Проект рішення сесії районної ради 36 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

Posted in 2018 рік

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
 Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 ________________ № __________
смт Нікольське
 
   
 

 

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 2018 рік
 
 
             Відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
 
             ВИРІШИЛА:
                    
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік по доходах та видатках в обсягах згідно додатків.
                2. Додатки до цього рішення є його невід`ємною частиною.
 
 
  
 
 
 
Голова районної ради                                                                                  В.МІТЬКО
 
  
Довідка
 до проекту рішення районної ради
«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік»
 
За підсумками виконання районного бюджету за 2018 рік до загального фонду з урахуванням трансфертів надійшло 278981,815 тис. грн, або 100,4% річних призначень.
Власних та закріплених доходів надійшло 53845,397 тис. грн або 108,7 % планових річних призначень.
До спеціального фонду районного бюджету власних доходів надійшло 11546,346 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету за 2018 рік  виконана у сумі 291488,699 тис. грн, або на 93,99 % до планових призначень на поточний рік з урахуванням змін, у тому числі:  видатки загального фонду склали 256275,195 тис. грн, або 95,5 % до річних призначень з урахуванням змін, видатки спеціального фонду – 35213,504 тис. грн, або 84,0 % до планових призначень.
Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду районного бюджету уточнена на 13197,113 тис. грн. Із загального обсягу уточнень збільшення у сумі 5762,296 тис. грн - за рахунок затвердження дефіциту бюджету; 4826,322 тис. грн - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету; 16279,274 тис. грн - за рахунок трансфертів з місцевих бюджетів,  а  саме: за  рахунок  іншої  субвенції  з  селищного  та  сільських бюджетів у сумі 4778,767 тис. грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 10831,109 тис. грн, за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 74,598 тис. грн та стабілізаційної дотації у сумі 594,8 тис. грн; зменшення в обсязі 13554,9 тис. грн за рахунок субвенцій на здійснення програм соціального захисту, а також у сумі 2372,579 тис. грн за рахунок перерозподілу із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  Також за рахунок трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду районного бюджету уточнена в обсязі 2256,7 тис. грн.
Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 38752,726 тис. грн. Із загального обсягу уточнень збільшення у  за рахунок трансфертів з державного бюджету в обсязі 11427,764 тис грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 16941,9  тис. грн, за  рахунок  іншої  субвенції  з  селищного  та  сільських  бюджетів  у  сумі 2881,332 тис. грн,  за  рахунок  вільних  залишків  коштів у сумі 3760,144 тис. грн та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету у сумі 1369,007 тис. грн. 
При виконанні загального фонду районного бюджету зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано 250339,451 тис. грн, або 97,68 % до загального обсягу фінансування.
За 2018 рік бюджетними установами, які фінансуються за рахунок районного бюджету, спожито енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання, видатки профінансовано в повному обсязі, згідно наданих розрахунків.
Видатки  загального  фонду районного бюджету по захищеним статтям становлять  241931,697тис. грн, або 94,4 % до загального обсягу видатків, що на 19688,684 тис. грн більше обсягу фінансування в порівнянні з  2017 роком.
Видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї склали 118600,366 тис. грн проти відповідного показника 2017 року збільшились на 27,64 %; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, видатки збільшились на 22,62 % в порівнянні з 2017 роком та склали 14226,45 тис. грн.
Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали фінансувались, враховуючи фактичні витрати, та за звітний період склали  598,084 тис. грн, на продукти харчування – 4618,127 тис. грн.
Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.
Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.
Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом 2018 року не розміщувалися.
Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів.
 
 
Начальник фінансового управління
Нікольської райдержадміністрації                                                                                              Т.ГУЦ         
 
 
 
               Додаток  2
               до рішення районної ради
               від______________ № _______
Виконання спеціального фонду районного бюджету 
за 2018 рік
(тис. грн)
КПКВКМБ Найменування  показників Затверджено на рік з урахуванням  змін Виконано Відсоток      виконання
  І. Доходи бюджету    
20000000 Неподаткові надходження   3171,1 11523,1 363,4%
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільскогосподарського виробництва   5,8  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3171,1 11517,3 363,2%
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3171,1 2673,9 84,3%
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1928,5 2142,6 111,1%
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1174,5 276,1 23,5%
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   68,1 103,1 151,3%
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації майна   152,1  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,0 8843,4  
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки   8107,2  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств   736,2  
30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,0 23,3  
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить   23,3  
90010100 Разом власних доходів 3171,1 11546,3 364,1%
  Трансферти 19544,5 12835,1 65,7%
90010300 Всього доходів: 22715,6 24381,4 107,3%
  ІІ. Видатки бюджету      
0100 Державне управління 1526,9 520,9 34,1%
1000 Освіта 21794,0 11335,4 52,0%
2000 Охорона здоров'я 792,1 6641,5 838,5%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 92,3 919,6 996,3%
4000 Культура і мистецтво 3184,0 1755,1 55,1%
5000 Фізична культура і спорт 199,4 330,9 166,0%
7000 Економічна діяльність 577,0 55,0 9,5%
900201 Разом видатків 28165,7 21558,4 76,5%
9000 Міжбюджетні трансферти 13758,2 13655,1 99,3%
900203 Всього видатків 41923,9 35213,5 84,0%
Керуючий справами районної ради            О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлений фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації 
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