Колегія РДА 21.02.2018 - ПРОЕКТ РІШЕННЯ районної державної адміністрації "Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району за 2017 рік"

Posted in 2018 рік

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

 

від ________________№ _________

           смт Нікольське

 

 

Про підсумки виконання Програми

економічного і соціального розвитку

Нікольського району за 2017 рік

 

Підбиваючи підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку району слід відзначити, що за 2017 рік головна увага органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів, та основні зусилля були спрямовані на реалізацію завдань, визначених Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання негативних наслідків в економіці та соціальній сфері.

Аналіз підсумків роботи за 2017 рік свідчить, що в галузі промисловості у порівнянні з минулим  роком  збільшено  реалізацію  продукції на  59,3 млн грн,  обсяг  якої складає 119,2 млн грн. На одну особу реалізовано промислової продукції в сумі 4227 грн.

В сільськогосподарських підприємствах району загальний обсяг виробництва продукції тваринництва становить 37,6 млн грн, що у відношенні до минулого року менше на 6,5 млн грн та становить 85,3%.  

У січні-вересні 2017 року в розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно (використано) 61577 тис. грн капітальних інвестицій, що у порівняні з відповідним періодом минулого року збільшено на 25242 тис. грн, або становить 169,5%.   

Доходи місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів з державного бюджету склали 281,9 млн грн, в т.ч.: власних доходів 90,3 млн грн, базової дотації з державного бюджету – 6,1 млн грн, субвенції – 43815,7 тис. грн (медична субвенція - 23,6 млн грн, освітня - 33,4 млн грн, інших- 128,4 млн грн), що на 83,9 млн грн більше минулого року та становить 142,4%.

Управлінням Пенсійного фонду у Володарському районі за 2017 рік одержано власних доходів в сумі 510,0 тис. грн при плановому показнику – 463,5 тис. грн, перевиконання плану становить 46,5 тис. грн, або 110,0% планового показника 2017 року. Середній розмір пенсій складає 3053,21 грн., в порівнянні з початком року збільшено на 149,5 грн або на 5,1%.  

За звітний період створено 93 робочих місць, з урахуванням договорів найму, що на 15 осіб більше, ніж у 2016 році.

За отриманням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 5156 господарств, сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 54897,7 тис. грн, сума призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 2073,7 тис. грн, кількість одержувачів за звітний період - 874 сім’ї.

Продовжують функціонувати заклади освіти, охорони здоров’я та культури, фізкультури та спорту.

Разом з тим, не всі програмні завдання протягом 2017 року вдалося виконати у повному обсязі, зокрема:

станом на 01.01.2018 року поголів’я великої рогатої худоби складає 4489 голів, в т.ч. корови - 1523 голови, що у порівнянні з початком року зменшилось на 1230 голів і становить78,5 %. У сільськогосподарських підприємствах району за 2017 рік від корови надоєно 4574 кг молока, що менше на 25,1%, ніж у 2016 році.

Підприємствами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичними особами) за оперативними даними за 2017 рік очікується 36,5 млн грн з продажу товарів народного споживання, що менше рівня 2016 року у діючих цінах на 8,9 млн грн, або на 19,5%. У розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 1290,6 грн.

Податковий борг до зведеного бюджету становить3089,3 тис. грн, в т.ч.:  до місцевого бюджету – 2714,8 тис. грн, до державного бюджету – 374,6 тис. грн. У порівнянні до 01.01.2017 року борг збільшився на 628,4 тис. грн, або на 25,5%.

Урайоні за статистичною оцінкою станом 01.12.2017 року проживає 28,2 тис. чол.Упродовж 2017 року кількість наявного населення зменшилась на 77 осіб. Число померлих (550 осіб) перевищило число народжених (220 немовлят) на 330 осіб. Кількість народжених у порівняні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 118 немовлят.

Враховуючи вищевикладене та з метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку району, з огляду на наявність проблемних питань соціального і економічного характеру, керуючись статті 17 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації:

 

ПРОПОНУЄ

 

1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій району:

1) забезпечити безумовне виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку району, щодо зростання обсягів виробництва у галузях господарського комплексу, сприяння у залученні інвестицій в економіку району, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, підвищення рівня життя населення, реалізації напрямів державної регіональної політики;

2) детально проаналізувати ситуацію, що склалася у підвідомчих галузях, та спрямувати свою діяльність на вирішення нагальних проблем.

