,00 9179219,00 341414,62
Культура і мистецтво 5580500,00 582706,76 57100,00 16780,74 5637600,00 599487,50
Засоби масової інформації 224000,00 36000,00     224000,00 36000,00
Фізична культура і спорт 470500,00 60780,26   1145,10 470500,00 61925,36
Будівництво         0,00 0,00
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство         0,00 0,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 515000,00       515000,00 0,00
Цільові фонди     24700,00   24700,00 0,00
Резервний фонд 1603100,00       1603100,00 0,00
Інші субвенції 364600,00       364600,00 0,00
Інші видатки 160000,00 13222,55 4100,00   164100,00 13222,55
Всього по бюджету  134820765,00 16397558,25 4978637,00 1087726,74 139799402,00 17485284,99
             
             
Начальник фінансового управління Володарської РДА       Т.С.Гуц  
             
             
Начальник бюджетного відділу         О.І.Поклонська
 Фінансування бюджетних установ на 01.02.2016     
         
  Загальний фонд Спеціальний фонд (разом) РАЗОМ
Показник План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.02.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.02.2016 Касові видатки за вказаний період План на 2016 рік з урахуванням змін станом на 01.04.2016 Касові видатки за вказаний період
2 3 4 5 6 7 8
Володарський район            
Володарська районна рада (головний розпорядник бюджетних коштів) 1462000,00 40230,00 937630,00 18375,68 2399630,00 58605,68
Державне управління 1078000,00 17620,00 933530,00 18375,68 2011530,00 35995,68
Засоби масової інформації 224000,00 18000,00     224000,00 18000,00
Інші видатки 160000,00 4610,00 4100,00   164100,00 4610,00
Володарська райдержадміністрація (головний розпорядник бюджетних коштів) 17524400,00 603751,81 323429,00 27658,03 17847829,00 631409,84
Охорона здоров`я 17524400,00 603751,81 323429,00 27658,03 17847829,00 631409,84
Відділ освіти Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюджетних коштів) 41902400,00 820584,09 1466700,00 638,25 43369100,00 821222,34
Освіта 41902400,00 820584,09 1466700,00 638,25 43369100,00 821222,34
Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 650300,00 20980,10 0,00 0,00 650300,00 20980,10
Соціальний захист та соціальне забезпечення 179800,00 5102,50     179800,00 5102,50
Фізична культура і спорт 470500,00 15877,60     470500,00 15877,60
УСЗН Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 49086000,00 2233728,55 30300,00 14701,00 49116300,00 2248429,55
Освіта 414400,00 30262,30     414400,00 30262,30
Соціальний захист та соціальне забезпечення 48671600,00 2203466,25 30300,00 14701,00 48701900,00 2218167,25
Відділ культури і туризму Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 5463000,00 99011,87 57100,00 0,00 5520100,00 99011,87
Культура і мистецтво 5463000,00 99011,87 57100,00   5520100,00 99011,87
Фінансове управління Володарської райдержадміністрації (головний розпорядник бюдже6тних коштів) 1603100,00 0,00     1603100,00  
Резервний фонд 1603100,00       1603100,00  
Всього по бюджету  117691200,00 3818286,42 2815159,00 61372,96 120506359,00 3879659,38
Зведений бюджет Володаpського району            
Державне управління 9632229,00 381542,16 1056230,00 21892,68 10688459,00 403434,84
Освіта 42316800,00 850846,39 1466700,00 638,25 43783500,00 851484,64
Охорона здоров`я 17524400,00 603751,81 323429,00 27658,03 17847829,00 631409,84
Соціальний захист та соціальне забезпечення 49092099,00 2211818,75 30300,00 14701,00 49122399,00 2226519,75
Житлово-комунальне господарство 6895632,00 56567,13 1981810,00   8877442,00 56567,13
Культура і мистецтво 5580500,00 99011,87 57100,00   5637600,00 99011,87
Засоби масової інформації 224000,00 18000,00     224000,00 18000,00
Фізична культура і спорт 470500,00 15877,60     470500,00 15877,60
Будівництво         0,00 0,00
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство         0,00 0,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 515000,00       515000,00 0,00
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 4500,00       4500,00 0,00
Цільові фонди     8500,00   8500,00 0,00
Резервний фонд 1603100,00       1603100,00 0,00
Інші видатки 160000,00 4610,00 4100,00   164100,00 4610,00
Всього по бюджету  134018760,00 4242025,71 4928169,00 64889,96 138946929,00 4306915,67
             
             
Начальник фінансового управління Володарської РДА       Т.С.Гуц  
             
             
Начальник бюджетного відділу         О.І.Поклонська