Колегія РДА 16.05.2018 Проект рішення колегії райдержадміністрації Про Районну комплексну програму «Молодь і сім’я Нікольського району на 2018-2020 роки»

Posted in 2018 рік

                                                                                                                                                     ПРОЕКТ

                                                                                     УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

голови районної державної адміністрації

      

 

        від ________________№ _________

                 смт Нікольське

 

Про проект Районної комплексної

програми “Молодь і сім’я

Нікольського району на 2018-2020 роки”

 

 

             Реалізацію державної молодіжної та сімейної політики у Нікольському районі здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. Організаційна робота спрямована на забезпечення системної комплексної політики у сфері розвитку молоді, підтримки сім’ї на районному рівні, попередження насилля в сім’ї  та торгівлі людьми, затвердження гендерної рівності.

Розроблення проекту Районної комплексної програми «Молоді і сім’я Нікольського району на 2018-2020 роки» (далі – проект Програми) викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації молодіжної та сімейної політики  в Нікольському районі.

Молодіжна політика є одним із основних завдань реалізації державної політики, тому що молоде населення виконує особливі соціальні функції, пов’язані з економічним і трудовим ресурсом, виступає головним суб’єктом створення нових сімей, безпосередньо приймає участь у змінах демографічного процесу.

Ефективність реалізації заходів програми за напрямком молодіжної політики буде забезпечена залученням молоді до заходів, які сприяють формуванню загальнолюдських цінностей, розвиту духовності та вихованню патріотизму, формуванню та пропаганди здорового і безпечного способу життя тощо.

Падіння статусу сім’ї, як соціального інституту, є проблемою сучасної сім’ї. напрямок сімейна політика відображає зусилля на укріплення інституту сім’ї, соціальну підтримку багатодітних сімей, досконалість соціальних послуг для різних категорій сімей, забезпечення підтримки та допомоги сім’ям, в яких існує ризик виникнення складних життєвих обставин.

Оптимальному рішенню проблем сприятиме пропаганда сімейних цінностей, підтримка молодої родини, соціальний захист та підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання асоціальним проявам у сім’ї, підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи тощо.

Одним із завдань програми є реалізація заходів з запобігання та протидії торгівлі людьми, шляхом підвищенню рівня про інформованості суспільства щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної поведінки.

Важливою складовою частиною програми є Гендерний розвиток, який в першу чергу направлений на формування гендерної культури та утвердження гендерної рівності – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок місцевого бюджету та  коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики Нікольськог району, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. 

           Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 13, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою розв’язання проблем розвитку молодіжної та сімейної політики в районі, колегія райдержадміністрації

 

 

ПРОПОНУЄ:

           1. Схвалити проект Районної комплексної програми “Молодь і сім’я Нікольського  району на 2018-2020 роки”.

           2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кубарєв) подати проект Районної комплексної програми “Молодь і сім’я Нікольського району на 2018-2020 роки” на розгляд сесії районної ради.

            

 

Районна комплексна програма

«Молодь і сімя Нікольського району на

2018-2020 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікольське

2018 рік


ПАСПОРТ

Районної комплексної програми

«Молодь і сім’я Нікольського району» на  2018-2020 роки»

 

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа щодо  розроблення Програми

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

- від 15 травня 2013 року № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року";

- від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 2020 року»;

- від 26 вересня 2013 року № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року». Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 року №1189 «Про затвердження Регіональної комплексної програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2016-2020 роки».

- Статтями 13, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

2.

Розробник Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

3.

Співрозробники Програми

 

Відділ освіти райдержадміністрації, Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Районний центр зайнятості, Центральна районна лікарня.

 

4.

Відповідальні виконавці

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

5.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

 

 

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні

Програми

 

Обласний бюджет, районний бюджет, інші джерела.

 

 

 

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачений для реалізації Програми, всього

 

 

 

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Рпйонної комплексної програми «Молодь і сім’я Нікольського району» на 2018-2020 роки»

тис. грн.

Джерела фінансування

 

 

Обсяг фінансування

У тому числі за роками:

2018

2019

2020

Районний бюджет

339,4

96,8

113,3

129,3

Інші джерела

189,5

63,0

63,0

63,5

Всього

528,9

159,8

176,3

192,8


Вступ

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.

