Чергове засідання колегії райдержадміністрації від 22.05.2019 року "Довідка про стан організації інклюзивної форми навчання, доступності та якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами"

Posted in 2019 рік

 

Довідка

про стан організації інклюзивної форми навчання, доступності та якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

 

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами  відповідно до постанови кабінету Міністрів від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» ( із змінами від 22 серпня 2018 року № 617),  рішення сесії Нікольської районної ради Донецької області від 19 червня 2018 року № 7/30- 501 створено комунальну установу  «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр(далі - ІРЦ) керується Конституцією УкраїниКонвенцією про права осіб з інвалідністю,  Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про дошкільну освіту”, постановами Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 15 серпня 2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та  наказами Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», наказами   МОН України від 12 липня 2018 року №627 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти  для дітей з особливими освітніми потребами",  від  08 липня 2018 року №609  "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти", від 23 квітня 2018 року №414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти"та Статутом комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області.

Основними завданнями центру є:

проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади;

ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

 

надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;

надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

На підставі звернення  адміністрації   Мангушської районної ради та  підписання Попереднього  договору  про надання послуг дітям  з особливими освітніми потребами Мангушського  району в КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області надаються послуги з  оформлення висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку ІРЦ , корекційно-розвиткових занять.

За штатним розписом станом на 01 травня 2019 року кількість  штатних одиниць складає 7 ставок:

директор – 1 ставка;

психолог - 1 ставка;

логопед – 0,75 ставка, вакансія - 0,25;

дефектолог -  0,25 ставки,вакансія – 0,75ставки;

бухгалтер – 0,5 ставки;

прибиральниця - 0,5 ставка;

медична сестра - 1 ставка, вакансія.

На підставі звернення  адміністрації   Мангушської районної ради та  підписання Попереднього  договору  про надання послуг дітям  з особливими освітніми потребами Мангушського  району  комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області надаються послуги з  оформлення висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку ІРЦ, корекційно-розвиткових занять.

У закладах загальної середньої освіти організація інклюзивного навчання розпочинається  із  написання двох наказів – наказ про організацію інклюзивного навчання та створення команди психолого-педагогічного супроводу, враховуючи чинне законодавство. У 2018-2019 навчальному році в Нікольському районі у 9 інклюзивних класах навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами.

У КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області»  – 3класи (5 дітей), КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - 1 клас (1 дитина), КЗ «Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - 2 класи (3 дитини), філія опорного закладу Новогригорівська ЗОШ – 1клас (1 дитина), гімназія «Софія» - 1 клас (1 дитина), КЗ «Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - 1 клас (1 дитина).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018року № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів» здійснено закупівлю обладнання для оснащення ІРЦ.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018року № 88 «Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018році» Нікольський   район отримав державну субвенцію на обладнання та оснащення інклюзивно-ресурсного центру в обсязі 190,6 тис. грн  та 190,6 тис. грн (Мангушський район) на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для них та 21,7 тис. грн -  на  проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) з дітьми, що мають особливі освітні потреби, та  районним бюджетом було виділено на придбання меблів  100 тис. грн та на ремонт приміщень – 145 тис. грн. Отримано комплект  сучасних методик для проведення комплексної оцінки з особливими освітніми потребами у сумі  140,15 тис. грн.     

У  закладах дошкільної освіти  на сьогодні груп з інклюзивним навчанням не має. Діти дошкільного віку отримують допомогу фахівців відповідно рекомендаціям висновку комплексного  оцінювання в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр».  

Комплексне оцінювання та висновок фахівців ІРЦ це  визначення оптимального освітнього маршруту та програми  для кожної дитини з особливими освітніми потребами.    15 дітей (5 - шкільного віку та  10 - дошкільного віку)  постійно отримують психологічну підтримку, проводяться корекційні заняття з розвинення когнітивної та емоційно-вольової сфери на подолання труднощів та соціальної адаптації у дитячому колективі; співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;

        Логопедична та дефектологічна  робота спрямовані на розвиток всіх сторін мовлення.

За час роботи центру було надано більше 150 консультацій батькам, законним представникам та педагогам фахівцями центру. Проведено 285 коррекційних занять.

           

 

В. о. начальника відділу освіти     

райдержадміністрації                                                                                    Т.РАДІОНОВА