Колегія РДА 15.08.2018 Проект рішення Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за І півріччя 2018 року

Posted in 2018 рік

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

 

від ________________№ _________

                смт Нікольське

 

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за І півріччя 2018 року

 

У І півріччі 2018 року робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування була спрямована на виконання дохідної частини районного бюджету та завдань і намірів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (далі – Програма).

З початку року надходження податків і зборів до Зведеного бюджету забезпечено в сумі 89,8 млн. грн, що становить 56,5% до запланованого. До місцевого бюджету мобілізовано податків і зборів на суму 41,1 млн. грн, бюджет району виконано на 52,0%.

Зросли обсяги реалізації промислової продукції майже в 4 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали понад 42,7 млн. грн, що становить 53,0 % до передбачених показників.

За звітний період в районі вироблено 97,2 тис.м3 щебеню, 86,6 тис. тонн каоліну.

Сільськогосподарськими підприємствами за січень-червень реалізовано на забій 347 тонн худоби та птиці в живій вазі, що на 29,9% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Надоєно 4958 тонн молока, що на 26,1% менше в порівнянні з минулим роком, в розрахунку на одну корову, яка була на початок року надоєно 3687 кг (торік 3184 кг), що на 15,8 % більше.

Поголів’я великої рогатої худоби складає – 4222 голови, що становить 82,4 % до аналогічного періоду 2017 року, в тому числі корів – 1345 голів (70,9 %), овець – 1542 голів (87,5%).

Відсутня заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах та з виплати пенсій. Вживаються заходи щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного працюючого. Середньомісячний розмір зарплати за І квартал 2018 рік на одного працюючого склав 5231 грн, що на 22,0 % більше ніж у 2017 році.

Виконання показника Програми по роздрібному товарообороту становить 31,6 млн. грн., що менше рівня 1 півріччя 2017 року у діючих цінах на 0,3 млн.грн, у розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 1120,6 грн.

Забезпечено фінансування заходів програм у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я та культури.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п.9 ст.39 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації

ПРОПОНУЄ:

1. Відзначити, що протягом І півріччя 2018 року Нікольською районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами селищної, сільських рад вжито ряд дієвих заходів щодо забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку району, належного життєвого рівня населення, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації, виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік.

2. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації адміністрації, начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади:

1) детально проаналізувати стан справ у відповідних сферах економічної діяльності, визначити першочергові завдання щодо усунення окремих негативних тенденцій в економіці та соціальній сфері району. Провести інвентаризацію наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та надати пропозиції щодо можливостей ширшого його використання у районі;

2) вживати заходів щодо підвищення ефективності управлінських рішень стосовно покращення рівня показників оцінки результатів діяльності районної державної адміністрації, проводити аналіз динаміки відповідних показників по галузях;

3) звернути увагу на недоліки виконання протягом І півріччя 2018 року Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік для вжиття організаційних та практичних заходів щодо їх усунення;

4) взяти під особистий контроль використання коштів субвенцій державного та обласного бюджетів, міжнародних інвесторів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів у 2018 році;

5) посилити контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів.

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (ТАТАР) спрямувати зусилля на:

1) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення поголів’я ВРХ, вирощування високопродуктивного поголів’я;

2) підготовку техніки та насіння до осінньо-польових робіт, придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних ресурсів під урожай 2019 року.

3) реалізацію інвестиційних проектів та збільшення капітальних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу району.

4) підвищення рівня заробітної плати у галузі сільського господарства, своєчасну її виплату, недопущення сільськогосподарськими товаровиробниками заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів.

4. Відділу економіки райдержадміністрації (ПАНІОТОВА) в межах передбачених законодавством повноважень, вживати заходів щодо реалізації інвестиційних проектів підприємств і організацій району.

5. Сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації (МИЦИК), фінансовому управлінню райдержадміністрації (ПОКЛОНСЬКА), рекомендувати селищній, сільським радам:

1) забезпечити розроблення схеми планування території Нікольського району;

2) активізувати роботи щодо розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів, передбачити в місцевих бюджетах необхідні кошти на дані роботи;

3) забезпечити в межах, передбачених законодавством повноважень, збільшення введення в експлуатацію житла забудовниками всіх форм власності;

4) з метою якісного утримання та проведення ремонтів доріг місцевого значення та комунальної власності селищної і сільських рад у 2018 році розробити заходи та визначити відповідні дороги, на яких будуть проводитися ремонтні роботи протягом 2018 року.

6. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (ТЕРЕЩЕНКО), рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад:

1) спільно з комунальними підприємствами забезпечити в повному обсязі розрахунки всіма категоріями споживачів за надані комунальні послуги;

2) забезпечити виконання заходів районної Програми енергоефективності;

3) сприяти відновленню вуличного освітлення у населених пунктах району;

4) сприяти нарощенню обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування. 

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (ПОКЛОНСЬКА), рекомендувати Мангуській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області (КУРОЧКІН), селищному, сільським головам вживати заходів щодо забезпечення підприємствами, установами та організаціями району повної та своєчасної сплати податкових зобов’язань у поточному році та абсолютного скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

8. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (ШАМЛІ):

1) здійснювати щомісячний аналіз заробітної плати з метою недопущення виникнення заборгованості, вживати невідкладних заходів щодо підвищення рівня заробітної плати, звертаючи особливу увагу на недопущення зменшення заробітної плати суб’єктами господарювання окремих галузей економічної діяльності;

2) вживати запобіжних заходів впливу до роботодавців з метою попередження та профілактики порушень законодавства про працю, звертаючи увагу на забезпечення контролю за додержанням трудового законодавства приватними структурами, які використовують найману працю.

9. Рекомендувати управлінню Мангуського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області (АФЕНДІКОВА) продовжити роботу з виконання плану власних надходжень та погашення боргу (недоїмки) платників внесків перед Пенсійним фондом України.

10. Відділам: освіти (ТРЕТЯК), культури і туризму райдержадміністрації (ГАЛІКБАРОВА), головному лікарю «Центральної районної лікарні» (ШАМЛІ) в межах повноважень:

1) забезпечити стале функціонування закладів освіти, медицини та культури, належне опалення та температурний режим;

2) взяти під особистий контроль заплановані ремонтні роботи у закладах освіти, медицини та культури, особливо у сільській місцевості, вжити невідкладних заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази.

11. Службі у справах дітей райдержадміністрації (ВНУКОВА), рекомендувати районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (СЄВЄРІНА) забезпечити пріоритет сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створити умови для реалізації прав дітей цієї категорії на виховання у сім’ї шляхом усиновлення, влаштування під опіку (піклування) громадян, у прийомні сім’ї та до дитячих будинків сімейного типу.

12. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, іншим виконавцям заходів про результати проведеної роботи інформувати райдержадміністрацію через відділ економіки райдержадміністрації щоквартально до 10 числа.

13. Відділу економіки райдержадміністрації подати на розгляд сесії підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за І півріччя 2018 року.