Чергове засідання колегії райдержадміністрації від 17.07.2019 Проект Розпорядження голови райдержадміністрації "Про інформацію про стан виконавської дисципліни у І півріччі 2019 році у виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадм

Posted in 2019 рік

                                                   ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

      

 

 від ________________№ _________

          смт Нікольське

 

 

Інформація про стан виконавської

дисципліни у І півріччі 2019 році у виконкомах

селищної та сільських рад, управліннях,

відділах райдержадміністрації

 

Контроль і перевірка виконання доручень перебувають у нерозривному зв’язку з іншими функціями управління і водночас призначені для оцінки якості впровадження управлінських рішень та надання управлінських послуг населенню.

З метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням директивних документів, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, районною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, визначених директивними документами, ефективної діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення рівня виконавської дисципліни.

Дане питання двічі на рік розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації та систематично на оперативних нарадах у голови райдержадміністрації для підвищення персональної відповідальності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Станом на 1 липня 2019 року до райдержадміністрації надійшло 1672 документи, що на 127 документи менше, ніж на 1 липня 2018 року (1672).  Завдяки впровадженню автоматизованої системи діловодства “ДОК ПРОФ 3” (далі - Система) кількість вхідної кореспонденції зменшилась. Система призначена для автоматизації процесів загального діловодства, діловодства звернень громадян, виконавської дисципліни. За звітний період робота у даній системі забезпечена на п’ятьох робочих місцях: голові райдержадміністрації, головному спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації та загальному відділі райдержадміністрації. Кожне робоче місце закріплене за відповідальним користувачем та персональним кодом. Так, можемо зробити висновки, що працюючи в системі, спостерігаємо позитивну динаміку своєчасного виконання контрольних документів. У загальному документообігу  контрольних документів  найбільша   частина – це документи з питань, що належать до компетенції  відділу житлово-комунального господарства, сектору архітектури та містобудування, управління соціального захисту населення, відділу економіки райдержадміністрації.

Проаналізувавши стан виконання документів, що надійшли до райдержадміністрації, слід відмітити, що завдяки щоденному моніторингу виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації  протягом півріччя порушено термін виконання лише одного документу. Але до цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів. Тому, контрольні документи, які зареєстровані в системі в останній день терміну виконання, по звітах системи зареєстровані, як документи, що виконані з порушенням терміну.

За звітний період головним спеціалістом з контролю апарату районної державної адміністрації здійснювався контроль за виконанням 1275 документів вищих органів виконавчої влади, що складає 76,5% від загальної кількості вхідних документів. Загалом кількість контрольних документів залишилась без змін у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно проведеного моніторингу загальний рівень виконавської дисципліни в райдержадміністрації за I квартал2019 року складає  99,9 %.

Протягом звітного періоду проведено 7 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 26 питаннь. За результатами обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань життєдіяльності району  головою  районної державної адміністрації прийнято 5 розпоряджень.

Найбільша кількість контрольних документів знаходилась на виконанні у відділі житлово-комунального господарства – 279, відділі управління персоналом апарату райдержадміністрації – 175, управлінні соціального захисту населення – 141, відділі економіки – 120.

Важливими елементами процесу управління райдержадміністрації є збір та оцінка інформації, прийняття розпоряджень, організація їх виконання, здійснення контролю, координація і регулювання дій, а також перевірка виконання та оцінка результатів. Стрижнем управлінської діяльності райдержадміністрації є прийняття доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Так у I півріччі 2019 року здійснювався контроль за виконанням 19 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на виконання яких структурними підрозділами районної державної адміністрації підготовлено 9 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. За звітний період надійшло до райдержадміністрації 9 доручень голови облдержадміністрації та його заступників, усі взято на контроль. На підставі опрацьованих та узагальнених інформацій, за пропозиціями управлінь та відділів районної державної адміністрації протягом звітного періоду знято з контролю виконання 26 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Результати аналізу роботи з контрольними документами за підсумками I півріччя 2019 року вказують на те, що поряд із вжитими заходами, спрямованими на удосконалення контролю за виконанням документів, ще залишаються резерви для посилення контролю за якісним виконанням вимог цих документів по суті та доведення встановлених завдань до логічного завершення. Так, протягом звітного періоду проведено 6 Днів контролю щодо перевірки фактичного стану виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

