Колегія РДА 17.05.2017 Проект рішення Про дотримання вимог законодавства «Про державну службу» в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації

Posted in 2017 рік

                                                                                                                                                           ПРОЕКТ

 

                                                                                                                            УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РІШЕННЯ

 колегії районної державної адміністрації

             

від   _______________ № _____________

            смт Нікольське

 

Про  дотримання  вимог законодавства

«Про державну службу» в  апараті   та

структурних підрозділах райдержадміністрації

           Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  апарату  районної державної адміністрації Рощупкіної С.М  про  дотримання вимог  законодавства про державну службу в апараті та  структурних підрозділах райдержадміністрації, колегія районної державної адміністрації зазначає, що кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів України „Про державну службу”, „Про  запобігання  корупції” та інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

З метою забезпечення дотримання вимог законів України «Про державну службу», «Про  запобігання  корупції» та інших нормативно-правових актів з питань державної служби та усунення недоліків в роботі колегія районної державної адміністрації:

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію начальника відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  Нікольської районної державної адміністрації Рощупкіної С.М. про  дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією в структурних підрозділах районної державної адміністрації взяти до відома.

2. Визнати, що кадрова робота в структурних підрозділах районної державної адміністрації відповідає вимогам закону України „Про державну службу”.

        3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, у межах повноважень:

        3.1.забезпечити дотримання в структурних підрозділах вимог законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", законодавства України про працю, інших нормативно- правових актів з питань державної служби;

 

 

    

 

 

 

       3.2 під час заміщення посад державних службовців забезпечити безумовне виконання чинного законодавства про державну службу;

        3.3.  сприяти просуванню по службі магістрів державного управління;

        3.4. звернути увагу на підвищення кваліфікації державних службовців за різними формами навчання;

        3.5. сприяти формуванню у державних службовців поглядів щодо неприйнятності корупційних діянь, інших службових правопорушень;

        3.6. забезпечити в структурі  державного органу створення  підрозіділів – служб управління персоналом ( для підрозіділів чисельністю більше 10 шт.одиниць).

      4. Відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації ( Рощупкіна)

      4.1.Продовжити практику здійснення перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації, де кадрова робота ведеться окремо, з наданням їм методично-консультативної допомоги з питань кадрової роботи та проходження державної служби.

      4.2. Підготувати проект розпорядження з даного питання.

 

 

Інформація  про  дотримання  вимог законодавства

«Про державну службу» в  апараті   та

структурних підрозділах райдержадміністрації

 

           Закон України "Про державну службу", прийнятий 10 грудня 2015 року  є прогресивним порівняно з чинним досі законодавством у цій сфері. Новелами Закону є  відкритий  конкурентний відбор, врегулювання питання про звільнення з посад державної служби, а також дисциплінарних процедур, докладно обґрунтовані категорії державної служби, оплати праці, атестації, навчання та підвищення кваліфікації, вимоги до претендентів на посади державної служби, суміщення посад тощо.

           Протягом року після введення в дію нового закону апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснювалися заходи із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про державну службу. Робота відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  апарату райдержадміністрації  спрямована на удосконалення, виховання та формування управлінської культури державних службовців, посилення суспільної довіри та відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, постійне вивчення та узагальнення системи показників моніторингу кадрової роботи в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 Загалом, протягом 2016 року прийнято 27 нових нормативно-правових актів на виконання Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», з них 19 постанов Кабінету Міністрів України та 8 наказів Національного агентства України з питань державної служби, а також Постанови Кабінету Міністрів України про оплату праці працівників державних органів та інш.

           Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", приведено у відповідність структуру райдержадміністрації з урахуванням співвідношення посад керівників до спеціалістів не більше ніж 1/3.Також, враховуючи останні зміни, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації може мати заступника – начальника відділу. Це питання також було врегульовано.

            Відповідно до статті 51 Закону України "Про державну службу" в районній державній адміністрації враховані всі групи оплати праці.

            Станом на 01 травня 2017 року  в райдержадміністрації фактично працює 111 державних службовців, вакантних посад – 5 шт.одиниць. З початку введення в дію Закону України «Про державну службу» з 01.05.2016 року змінився порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.  Впровадження електронного тестування дало змогу приймати на державну службу кваліфікованих фіхівців.  В період з  з 01.05.2016 р по 01.05.2017 р,  було проведено

 15 засідань кункурсних комісій в апараті райдержадміністрації та в структурних

підрозідлах райдержадміністрації,   призначено 18 осіб на посади державної служби категорії «Б» та «В»., двоє кандидатів, які пройшли конкурс проходять перевірку згідно Закону України «Про очищення влади», призначення яких відбудеться після результатів перевірки.

   Треба зазначити, що призначення на    посади   державних службовців районної державної адміністрації вперше, а також  просування по службі здійснюються лише шляхом конкурсного відбору. Шляхом переведення з цього ж або іншого державного органу здійснюються призначення на нижчу чи рівнозначну посаду. Під час прийняття на роботу враховується освітній, професійний рівні, досвід роботи, вміння працювати на комп’ютері та з людьми, вивчаються ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, уточнюються відомості про відсутність обставин щодо передбачених законодавством обмежень для прийняття на державну службу.

У процесі формування кадрів принципове значення мають питання добору професійних кадрів, забезпечення належного рівня підготовки та відповідальності кожного державного службовця. Щороку здійснюються заходи щодо заохочення до вступу до вищих навчальних закладів, а саме до магістратури Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління  при Президетові України.