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Рощупкін) спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств району:

1) сприяти у нарощуванні чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів;

2) домогтися дотримання повноти використання сільськогосподарських земель за призначенням;

3) сприяти у залученні інвестицій у сільське господарство району.

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц) спільно з селищною та сільськими радами рекомендувати:

1) вжити заходів щодо практичної реалізації резервів із збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зокрема в частині місцевих податків і зборів;

2) ініціювати щомісячне проведення засідання робочої групи з питань своєчасності сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

4. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко):

1) посилити роботу з проведення розрахунків за спожиті енергоносії та вжити всіх необхідних заходів до недопущення безлімітного споживання природного газу та електроенергії підприємствами району;

2) вживати всіх можливих заходів щодо підвищення рівня розрахунків за енергоносії спожитих усіма категоріями споживачів за житлово-комунальні послуги, активізувати проведення претензійно-позовної роботи;

3) посилити роботу з питання переведення котелень закладів та установ бюджетної сфери на альтернативні види палива з метою скорочення споживання  природного газу у 2018 році та подальших роках;

4) сприяти у залученні інвестицій у житлово-комунальне господарство району.

5. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Внукова) забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіки та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу).

6.Рекомендувати КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради» (Куліковська):

1) продовжити дооснащення закладів первинної ланки медико-санітарної допомоги обладнанням згідно з табелем оснащення;

2) здійснити заходи щодо поліпшення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідно до стандартів надання медичної допомоги.

7.РекомендуватиЦентральній районній лікарні (Шамлі), КЗ «Центр первинно медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради» (Куліковська):

1) забезпечити надання якісної медичної допомоги пільговим категоріям населення району, учасникам антитерористичної операції, громадянам України, які прибули з тимчасово окупованої території, ветеранам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим верствам населення;

2) забезпечити раціональне використання ліжкового фонду у закладах охорони здоров’я району.

8. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Аліпа):

1) тримати на контролі своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати підприємствами і установами району;

2) узяти на контроль питання щодо створення нових робочих місць та збереження існуючих, недопущення масового вивільнення працівників;

3) щомісячно організовувати засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

9. Рекомендувати Мангуській ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій обл. (Курочкін):

1) вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів;

2) забезпечити дієвий контроль за сплатою земельного податку та орендної плати за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населених пунктів та за їх межами, усіх форм власності.

 

Довідка

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік

 

За звітний період діяльність Нікольської районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення стабільної роботи основних галузей економіки та соціальної сфери відповідно до пріоритетів та завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік.

За 2017 рік обсяг реалізованої продукції промислових підприємств району в діючих цінах склав 119,2 млн грн, що в 2 рази більше до аналогічного періоду попереднього року.

Середньоспискова чисельність штатних працівників промислових підприємств району становить 170 осіб, що на 33 особи більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У 2017 році, незважаючи на дуже складні обставини, які склалися в нашому регіоні, сільгоспвиробники витримали на високому рівні зернову групу в системі сівозміни, яка склала 59,9 % від ріллі і становить 32,6 тис. га (108,7 % до аналогічного періоду 2016 року). З них ранні зернові до збирання - 29,7 тис. га (103,1%). Зернову групу зібрано на площі         32,6 тис. га (108,7%), валовий збір у вазі після доробки – 129,3 тис. тонн (141,6%), врожайність - 39,6 ц/га (120,4%).

У районі на високому рівні був виконаний увесь комплекс весняно-літніх польових робіт. Незважаючи на складне економічне становище в країні, на всій площі посівів зернових культур були внесені мінеральні добрива, що дало смогу зайняти перше місце в області по збиранню зернових та зернобобових культур.

За рахунок зниження поголів’я тваринництва та залишків кормів минулого року врожайність кормових культур в цьому році дасть змогу повністю забезпечити кормами поголів’я худоби на період зимівлі 2017-2018 р.р., зокрема було заготовлено від потреби: силосу – 76 % , сіна – 47%, сінажу – 202%, соломи – 112%.  

