Колегія РДА 19.07.2017 Проект рішення Про стан виконавської дисципліни у I півріччі 2017 року у виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації та заходи з її поліпшення

Posted in 2017 рік

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

      

 

 від ________________№ _________

            смт Нікольське

 

 

Про стан виконавської

дисципліни  у I півріччі 2017 року у

виконкомах селищної та сільських рад,

управліннях, відділах райдержадміністрації

та заходи з її поліпшення

 

 

Організація виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій в апараті та структурних підрозділах райдерж-адміністрації носить системний характер.

Постійно вживаються заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення контролю за виконанням завдань, визначених законодавством України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та власними розпорядчими документами.

Протягом IІ кварталу 2017 року проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 12 питань. За результатами обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань життєдіяльності району  головою  районної державної адміністрації  прийнято 4 розпорядження. Протягом звітного періоду на засіданні колегії заслухано звіт Темрюцького сільського голови О.Жукова про виконання Темрюцькою сільською радою делегованих повноважень органів виконавчої влади та звіт секретаря Боївської сільської ради Т.Белінської про виконання Боївською сільською радою делегованих повноважень органів виконавчої влади, за підсумками розгляду зазначених питань головою райдержадміністрації прийнято відповідні розпорядження. Роботу Боївської сільської ради по виконанню делегованих повноважень визнано недостатньою.

У звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 894 документи, у тому числі: листів з Міністерств – 5, розпоряджень голови облдержадміністрації – 46, доручень голови облдержадміністрації – 8, листів вищих органів влади - 457, депутатських звернень – 1, інших документів – 377. Загалом кількість вхідних документів збільшилась на 139 одиниць або на 18,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У цілому стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації характеризується позитивними тенденціями.  Протягом  звітного періоду на контролі в райдержадміністрації знаходилось 627 документів вищих органів влади, 4 доручень голови райдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації - 13. Загальна кількість документів, що перебували на контролі у звітному періоді, збільшилась на 107 одиниць або 17% у порівнянні з відповідним кварталом минулого року. Аналіз їх виконання свідчить, що більшість документів виконано вчасно, без порушення термінів, однак частина інформацій щодо виконання завдань, визначених документами центральних органів виконавчої влади, надходить на підпис до керівництва районної державної адміністрації у день закінчення контрольного терміну. Відповідальні за виконання керівники повинні дотримуватись триденного терміну подання матеріалів.

У загальній кількості документів, що перебували на контролі та передбачали інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів, переважна більшість на виконанні у відділі житлово-комунального господарства (129), відділі управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  (94), управлінні соціального захисту населення (82), відділі економіки (65). Аналіз виконання документів органів влади вищого рівня, що потребували інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів у IІ кварталі 2017 року, свідчить про достатній рівень виконавської дисципліни.

У IІ кварталі 2017 року головою районної державної адміністрації видано 91 розпорядження з основних питань та 44 з кадрових. Протягом звітного періоду на контролі знаходилось 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, що на 3 менше, ніж торік.

Аналіз виконання розпоряджень голови райдержадміністрації відділами та секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації свідчить про те, що мають місце випадки підготовки неякісних або неповних інформацій, допускається формальний, поверхневий підхід до їх підготовки. Інформації, подані сільськими радами, формальні та неповні, що свідчить про поверхневий підхід до реалізації окремих завдань. Варто зазначити, що не надано щоквартальний звіт про стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації Темрюцькою та Боївською сільськими радами.

У II кварталі поточного року вивчено ефектив­ність здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами Ук­раїни, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Прези­дента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами го­лів облдержадміністрації та райдержадміністрації, у відділі освіти райдержадмі­ністрації, Нікольській селищній раді, Темрюцькій сільській раді. За результатами вивчення значні зауваженя виявлено у Темрюцькій сільській раді.

Заслухавши інформацію про стан виконавської дисципліни  у I півріччі 2017 року у виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації та заходи з її поліпшення, керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , колегія райдержадміністрації

 

 

ПРОПОНУЄ:

  1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у I півріччі 2017 року у виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації взяти до відома.
  2. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному та сільським головам:

2.1.   Посилити персональну відповідальність щодо забезпечення виконання в повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених Законами України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, іншими документами, що підлягають контролю.

2.2.   Розглянути на щотижневих нарадах стан виконання контрольних документів.

  1. Звернути увагу селищного та сільських голів на:

3.1.   Посилення контролю в частині своєчасного надання інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації та своєчасного їх виконання.

3.2.   Реалізацію на відповідних територіях завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, внесення їх на розгляд виконкомів, з прийняттям конкретних рішень, термінів виконання та конкретних виконавців.

