Колегія РДА 21.02.2018 рік - ПРОЕКТ РІШЕННЯ колегії районної державної адміністрації "Про проект Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік"

Posted in 2018 рік

                                                                               ПРОЕКТ 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

    

 від ________________№ _________

        смт Нікольське

 

Про проект

Іміджевої програми

Нікольського району на

2018 рік

 

 

З метою підтримки найбільш вагомих, суспільно значущих проектів, спрямованих на створення позитивного іміджу Нікольського району, збереження і розвиток української культури та культур національних меншин, на пропаганду цінностей громади та суспільства створено проект Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік (далі – Програма).

Програма передбачає підтримку масових заходів районного рівня, участь в обласних масових заходах, співорганізацію обласного історичного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи», культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, інших заходів.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на утримання закладів культури, а також за рахунок залучення субвенцій сільських рад та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми складає 522,5 тис. грн., в т.ч.: кошти районного бюджету – 435,3 тис. грн., кошти субвенцій сільських рад – 87,2 тис. грн. Головним розпорядником коштів Програми визначається відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Враховуючи вищевказане, керуючись п. 1 ст. 22, ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації


ПРОПОНУЄ:

 

1. Схвалити проект Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік (додається).

2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Галікбарова) надати проект Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік на розгляд пленарного засідання Нікольської районної ради.

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до рішення колегії

                                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                                          ____________ № ________

 

Проект

Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік

І. Мета Програми

            Метою Програми є підтримка найбільш вагомих, суспільно значущих проектів, спрямованих на створення позитивного іміджу Нікольського району, збереження і розвиток української культури та культур національних меншин, на пропаганду цінностей громади та суспільства.

ІІ. Основні завдання Програми

1. Утвердження   культурного,   духовного   і   громадського   розвитку,  як  одного

з  головних чинників соціально-економічного розвитку району.

2. Забезпечення підтримки та подальшого розвитку перспективних форм та напрям-

ків культурно-дозвіллєвої і просвітницької, духовно-патріотичної діяльності в районі.

3. Реалізація ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечен-

ня суспільно значущих мистецьких, просвітницьких і громадських проектів.

4. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури.

Нормативно-правову базу, на основі якої розроблена Програма, складають:

      -     п.1 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

-          Закон України «Про культуру».

ІІІ. Ресурсне забезпечення

            Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на утримання закладів культури, а також за рахунок залучення субвенцій сільських рад та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми складає 522,5 тис. грн., в т.ч.  кошти районного бюджету – 435,3 тис. грн., кошти субвенцій сільських рад – 87,2 тис. грн.   Головним розпорядником коштів Програми визначається відділ культури і туризму райдержадміністрації.

ІV. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми

            Відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує виконання передбачених Програмою заходів (додаються), взаємодію з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації з питань виконання Програми та інформує Нікольську районну раду за підсумками реалізації Програми (в строк до 20 грудня 2018 року).

V. Оцінка ефективності Програми

            Головний соціальний ефект Програми полягатиме в наближенні до європейських стандартів ставлення до власного культурного надбання, підвищенні рівня проведення соціально значущих заходів, реалізації принципів публічності, прозорості, демократичності влади.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                             А.Л.Плахотная                                                                                          

                                                                                                                                                                      

Проект Іміджевої програми розроблено відділом культури і туризму райдержадміністрації

 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                                                           М.П. Галікбарова 

 

        Додаток до проекту
        Іміджевої програми
        Нікольського району
        на 2018 рік
             