За даними відділу статистики у Нікольському районі загальна чисельність осіб у віці від 14 до 35 років включно у Нікольському районі  станом на 01січня 2018 становила               6870 осіб.

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Основою правового статусу особистості є її фактичний соціальний статус, тобто реальний стан людини в суспільстві, її певна система соціальних можливостей.

Протягом останнього десятиріччя права жінок стали більш окресленими, зараз же завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш досяжними.

Програма спрямовує зусилля та передбачає співпрацю райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на ефективну реалізацію державної молодіжної, сімейної і гендерної політики на районному рівні у відповідності до законодавства.

Районна комплексна програма «Молодь і сім’я Нікольського району» на                  2018-2020 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до:

Конституції України;

законів України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;  від 15 травня 2013 року № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року»; від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 2020 року»; від 26 вересня 2013 року № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року
№ 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року».

Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 року №1189 «Про затвердження Регіональної комплексної програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2016-2020 роки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шляхи і способи  розв’язання проблеми.

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. Про те існує ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді:

Низький рівень соціальної активності: слабке залучення молоді до суспільно-політичної та соціально-економічної діяльності.

Високий рівень безробіття молоді. В молодіжному середовищі панує найвищий рівень безробіття. Проблеми, з якими стикається молодь під час пошуку роботи – необхідність робочого стажу, володіння практичними навичками.

            Недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу молоді. Відзначається тенденція до зниження якості освіти через низьку соціальну престижність робітничих професій, недостатньо використовуються різні форми отримання неформальної освіти.

Невисокий рівень патріотизму, духовності та моралі. Знижений інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини. Проявляється раціоналістично-споживче відношення молоді до життєвих цінностей. Одержання матеріальних благ і статку переважає над морально-духовним розвитком особистості.

                Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства, і  могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

Високий рівень розлучень, до якого призводить непідготовленість молоді до подружнього життя, низька культура внутрішньо сімейних стосунків, поширення сімейного насильства в різних формах.

Незадовільний життєвий рівень багатьох сімей, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.

Сьогодні в гендерній політиці основною проблемою є декларативний характер гендерної рівності та формальність прав жінок. Реальна ситуація багато в чому є прямо протилежною правовим нормам. На шляху до встановлення гендерної рівності у нашому суспільстві стоять наступні чинники:

низький рівень гендерної культури, існування стереотипів масової свідомості, які й досі розглядають жінку як слабку у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному, політичному та економічному житті, чоловіча ідеологія є породженням тоталітарної системи, але виховання спроможне змінити гендерну ментальність.

Комплексний підхід до розв’язання проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачає:

проведення серед роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці;

проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

 

 

 

 

 

2. Мета Програми

Метою Програми є:

створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів;

впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства;

розв’язання конфліктів з урахуванням гендерного аспекту;

запобігання та протидія гендернозумовленому насильству;

допомога та реабілітація постраждалих від конфлікту, у тому числі внутрішньо переміщених осіб.

 

                                         3. Завдання Програми та результативні показники

Мета програми реалізується через такі завдання:

 

За напрямком І. Молодіжна політика:

 

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти);

створення умов для працевлаштування молоді.

         Реалізація заходів Програми сприятиме:

збільшенню щороку на 10 відсотків кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;

збільшенню щороку на 4 відсотки чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створенню цілісної системи неформальної освіти молоді;

підтримки молоді у працевлаштуванні та створенню для неї нових робочих місць.

 

За напрямком ІІ. Сімейна політика:

 

підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батька у вихованні дитини з урахуванням гендерного підходу;

здійснення організаційних заходів з виконання Програми.

          Реалізація заходів Програми сприятиме:

підвищенню престижу сім’ї та формуванню позитивного ставлення до багатодітних сімей, розуміння необхідності надання їм адресної підтримки (інформаційними заходами щороку охоплено 30 відсотків населення);

збільшенню кількості сімей, в яких виховується двоє та більше дітей (щорічне збільшення на 1,5 відсотка кількості сімей з двома та більше дітьми);

зменшенню асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства.

 

За напрямком ІІІ. Запобігання протидія торгівлі людьми:

 

запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика;

здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми.