         Також, є негативні моменти, за цей період звільнилося 9 державних службовців, із них: 5 – за власним бажанням, 2 – в порядку переведення, 1 – закіненням повноважень перебування на посаді.

         Питання заповнення вакантних посад залишається гострим та актуальним.   З 01.05.2017 року  набрала чинності  вимога  ст.25 Закону України «Про державну службу», а саме п.5. частини першої статті зобов’язує кандидатів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад  додати до документів посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які планують оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, треба звернути увагу на виконання цієї вимоги, та не порушувати чинне законодавство.

Рішення про призначення на посаду державного службовця категорії  приймається за результатами спеціальної перевірки, яка проводилася відповідно до постанови КМУ від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Цією постановою обмежено коло осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, але проводиться така перевірка щодо  усіх державних службовців категорії «Б», тобто керівників, заступників керівників, завідувачів секторів.

Особові справи державних службовців ведуться відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, який затверджений наказом Національного агентства  України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64. Та у вересні 2016 року були внесені зміни до цього Порядку. Визначено перелік документів, що складають особову справу державного службовця, а також вимоги до їх оформлення, зберігання та обліку. В особовій справі відображається проходження державної служби, містяться біографічні та інші дані державного службовця.

   Змінено форму особової картки державного службовця, форму біографічної довідки. Формування та ведення особової справи здійснюється службою з питань управління персоналом органу, де працює державний службовець.

              Присвоєння рангів державним службовцям райдержадміністрації здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу", Порядку присвоєння рангів державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 "Про присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями", особам, які вперше призначаються на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг державного службовця в межах відповідної категорії посад.

              Протягом звітного періоду, відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації постіно надавалася та надається методична та практична допомога з питань  дотримання вимог Закону України   «Про державну службу», в частині присвоєння рангів були деякі нюансі та проблемні питання. У зв’язку із численними змінами в законодавстві, керівникам державних органів требя приділяти багато уваги та здійснювати контроль за роботою працівників, на яких покладено обов’язки ведення кадрової роботи.

          Відповідно до ст.18 Закону України «Про державну службу» у державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється служба управління персоналу,  на 10 осіб – 1 працівник служби.

           Тобто в державному органі, з штатною чисельностю  30  осіб повино бути 3 працівника служби управління персоналу, як це трактує діюче законодавство.  Але ж в структурних підрозділах райдержадміністрації  спостерегається практика, коли на  працівника покладено обов’язки ведення роботи з управління персоналу.  Це є важливим питанням в роботі, бо численні зміни та новації  в проходженні  державної служби потребують постійної уваги та дотримання  чинного законодавства. 

             Головним питанням сьогодення стало  електронне декларування державних службовців, яке розпочало свою роботу 01 вересня 2016 року. Так, всі державні службовці районної державної адміністрації, які відносяться до категорії посад державної служби "А" та "Б" до 30 жовтня 2016 року подали декларації за минулий рік згідно визначеного законом порядку, та до 1 квітня 2017 року подали декларації за 2016 рік. Особам, які заповнювали електронні декларації вперше, термін подачи декларацій було продовжено до 01.05.2017 року.

            Бажано відмітити, що електронне декларування  завдало багато перешкод в самому процесі заповнення.  Постійна допомога та консультації з боку райдержадміністрації дали  результат, та станом на 01 квітня 2017 року майже всі державні службовці подали вищезазначені декларації.

          При призначенні осіб на посади державних службовців, в обов'язковому порядку, здійснюється письмове попередження про обмеження, які стосуються вступу на державну службу та її  проходження.

          Також, приділяється належна увага здійсненню інших заходів, які запобігають проявам корупції у процесі виконання державними службовцями службових обов'язків. Відповідно до Закону України "Про очищення влади", було проведено перевірку  керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників  апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації.

           Кандидати на посади, які пройшли конкурс, проходять перевірку перед призначенням на посаду.

          За результатами отримуються  висновки з відповідних установ про проведення вищезазначеної перевірки. На основі даних висновків підготовлено довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

На веб-сайті районної державної адміністрації розміщено інформацію про керівництво району, структуру районної державної адміністрації, постійно оновлюється інформація про кадрові зміни в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також інформація про наявність вакантних посад.

          Взагалі, аналізуючи стан роботи з кадрами та проходження державної служби в апараті та структурних підрозділах  райдержадміністрації, можно зробити висновок, що стан роботи задовільний. Робота ведеться, але потребує удосконалення та покращення. Таким чином, окремі недоліки в роботі з кадрами знижують ефективність заходів, що здійснюються райдержадміністрацією з реалізації державної кадрової політики.

         З метою забезпечення вжиття дієвих заходів щодо удосконалення та покращення стану кадрової роботи, а також усунення недоліків  в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації рекомендовано:

       1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, у межах повноважень:

        1)   забезпечити дотримання в структурних підрозділах вимог законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади", законодавства України про працю, інших нормативно- правових актів з питань державної служби;

         2) під час заміщення посад державних службовців забезпечити безумовне виконання чинного законодавства про державну службу;

       3)    сприяти просуванню по службі магістрів державного управління;

       4)  звернути увагу на підвищення кваліфікації державних службовців за різними формами навчання;

       5) сприяти формуванню у державних службовців поглядів щодо неприйнятності корупційних діянь, інших службових правопорушень;

       6) забезпечити в структурі  державного органу створення  підрозіділів – служб управління персоналом ( для підрозіділів чисельністю більше 10 шт.одиниць).

 

 

 

Начальник  відділу

управління персоналом,з організаційних

 питань та інформаційної політики

апарату  райдержадміністрації                                      С.М.Рощупкін