Заходи  Іміджевої програми Нікольського району на 2018 рік
№ п/п Заходи Відповідальні виконавці, розпорядники коштів Термін
виконання
робіт
Орієнтовні витрати на реалізацію, тис.грн.,
в тому числі:
всього район.
бюд
жет
інші кошти
1 Проведення районного конкурсу-рейтингу «Кришталевий колос»: Нікольський РБК  Нікольської райради  Березень      
  - придбання ваз – 16 од. х 1,0 тис.грн.; 16,0 16,0  
  - придбання фоторамок – 50 од. х 65 грн.; 3,25 3,25  
  - святкове оформлення глядацької зали повітряними кульками, сценічний феєрверк. 3,5 3,5  
  ВСЬОГО:     22,75 22,75  
2 Проведення районної молодіжної історико-патріотичної акції «Безіменна висота» (з нагоди 75-річчя визволення Нікольського району від фашизму): Нікольський РБК Нікольської райради Вересень      
  - оплата транспортних послуг для перевезення аматорських колективів та учасників клубу історичної реконструкції: автобус ЛАЗ за маршрутом смт Нікольське – с.Шевченко і в зворотньому напрямку – 1 рейс-4,0 тис.грн.; автобус ЛАЗ за маршрутом м.Маріуполь-с.Шевченко і в зворотньому напрямку – 6 тис. грн.;     10,0 10,0  
  - оплата харчування учасників заходу (реконструктори, аматорські колективи, ветерани (80 осіб х 60 грн), молоді - учасників акції (130 осіб х 50 грн.)     11,3 4,8 6,5
  ВСЬОГО:     21,3 14,8 6,5
3 Відзначення Дня Незалежності України: Нікольсь
кий РБК Нікольсь
кої райради
Липень - Серпень      
  - проведення конкурсу «Гордість району» та занесення імен кращих працівників району на Дошку Пошани:      
  а) виготовлення фотопортретів – 19 од.; 7,0 7,0  
  б) придбання фоторамок – 50 од. х 65 грн.; 3,25 3,25  
  - оплата сценічного феєрверка; 3,0 3,0  
  - оплата святкового феєрверка; 10,0 10,0  
  - шанування переможців жнив працівників сільгосппідприємств району (плакетки 20 од.х 350 грн.); 7,0 7,0  
  -проведення культурно-мистецької акції «Моя Україна. Прекрасна і незалежна» придбання світлового обладнання для відкритого майданчика 4 од. х 6,0 24,0 24,0  
   та пульту до нього 1 од.     4,5 4,5  
  ВСЬОГО:     58,75 58,75  
4 Співорганізація обласного історичного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи» Нікольсь-кий РБК Нікольсь-кої райради Травень      
  - придбання пам’ятних    5,0 5,0  
  подарунків почесним гостям заходу– 10 од х 500 грн.;        
  - оплата харчування    16,0 16,0  
  учасників концертно-розважальної програми 200 осіб х 80 грн.;        
  - оплата транспортних    12,0 12,0  
  послуг для перевезення аматорських колективів:        
  автобус ЛАЗ за маршрутом смт Нікольське – Маріуполь – заповідник і в зворотньому напрямку – 1 рейс, 2 автобуси ЛАЗ за маршрутом смт Нікольське – заповідник і в зворотньому напрямку – 1 рейс;          
  - придбання  лавок для вулиці 10 од. х 2,5 тис. грн.;     25,0   25,0
  - придбання сценічних костюмів для народного вокального ансамблю «Надежда» Темрюцького СЦКС 8 од. х 5,0 тис. грн.;     40,0   40,0 (субвенція Темрюцької с/ради)
  - придбання українських національних костюмів 2 од. х3.0 тис.грн.     6,0   6,0
  ВСЬОГО:     104,0 64,0 40,0
5 Забезпечення участі аматорських колективів Нікольського району в обласній культурно – мистецької акції з нагоди Дня Європи: Нікольсь
кий РБК Нікольсь
кої райради
Травень      
  - оплата транспортних послуг для перевезення аматорських колективів: автобус ЛАЗ за маршрутом м.Маріуполь - м.Покровськ і в зворотньому напрямку 1 рейс;   9,0 9,0  
   Автобус ЛАЗ за маршрутом смт Нікольське – м. Покровськ;     10,0 10,0  
  -оплата послуг з виготовлення національних страв латвійської кухні;     3,0 3,0  
  - оплата харчування учасників заходу: 35 ос. х 60 грн.;     2,1 2,1  
  - придбання банера «Латвія»;     2,0 2,0  
  - придбання сценічних костюмів для хореографічного колективу Нікольського РБК 12 од. х 4,0 тис. грн.;     48,0 48,0  
  - придбання сценічних костюмів для ведучих 2 од. х 4,0 тис. грн.;     8,0 8,0  
  - придбання сценічних костюмів для дитячого вокального ансамблю Нікольської РМШ 10 од. х 1,5 тис. грн.;     15,0 15,0  
  - придбання сценічних костюмів для народного ВІА «Апрель» Темрюцького СЦКС 4 од. х 4,0 тис. грн.     16,0 16,0  
  ВСЬОГО:     113,1 113,1  
6 Культурно-мистецька акція для підтримки дітей та молоді «Ми – України діти»:   Протягом року      
  6.1 Організація тематичного вечора з нагоди 50-річчя утворення Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі: Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патри-чі Квітень      
         
