Колегія РДА 16.08.2017 Проект рішення Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району за І півріччя 2017 року

Posted in 2017 рік

                                                                                                          ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

 

від ________________№ _________

                  смт Нікольське

 

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району за І півріччя     2017 року

 

У І півріччі 2017 року робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування була спрямована на виконання дохідної частини районного бюджету та завдань і намірів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (далі – Програма).

З початку року надходження податків і зборів до Зведеного бюджетузабезпечено на суму 61,5 млн. грн., що становить 56,5% до запланованого.

Зросли обсяги реалізації промислової продукції в 2,1 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали понад 33,8 млн.грн., що становить 75,1 % до передбачених показників.

Відбулося зменшення податкового боргу на 0,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з нього до державного бюджету на 2,3% та 0,3% до місцевого бюджету.

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 №548 (із змінами) розпочато роботи з реалізації чотирьох інфраструктурних проектів, що здійснюються за рахунок залишків місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області,  на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та з виплати пенсій. Вживаються заходи щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного працюючого. Середньомісячний розмір зарплати за І квартал 2017 одного працюючого склав 4288 грн., виконання показника Програми становить 119,9 %.

Забезпечено фінансування програм у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я та культури.

Враховуючи вищевикладене, колегія райдержадміністрації

ПРОПОНУЄ:

1. Відзначити, що протягом І півріччя 2017 року Нікольською районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами селищної, сільських рад вжито ряд дієвих заходів щодо забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку району, належного життєвого рівня населення, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації, виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік.

2. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації адміністрації, начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади:

2.1. Детально проаналізувати стан справ у відповідних сферах економічної діяльності, визначити першочергові завдання щодо усунення окремих негативних тенденцій в економіці та соціальній сфері району. Провести інвентаризацію наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та надати пропозиції щодо можливостей ширшого його використання у районі.

2.2. Вживати заходів щодо підвищення ефективності управлінських рішень стосовно покращення рівня показників оцінки результатів діяльності районної державної адміністрації, проводити аналіз динаміки відповідних показників по галузях.

2.3. Звернути увагу на недоліки виконання протягом І півріччя 2017 року Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік для вжиття організаційних та практичних заходів щодо їх усунення.

2.4. Взяти під особистий контроль використання коштів субвенцій державного та обласного бюджетів, міжнародних інвесторів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів у 2017 році.

2.5. Посилити контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів.

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Кемічаджи) спрямувати зусилля на:

3.1. Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення поголів’я ВРХ, свиней та птиці, вирощування високопродуктивного поголів’я.

3.2. Підготовку техніки та насіння до осінньо-польових робіт, придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних ресурсів під урожай 2017 року.

3.3. Реалізацію інвестиційних проектів та збільшення капітальних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу району.

3.4. На створення на базі господарств населення кооперативів з виробництва і заготівлі продукції тваринництва, суттєве підвищенню якості отриманої продукції в дрібнотоварних господарствах; створення сімейних молочних ферм; фермерських господарств, які спеціалізуються на закладці високо інтенсивних садів та ягідників.

4. Відділу економіки райдержадміністрації (Паніотова) в межах передбачених законодавством повноважень:

4.1. Вживати заходів щодо реалізації інвестиційних проектів підприємств і організацій району.

4.2. Забезпечити ріст обсягу товарообороту та послуг населенню, здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій району.

5. Сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації (Любімова), фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц), рекомендувати районній, селищній, сільським радам:

5.1. Забезпечити розроблення схеми планування території Нікольського району.

5.2. Активізувати роботи щодо розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів, передбачити в місцевих бюджетах необхідні кошти на дані роботи.

5.3. Забезпечити в межах, передбачених законодавством повноважень, збільшення введення в експлуатацію житла забудовниками всіх форм власності.

5.4. З метою якісного утримання та проведення ремонтів доріг місцевого значення та комунальної власності селищної і сільських рад у 2017 році розробити заходи та визначити відповідні дороги, на яких будуть проводитися ремонтні роботи протягом 2017 року.

6. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко), рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад:

6.1. Спільно з комунальними підприємствами забезпечити в повному обсязі розрахунки всіма категоріями споживачів за надані комунальні послуги.

