Колегія РДА 21.02.2018 ПРОЕКТ РІШЕННЯ колегії районної державної адміністрації Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звер

Posted in 2018 рік

УКРАЇНА

    НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

             

        від ________________№ _________

                      смт Нікольське

Про  стан виконання вимог Указу Президента

України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права на звернення до органів

державної влади та органів місцевого самоврядування»

 

Райдержадміністрацією проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2017 року відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року        № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  Протягом 2017 року в Нікольському районі продовжено роботу щодо здійснення організаційних та практичних заходів для своєчасного і якісного розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них питань та  забезпечення контролю за їх виконанням.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації проведено                   158 особистих, 12 спільних прийомів громадян, 6 виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання та 16 «Прямих ліній» телефонного зв’язку з населенням. За наданням первинної правової допомоги звернулося 49 осіб. На «телефон довіри» надійшло 31 звернення. Особисті та виїзні прийоми громадян проводились райдержадміністрацією за графіком, затвердженим розпорядженням голови від 04.01.2017 № 9 «Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого, спільного, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівних працівників райдержадміністрації на 2017 рік» 

Протягом 2017 року від мешканців Нікольського району до райдержадміністрації надійшло 322 звернення, з яких 29 - письмові. У порівнянні з аналогічним періодом          2016 року загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилась на 12. На особистих прийомах керівництва райдержадміністрації надійшло 174 звернення громадян, під час проведення виїзних прийомів надійшло 28 звернень, за наданням безоплатної первинної правової допомоги звернулося 49 осіб, на  «телефон довіри» надійшло                  31 звернення. У зверненнях порушено 331 питання, що на 20 питань більше відповідного періоду 2016 року. Через  органи  влади  вищого рівня в 2017 році надійшло 6 звернень, в тому числі через облдержадміністрацію – 4 звернення, з них всі вирішено по суті. За звітний період надійшло 9 колективних звернень та 1 повторне.      

Усні звернення складають 91% (293 звернення) від загальної кількості звернень, в аналогічному періоді 2016 року  - 83,8% (258 звернень).

Письмових звернень надійшло 29 (9%), у тому числі до райдержадміністрації – 23, у порівнянні з 2016 роком - надійшло 50 звернень (16,2%),  у тому числі до райдержадміністрації – 10 звернень (3,2%).

На контролі в райдержадміністрації знаходилось 157 звернень (48,8%), з них:                 151 звернення надійшло безпосередньо до райдержадміністрації та 6 звернень  через органи влади вищого рівня.

Від пільгової категорії громадян надійшло 171 звернення (53,1% від загальної кількості звернень). На контроль поставлено 125.

Із загальної кількості звернень, взятих на контроль (157), було задоволено 113  (72%). Звернень, що надійшли від пільгової категорії громадян, задоволено 80%, іншим надано аргументовані роз’яснення.  

У своїх зверненнях заявники порушили 331 питання, що на 20 питань менше ніж в 2016 році. За тематикою проблем вагома частина звернень стосувалася проблем, пов’язаних із соціальним захистом – 154, аграрною політикою і земельними відносинами – 69, комунальним господарством – 73, транспортом і зв’язком – 8 та інших.

Для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, продовжено роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Відповідно до затвердженого плану роботи комісії  проведено 12 засідань, на яких розглянуто 15 звернень громадян та 9 планових питань. Згідно затвердженого графіку заслухано 8 звітів керівників структурних підрозділів та відділів  райдержадміністрації, сільських голів про організацію роботи із зверненнями громадян.

З метою виявлення фактів порушень у роботі із зверненнями громадян та надання практичної допомоги в організації цієї роботи райдержадміністрацією протягом 2017 року проведено 12 перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, селищної та сільських радах, на підприємствах.

           Під час проведення перевірок роботи із зверненнями громадян встановлено                 11 суттєвих порушень (Касянівська, Тополинська, Зорянська, Темрюцька, Республіканська, Зеленоярська, Боївська сільські ради, Нікольська селищна рада, служба у справах дітей Нікольської райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації), з них: 6 порушень Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348;       5 порушень ст.ст. 7, 15, 16, 20 Закону України «Про звернення громадян».

У відповідності до вимог пункту 2 розділу 4 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 через друковані та електронні засоби масової інформації оприлюднено               87 матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, а саме: аналітичні довідки, інформації про підсумки прийомів керівників, графіків прийомів керівників, відомості щодо роботи зі зверненнями громадян.

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення, скорочення надходження звернень до органів влади вищого рівня, підвищення рівня відповідальності керівників у цьому напрямку, результативного розгляду звернень громадян, керуючись статтями 6, 13, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації

 

ПРОПОНУЄ:

1. Інформацію про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  взяти до відома.

2. Заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів, виконкомам селищної та сільських рад:

1) забезпечити безумовне виконання затверджених графіків прийому громадян з особистих питань та виїзних прийомів.

2) вжити вичерпних заходів для опрацювання позитивного вирішення проблем, порушених у зверненнях громадян, не допускати поверхневого, формального їх розгляду.

3. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному та сільським головам рекомендувати:

1)  розглянути стан роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік на нарадах та засіданнях виконкомів селищної та сільських рад. 

2)  підвищити контроль за дотриманням законодавства про  звернення громадян та рівень персональної відповідальності посадових осіб за його порушення у відповідності до повноважень.