  - заохочення учнів школи – переможців регіональних конкурсів –  придбання пам’ятних подарунків;   5,0 5,0  
  - придбання фотокамери;   15,0 15,0  
  - придбання сценічних костюмів для вокального ансамблю «Гармонія» 6 од. х 5,0 тис. грн.   30,0 30,0  
  6.2 Відзначення 35-річчя утворення музею історії с.Темрюк Нікольського району Донецької обл.: КЗ Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької обл. Червень      
  - виготовлення фотоальбому «Темрюк і темрючани: Літопис села» (200од.)   49,7 15,0 34,7 (субвенція Темрюцької с/ради
  6.3Проведення районного конкурсу молодіжної літературної творчості «Великодня радість»: КЗ Нікольська ЦБС Квітень      
  - придбання 6 призів х 200 грн.   1,2 1,2  
  6.4 Проведення районного кіноконкурсу для дітей та молоді (придбання призів переможцям) Нікольсь
кий РБК Нікольсь
кої райради
Березень-Вересень 2,0 2,0  
  6.5 Організація благодійних театралізованих свят до Дня Святого Миколая: Нікольсь-кий РБК Нікольської райради Грудень      
  а) для дітей-сиріт району (придбання солодких подарунків, призів для ігрової програми);     8,0 8,0  
  б) для учнів 1 – 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів смт Нікольське (придбання булочок «миколайчиків» - 450 од., призів для ігрової програми).      4,0 4,0  
  6.6 Проведення місячника популяризації православної культури серед дітей та молоді ( з нагоди 1030 - річниці Хрещення Київської Русі): КЗ Нікольська ЦБС Березень      
  - придбання відео проектора.    13,9 13,9  
  6.7  Проведення районного  Нікольсь-кий РБК Нікольсь-кої райради  Квітень      
  православного фестивалю для дітей та юнацтва «Пасха Красная»: - придбання призів переможцям 15 од. х 300 грн;    4,5 4,5  
  -придбання солодких подарунків 300 од. х 20 грн;   6,0   6,0 (субвенція Нікольської с/ради)
  - оплата транспортних послуг автобус ЛАЗ за маршрутом смт Нікольське – с.Темрюк - 1 рейс;    3,5 3,5  
  - придбання банера для оформлення сцени.   2,4 2,4  
  ВСЬОГО:     145,2 104,5 40,7
7 Проведення урочистостей з нагоди Дня працівників сільського господарства: Нікольсь
кий РБК Нікольсь
кої райради
Листопад      
  - вшанування лауреатів районних премій ім. З.Чорненької та М.Яйлова (придбання пам’ятних подарунків);   1,0 1,0  
  - вшанування кращих працівників сільського господарства та сільгосппідприємств району (придбання пам’ятних подарунків).   22,0 22,0  
  ВСЬОГО:     23,0 23,0  
8 Відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні: Нікольсь
кий РБК Нікольсь
кої райради
Грудень      
  - проведення районного    10,0 10,0  
  конкурсу серед сільських та селищної рад на кращий населений пункт  (придбання пам’ятних подарунків переможцям конкурсу);        
  - придбання фото рамок для нагородження працівників місцевого самоврядування 25 од.х65 грн;   1,625 1,625  
  - придбання настінних календарів та блокнотів з символікою Нікольського району.   23,0 23,0  
  ВСЬОГО:     34,625 34,625  
  РАЗОМ:     522,725 435,525 87,2
             
Заходи Іміджевої програми розроблено відділом культури і туризму райдержадміністрації
             
Начальник  відділу          
культури і туризму     М.П.Галікбарова