6.2. Активізувати роботу щодо створення ефективного власника житла шляхом самоорганізації мешканців житлових будинків в об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків (ОСББ).

6.3. Забезпечити виконання заходів районної Програми енергоефективності.

6.4. Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, ефективності витрат коштів. Спільно з органами управління підприємств розробляти заходи щодо фінансового оздоровлення та розвитку підприємств.

6.5. Сприяти відновленню вуличного освітлення у населених пунктах району.

6.6. Сприяти нарощенню обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування. 

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц), рекомендувати Нікольському відділенню Мангуської МДПІ (Курочкін), селищному, сільським головам вживати заходів щодо забезпечення підприємствами, установами та організаціями району повної та своєчасної сплати податкових зобов’язань у поточному році та абсолютного скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

8. Управлінню соціального захисту населення (Аліпа), відділу економіки райдержадміністрації (Паніотова), рекомендувати Нікольському відділенню Мангуської МДПІ (Курочкін), районному центру зайнятості (Павлишин), органам місцевого самоврядування:

8.1. Здійснювати щомісячний аналіз заробітної плати з метою недопущення виникнення заборгованості, вживати невідкладних заходів щодо підвищення рівня заробітної плати, звертаючи особливу увагу на недопущення зменшення заробітної плати суб’єктами господарювання окремих галузей економічної діяльності.

8.2. Вживати запобіжних заходів впливу до роботодавців з метою попередження та профілактики порушень законодавства про працю, звертаючи увагу на забезпечення контролю за додержанням трудового законодавства приватними структурами, які використовують найману працю.

9. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду у Нікольському районі (Чапні) продовжити роботу з виконання плану власних надходжень та погашення боргу (недоїмки) платників внесків перед Пенсійним фондом України.

10. Відділам освіти (Третяк) і культури райдержадміністрації (Галікбарова), головному лікарю “Центральна районна лікарня” (Шамлі) в межах власних повноважень:

10.1. Забезпечити стале функціонування закладів освіти, медицини та культури, належне опалення та температурний режим.

10.2. Взяти під особистий контроль заплановані ремонтні роботи у закладах освіти, медицини та культури, особливо у сільській місцевості, вжити невідкладних заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази.

11. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Внукова), рекомендувати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Сєвєріна):

11.1. Забезпечити пріоритет сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створити умови для реалізації прав дітей цієї категорії на виховання у сім’ї шляхом усиновлення, влаштування під опіку (піклування) громадян, у прийомні сім’ї та до дитячих будинків сімейного типу.

11.2. З метою запобігання безпритульності та бездоглядності, зниження рівня злочинності серед неповнолітніх забезпечити систематичне проведення цільових профілактичних рейдів “Діти вулиці”, “Вокзал”, “Підліток”.

12. Рекомендувати голові районної ради (Мітько) взяти під особистий контроль діяльність підприємств комунальної власності, їх фінансовий стан, при необхідності ініціювати зміну керівництва підприємств, які працюють збитково.

13. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, іншим виконавцям заходів про результати проведеної роботи інформувати райдержадміністрацію через відділ економіки райдержадміністрації щоквартально до 10 числа.

14. Відділу економіки райдержадміністрації (Паніотова) подати на розгляд сесії підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району за І півріччя 2017 року.

 

 

Інформація

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району за І півріччя  2017 року

 

Протягом І півріччя 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими органами місцевого самоврядування проводилася відповідна  робота щодо виконання завдань, визначених  заходами Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік (далі – Програма), з метою забезпечення умов для відновлення та розвитку району шляхом заохочення структурних змін в економіці, підвищення ефективності використання інфраструктури, зміцнення спроможності місцевих громад, а також забезпечення соціальних гарантій, у тому числі внутрішньо переміщеним особам.

Демографічна ситуація. Станом на 01.06.2017 року зареєстровано 91 народжених і 202 померлих, або щомісяця в середньому народжувалося 18 чоловік, а помирало 40 чоловік.

Як наслідок, перевищення кількості померлих над кількістю народжених склало 111 чоловік.

Кількість зареєстрованих шлюбів станом на 01.06.2017 склала 44, розлучень - 9.