Нажаль, продовжується негативна практика надходження від виконкомів сільських рад, відділів та управлінь райдержадміністрації інформацій про стан виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, які не у повному обсязі містять відомості про фактично проведену роботу з їх реалізації, а лише формалізовано характеризують наміри з порушуваних питань. Такі інформації у подальшому не дають можливості структурним підрозділам районної державної адміністрації використовувати їх у своїй практичній роботі, робити об’єктивний аналіз ситуації та повертаються виконавцям на доопрацювання. Боївська сільська рада зовсім не надала щоквартальний звіт за I півріччя 2019 року про виконання

В цілому, аналіз підсумків роботи з організації та виконання документів усіх рівнів влади свідчить про те, що виконавська дисципліна потребує вдосконалення, більш відповідального ставлення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та безпосередніх виконавців до своїх обов’язків. Всім керівникам органів виконавчої влади в районі рекомендовано суттєво підвищити вимогливість до виконавців за своєчасну та якісну реалізацію поставлених завдань.

 

З метою підвищення виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації за безумовне виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів Донецької обласної та Нікольської районної державних адміністрацій та враховуючи вищевикладене, колегія райдержадміністрації

ПРОПОНУЄ:

1.  Інформація про стан виконавської дисципліни у I півріччі 2019 році у виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації  взяти до відома.

2. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищного та сільських голів про їх персональну відповідальність за виконання у встановлені законодавством строки документів вищестоящих органів виконавчої влади.

3.   Направити інформацію структурним підрозділам райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів щодо усунення вказаних порушень.

4. Головному спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації:

4.1) продовжити роботу щодо здійснення контролю за станом виконання розпоряджень голови райдержадміністрації;

4.2) щокварталу аналізувати та готувати відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про зняття з контролю розпоряджень.

5. Рекомендувати виконавчим органам селищної та сільських рад надати звіти про стан виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації, виданих протягом I півріччя 2019 року у визначені терміни.

 

 

 

Інформація про стан виконавської

дисципліни у I півріччі 2019 року

у виконкомах селищної та сільських рад,

управліннях,відділах райдержадміністрації

 

У Нікольській районній державній адміністрації контроль і перевірка виконання доручень перебувають у нерозривному зв’язку з іншими функціями управління і водночас призначені для оцінки якості впровадження управлінських рішень та надання управлінських послуг населенню.

З метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням директивних документів, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, районною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, визначених директивними документами, ефективної діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення рівня виконавської дисципліни.

Дане питання двічі на рік розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації та систематично на оперативних нарадах у голови райдержадміністрації для підвищення персональної відповідальності в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Станом на 1 липня 2019 року до райдержадміністрації надійшло 1672 документи, що на 127 документи менше, ніж на 1 липня 2018 року (1672).  Завдяки впровадженню автоматизованої системи діловодства “ДОК ПРОФ 3” (далі - Система) кількість вхідної кореспонденції зменшилась. Система призначена для автоматизації процесів загального діловодства, діловодства звернень громадян, виконавської дисципліни. За звітний період робота у даній системі забезпечена на п’ятьох робочих місцях: голові райдержадміністрації, головному спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації та загальному відділі райдержадміністрації. Кожне робоче місце закріплене за відповідальним користувачем та персональним кодом. Так, можемо зробити висновки, що працюючи в системі, спостерігаємо позитивну динаміку своєчасного виконання контрольних документів. У загальному документообігу  контрольних документів  найбільша   частина – це документи з питань, що належать до компетенції  відділу житлово-комунального господарства, сектору архітектури та містобудування, управління соціального захисту населення, відділу економіки райдержадміністрації.