Реалізація заходів Програми сприятиме:

підвищенню рівня поінформованості суспільства щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної поведінки;

 

За напрямком ІV. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;

підтримка професійної активності працівників із сімейними обов’язками;

досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

гармонізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловіків;

забезпечення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статті.

           Реалізація заходів Програми сприятиме:

створенню умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;

підвищенню рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини.

 

За напрямком V. Запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству:

 

оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини;

оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг.

Реалізація заходів Програми сприятиме:

підвищенню рівня кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів;

створенню умов для розширення участі жінок у запобіганні і припиненні конфліктів, встановленні та розбудові миру, формуванні культури миру.

 

4. Обсяг та джерела фінансування, строки та  виконання Програми

Матеріально-технічні та людські ресурси для реалізації Програми визначаються реальними вимогами щодо впровадження на території Нікольського району державної молодіжної, сімейної і гендерної політики протягом 2018-2020 років відповідно до діючого законодавства  України.

             Для досягнення завдань і заходів Програми прогнозний обсяг фінансування видатків на виконання завдань і заходів за напрямками з усіх джерел фінансування усього складає 528,9 тис. грн..

            Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей районного бюджету.

 

5. Координація  та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Програми покладається на відповідального виконавця – відділ у справах сім’ї та молоді та спорту райдержадміністрації.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації подає щороку до                 1 лютого наступного року узагальнену інформацію про виконання Програми голові Нікольської райдержадміністрації та інформує громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації та сесії  районної ради.

 

 

6. Заходи Програми.

 

Заходи Програми визначені у додатку до Програми.

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                         О.М. Горбатенко

 

 

 

Проект Районної комплексної програми «Молодь і сім’я Нікольського району на  2018-2020 роки» підготовлена відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації.

 

 

 

Начальник відділу  

у справах сім’ї, молоді та спорту

Нікольської райдержадміністрації                                                            О.В.Кубарєв

 

 

                             
                             
                  Додаток до Районної комплексної програми "Молодь і сім'я Нікольського району                                                                                                                                                                   на 2018-2020 роки"                                                                                                                                            Затвердженої рішенням районної ради                                                                                                від ________________ №__________/______________
                 
                             
Напрями діяльності та заходи проекту Районної комплексної програми «Молодь і сім’я Нікольського району" 2018-2020 роки».  
                             
                             
                             
Напрямок I. Молодіжна політика  
Найменування завдання  Найменування показника Значення показника Найменування заходу  Відповідальний виконавець Витрати на реалізацію,тис.грн  
усього   Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання           
2018 2019 2020 2018 2019 2020 Роз'яснення  
1.Формування громадянської позиції і національно- патріотичне виховання молоді кількість залученної молоді, осіб 450 150 150 150 1.1.Створення та впровадження соціально-правових проектів: "Скажи "ні" пиятству  та тютюнопалінню",  " Протидія наркоманії",  . Виготовлення інформаційних буклетів. Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 2,5 0,5 1,0 1,0 Проведення інформаційно-профілактичних бесід з учнями ЗОШ з нагоди Всесвітнього дня боротьби з пиятством та тютюнопалінням (31 травня) та Всесвітнього дня боротьби з наркоманіею (26 червня). Виготовлення інформаційних буклетів (всередня вартість 1 буклета в середньому складає 0,7-0,9 грн), закупівля канцелярських приладів.  
  кількість виготовленної продукції 900 300 300 300 Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0    
кількість залученної молоді, осіб 450 150 150 150 1.2.Проведення заходів правового виховання, спрямованих на попередження девіантної поведінки та профілактику правопорушень серед молоді Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації інші джерела 1,5 0,5 0,5 0,5 Проведення інформаційно-просвітниціких бесід з учнями ЗОШ щодо шанобливого ставлення до навколишнього до дорослих, однолітків та навколишнього середовищ (1 раз на рік), та рейди до ЗОШ у разі винекнення випадків девіантної поведінки у дітй (за портебою). Закупівля канцелянських приладів.  
   