Промисловість. За січень-червень 2017 рік промисловими підприємствами Нікольського району буде реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 33,8 млн. грн., що 2,1 рази більше ніж, в аналогічному періоді 2016 року.

Підприємствами району вироблено в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 3,1 рази більше щебеню та на 20,7% більше каоліну. 

Підприємництво. У районі діяло 158 малих підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення складає 55,6 одиниць та           7 підприємств віднесено до категорії середніх.

З метою створення належних умов надання адміністративних послуг у районі функціонує центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), дозвільний центр є  його складовою частиною. За січень-червень 2017 року ЦНАПом надано 1274 адмінпослуг  та документів дозвільного характеру, 172 консультації, 39 відмов у видачі адмінпослуг та дозвільних документів, зареєстровано 21 декларацію.

Бюджетна та податкова політика. За підсумками  виконання планових показників загального  та  спеціального  фондів  зведеного бюджету району без врахування трансфертів  за січень - червень 2017 року надійшло доходів в  сумі  34005,2 тис. грн., що становить 53,0% до затвердженого плану. У порівнянні з аналогічним  періодом минулого  року надходження збільшились на 11 005,9 тис. грн., або на 47,9%.

До загального фонду надійшло 28820,381 тис. грн., або 51,2% планових показників Програм, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 41,6%.

Основним джерелом наповнення бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого в загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду становить 50,0%. Надійшло вказаного податку 16306,418 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 40,3%, або на 4682,8 тис. грн. за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

Надходження плати за землю за звітний період склали 4112,2 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1175,1 тис. грн., або на 40,0%.

Надходження єдиного податку склало 6721,3 тис. грн., що на 2169,8 тис. грн. більше показника за відповідний період 2016 року, за рахунок сплати платежів єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників,  за рахунок проведення індексації землі та збільшення ставок.

До спеціального фонду бюджету надійшло 5184,8 тис. грн. без урахування трансфертів, виконання становить 66,0% до Програми на 2017 рік, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 95,6%.

Станом на 01.07.2017 року податковий борг склав 2644,5 тис. грн. і з 01.01.2017 року збільшився на 183,6 тис. грн.

Сума надходжень до зведеного бюджету району становить 61536,3 тис. грн, або 56,5% до Програми та 145,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Агропромисловий розвиток. Сільгосптоваровиробниками  району проведено  комплекс  весняно –літніх польових  робіт.

Протягом першого півріччя було проведено підкормка озимих культур на площі 22,7 тис. га, що становить 100% до Програми. Всього посіяно ярих зернових – 8,9 тис. га. в тому числі ярого ячменю – 1,98 тис. га, ярої пшениці – 119 га, вівса – 40 га, гороху – 3,9 тис. га, інші зернобобові – 2049 га, просо – 6,5 га, кукурудза на зерно – 794 тис. га. Всього посіяно зернових культур 32,6 тис. га, що становить 109,6% до Програми.

Технічних культур посіяно – 17,1 тис. га, площа кормових культур за 1 півріччя склала 2325 га, що становить 89,6% до Програми, це дасть змогу 100% забезпечити кормами худобу. Заготівля кормів склала: сіна – 1537 тон, що становить 76,9% до Програми, сінаж – 9664 тон, що становить 84% до Програми. 

Проведена міжрядна обробка посівів просапних культур, з них: кукурудза – 760 га, соняшник – 4972 га.

У 2017 році була широко задіяна пестицідна обробка посівів сільськогосподарських культур. Всього було оброблено 105,3 тис. га. в тому числі гербіцидами – 44,8 тис. га, фунгіцидами – 27,4 тис. га, інсектицидами – 33 тис. га.

За підсумками роботи І півріччя  сільськогосподарські підприємства району отримали валової продукції на загальну суму 21,6 млн. грн, що на 20,5%, або 5,6 млн. грн. менше минулорічного показника. У тому числі в рослинництві – 0,6 млн. грн. проти 4,0 минулого року (зменшення становить 3,4 млн. грн. або 84,2%), у тваринництві – 20,9 млн. грн. проти 23,1 млн. грн. за минулий рік, або менше на 2,2 млн. грн.

 Сільськогосподарськими підприємствами району протягом І півріччя 2017 року на 1009 голів зменшено чисельність  поголів’я ВРХ (5124), на 233 корів (1896), поголів’я свиней взагалі  відсутнє, приріс овець  на 4 голови.