Посів соняшника в 2017 році склав 15 тис. га, (78,9% до аналогічного періоду        2016 року). Зібрано соняшника з площі 15,0 тис. га (78,9%), врожайність склала 17,0 ц/га (104,9%).

У 2017 року зібрано 809,4 га кукурудзи, валовий збір склав 2,1 тис. тонн (у вазі після доробки) при врожайності 26,0 ц/га.

Посів озимих культур під врожай 2018 року склав: озимої пшениці на зерно –         20,9 тис. га, озимого ячменю – 0,9 тис. га,  озимої пшениці на зелений корм – 228,0 га, озимого ріпаку – 3,4 тис. га. Посів проводився протруєним насінням із частковим внесенням мінеральних добрив. Зяблевий  обробіток ґрунту в літньо-осінній період склав 23,5 тис. га.

У 2017 році вироблено 12060 тонн молока, що становить 89,6% до аналогічного періоду 2016 року, реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі 877 тонн, що становить 87,5% до аналогічного періоду 2016 року.

Середній надій молока на одну корову, яка була у наявності на початок року, склав 5724 кг.

Станом на 1 січня 2018 року поголів’я великої рогатої худоби складає 4474 голови, що становить 78,2% до аналогічного періоду 2016 року, в тому числі корів  – 1345 голів (63,8%), овець – 1480 голів (103,3%), коней – 272 голови (100%) до аналогічного періоду 2016 року.

Зниження поголів’я в тваринництві відбулося за рахунок зменшення поголів’я в ТОВ «Малиновка», ТОВ «Рассвет», ПП «КЗ «Мілленніум», ДП «Ілліч-Агро Донбас» агроцех № 11 (с.Темрюк) відбулося через те, що воно збиткове (низька реалізаційна ціна на молоко, м'ясо, не має державної підтримки тощо).

За 2017 рік придбано сільгосппідприємствами району 2 зернозбиральних комбайна, трактор, 2 культиватори, оприскувач на суму 12,5 млн грн.

ТОВ «Нова Нива» за рахунок власних коштів близько 30 млн грн проведено реконструкцію двох старих корівників та придбано обладнання шведської фірми для добровільного доїння. 

Крім того, кошти підприємств були спрямовані на проведення енергозберігаючих заходів.

У сфері житлово-комунального господарства за рахунок коштів місцевих рад проводились ремонти доріг.

Основна частина із запланованих коштів відведена на поточний та капітальний ремонт доріг у сумі 4293,8 тис. грн. Протягом 2017 року на ремонт доріг було використано 2566,91 тис. грн., що складає 59,8% від загальної суми. Низькі показники виконання пов’язані з тривалим часом підготовки  дозвільних документів. Нікольська селищна рада за 2017 рік на ремонт доріг використала лише 341,6 тис. грн., Касяніська, Темрюцька та Зеленоярська сільські ради взагалі не займались ремонтом доріг.

На проведення робіт з реконструкції та ремонту зовнішнього освітлення населених пунктів району було використано 425,03 тис. грн., це 65,8 % від запланованої суми коштів.

Протягом року селищна та сільські ради займались ліквідацією стихійних звалищ побутових відходів, загальна сума витрачених коштів склала 413,6 тис.грн. із запланованих 480,0 тис. грн., що склало 86,6 %. Було ліквідовано 75 несанкціонованих стихійних звалищ на території району.

Проведено роботи з підтримання в належному стані зеленого господарства на загальну суму 100,7 тис. грн.

На даний час на території смт. Нікольске проводяться роботи з реалізації проекту по «Реконструкції системи водопостачання смт Нікольське». Роботи виконує підприємство ТОВ «Лісічанська інженерна будівельна компанія», виконано 75 % робіт.

Для проведення аварійного ремонту систем водопостачання в смт Нікольське КП «Володарськ-водомережа» селищною радою надана фінансова допомога в сумі 421,7 тис. грн.

З метою забезпечення реалізації на території Нікольського району державної політики у сфері надання адміністративних послуг та з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі діє Центр надання адміністративних послуг. За 2017 рік працівниками центру прийнято 3789 пакетів документів (за аналогічний період минулого року – 2844), видано 4251 результатів адміністративних послуг та надано 3789 консультацій.

Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік для виконання заходів, спрямованих на забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг та роботи державних реєстраторів, проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота, консультаційні заходи.

З початку року діюча торговельна мережа розширилась на 5 нових підприємства роздрібної торгівлі, станом на 01.01.2018 налічує 206 торгівельних точок, крім цього на території району здійснюється виїзна торгівля.

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі становить 5702 грн, а чисельність штатних працівників – 2230 осіб. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах району відсутня.

За звітний період створено 93 робочих місць, з урахуванням договорів найму, що на 15 осіб більше, ніж у 2016 році.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2018 складає 272 особи, що на 75 осіб більше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Послугами державної служби зайнятості скористались 1099 громадян, в тому числі 731 безробітних, що на 184 особи більше, ніж у 2016 році.

За звітний період працевлаштовано за направленням центру зайнятості 423 особи, в тому числі 252 безробітних, що на 15 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Навчання проводиться за замовленням роботодавців та під самозайнятість, з гарантованим працевлаштуванням після закінчення навчання, працевлаштовано після закінчення навчання 95%.

Станом на 01.01.2018 в Управлінні Пенсійного фонду у Володарському районі перебуває на обліку 16731 пенсіонерів, що на 2567 осіб більше, ніж на аналогічну дату    2016 року. Протягом року спеціалістами управління призначено 401 пенсійна справа, здійснено 325 перерахунків. Середній розмір призначеної пенсії за звітний період склав 3053,21 грн. Пенсійні виплати профінансовано в повному обсязі і виплачено жителям району без затримок. У середньому щомісяця на виплату і доставку пенсій в районі спрямовувалося 45,6 млн грн.

Продовжується робота з реалізації державної політики щодо соціальної підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Протягом 2017 року нараховано та виплачено державної соціальної допомоги:

сім’ям з дітьми – 29,3 млн грн, що на 14 % більше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року;

малозабезпеченим сім’ям – 5621,9 тис. грн, що на 24,8 % більше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року;

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 7501,4 тис. грн, що на 24,5% більше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року.

Отримують субсидію на житлово–комунальні послуги 6030 домогосподарств.

За 2017 рік загальна сума нарахованої населенню житлової субсидії склала        56971,4 тис. грн, а саме: сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 54897,7 тис. грн, середньомісячна кількість одержувачів протягом року - 5156 сімей; сума призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 2073,7 тис. грн, кількість одержувачів за звітний період - 874 сім’ї.

Протягом звітного періоду Нікольським районним територіальним центром надання соціальних послуг надано послуги 967 громадянам, в т.ч. відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано 937 платних послуг на суму 14,8 тис. грн, надано 928 безкоштовну послугу.

За програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 591,5 тис. грн, що направлені на виплату компенсацій та допомог.

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації перебуває 14176 внутрішньо переміщених осіб.

Щомісячну адресну грошову допомогу виплачено 578 сім’ям на загальну суму   5111,2 тис. грн.

Заклади охорони здоров’я здійснюють заходи щодо надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

За 2017 рік галузь профінансовано на суму 25793,2 тис. грн, що становить 96,7 % від затверджених асигнувань з урахуванням змін за звітний період. За січень-грудень 2017 року отримано медикаментів на суму 563,4 тис. грн.

Для поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з районного бюджету та залучених коштів по ЦРЛ, було придбано необхідні засоби для проведення поточного ремонту на суму 309,7 тис. грн, проведено ремонтні роботи на суму 45,6 тис. грн, проведено ремонт зовнішнього освітлення на суму 10,0 тис. грн та отримано благодійну допомогу у вигляді сантехніки на суму 152 тис. грн, отримано пожежне обладнання на суму 2,3 тис. грн.

Проведено поточні ремонти амбулаторії с. Зоря – 112,0 тис. грн, ФАПу с. Малинівка - 50,0 тис. грн, ФАПу с. Бойове - 59,0 тис. грн, ФП с. Новогригорівка - 35,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти в сумі 1,8 млн грн надані закладам охорони здоров’я в основному медикаментами.

