Колегія РДА 16.08.2017 Проект рішення Про підсумки виконання бюджету району за І півріччя 2017 року

Posted in 2017 рік

ПРОЕКТ

 

 

                                                                                     УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

      

 

 від ________________№ _________

          смт Нікольське

 

Про підсумки виконання бюджету

району за І півріччя 2017 року

 

          За І півріччя 2017 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 148595,659 тис. грн. доходів загального фонду, що складає 62,79% до бюджетних призначень на рік, або на 33479,391 тис. грн. більше відповідного показника за 2016 рік.

До загального фонду бюджету району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 28820,381 тис. грн., або 48,53% до річних призначень. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 8471,936 тис. грн.

Надходження до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб склали 16306,418 тис. грн., або 49,91% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за І півріччя 2017 року, складає 56,58%. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на               4682,785 тис. грн., або на 140,29 %.

За І півріччя 2017 року до бюджету району надійшло 4414,127 тис. грн. податку на майно, що є другим основним джерелом по наповненню бюджету району. Виконання складає 48,89% річних призначень. Плати за землю надійшло           4112,191 тис. грн., або 46,97% річних призначень.

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 433,800 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Виконання складає 37,80% річних призначень. Акцизного податку з виробленого в Україні пального до місцевих бюджетів надійшло 69,240 тис. грн. Акцизного податку з введеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів надійшло 262,133 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 6721,268 тис. грн., або 43,60% річних призначень. Єдиного податку з сільськогосподарських виробників надійшло 5009,093 тис. грн., або 40,46% річних призначень.

Плата за надання інших адміністративних послуг за І півріччя 2017 року до бюджету району надійшла у сумі 255,941 тис. грн.

Інші надходження надійшли в сумі 41,441 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за звітний період надійшло 5184,781 тис. грн., або 71,34% річних призначень. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (96,78%).

Надходження екологічного податку виконано у сумі 35,60 тис. грн., або 83,76% призначень на рік. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на   10,87 тис. грн., або в 1,44 рази за рахунок змін в структурі платників.

За даними Головного управління ДФС у Донецькій області загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів підприємств, організацій, об’єднань району на 1 липня 2017 року склала 1940,270 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 104,326 тис. грн. Недоїмка збільшена: з плати за землю на 90,111 тис. грн., з податку на нерухоме майно у сумі 12,673 тис. грн., з єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників на 0,270 тис. грн., з адміністративних штрафів та штрафних санкцій у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 10,000 тис. грн. Недоїмка зменшена по податку на доходи з фізичних осіб у сумі 4,686 тис. грн., з єдиного податку на      4,042 тис. грн. У структурі недоїмки найбільшу частку складають неплатежі приватних підприємців – 304,369 тис. грн. та фізичних осіб – 402,566 тис. грн.

Планові показники по видаткам за 6 місяців 2017 року зведеного бюджету району затверджені розписом на рік з урахуванням змін у сумі 262468,542 тис. грн., фактичне виконання їх складає 140705,56 тис. грн., або 53,61 % до планових  призначень з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 134979,179 тис. грн., або 54,9 % до за затвердженого розпису на звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 5726,381 тис. грн.

При виконанні загального фонду  зведеного бюджету району зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано                 120583,048 тис. грн., або 89,33% до загального обсягу фінансування.

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду бюджету уточнена на 20037,254 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 3904,365 тис. грн.  - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів, а саме: за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 3435,382 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 427,6 тис. грн. та за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 41,383 тис. грн.  Також за рахунок  трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду бюджету уточнена у сумі 2594,784 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 9328,514 тис. грн., у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету у сумі 3546,846 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 175,0 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 862,14 тис. грн. та за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету у сумі 420,0 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось в межах встановлених призначень з урахуванням взятих зобов’язань та залишків на реєстраційних рахунках за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетах.

По охороні здоров’я, оскільки планування видатків здійснюються за двома кодами бюджетної класифікації, інформація щодо стану видатків у розрізі напрямків використання надається за даними головного розпорядника коштів районного бюджету.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району станом на 01.07.2017 року склали 47228,694 тис. грн., проти відповідного показника 2016 року збільшились на 17794,352 тис. грн., або на 60,45%. Збільшення  видатків  пояснюється насамперед кардинальними змінами у сфері оплати праці та встановленням мінімальних соціальних гарантій, а саме:  мінімальної заробітної плати (з січня по квітень 2016 року - 1378 грн., з травня по червень – 1450 грн.  на 3200 грн. у поточному році), мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі  1600 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС (з січня по квітень 2016 року - 1113 грн., з травня по червень – 1185 грн. на 1600 грн. у поточному році).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, за звітний період склали 5983,729 тис. грн., проти відповідного показника  2016 року збільшились на  1933,557 тис. грн., або на 47,74 %.