Зменшення поголів’я  ВРХ зумовлене значним  скороченням у структурному підрозділі дочірнього підприємства "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" ПАТ "ММК ІМ.ІЛЛІЧА" АГРОЦЕХ №20 в с.Кирилівка.

У січні–червні 2017 року сільськогосподарськими підприємствами  реалізовано на забій 495 тон худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,6% менше порівняно з січнем–червнем 2016 року, вироблено 6709 тон молока (на 5,4% менше).

У поточному році проведено роботи щодо зміцнення матеріально–технічної бази. Аграріями району придбано 5 одиниць сучасної   сільськогосподарської техніки на суму 8841,5 тис. грн., в тому числі: зернозбиральний  комбайн,  трактор, оприскувач, 2 культиватора.

Земельні відносини. Протягом І кварталу 2017 року у Нікольському районі проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення на площі 8,8281 га на суму 170,5 тис. грн., що складає 170,5% від запланованого.

Проведено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на суму 31,5 тис. грн., що сладає 111,1% від запланованого.

Проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення на площі 288,8439 га на суму 70,5 тис. грн., що складає 70,5% від запланованого.

Передано у власність громадян 52 земельних ділянки, загальною площею 96,9967 га (85,7259 га землі сільськогосподарського призначення та 11,2708 га землі житлової та громадської забудови). Витрати на реалізацію заходу склали 138,5 тис. грн., що складає 79,1% від запланованого.

Виготовлено документацію із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 40,0 тис. грн. Передано у власність 26 земельних ділянок площею 50,1370 га із земель сільськогосподарського призначення.

 Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017 року становила 213 осіб, або 97,7% до аналогічного періоду 2016 року. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 46,3%, молодь у віці до 35 років – 31,3%.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–червні 2017 року було працевлаштовано 219 осіб, з них 119  мали статус безробітного протягом цього періоду.

На обліку центру зайнятості перебувало 17 безробітних осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, з них працевлаштовано  4 особи, навчалась 1  особа, брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру  3 особи, продовжує перебувати на обліку на кінець звітного періоду  7 осіб.

З числа   внутрішньо-переміщених  осіб перебували на обліку 15 безробітний, але жодної особи не працевлаштовано, брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 3 особи, продовжує перебувати на обліку на кінець звітного періоду 9 безробітних осіб.

Проводилась компенсація  двом роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування 4 безробітних.

Оплата праці. Першочерговими заходами, спрямованими на поліпшення життєвого рівня населення є забезпечення зростання та виплати заробітної плати у всіх сферах економічної діяльності. Тому, увагарайдержадміністрації, управлінь та її відділів, керівників підприємств та суб'єктів господарювання усіх форм власності зосереджена на підвищенні її рівня.

Заборгованість з заробітної плати в районі станом на 01.07.2017 склала 165,0 тис. грн., яка виникла на економічно неактивному підприємстві.

Соціальний захист населення. 

Управлінням соціального захисту населення виплачено:

  • державну допомогу сім’ям з дітьми – 15652,9 тис. грн. (2037 сімей);
  • державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3858,9 тис. грн. (328 особи);
  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 2966,8 тис. грн. (324 осіб);
  • державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів - 76,5 тис. грн. (38 осіб).

Компенсаційні виплати отримали громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, на суму 241,724 тис. грн. (256 осіб), поточна заборгованість компенсаційних виплат станом на 01.07.2017 року склала 41,4 тис. грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 7637 одержувачів пільг, на яких заведені персональні паперові та електронні картки та витрачено 3254,9 тис. грн бюджетних коштів.

Сума нарахованої суми на надання населенню житлової субсидії склала              42266,1 тис. грн., а саме: сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 40476,6 тис. грн., середньомісячна кількість одержувачів протягом півріччя - 1253 сім’ї; сума призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1789,5 тис. грн., кількість одержувачів за звітний період - 765 сімей.

За січень - червень поточного року видано 2733 довідки ВПО. Станом на 01.07.2017 р. на обліку в управлінні перебувають 14110 осіб з 13108 сімей, в тому числі 1353 дитини,      466 інвалідів, 1289 осіб працездатного віку та 11002 пенсіонерів.