4. Загальному відділу апарату райдержадміністрації:

1)  продовжити надання практичної і методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної та сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян.

2) оприлюднити на веб-сайті райдержадміністрації та в місцевій газеті «Заря Приазовья» інформаційно-аналітичну довідку  про стан роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік. 

Інформація про стан виконання вимог Указу Президента

України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права на звернення до органів

державної влади та органів місцевого самоврядування»

 

Райдержадміністрацією проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян за підсумками 2017 року відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року        № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  Протягом 2017 року в Нікольському районі продовжено роботу щодо здійснення організаційних та практичних заходів для своєчасного і якісного розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них питань та  забезпечення контролю за їх виконанням.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації проведено                   158 особистих, 12 спільних прийомів громадян, 6 виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання та 16 «Прямих ліній» телефонного зв’язку з населенням. За наданням первинної правової допомоги звернулося 49 осіб. На «телефон довіри» надійшло 31 звернення. Особисті та виїзні прийоми громадян проводились райдержадміністрацією за графіком, затвердженим розпорядженням голови від 04.01.2017 № 9 «Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги та особистого, спільного, виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівних працівників райдержадміністрації на 2017 рік» 

Протягом 2017 року від мешканців Нікольського району до райдержадміністрації надійшло 322 звернення, з яких 29 - письмові. У порівнянні з аналогічним періодом          2016 року загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилась на 12. На особистих прийомах керівництва райдержадміністрації надійшло 174 звернення громадян, під час проведення виїзних прийомів надійшло 28 звернень, за наданням безоплатної первинної правової допомоги звернулося 49 осіб, на  «телефон довіри» надійшло                  31 звернення. У зверненнях порушено 331 питання, що на 20 питань більше відповідного періоду 2016 року. Через  органи  влади  вищого рівня в 2017 році надійшло 6 звернень, в тому числі через облдержадміністрацію – 4 звернення, з них всі вирішено по суті. За звітний період надійшло 9 колективних звернень та 1 повторне.      

Усні звернення складають 91% (293 звернення) від загальної кількості звернень, в аналогічному періоді 2016 року  - 83,8% (258 звернень).

Письмових звернень надійшло 29 (9%), у тому числі до райдержадміністрації – 23, у порівнянні з 2016 роком - надійшло 50 звернень (16,2%),  у тому числі до райдержадміністрації – 10 звернень (3,2%).

На контролі в райдержадміністрації знаходилось 157 звернень (48,8%), з них:                 151 звернення надійшло безпосередньо до райдержадміністрації та 6 звернень  через органи влади вищого рівня.

Від пільгової категорії громадян надійшло 171 звернення (53,1% від загальної кількості звернень). На контроль поставлено 125.

Із загальної кількості звернень, взятих на контроль (157), було задоволено 113  (72%). Звернень, що надійшли від пільгової категорії громадян, задоволено 80%, іншим надано аргументовані роз’яснення.  

У своїх зверненнях заявники порушили 331 питання, що на 20 питань менше ніж в 2016 році. За тематикою проблем вагома частина звернень стосувалася проблем, пов’язаних із соціальним захистом – 154, аграрною політикою і земельними відносинами – 69, комунальним господарством – 73, транспортом і зв’язком – 8 та інших.

 

 

Аналіз статистичних даних за соціальним станом свідчить, що найбільше звернень надійшло від соціально-незахищеної категорії громадян, а саме: пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

На урядову гарячу лініюнадійшло 290 звернень, що на 130 звернень менше ніж в аналогічному періоді 2016 року.

Мешканці району зверталися на гарячу лінію з наступних питань: отримання, призначення або переведення державної соціальної допомоги – 73 звернення, з питання призначення або збільшення розміру субсидії 153 звернення та інші. 

Для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, продовжено роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. Відповідно до затвердженого плану роботи комісії  проведено 12 засідань, на яких розглянуто 15 звернень громадян та 9 планових питань. Згідно затвердженого графіку заслухано 8 звітів керівників структурних підрозділів та відділів  райдержадміністрації, сільських голів про організацію роботи із зверненнями громадян.

З метою виявлення фактів порушень у роботі із зверненнями громадян та надання практичної допомоги в організації цієї роботи райдержадміністрацією протягом 2017 року проведено 12 перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, селищної та сільських радах, на підприємствах.

           Під час проведення перевірок роботи із зверненнями громадян встановлено                 11 суттєвих порушень (Касянівська, Тополинська, Зорянська, Темрюцька, Республіканська, Зеленоярська, Боївська сільські ради, Нікольська селищна рада, служба у справах дітей Нікольської райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації), з них: 6 порушень Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348;       5 порушень ст.ст. 7, 15, 16, 20 Закону України «Про звернення громадян».

У відповідності до вимог пункту 2 розділу 4 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 через друковані та електронні засоби масової інформації оприлюднено               87 матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених в них питань, а саме: аналітичні довідки, інформації про підсумки прийомів керівників, графіків прийомів керівників, відомості щодо роботи зі зверненнями громадян.

Райдержадміністрація буде і надалі вживати заходи щодо безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян» та забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

 

 

 

Головний спеціаліст

загального відділу                                                                                                       К.В. Петрова