  Відділ освіти райдержадміністрації   0,0 0,0 0,0 0,0    
кількість рекламної продукції, шт. 450 150 150 150 1.3.Виготовлення брошур, забезпечення посилення  профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань,правової культури та правової поведінки молоді Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації інші джерела 3,0 1,0 1,0 1,0 Профілактика асоціальних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, формування здорового способу життя та правової обізнаності молодіжного населення району шляхом бесід, круглих столів, трененгів, тощо.  Виготовлення брошур на вищезазначену тематику (вартість однієї брошури 0,7-0,9 грн), закупівля канцелярських приладів.  
 
          2. Формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і  молодіжному середовищі шляхом розвитку історичної пам'яті; популяризації української культури і народних традицій                
кількість залучених дітей та молоді, осіб 1200 400 400 400 2.1.Реалізація "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Нікольського району на 2017-2020 роки",  через систему взаємопов'язаних проектів:«Відповідальна особистість – міцна держава», просвітницька діяльність, декади правових знань;«Ми -  українці. Ми - європейці» - Тренінгові заняття, семінари, круглі столи. Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет  12,0 4,0 4,0 4,0 Реалізація пунктів вищезазначеної прграми з залученням молодого населення району, виховання поваги до рідної держави, символіки та мови.Поширення пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до зянять фізичною культурою та спортом, формування навичок збереження здоров’я у підростаючого покоління.урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Гідності
та Свободи України, Дня Незалежності України 
Організація роботи координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді. Виготовлення листівок та буклетів на вищезазначену тематику. 
 
інші джерела 6,0 2,0 2,0 2,0  
  Відділ освіти райдержадміністрації   0,0 0,0 0,0 0,0    
  кількість залучених осіб 150 50 50 50 2.3.Проведення семінарів-практикумів з питань патріотичного виховання молоді серед: тренерів  спортивних секцій та клубів Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 1,5 0,5 0,5 0,5 Закупівля канцелярських приладів, виготовлення методичних посібників.  
 
  Відділ освіти райдержадміністрації (за згодою)   0,0 0,0 0,0 0,0    
            5. Підтримка ініциатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого та духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення.                
  кількість залученної молоді, осіб 15 5 5 5 5.1. Сприяння учасників обдарованої та талановитої молоді у Всеукраїнських та обласних фестивалів, форумів, конкурсів, тощо  Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністраці Інші кошти 45,0 15,0 15,0 15,0 Клопотати перед областним департаменто сім'ї, молоді та спорту щодо надання путівок до МДЦ «Артек» та ДП «Молода гвардія» переможцям обласних, всекраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів та олімпіад. Залучення талоновитої молоді до культурно-масової роботи у районі.  
  Відділ освіти райдержадміністрації   0,0 0,0 0,0 0,0    
             
Разом за завданням 1               Усого; 74,5 24,5 25,0 25,0    
у тому числі: Районний бюджет 14,5 4,5 5,0 5,0    
Інші кошти 60,0 20,0 20,0 20,0    
2.Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді   1. Проведення різноманітних заходів та видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних роліків та реклами з метою забезпечення підвищення рівня здоров’я молоді. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.    
 
  кількість залученної молоді, осіб 300 100 100 100 1.1.Проведення інформаційно-просвітницької кампанії до Всесвітніх та Міжнародних днів: боротьби з турберкульозом, тютюнопалінням, наркоманією, СНІДом Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації              
інші джерела 3,0 1,0 1,0 1,0 Проведення заходів відповідно розділу 1 пункту 1, заходів ціеї програми програми. Проведення інформаційно-просвітницькі кампанії до
Міжнародного дня: боротьби зі СНІДом (1 грудня)у ЗОШ району. Виготовлення листівок на зазначену тематику                                                                          
 
  Відділ освіти райдержадміністрації   0,0 0,0 0,0 0,0    
  Центральна районна лікарня Районний бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0    
  кількість залученної молоді, осіб 1500 500 500 500 1.2.Організація і  проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції "Відповідальність починається з мене" Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет  3,0 1,0 1,0 1,0 Щороку розробляти План заходів ро проведення районного етапу Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається  з мене».
Проведення акції "За здоровий спосіб життя" Не допущення розміщення реклами алкогольних та тютюнових виробів. Закупівля канцелярських приладів, розповсюдження інформаційної продукції на тему формування здорового способу життя (кількість виготовленної продукції на рік 500 примірників, вартість 0,7-0,9 грн.)
 
