Фінансування бюджетних установ на 01.03.2019

Posted in 2019 рік

 Фінансування бюджетних установ на 01.03.2019    
        грн.
  Загальний фонд Спеціальний фонд (разом) РАЗОМ
Показник План на 2019 рік з урахуванням змін станом на 01.03.2019 Касові видатки за вказаний період План на 2019 рік з урахуванням змін станом на 01.03.2019 Касові видатки за вказаний період План на 2019 рік з урахуванням змін станом на 01.03.2019 Касові видатки за вказаний період
2 3 4 5 6 7 8
Нікольський район            
Державне управління 4593040,00 371311,84 1550529,00 57616,89 6143569,00 428928,73
Освіта 116361671,94 10571728,95 4834854,37 379112,49 121196526,31 10950841,44
Охорона здоров`я 25045028,90 3342022,62 417758,00 288315,43 25462786,90 3630338,05
Соціальний захист та соціальне забезпечення 98934771,00 19829583,97 37500,00 76501,50 98972271,00 19906085,47
Культура i мистецтво 9373572,00 993421,85 35244,40 1281545,51 9408816,40 2274967,36
Фiзична культура i спорт 2280855,00 257763,26 0,00 1500,00 2280855,00 259263,26
Інша діяльність 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00
Економічна діяльність 6926720,00 0,00 0,00 0,00 6926720,00 0,00
Міжбюджетні трансферти 320000,00 0,00 200000,00 0,00 520000,00 0,00
Всього по районному бюджету  264835658,84 35365832,49 7075885,77 2084591,82 271911544,61 37450424,31
Зведений бюджет Нікольського району            
Державне управління 26370286,00 2919277,02 2290238,00 102616,89 28660524,00 3021893,91
Освіта 116361671,94 10571728,95 4834854,37 379112,49 121196526,31 10950841,44
Охорона здоров`я 25045028,90 3342022,62 417758,00 288315,43 25462786,90 3630338,05
Соціальний захист та соціальне забезпечення 100047671,00 19909083,97 37500,00 76501,50 100085171,00 19985585,47
Культура i мистецтво 10117872,00 1006299,85 35244,40 1281545,51 10153116,40 2287845,36
Фiзична культура i спорт 2310855,00 257763,26 0,00 1500,00 2310855,00 259263,26
Житлово-комунальне господарство 17094382,00 719333,52 1910000,00 27939,41 19004382,00 747272,93
Економічна діяльність 8472597,00 542877,00 1522502,00 0,00 9995099,00 542877,00
Інша діяльність 1000000,00 0,00 11735900,00 0,00 12735900,00 0,00
Міжбюджетні трансферти 1369466,80 0,00 200000,00 0 1569466,80 0,00
Всього по зведеному бюджету  308189830,64 39268386,19 22983996,77 2157531,23 331173827,41 41425917,42
             
             
Начальник фінансового управління Нікольської         Т. ГУЦ  
райдержадмінітсрації            
             
Начальник бюджетного відділу         О. ПОКЛОНСЬКА