У районі функціонує урядова програма «Доступні ліки», на виконання якої використано кошти в сумі 387,8 тис. грн,  що в 7,7 разів більше від затверджених коштів.

Відділом освіти Нікольської районної державної адміністрації проводиться робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази навчальних закладів району. З початку року за кошти районного бюджету та залучених коштівпридбано принтер та ноутбук для дитячих садків, 14 ноутбуків, 2 принтери, 5 системних блоків, 2 вінчестера, 2 багатофункціональних пристрою, 12 комп’ютерів для шкіл на суму 361,1 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

придбано штучне покриття для футбольного поля КЗ «Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області на суму 400,0 тис. грн;

придбано дитячий ігровий майданчик в КЗ Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» - 100,0 тис. грн;

придбано дитячий ігровий майданчик в КЗ Нікольський ясла-садок № 1 «Сонечко» - 100,0 тис. грн;

придбано штучне покриття та огорожу для футбольного поля КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма» Нікольської районної ради Донецької області - 600,0 тис. грн;

капітально відремонтовано КЗ «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Нікольської райради - 250,0 тис. грн;

придбано штучне покриття та огорожу для футбольного поля КЗ «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Нікольської районної ради Донецької області -       600,0 тис. грн;

проведено капітальний ремонт даху будівель з посиленням основних несучих конструкцій КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» корпус І - 2083,52 тис. грн;

придбано дитячий ігровий майданчик в КЗ Темрюцький ясла-садок «Лукомор'є» Нікольської районної ради - 100,0 тис. грн;

придбано обладнання і предмети довгострокового користування для КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»- 416,48 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація до проекту «Реконструкція системи теплопостачання в комунальному закладі «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма» Нікольської районної ради Донецької області. Проведено реконструкцію котельні, витрати склали 1217,8 тис. грн, в т.ч.: за рахунок райбюджету - 394,1 тис. грн, гуманітарної програми «АDRА» - 823,7 тис. грн (модульний теплогенератор).

Розпочато та тривають роботи по проектам «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа», «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа, «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів      с. Кальчик Володарського району Донецької області».

Для оновлення опорної школи придбано комплекти навчального обладнання для кабінетів: фізики, хімії, біології, географії, інформатики, природничо - математичних наук, лінгафонного кабінету, мобільний комплекс, актової зали, фітнес станцію та інший спортивний інвентар на загальну суму 5059,320 тис. грн, за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

У пришкільних таборах було оздоровлено 591 дитину шкільного віку, в школі майбутнього першокласника - 256 дітей. На відпочинкову кампанію використано кошти у сумі 573,1 тис. грн, із них: 511,8 тис. грн - кошти районного бюджету, 61,3 тис. грн – залучені кошти.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації надається адміністративна послуга - встановлення статусу та видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї. За 2017 рік видано 38 посвідчень батьків багатодітної родини та               65 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Оздоровлено 84 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на суму 551,0 тис. грн та 77 дітей спортсменів – учнів ДЮСШ на 110,0 тис. грн.

Роботу з профілактики правопорушень та негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації здійснює спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центральною районною лікарнею.

За 2017 рік проведено 3 засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, а також координаційну раду з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку щодо реалізації заходів, пов’язаних з частковим відшкодуванням вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області.

За рахунок коштів обласного та районного бюджету побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям в Зорянській сільській раді на суму 1230,7 тис. грн та в Нікольській гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області - 1281,0 тис. грн.

Придбано 5 комплектів антивандальних тренажерів на суму 300,0 тис. грн за рахунок обласного бюджету, спортивну форму та м’ячі на суму 42,0 тис. грн за рахунок залучених коштів. Проведено поточні ремонти спортивних залів та спортивних майданчиків зі штучним покриттям на суму 100,0 тис. грн.

На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 88 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 23 дитини, які виховуються у 9 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.  

З числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 79 дітей влаштовано до сімейних форм виховання, що складає 89,7 % від загальної кількості дітей даної категорії, 9 дітей перебувають в інтернатних закладах. 

У грудні 2017 року було створено Дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім’ї Стрюкових, до якого додатково було влаштовано 2 дітей. Всього в районі функціонують 3 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинки сімейного типу, створених на базі опікунської родини Єрохіних, до якої влаштовано 5 дітей, та прийомної сім’ї Стрюкових, до якої влаштовано 6 дітей.

