Колегія РДА 18.04.2018 Проект рішення колегії райдержадміністрації Про проект Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки

Posted in 2018 рік

ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                              

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

    

 від ________________№ _________

        смт Нікольське

 

Про проект Програми зайнятості

населення Нікольського району

на 2018-2020 роки

 

 

Проект Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки розроблено з метою розширення можливостей для реалізації права громадян на гідну працю, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, задоволення потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» кожен має право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та економічних умов для такого вибору.

Саме тому з вирішенням економічних, соціальних та демографічних проблем району нерозривно пов'язаний успішний розвиток ринку праці району: системи правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців - у найманні працівників відповідно до законодавства.

Питання продуктивної зайнятості населення району, що дає змогу забезпечити ефективне суспільне виробництво та задовольнити потреби працівника на рівні не менше встановлених законодавством гарантій, збереження  та оновлення трудового потенціалу завжди було та залишається у сфері надзвичайної актуальності.

Реалізація заходів Програми зайнятості населення Нікольського району на період до 2020 року здійснюється на основі ідеології активної політики на ринку праці, упередження безробіття та прискорення працевлаштування як постійного населення так і внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 18 Закону України «Про зайнятість населення», статтями 24, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації

 

ПРОПОНУЄ :

 

1. Схвалити проект Програми зайнятості населення Нікольського району на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Районному центру зайнятості (Галла) винести проект Програми на сесію районної ради для затвердження.