 
інші джерела 3,0 1,0 1,0 1,0    
              Відділ освіти райдержадміністрації   0,0 0,0 0,0 0,0    
  кількість виготовленої продукції, од. 1500 500 500 500 1.3.Виготовлення та розміщення соціальної реклами з метою забезпечення підвищення рівня здоров’я молоді. Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 5,0 1,5 1,5 2,0    
Розробити та поширювати соціальну рекламу щодо пропаганди цінності сім’ї та її соціальної підтримки, проводити широкомасштабні інформаційні кампанії про популяризацію сімейного способу життя, формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я  
 
            2.Сприяння зміцненню психічного здоров'я молодих людей. Формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі: репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності                
  кількість залученної молоді, осіб 1000 300 300 400 2.1.Проведення семінарів-тренінгів серед молоді щодо безпеки життєдіяльності Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 1,5 0,5 0,5 0,5 Проведення семінарів-трененгів з молодю з обмеженими можливостями.  
 
  Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   0,0 0,0 0,0 0,0  
Разом за завданням 2               Усого; 18,5 6,0 6,0 6,5    
у тому числі: Районий бюджет 6,0 2,0 2,0 2,0    
Інші джерела 12,5 4,0 4,0 4,5    
3.Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти            1. Включення до програми"Молодіжний працівник" з підготовки працівників, які працюють з молоддю                 
  кількість брошюр, од. 150 50 50 50 1,1Виготовлення методичних брошур  стосовно застосуванння ґендерного підходу в реалізації молодіжної політики для молодіжних працівників Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0 Виготовлення брошур на зазначену тематику.  
 
 
          2. Проведення аналізу існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, розвиток на іх базі молодіжних центрів.                
  кількість центрів, од. 1 1 1 1 2.1..Утримання інноваційного центру для розвитку дітей та молоді "Сузір'я" Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 300,0 85,0 100,0 115,0 Заробітня плата спеціаліста іноваційного центру   
 
          3. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у громадах, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів                
0 кількість таборів, од. 1 1 1 1 3.1.Вивчення можливості організації наметових таборів для дітей та молоді. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 45,0 15.0 15,0 15,0 Обладнання наметових таборів на тереторії заповіднику "Кам'яні могили"  
 
            4. Здійснення опитування на теми інтересів цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики                
  кількість зустрічей, од. 12 4 4 4 4.1.Проведення зустрічей спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді райдержадміністрації з молоддю району Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 Троведення опитування, шляхом перемовин та анонімного тестування з молоддю району. Закупівля канцелярських приладів.  
Разом за завданням 3               Усього; 348,3 101,1 116,1 131,1    
  Районний бюджет 300,3 85,1 100,1 115,1    
Інші кошти 48,0 16,0 16,0 16,0    
4.Створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної занятості та самозянятості молоді)           1. Проведення різноманітних заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів, з метою: формування усвідомленних мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб                
Кількість залученої молоді, осіб 600 200 200 200 1.1. Організаія та проведення групових та масових профорієнтаційних заходів з метою підвищення мотивація молоді до отримання конкурентноспроможних на ринку праці професій та спеціальностей Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації,  Районний бюджет 0,6 0,2 0,2 0,2 Рейди спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді та спорту до РЦЗ, надання роз'ясненнь для безробітньої молоді щодо соціальних послуг які надаються відділом. аналітично-методичні дослідження з питань працевлаштування молоді. анкетування щодо привабливості вибору окремих  професій серед школярів.                                                                          
Інші кошти 0,0 0,0 0,0 0,0    
Районний центр зайнятості   0,0 0,0 0,0 0,0    
  кількість виготовленої продукції, од. 600 200 200 200 1.2.Видання інформаційних та методичних матеріалів, щодо  вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0 Виготовлення буклетів та листівок на вказану тематику.  
 