  1. Заступникам голови райдержадміністрації посилити вимогливість до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за своєчасне, в повному обсязі виконання завдань, визначених у документах вищестоящих органів, за  кожним фактом невиконання давати принципову оцінку виконавцю, визначати конкретні заходи щодо посилення виконавської дисципліни.
  2. Керівнику апарату райдержадміністрації інформувати щопонеділка голову райдержадміністрації про стан виконавської дисципліни.
  3. Головному спеціалісту з контролю апарату райдержадміністрації:

6.1.   Посилити роботу щодо здійснення контролю за станом виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.

6.2.   Щокварталу аналізувати та готувати відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про зняття з контролю розпоряджень, термін дії яких сплинув або повністю виконано.

 

Інформація про стан виконавської

дисципліни  у I півріччі 2017 року у

виконкомах селищної та сільських рад,

управліннях, відділах райдержадміністрації

та заходи з її поліпшення

 

На виконання вимог доручення Президента України від 14 травня 2010 року № 1-1/919 щодо аналізу виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, головним спеціалістом з контролю апарату райдержадміністрації проведено аналіз виконання документів відділами та секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, які перебували на контролі протягом ІI кварталу 2017 року.

Організація виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій в апараті та структурних підрозділах райдерж-адміністрації носить системний характер.

Постійно вживаються заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення контролю за виконанням завдань, визначених законодавством України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та власними розпорядчими документами.

Протягом IІ кварталу 2017 року проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 12 питань. За результатами обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань життєдіяльності району  головою  районної державної адміністрації  прийнято 4 розпорядження. Протягом звітного періоду на засіданні колегії заслухано звіт Темрюцького сільського голови О.Жукова про виконання Темрюцькою сільською радою делегованих повноважень органів виконавчої влади та звіт секретаря Боївської сільської ради Т.Белінської про виконання Боївською сільською радою делегованих повноважень органів виконавчої влади, за підсумками розгляду зазначених питань головою райдержадміністрації прийнято відповідні розпорядження. Роботу Боївської сільської ради по виконанню делегованих повноважень визнано недостатньою.

У звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 894 документи, у тому числі: листів з Міністерств – 5, розпоряджень голови облдержадміністрації – 46, доручень голови облдержадміністрації – 8, листів вищих органів влади - 457, депутатських звернень – 1, інших документів – 377. Загалом кількість вхідних документів збільшилась на 139 одиниць або на 18,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У цілому стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації характеризується позитивними тенденціями.  Протягом  звітного періоду на контролі в райдержадміністрації знаходилось 627 документів вищих органів влади, 4 доручень голови райдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації - 13. Загальна кількість документів, що перебували на контролі у звітному періоді, збільшилась на 107 одиниць або 17% у порівнянні з відповідним кварталом минулого року. Аналіз їх виконання свідчить, що більшість документів виконано вчасно, без порушення термінів, однак частина інформацій щодо виконання завдань, визначених документами центральних органів виконавчої влади, надходить на підпис до керівництва районної державної адміністрації у день закінчення контрольного терміну. Відповідальні за виконання керівники повинні дотримуватись триденного терміну подання матеріалів.

У загальній кількості документів, що перебували на контролі та передбачали інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів, переважна більшість на виконанні у відділі житлово-комунального господарства (129), відділі управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  (94), управлінні соціального захисту населення (82), відділі економіки (65). Аналіз виконання документів органів влади вищого рівня, що потребували інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів у IІ кварталі 2017 року, свідчить про достатній рівень виконавської дисципліни.

У IІ кварталі 2017 року головою районної державної адміністрації видано 91 розпорядження з основних питань та 44 з кадрових. Протягом звітного періоду на контролі знаходилось 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, що на 3 менше, ніж торік.

Аналіз виконання розпоряджень голови райдержадміністрації відділами та секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації свідчить про те, що мають місце випадки підготовки неякісних або неповних інформацій, допускається формальний, поверхневий підхід до їх підготовки. Інформації, подані сільськими радами, формальні та неповні, що свідчить про поверхневий підхід до реалізації окремих завдань. Варто зазначити, що не надано щоквартальний звіт про стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації Темрюцькою та Боївською сільськими радами.

У II кварталі поточного року вивчено ефектив­ність здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами Ук­раїни, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Прези­дента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами го­лів облдержадміністрації та райдержадміністрації, у відділі освіти райдержадмі­ністрації, Нікольській селищній раді, Темрюцькій сільській раді. За результатами вивчення значні зауваженя виявлено у Темрюцькій сільській раді. Надано відповідний термін для усунення недоліків.

В цілому, аналіз підсумків роботи з організації та виконання документів усіх рівнів влади свідчить про те, що виконавська дисципліна потребує вдосконалення, більш відповідального ставлення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та безпосередніх виконавців до своїх обов’язків. Всім керівникам органів виконавчої влади в районі рекомендовано суттєво підвищити вимогливість до виконавців за своєчасну та якісну реалізацію поставлених завдань.

Керівник аппарату райдержадміністрації                                     А.Л.Плахотная