Звернулося 126 громадян, з них прийнято заяви - 46, призначено допомоги - 46.

Надана одноразова матеріальна допомога з держбюджету 8 непрацюючим малозабезпеченим  особам на суму 4988,00 грн. та 2 інвалідам на суму 1247,0 грн. З місцевого бюджету сплачено 69 особам на суму 64700 грн., а саме: за розпорядженням райдержадміністрації - 48 особам на суму 51200 грн. (в т. ч. 10 особам з числа ЧАЕС –    15000 грн., учасники АТО - 19 осіб на суму 25500 грн., незахищені верста населення -           22 особи на суму 10700 грн.), за розпорядженням районної ради – 21 особі на суму 13500 грн., (в т. ч. 1 особі з числа ЧАЕС – 1500 грн., незахищені верста населення 20 осіб на суму 12000 грн.)

За І півріччя територіальним центром облічується 1871 осіб похилого віку та інвалідів, які потребують сторонньої допомоги, обслуговано 1279 громадян. Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виявлено 988 осіб, серед них – 101 особа внутрішньо переміщені, що потребують такої допомоги, обслуговано 559 осіб.

За звітний період територіальним центром наданоблагодійну допомогу на суму    183,7 тис. грн., її отримали 250 осіб:

- продукти харчування  – 213 осіб на суму 31,8 тис. грн.;

- гігієнічні набори – 97 осіб на суму 136,0 тис. грн.;

- медикаменти – 57 осіб на суму 12,4 тис. грн.;

- одяг – 94 особи на суму 3,5 тис. грн.

У стаціонарному відділенні для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» мешкає 30 осіб - підопічні похилого віку та інваліди,  які опинилися в складних життєвих обставинах. Вартість утримання 1-го підопічного в 2017 році складає 4478,00 грн.

Пенсійне забезпечення. Управлінням Пенсійного фонду України в районі за січень-червень 2016 року забезпечено надходження власних доходів бюджету Пенсійного фонду в районі на суму 220,9 тис. грн., що на 7,5% менше, ніж у аналогічному періоді 2016 року.

Забезпечено своєчасну виплату пенсій. Загальна сума видатків за січень-червень    2017 року склала 264,2 млн. грн., що 2 рази більше проти відповідного періоду минулого року на 130,9 млн. грн. Станом на 01.07.2016 р. на обліку перебувало 15691 одержувачів пенсій. Середньомісячний розмір виплати склав 1931,98 грн.

Прийом та обслуговування громадян в управлінні Пенсійного фонду в Нікольському районі здійснюється за принципом “єдиного вікна”. З початку року кількість зареєстрованих звернень склала 4466 звернень.

Споживчий ринок. Ринок послуг. Станом на 01.07.2017 року торгівельне обслуговування населення району здійснювали:

- 191 магазин, торгова площа яких 11172,1 м2; забезпеченість торговою площею на 1000 мешканців –388,85 м2при нормативі 293м2;

- 43 об’єкти ресторанного господарства на 2363 посадочних місць; забезпеченість на 1000 мешканців – 82,3 посадочних місця;

- 1 об’єкт ринкової торгівлі.

За оперативними даними за І півріччя 2017 року сума з продажу товарів народного споживання очікується 18,0 млн. грн., що менше рівня аналогічного періоду 2016 року у діючих цінах на 2,7 млн. грн. або на 13,1%. У розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 633,8 грн.

Проведено 25 виставку-продаж; реалізовано 9,7 тони товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції на суму 123,235 тис.грн.

Побутове обслуговування населення Нікольського району здійснювали: 4 юридичні особи та 86 фізичних осіб, обсяг послуг становить 5600,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство.

І півріччя 2017 року комунальним підприємством «Володарськ-водомережа» було піднято води 30,53 тис. м3 на суму 292,83 тис. грн. Реалізовано населенню 27,13 тис. м3 на суму 257,73 тис. грн., підприємствам 3,4 тис. м3 на суму 35,1 тис. грн.