Видатки на харчування та медикаменти фінансувались, враховуючи фактичні витрати, та на звітну дату склали 1204,86 тис. грн., що на  5,284 тис. грн. менше  видатків у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

На фінансування захищених статей  загального фонду за перше півріччя 2017 року спрямовано 128733,73 тис. грн., що становить 95,37 %  коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Станом на 01.07.2017 року затверджено дефіцит загального фонду зведеного бюджету району за рахунок вільного залишку у сумі 21221,278 тис. грн. Затверджений обсяг спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями                2998,832 тис. грн. (14,1 % від загального обсягу розподілених вільних залишків); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3068,078 тис. грн. (14,5 %); на медикаменти  - 157,9 тис. грн. (0,7 %), на продукти харчування – 726,002 тис. грн.   (3,4 %), передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 3474,675 тис. грн. (16,4%) та на інші видатки – 10795,791 тис. грн. (50,9 %).

За результатами виконання доходної частини загального фонду бюджету станом на 01.07.2017 року обсяг розподілених коштів, отриманий від перевиконання бюджету та який перевищує 5 %  складає 1600,994 тис. грн.  Із загального обсягу коштів спрямовано на  заробітну плату з нарахуваннями 414,601 тис. грн. (25,9 % від загального обсягу розподілених коштів), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,527 тис. грн. (0,6 %);  передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 189,924 тис. грн. (11,9%) та на інші видатки – 986,942 тис. грн. (61,6 %).

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом 6 місяців 2017 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

За підсумками виконання бюджету за 6 місяців 2017 року, з метою усунення та недопущення в подальшому недоліків з виконання місцевих бюджетів, посилення контролю за станом здійснення видатків у всіх бюджетних напрямках, виконання доходної частини місцевих бюджетів у затверджених обсягах, керуючись ст. 13,18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації

 

ПРОПОНУЄ:

 

1. Головним розпорядникам бюджетних коштів продовжити роботу щодо забезпечення вимог статті 51 Бюджетного кодексу України з урахуванням заходів з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ.

2. Розпорядникам бюджетних коштів посилити контроль за своєчасним та повним фінансуванням видатків до затверджених обсягів, взяттям бюджетних зобов`язань в межах кошторисних призначень, не допускаючи виникнення простроченої заборгованості.

3. Рекомендувати селищному та сільським головам  вжити дійові заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок скорочення суб`єктами підприємницької діяльності податкового боргу, легалізації доходів громадян.

4. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації (Гуц) підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації з даного питання.

 

 

 

Довідка

про  підсумки виконання бюджету

району за I півріччя 2017 року

 

За I півріччя 2017 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 148595,659 тис. грн. доходів, що складає 62,79% до бюджетних призначень на рік, або на 33479,391 тис. грн. більше відповідного показника за     2016 рік .

До загального фонду бюджету району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 28820,381 тис. грн., або 48,53% до річних призначень. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 8471,936 тис. грн.

За I півріччя 2017 року не забезпечили стовідсоткове виконання затверджених розписом показників власних доходів без урахування трансфертів Зеленоярська сільська рада (80,20%), Республіканська сільська рада (93,72%), Новокраснівська сільська рада (98,80%).

 

Назва

% виконання власних доходів загального фонду за I півріччя 2016 року

Виконання власних доходів загального фонду бюджету

 за I півріччя 2017 року

План

(тис.грн.)

Факт

(тис.грн.)

%

Районний бюджет

127,45

15325,294

16442,794

107,29

Нікольська с/р

110,08

2452,000

3120,521

127,26

Боївська с/р

188,07

806,200

1175,696

145,83

Зеленоярська с/р

95,04

570,600

457,608

80,20

Зорянська с/р

208,48

924,700

1035,847

112,02

Кальчицька с/р

69,47

840,200

1053,199

125,35

Касянівська с/р

136,74

977,500

1171,821

119,88

Малоянисольська с/р

130,76

776,500

833,420

107,33

Новокраснівська с/р

214,57

866,300

855,897

98,80

Республіканська с/р

61,81

487,300

456,694

93,72

Темрюцька с/р

136,56

989,700

1001,416

101,18

Тополинська с/р

104,95

670,300

1215,467

181,33

Основним джерелом формування доходів районного бюджету є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого склали 16306,418 тис. грн., або 49,91% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за       I півріччя 2017 року, складає 56,58%. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на 4682,785 тис. грн., або на 140,29 % (за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати).

