Колегія РДА 21.03.2018 ПРОЕКТ РІШЕННЯ колегії районної державної адміністрації Про проект районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»

Posted in 2018 рік

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

    

 від ________________№ _________

        смт Нікольське

 

Про проект районної програми

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»

 

           З метою соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в віці від 18 до 23 років, в частини захисту їх житлових прав, розроблено проект районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» (далі – Програма).

Програма передбачає забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів та піклувальників,  прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчання в закладах освіти, які  перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах селищної та сільських рад.

           Фінансування заходів  Програми здійснюється за рахунок коштів  обласного бюджету, бюджетів селищної та сільських рад та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Прогнозний обсяг фінансування  заходів  Програми  складає 2500,0 тис. грн, в тому числі: кошти обласного бюджету 1250,0 тис. грн,  кошти  селищної та сільських  рад 1250,0 тис. грн.

          Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 1 ст. 22, ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації


ПРОПОНУЄ:

 

        1. Схвалити проект районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт,   дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» (додається).

        2. Службі у справах дітей  райдержадміністрації (Внукова) надати проект районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» на розгляд сесії Нікольської районної ради.

                                                                                                           

                                                                                                           Додаток

                                                                                                           до рішення колегії

                                                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                                             ____________ № ________

 

 

Проект

        районної програми «Забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020роки»

 

  1. 1.      Загальні положення

 

Районну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» (далі – Програма) розроблено з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Указ Президента України від 12 січня 2018 року № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанова Кабінету Міністрів України, від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

В Програмі терміни «діти-сироти», «діти, позбавлені батьківського піклування», та «особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» вживаються відповідно до їх визначення в статті    1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 

  2.  Проблеми, на розвязання яких спрямована Програма

 

            Забезпечення житлом залишається однією з найактуальніших проблем у системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у Нікольському районі.

           На початок 2018 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає 88 осіб, з них: 46 (52%) дітей не мають житла взагалі,        42 (48%) дитини мають житло, з них на праві власності 8 (9%) дітей, на праві користування 34 (39%) дитини.

            Виконкомами селищної та сільських рад ведеться   облік  громадян, які потребують  поліпшення  житлових умов (квартирний облік). На  квартирному обліку перебувають         5 дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування, та 3 особи з їх числа.  Протягом 2018-2019 років  потребують постановки на облік ще 7 дітей зазначеної категорії. За прогнозними показниками кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребуватимуть забезпечення житлом, складатиме: у 2018 р. – 4 особи,  у 2019 р. – 3 особи,  у 2020 р. – 5 осіб.

         Зазначена кількість не враховує дітей, які набудуть статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського  піклування,  протягом терміну дії Програми.

                        

2

                                                   3. Мета та завдання  Програми

 

Головна мета Програми – забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів та піклувальників,  прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчання в закладах освіти,  та  які перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах селищної та сільських рад.

Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання, а  саме:

        -  виявлення, ведення  обліку та забезпечення збереження житла, що знаходиться у власності (користуванні) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

       - приведення у належний стан житлових приміщень (здійснення косметичного або капітального ремонту), що знаходяться у власності чи користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

      -  надання впорядкованого житла дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа органами місцевого самоврядування з житлових фондів (у разі наявності);

         -  придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на вторинному ринку на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів  селищної та сільських  рад;

        - проведення  методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи із законними представниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту  житлових та майнових прав підопічних дітей.

 

                                          4. Строки виконання Програми

 

            Виконання Програми розраховане на 2018-2020 роки.

 

                                      5. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  обласного бюджету, бюджетів селищної та сільських рад та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Прогнозний обсяг фінансування  заходів  Програми  складає 2500,0 тис. грн, в тому числі кошти обласного бюджету 1250,0 тис. грн,  кошти  селищної та сільських  рад 1250,0 тис. грн.

.   

                       6. Механизм реалізації та   контроль за виконанням  Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів (додаються).  

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює  Нікольська райдержадміністрація.

Поточна організація та координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на службу у справах дітей райдержадміністрації.

Виконавці  заходів Програми щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним,  подають службі у справах дітей райдержадміністраці  інформацію про стан виконання заходів.

Служба у справах дітей райдержадміністрації  щороку, до 1 березня,  надає  узагальнену  інформацію про виконання Програми голові Нікольської  райдержадміністрації.