КП «Володарськ-водомережа» протягом І півріччя 2017 року виконані наступні ремонтні роботи систем водопостачання смт Нікольське:

- відремонтовано два насосних агрегатів Педроло 1,5 кВт, ЕЦВ 6-10-80;

- підприємством усунені аварійні ділянки водопровідних мереж на суму – 25070,00 грн.;

- відновлення водопостачання на семи ділянках приватного сектору;

- провели розігрів розводки Південного м-ну на 3-х ділянках.

Підрядною організацією ТОВ "Лисичанська інженерно-будівельна компанія"  розпочата робота з реконструкції системи водопостачання в смт.Нікольське.

За І півріччя 2017 року ТОВ «Зоря-комсервіс» в цілому надало комунальних послуг на загальну суму – 124,3 тис. грн., а саме послуги з водопостачання населенню - 104,5 тис. грн., бюджетним установам – 9,0 тис. грн., з вивезення твердих побутових відходів населенню на суму - 10,8 тис. грн.

Собівартість водопостачання за І півріччя 2017 року склала 56,60 грн. на 1м3.

Житловий фонд комунальної власності смт Нікольське та с. Зоря обслуговує               2 підприємства: КП «Володарськ-водомережа» ТОВ «Зоря-комсервіс» та 26 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На обслуговувані підприємств знаходиться        20,3 тис.м2 житлового фонду комунальної власності. До ОСББ увійшло 30 житлових будинків загальною площею 26,4 тис. м2.

Благоустрій.При проведенні робіт з благоустрою встановлено 28 ліхтарів зовнішнього освітлення та замінено 15 ламп, проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення, загальна сума витрат склала 51,4 тис. грн. Придбано устаткування та обладнання для ремонту та розширення зони освітлення на суму 9,1 тис. грн.

Видалено 43 аварійних та сухостійних дерев на суму 28,9 тис. грн.

КП «Комсервіс»  проведені роботи з благоустрою селища на загальну суму             107,4 тис. грн.

Охорона здоров’я. 

 У районі функціонує 2 форми лікувально-профілактичних закладів:

Первинний рівень надання медичної допомоги: 1 центр первинної медико-санітарної допомоги (5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 22 фельдшерсько-акушерських пункти).

Вторинний рівень надання медичної допомоги: 1 лікарня - 115 ліжок, а саме терапевтичне – 50, неврологічне – 10, хірургічне – 30, дитяче інфекційне відділення – 25.

Захворюваність (на 100 тисяч населення) становить 23698 випадків, що на 0,3% менше аналогічного показника 2016 року.

На реалізацію заходів по боротьбі з туберкульозом виділено: 5,6 тис. грн. з державного бюджету, 12,6 тис. грн. з місцевого бюджету та 53,2 тис. грн кошти інших джерел фінансування.

Загальна кількість хворих на туберкульоз з уперше встановленим діагнозом складає 7 осіб та 3 випадки смертності.

Зменшилась смертність від СНІДу на 40% до відповідного періоду минулого року та становить 3 особи.

Випадків з малюкової та материнської смертності протягом звітного періоду не виявлено.

На 2017 рік був укладений договір на постачання гемотранфузійних середників, донорської крові, її компонентів із комунальною лікувально-профі­лактичною установою «Станція переливання крові м.Маріуполь». За 1 півріччя 2017 року було залучено позабюджетних коштів  на  суму 1338,7 тис. грн.

За 1 квартал 2017 року витрати на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометрів не проводились, забезпечення медикаментозними засобами хворих на мультирезистентний туберкульоз на суму              331,2 тис. грн.

Витрачено 126,9 тис. грн для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами з місцевого бюджету.

За звітнй період було придбано пільгових лікарських засобів для 26 онкохворих на 46,8 тис. грн., наркотичних засобів для 159 хворих на 22,4 тис. грн.

Освіта. У районі 16 загальноосвітніх навчальних закладів: І-ІІІ ступенів – 13 навчальних закладів, І-ІІ ступенів – 3, в яких навчається 2355 учнів, із них учнів 1 класу -247, 11 класу – 153,  дітей дошкільного віку забезпечують 12 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс. Дошкільні заклади відвідують 719 дітей.

Індивідуальним навчанням охоплено 62 учня: 9 - за станом здоров’я, 6 - потребують корекції розумового і фізичного розвитку, 49 - які навчалися в класах де менше 5 осіб.

Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти складають 8769,58 грн.