Основним джерелом формування доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є податок на майно. За I півріччя 2017 року до бюджетів органів місцевого самоврядування надійшло 4414,127 тис. грн. вказаного податку. Виконання складає 48,89% річних призначень. Плати за землю надійшло 4112,191 тис. грн., або 46,97% річних призначень.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшились на 1175,128 тис. грн., в наслідок  надходжень податків за рахунок наступних нарахувань.

Відсоток виконання земельного податку та орендної плати станом на 01.07.2017року к плановим показникам  I півріччя 2017 року.

Назва

Земельний податок з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Нікольська с/р

127,56

214,37

88,51

54,40

Боївська с/р

39,48

390,23

93,36

641,96

Зеленоярська с/р

180,59

176,50

47,23

0

Зорянська с/р

124,73

174,96

125,58

35,72

Кальчицька с/р

47,50

113,75

185,19

101,48

Касянівська с/р

184,87

85,26

96,00

6,24

Малоянисольська с/р

145,86

92,13

98,63

114,84

Новокраснівська с/р

291,28

302,96

111,20

64,72

Республіканська с/р

122,67

48,45

98,83

2,17

Темрюцька с/р

88,60

43,28

106,38

0

Тополинська с/р

228,42

114,45

107,74

42,76

 

Невиконання надходжень по орендної плати з фізичних осіб, в зв'язку з не коректним плануванням планових призначень і низьким рівнем роботи селищної та сільських рад з збору податку.

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 433,800 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Виконання складає 37,80% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку  зменшилось  на 322,535 тис. грн., або на 57,36% внаслідок змін внесених до Податкового законодавства та Бюджетного законодавства в частини справляння податку АЗС.  

Акцизного податку з виробленого в Україні пального до місцевих бюджетів надійшло 69,240 тис. грн. Акцизного податку з введеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів надійшло 262,133 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 6721,268 тис. грн., або 43,60% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на     2169,765 тис. грн. Єдиного податку з сільськогосподарських виробників надійшло 5009,093 тис. грн., або 40,46% річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на 1575,57 тис. грн. (за рахунок внесення змін до Податкового законодавства України). Єдиного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 1712,176 тис. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися  на 594,196 тис. грн., за рахунок збільшення ставок).

Надходження плати за надання адміністративних послуг за I півріччя 2017 року становить 255,941 тис. грн., або 432,99 % річних призначень. Проти відповідного періоду 2016 року надходження податку збільшились на  196,831 тис. грн., або в      4,3 рази (за рахунок  збільшення звернень громадян).

Інші надходження надійшли в сумі 41,441 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за              I півріччя 2017 року надійшло 5184,781 тис. грн., або 71,34% річних призначень. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (96,78%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження спеціального фонду збільшились  на 2533,819 тис. грн. за рахунок збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

Надходження екологічного податку виконано у сумі 35,60 тис. грн., або 83,76% призначень на рік. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на   10,87 тис. грн., або в 1,44 рази за рахунок змін в структурі платників.

Борг зі сплати податків підприємствами району залишається однією з  причин невиконання плану з належних до бюджету платежів. За даними Головного  управління ДФС у Донецькій області загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів підприємств, організацій, об’єднань району на 1 липня 2017 року склала          1940,270 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на    104,326 тис. грн.   Недоїмка збільшена: з плати за землю на 90,111 тис. грн., з податку на нерухоме майно у сумі 12,673 тис. грн., з єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників на  0,270 тис. грн., з адміністративних штрафів та штрафних санкцій у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 10,000 тис. грн. Недоїмка зменшена по податку на доходи з фізичних осіб у сумі   4,686 тис. грн., з єдиного податку  на 4,042 тис. грн. У структурі недоїмки найбільшу частку складають неплатежі приватних підприємців – 304,369 тис. грн. та фізичних осіб – 402,566 тис. грн.

Планові показники по видаткам за 6 місяців 2017 року зведеного бюджету району затверджені розписом на рік з урахуванням змін у сумі 262468,542 тис. грн., фактичне виконання їх складає 140705,56 тис. грн., або 53,61 % до планових  призначень з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 134979,179 тис. грн., або 54,9 % до за затвердженого розпису на звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 5726,381 тис. грн.

При виконанні загального фонду  зведеного бюджету району зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано                 120583,048 тис. грн., або 89,33% до загального обсягу фінансування, з них: за рахунок медичної субвенції – 11109,705 тис. грн. та за рахунок освітньої субвенції –    15410,664 тис. грн. (за даними головних розпорядників коштів районного бюджету).