За рахунок субвенції із державного бюджету у грудні 2017 року на території Нікольської селищної ради було придбано житловий будинок (загальна площа 180 кв. м та житлова площа 134 кв. м на суму 1134,184 тис. грн) для створення Дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї Кочнєвої О.О. та Товарницького В.Й., до якого планується додатково влаштувати 6 дітей.

Проводиться робота щодо популяризації усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду на території району було усиновлено 2 дітей, які перебували на первинному обліку, одна сімейна пара мешканців району усиновила 2 хлопчиків віком 4-х та 5-ти років. Всього на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 23 усиновлені дитини.

Протягом 2017 року на профілактичний облік було поставлено 15дітей / 7 сімей, які в перебувають в складних життєвих обставинах. З метою вилучення дітей з несприятливого сімейного оточення було проведено 37 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, селищною та сільськими радами, медичними працівниками, у тому числі рейди «Діти вулиці», «Сім’я» та «Немовля». Разом з працівниками поліції до відповідальності притягнуто 8 батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Із несприятливого сімейного оточення вилучено 4 дітей, які тимчасово влаштовані до Маріупольського Дитячого будинку «Центр опіки».

Виконкомом Нікольської селищної ради разом зі службою у справах дітей райдержадміністрації проведено роботу щодо придбання квартири для особи з числа дітей - сиріт у співвідношенні 50х50 за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету. У серпні 2017 року ключі від квартири вартістю 192577 грн. були урочисто вручені.

Протягом звітного періоду було проведено масові заходи, присвячені державним святам, масові заходи районного рівня: районний огляд дитячої творчості «Пасха Красная», творчий звіт аматорських колективів району з нагоди підведення підсумків конкурсу «Кришталевий колос», концерт з нагоди дня працівників сільського господарства, відзначення днів сіл району.

У травні на заповіднику «Кам’яні могили» відбувся обласний історичний фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи», активну участь в якому взяли аматори та спортсмени Нікольського району.

На базі Малоянисольського СБК проведено заходи Всеукраїнського фестивалю грецької культури «Мега Йорти», в якому взяли участь більше 300 учасників з Нікольського району.

Учні КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі взяли активну участь у заходах Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

Аматорські колективи Нікольського РБК взяли участь в обласних заходах з нагоди Дня Європи.

У грудні 2017 року поновив свою діяльність Кирилівський сільський клуб, проведено капітальний ремонт за кошти, залучені Федерацією грецьких товариств в Україні. Вартість ремонту склала 109,0 тис. грн.

Протягом 2017 року закладами культури надано платних послуг населенню на суму 69,9 тис. грн.

З метою створення медіатек на базі публічних бібліотек району для КЗ «Нікольська ЦБС» придбано ноутбук для районної бібліотеки, для Зорянської сільської бібліотеки придбано ноутбук, принтер та підключено до мережі Інтернет, придбано ноутбук та принтери для Республіканської та Кальчицької сільських бібліотек. Разом витрати склали 47,9 тис. грн.

Проведено заміну 6 вікон на металопластикові склопакети у районній бібліотеці на суму 20,0 тис. грн - інші джерела та поточний ремонт читальної зали районної бібліотеки на суму 6,9 тис. грн. Проведено передплату періодичних видань 109 комплектів на суму         27,1 тис. грн, в т.ч. 20,2 тис. грн кошти - райбюджету.

Проведено поточний ремонт виставкової зали Краєзнавчого музею Нікольського району на 42.0 тис.грн.

Проаналізувавши підсумки економічного і соціального розвитку району за 2017 рік, слід зазначити, що заходи Програми виконувались, але є проблеми, які потребують постійної підвищеної уваги зі сторони керівників різних рівнів. Основною причиною невиконання заходів Програми є недостатнє фінансування.

На 2017 рік Програмою передбачалося для виконання 344 заходів на суму              385,9 млн грн, виконано 278 заходів, або 80,8% на суму 192,3 млн грн, або 49,8%.

 

 

Начальник відділу економіки

Нікольської районної

державної адміністрації                                                                                         С.В.Паніотова