    Районний центр зайнятості   0,0 0,0 0,0 0,0  
Разом за завданням 4               Усьго: 3,6 1,2 1,2 1,2    
  Районний бюджет 0,6 0,2 0,2 0,0    
                Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0    
Разом за напрямком 1: Усього за напрямком 444,9 132,8 148,3 163,8    
Районний бюджет 321,4 91,8 107,3 122,3    
інші джерела 123,5 41,0 41,0 41,5    
 Напрямок II.Сімейна політика   
1.Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на розвиток та підтримку сім'ї, збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; кількість примірніків, од 1500 500 500 500 1.1. Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети), спрямованої на розвиток та підтримку сім'ї, збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; популяризація моделі "доброго батька" та запобігання насильства у сім'ї Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0 Розміщення зовнішньої реклами, рекламних плакатів та буклетів на відповідну тематику.  
                Усього; 6,0 2,0 2,0 2,0    
у тому числі Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0    
2.Підтримка багатодітньої сім'ї кількість виданих посвідчень 360 120 120 120 2.1.. Виготовлення та забезпечення бланками посвідчень батьків і дітей  з багатодітних сімей. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет 18,0 5,0 6,0 7,0 Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної родини  
у тому числі Усього; 18,0 5,0 6,0 7,0    
Районний бюджет 18,0 5,0 6,0 7,0    
Усього за 2 напрямком Програми                Усього за напрямком; 24,0 7,0 8,0 9,0    
                Районний бюджет 18,0 5,0 6,0 7,0    
  Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0    
                             
Напрямок III. Запобігання та протидія ґенднрно зумовленому насильству   
1. Запобігання та протидія насильству щодо жінок кількість примірників, од 450 150 150 150 1.1Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно-зумовленому насильству в умовах конфліктів, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно-зумовленого насильства. Виготовлення просвітницьких матеріалів (листівки, плакати) Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0 ПосЗабезпечити діяльність координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. Проведення акції "!6 днів проти насильства". Розповсюдження просвітницьких матеріалів у рамках формування у суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації.  
     
Разом за заваданням 1                Усього; 3,0 1,0 1,0 1,0    
у тому числі Районний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0    
Усього за 3 напрямком Програми               Усього за напрямком; 3,0 1,0 1,0 1,0    
у тому числі  Районний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
Інші кошти 3,0 1,0 1,0 1,0    
Напрямок IV. Протидія торгівлі людьми   
1.Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми Кількість проведених засідан відповідних координаційних рад 9 3 3 3 1.1 Проведення засідань рад з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми. Розміщення інформаційної продукції. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0 Залучати дітей, учнівську  молодь та їх
батьків до профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми.Забезпечити діяльність координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. 
 
Разом за завданням 1               Усього; 6,0 2,0 2,0 2,0    
у тому числі  Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0    
2.Запобігання торгівлі людьми,  її первинна профілактика Кількість інформаційної продукції,од 1500 500 500 500 2.1 Виготовлення та розміщення інформаційної продукції (плакати, листівки, буклети) з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на пощирення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми  Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0 Виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питаеь протидії людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми.  
 
Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді   0,0 0,0 0,0 0,0  
Разом за заваданням 2               Усього; 6,0 2,0 2,0 2,0    
у тому числі Районний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
Інші кошти 6,0 2,0 2,0 2,0    
Усього за 4 напрямком Програми               Усього за напрямком; 12,0 4,0 4,0 4,0    
у тому числі  Районний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
Інші кошти 12,0 4,0 4,0 4,0    
Напрямок V ґендерний розвиток    
1.Забезпечення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статі Кількість проведених  заходів,од 6 2 2 2 1.2 Організація та проведення заходів (семінарів-тренінгів, бесід, "круглих столів"), спрямованих на недопущення дискримінації за ознакою статі та ґендерного насильства Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Інші кошти 45,0 15,0 15,0 15,0 Проведення заходів, акцій, спрямованих на підвищення ролі жінок у сіспільно-політичному житті. Надання допомоги особам які постраждали у наслідок гендерних конфліктів. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,
попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. 
 
Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді   0,0 0,0 0,0 0,0  
Усього за 5 напрямком Програми                Усього за напрямком; 45,0 15,0 15,0 15,0    
у тому числі  Районний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
Інші кошти 45,0 15,0 15,0 15,0    
Разом за програмою; Районний бюджет 339,40 96,80 113,30 129,30    
Інші джерела 189,50 63,00 63,00 63,50    
Усього;                 528,90 159,80 176,30 192,80    
                             
                             
                             
                             
                             
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту                                                                                                                                                                                                          О.В.Кубарєв