У районі організовано безкоштовне перевезення 399 учнів та 32 педпрацівника до місць навчання, роботи та у зворотньому напрямку.

Профільним навчанням охоплено 278 учень 10-11 класів .

Мережа закладів освіти з державною мовою навчання в 2016-2017 навчальному році складається з:

-   8 шкіл з українською мовою навчання (77 класів, 810 учнів);

-   6 шкіл з російською мовою навчання (64 класів,481 учень).

Розпочата реалізація проектів:

-          «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області» загальна вартість робіт на суму 3685,25 тис.грн. договір укладено з ТОВ "ДОНІНТЕРПЛАСТ" 26.12.2016 №164/буд.;

-          «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа загальна вартість робіт на суму 9473,902 тис.грн. договір укладено  з ТОВ "БУДГАРНТПЛЮС"  № 29б від 20.03.2017;

-          Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа загальна вартість робіт на суму 17263,406 тис. грн.

Культура. В районі функціонують 5 комунальних закладів.

Протягом І півріччя 2017 року створено вокально-інструментальний ансамбль у Кальчицькому СБК (5 осіб) та гурток любителів аргентинського танго у Нікольському РБК (9 осіб). Репертуар колективів постійно доповнюється українськими народними піснями патріотичної тематики. Ведеться підготовка репертуару до фестивалю «Мега Йорти».

Протягом звітного періоду було проведено масові заходи, присвячені Новорічним святам, державним святам (дню 8 Березня, Дню Святого Валентина), районний огляд дитячої творчості «Пасха Красная», захід з нагоди підведеня підсумків «Кришталевий колос, свято Перемоги, до Дня Конституції України (присвячена 85-річчю Донецької області).

Учні КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі взяли активну участь у заходах Всеукраїнського та Міжнародного рівня: Міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості (м.Київ) – 1 учасник, переможець номінації «Перлина громади». Всеукраїнський  фестиваль-конкурс «ЗіркаФеста» (м.Маріуполь) - 6 учасників, 6 призових місць. Міжнародний фестиваль дитячої та молодіжної мистецтва «Азовська жемчужина» (м.Маріуполь) - 6 учасників, 6 призових місць. Аматорські колективи Нікольського РБК взяли участь в обл. заходах з нагоди Дня Європи 11.06.2017. У районі проведено обласний історичний фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи».

Протягом І півріччя 2017 року закладами культури надано платних послуг населенню  на суму 35.15 тис. грн.

Спорт. В районі створено необхідні умови для занять фізичною культурою та спортом, діє 20 спортивних залів, 19 футбольних полів, 8 пристосованих приміщень для занять спортом, 18 гімнастичних містечок, 1 ДЮСШ, придбано та встановленно 5 комплектів антивандального тренажерного обладнання.

На базі ДЮСШ працює 19 учбових груп  дзюдо та вільної боротьби, де займаються  178 дітей. 

За I півріччя проведено 27 спортивно-масових заходи, в яких всяло участь 2115 осіб. Витрачено 507,1 тис. грн. з місцевого бюджету, кошти підприємств – 28,0 тис. грн., з позабюджетних надходжень – 238,0 тис. грн.

Фізкультурно-оздоровчою і спортивною роботою в районі охоплено 6451 особа.

Енергозабезпечення. На території району поставку електроенергії здійснює НП «Володарський район електричних мереж», що є структурною одиницею ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Загальний рівень розрахунків за спожиту електроенергію станом на 01.07.2017 року складає 97,1%, у тому числі: промисловість – 89,4 %, сільське господарство – 104,1 %, житлово-комунальне господарство – 168,9%, інші непромислові підприємства - 102,9 %, населення – 92,9%, державний бюджет – 93,4%, місцевий бюджет – 84,9 %.

Розвиток громадського суспільства та інформаційного простору. Постійно проводиться всебічне висвітлення діяльності місцевої влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, веб-сторінці Нікольської райдержадміністрації на Донецькому обласному сайті, на сторінці голови Нікольської державної адміністрації Володимира Завгороднього у Facebook та в ЗМІ (понад 800 разів).