Проаналізувавши стан виконання документів, що надійшли до райдержадміністрації, слід відмітити, що завдяки щоденному моніторингу виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації  протягом півріччя порушено термін виконання лише одного документу. Але до цього часу не вдається позбутися або мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву та їх реєстрацію в останній день строку виконання документів. Тому, контрольні документи, які зареєстровані в системі в останній день терміну виконання, по звітах системи зареєстровані, як документи, що виконані з порушенням терміну.

За звітний період головним спеціалістом з контролю апарату районної державної адміністрації здійснювався контроль за виконанням 1275 документів вищих органів виконавчої влади, що складає 76,5% від загальної кількості вхідних документів. Загалом кількість контрольних документів залишилась без змін у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно проведеного моніторингу загальний рівень виконавської дисципліни в райдержадміністрації за I квартал2019 року складає  99,9 %.

Протягом звітного періоду проведено 7 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 26 питаннь. За результатами обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань життєдіяльності району  головою  районної державної адміністрації прийнято 5 розпоряджень.

Найбільша кількість контрольних документів знаходилась на виконанні у відділі житлово-комунального господарства – 279, відділі управління персоналом апарату райдержадміністрації – 175, управлінні соціального захисту населення – 141, відділі економіки – 120.

Важливими елементами процесу управління райдержадміністрації є збір та оцінка інформації, прийняття розпоряджень, організація їх виконання, здійснення контролю, координація і регулювання дій, а також перевірка виконання та оцінка результатів. Стрижнем управлінської діяльності райдержадміністрації є прийняття доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Так у I півріччі 2019 року здійснювався контроль за виконанням 19 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на виконання яких структурними підрозділами районної державної адміністрації підготовлено 9 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. За звітний період надійшло до райдержадміністрації 9 доручень голови облдержадміністрації та його заступників, усі взято на контроль. На підставі опрацьованих та узагальнених інформацій, за пропозиціями управлінь та відділів районної державної адміністрації протягом звітного періоду знято з контролю виконання 26 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Результати аналізу роботи з контрольними документами за підсумками I півріччя 2019 року вказують на те, що поряд із вжитими заходами, спрямованими на удосконалення контролю за виконанням документів, ще залишаються резерви для посилення контролю за якісним виконанням вимог цих документів по суті та доведення встановлених завдань до логічного завершення. Так, протягом звітного періоду проведено 6 Днів контролю щодо перевірки фактичного стану виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

Нажаль, продовжується негативна практика надходження від виконкомів сільських рад, відділів та управлінь райдержадміністрації інформацій про стан виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, які не у повному обсязі містять відомості про фактично проведену роботу з їх реалізації, а лише формалізовано характеризують наміри з порушуваних питань. Такі інформації у подальшому не дають можливості структурним підрозділам районної державної адміністрації використовувати їх у своїй практичній роботі, робити об’єктивний аналіз ситуації та повертаються виконавцям на доопрацювання. Боївська сільська рада зовсім не надала щоквартальний звіт за I півріччя 2019 року про виконання розпоряджень голови райдержадміністрації

Завдяки існуючій системі контролю в такій формі, як надання щомісячних письмових переліків  виконання документів, щотижневому нагадуванні в письмовій чи усній формі або в телефонному режимі, робота щодо вчасного контролю за виконанням документів дає можливість оперативно запобігати зривам термінів виконання  даних документів.

Протягом звітного періоду працівниками апарату райдержадміністрації надавалася методична і практична допомога виконкомам селищної та сільських рад з удосконалення контролю та організації діловодства, за здійсненням делегованих повноважень органів виконавчої влади та інше.

Головним спеціалістом з контролю апарату райдержадміністрації буде продовжено здійснення моніторингу контрольних документів, які надходять до районної державної адміністрації.

В цілому, аналіз підсумків роботи з організації та виконання документів усіх рівнів влади свідчить про те, що виконавська дисципліна потребує вдосконалення, більш відповідального ставлення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та безпосередніх виконавців до своїх обов’язків. Всім керівникам органів виконавчої влади в районі рекомендовано суттєво підвищити вимогливість до виконавців за своєчасну та якісну реалізацію поставлених завдань.

 

 

 

Головний спеціаліст з контролю

апарату райдержадміністрації                                                                  В. ПОЛТАРАК