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду бюджету уточнена на 20037,254 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 3904,365 тис. грн.  - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів, а саме: за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 3435,382 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 427,6 тис. грн. та за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 41,383 тис. грн.  Також за рахунок  трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду бюджету уточнена у сумі 2594,784 тис. грн., а саме: за рахунок зменшення бюджетних призначень у сумі 3610,784 тис. грн.  та за рахунок збільшення бюджетних призначень у сумі         1016,0 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 9328,514 тис. грн., у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету у сумі 3546,846 тис грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 175,0 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 862,14 тис. грн. та за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету у сумі 420,0 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось в межах встановлених призначень з урахуванням взятих зобов’язань та залишків на реєстраційних рахунках за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетах.

По охороні здоров’я, оскільки планування видатків здійснюються за двома кодами бюджетної класифікації, інформація щодо стану видатків у розрізі напрямків використання надається за даними головного розпорядника коштів районного бюджету.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району станом на 01.07.2017 року склали 47228,694 тис. грн., проти відповідного показника 2016 року збільшились на 17794,352 тис. грн., або на 60,45%. Збільшення  видатків  пояснюється насамперед кардинальними змінами у сфері оплати праці та встановленням мінімальних соціальних гарантій, а саме:  мінімальної заробітної плати (з січня по квітень 2016 року - 1378 грн., з травня по червень – 1450 грн.  на 3200 грн. у поточному році), мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі  1600 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС (з січня по квітень 2016 року - 1113 грн., з травня по червень – 1185 грн. на 1600 грн. у поточному році). Із загального обсягу видатків фонду заробітної плати 2547,852 тис. грн. складають виплати стимулюючого характеру, або 7,04 %, у тому числі: 1717,796 тис. грн. – органи місцевого самоврядування, 274,2 тис. грн. – освіта, 458,998 тис. грн. – охорона здоров’я, 14,391 тис. грн. – культура, 22,349 тис. грн. – територіальний центр з надання соціальних послуг, 32,05 тис. грн. – спорт, 21,435 тис. грн. – Нікольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, за звітний період склали 5983,729 тис. грн., проти відповідного показника  2016 року збільшились на  1933,557 тис. грн., або на 47,74 %.

Видатки на харчування та медикаменти фінансувались, враховуючи фактичні витрати, та на звітну дату склали 1204,86 тис. грн., що на  5,284 тис. грн. менше  видатків у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

За пропозиціями Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації були розподілені кошти субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Обсяг коштів, передбачений Нікольському району на 2017 рік складає 337,9 тис. грн. Станом на 01.07.2017 року використано 78,435 тис. грн. (23,21 %) згідно звітів на відшкодування, виставлених аптечними пунктами.

Також до складу районного бюджету в поточному році до обсягу медичної субвенції враховані кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 678,1 тис. грн. За звітний період касових видатків не проводилось у зв’язку з тим, що в Центральній районній лікарні є запаси інсуліну, який був закуплений у минулому році.

На фінансування захищених статей  загального фонду за перше півріччя       2017 року спрямовано 128733,73 тис. грн., що становить 95,37 %  коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Станом на 01.07.2017 року затверджено дефіцит загального фонду зведеного бюджету району за рахунок вільного залишку у сумі 21221,278 тис. грн. Затверджений обсяг спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями                2998,832 тис. грн. (14,1 % від загального обсягу розподілених вільних залишків); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3068,078 тис. грн. (14,5 %); на медикаменти  - 157,9 тис. грн. (0,7 %), на продукти харчування – 726,002 тис. грн.  (3,4 %), передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 3474,675 тис. грн. (16,4%) та на інші видатки – 10795,791 тис. грн. (50,9 %).

За результатами виконання доходної частини загального фонду бюджету станом на 01.07.2017 року обсяг розподілених коштів, отриманий від перевиконання бюджету та який перевищує 5 %  складає 1600,994 тис. грн.  Із загального обсягу коштів спрямовано на  заробітну плату з нарахуваннями 414,601 тис. грн. (25,9 % від загального обсягу розподілених коштів), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,527 тис. грн. (0,6 %);  передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 189,924 тис. грн. (11,9%) та на інші видатки – 986,942 тис. грн. (61,6 %).

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом 6 місяців 2017 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.07.2017 року становить 15336,174 тис. грн., у тому числі по незахищеним видаткам –                81,376 тис грн. Кредиторська заборгованість на соціальне забезпечення в порівнянні з початком року зменшилась на 6766,974 тис. грн.  та склала 15254,777 тис. грн.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.07.2017 року становить 68,819 тис. грн., у тому числі за капітальними видатками у сумі                68,7 тис. грн.

 (Додатки до довідки додаються).

 

 

Начальник фінансового управління                                                                  Т.С. Гуц

райдержадміністрації