Протягом І півріччя проводено публічні консультації органів влади з громадськістю (відкриті засідання колегії райдержадміністрації, сесії районної ради, організаційні комітети до державних, районних та релігійних свят, «Круглі столи», «Виїзні прийоми», «Відкриті прийомні», «Прямі лінії» тощо). Загальна кількість публічних консультацій, у тому числі особистих прийомів керівництва району склала 149.

На офіційному веб-сайті Нікольської райдержадміністрації та стенді «Публічна інформація» райдержадміністрації ведеться розміщення проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації.

Постійно залучаються до участі представники громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики – через запрошення громадськості до участі у колегії райдержадміністрації, сесій районної ради.

Протягом І півріччя 2017 року проведено 7 засідань колегії райдержадміністрації та 4 засідання сесії районної ради. 

Впровадження заходів територіального планування. Тополинська, Боївська, Республіканська та Темрюцька сільські ради виконують роботи із складання топографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів. Всього із бюджетів селищної та сільських рад використано коштів 376,698 тис. грн.

Нікольська селищна рада та Зеленоярська сільська рада визначили розробника генеральних планів населених пунктів смт Нікольське та с.Федорівка, роботи розпочнуться в липні 2017 року.

Розроблення схеми планування території району відкладено до завершення процесу формування  територіальних громад та встановлення меж їх територій. Тому заплановані кошти у сумі 210,00 тис. грн. не використано.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. З метою удосконалення заходів цивільного захисту у І півріччі накопичено матеріально-технічні цінності до матеріального резерву у сумі 84,06 тис.грн. для попередження чи ліквідації надзвичайної ситуації та життєзабезпечення постраждалого населення у загальній сумі 47,8 тис. грн.

Нікольською селищною радою надано матеріальну допомогу 2 постраждалим внаслідок пожежі у сумі 2,0 тис. грн, Новокраснівською сільською радою надано матеріальну допомогу внаслідок пожежі не з вини власника у сумі 10, 0 тис. грн.

            Підприємство-балансоутримувач захисної споруди цивільного захисту ТОВ «Малиновка» виконано роботи по утриманню захисної споруди, витрати склали 2,0 тис. грн.

З метою підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Нікольської селищною радою закуплено резерв паливо-мастильних матеріалів для ліквідації резонансних пожеж та НС природного та техногенного характеру на  суму 4,5 тис. грн.

            З метою вивчення заходів протипожежної безпеки, покращення рівня обізнаності та практичних навичок і вмінь співробітників на філії «Автодор № 4» ДП «Донецький облавтодор»  7 осіб пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку. За 6 місяців 2017 року Нікольським відділенням поліції Волноваським відділом поліції ГУНП в Донецькій області внесено  172 відомості (без врахованння знятих з обліку) до ЄРДР  кримінальних правопорушень, що на 9,5 % менше, ніж у 2016 році, тяжких і особо тяжких кримінальних правопорушень - 50.

За 6 місяців 2017 року 43 особам повідомлено про підозру по кримінальним правопорушенням поточного року, а враховуючи минулі роки 53 особам.

У провадженні Нікольського відділення поліції перебувало 72 розшукових справ щодо розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання. Розшукано протягом поточного періоду 4 особи. Оголошено у розшук – 3 злочинці, залишок складає – 71.

З числа не розшуканих осіб - 48 мешкають на тимчасово непідконтрольній території України. Також у розшуку знаходилось  11 безвісно зниклих осіб, оголошених у минулому році. У поточному році оголошено було – 5 безвісно зниклих громадян, які працівниками поліції були встановленні, залишок складає 11 осіб.

Також знаходиться 2 кримінальних провадження, у яких особи загиблих не встановлено.

У Нікольському ВП створено робочу групу, яка займається виявленням та документуванням фактів причасності осіб до незаконих збройних формувань.

На протязі звітного періоду працівниками відділення поліції не була встановлена жодна особа за ст. 260 ч1 КК України.

За 6 місяців 2017 року зареєстровано до ЄРДР 20 (+11) фактів незаконного обігу наркотичних засобів, та 1 факт 317 ч 1 КК України (притон), який залишається нерозкритий. 

Рівень злочинності на 10 тисяч населення склав 57, з них тяжкі – 17.

 

 

 

В.о.начальника

відділу економіки райдержадміністрації                                                             Р.В. Богдан