 

  

3

                                     7. Оцінка ефективності  Програми

 

         Головний соціальний ефект Програми полягатиме в покращенні соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  в частині захисту житлових прав,  скорочення  перебування їх на  квартирному обліку та збільшення кількості осіб цієї категорії, які отримали впорядковане житло.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                           А.Л.Плахотная                                                                                          

                                                                                                                                                                      

Проект районної програми «Забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» розроблено службою у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації                                                                                               О.Л.Внукова       

 

Додаток

                                                                                                                                                 до проекту районної програми «Забезпечення житлом           

                                                                                                                                                 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

                                                                                                                                                 та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»

                                                                                                              Заходи районної програми

                  «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2020 роки

№ з/п

Зміст заходів Програми

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн.):

Очікуваний результат виконання заходу*

 

Джерела фінансування

2018

2019

2020

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

11

 

 

1. Забезпечення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які потребують поліпшення житлових умов, та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, на праві власності чи користування

 

 

 1.1.

Забезпечення   своєчасного взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

постійно

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

загальний обсяг, у т.ч.

Не потребує фінансування

Своєчасне взяття  на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , які досягли 16 річного віку, і потребують поліпшення житлових умов

 

державний бюджет

 

обласний бюджет

 

місцевий бюджет

 

 

1.2.

 Ведення персоніфікованого  обліку нерухомого майна, яке  належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності чи користування

постійно

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, рад  об’єднаних територіальних громад

загальний обсяг, у т.ч.

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла,яке належить  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності або користування

 

державний бюджет

 

обласний бюджет

 

Місцевий  бюджет

 

 

 

1.3.

Забезпечення своєчасного  вжиття заходів для передачі житла у власність дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі наявності у неї права користування таким житлом ( у разі, якщо таке право є тільки у дитини)  та його збереження.

постійно

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, рад  об’єднаних територіальних громад 

загальний обсяг, у т.ч.

Не потребує фінансування

Збільшення кількості дітей, які мають власне житло шляхом приватизації та оформлення права власності

 

державний бюджет

 

обласний бюджет

 

місцевий  бюджет

 

 

 

1.4.

Проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, стосовно дотримання вимог законодавства в частині захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у них на вихованні

постійно

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, рад  об’єднаних територіальних громад

державний бюджет

Не потребує фінансування

 

Проведення щорічних навчальних семінарів для законних представників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,щодо захисту майнових та житлових прав їх підопічних, прийомних дітей, дітей-вихованців

 

 

обласний бюджет

 

місцевий  бюджет

 

 

 

        2.  Забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  житлом для постійного  

              проживання

 

2.1.

Проведення  аналізу щодо потреби у житлі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

щорічно, до 01.10

Служби у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Загальний обсяг, у т.ч.

  Не потребує фінансування

 

 

Створення бази даних щодо потреби у житлі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують надання житла

 

державний бюджет

 

обласний бюджет

 

місцевий бюджет

 

 

2.2.

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років), впорядкованим житлом для постійного проживання шляхом придбання житла на вторинному ринку на умовах                     спів фінансування (50/50) з обласного бюджету та місцевих бюджетів  селищної та сільських рад

постійно

Виконкоми селищної та сільських рад

загальний обсяг, у т.ч.

920,0

640.0

940.0

Придбання на вторинному ринку 13  одиниць впорядкованого  житла

 

державний бюджет

-

-

-

 

обласний бюджет

460,0

320.0

470.0

 

Місцевий бюджет (бюджети селищної та сільських рад)

 460,0

320.0

 

 

 

470.0

 

2.2.1.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років.

2018 рік

Виконкоми Нікольської селищної , Зеленоярської та Тополинської сільських рад

Обласний бюджет

460.0

-

-

Придбання на вторинному ринку

4 одиниці житла

 

Бюджети селищної, сільських рад

460.0

(325.0

65.0,

70.0)

-

-

 

2.2.2.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років

2019 рік

Виконкоми Нікольської селищної , Темрюцька   та Касянівської  сільських рад

Обласний бюджет

 

320.0

 

Придбання на вторинному ринку

3 одиниці житла

 

Бюджети сільських рад

 

320.0

(150.0

90.0

80.0)

 

 

 

2.2.3.

 

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років

 

2020 рік

 

Виконкоми 

Нікольської селищної, Зеленоярської, Темрюцька, Кальчицької сільських рад

Обласний бюджет

 

 

470.0

Придбання на вторинному ринку

5 одиниць житла

 

Бюджети селищної, сільських рад

 

 

470.0

(150.0,

80.0,

160.0,

80.0)

 

 

 

 

 

Всього:

загальний обсяг, у т.ч.

920,0

640,0

940,0

 

 

державний бюджет

-

-

-

 

обласний бюджет

460,0

320.0

470,0

 

Районний бюджет

460,0

320.0

470,0

 

інші джерела

-

-

-

 
                   

 

 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації                                                                                                                                                                                    О.Л.Внукова