Колегія РДА 21.11.2018 Проект рішення Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року

Posted in 2018 рік

                         

                                                                                                     УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

      

 

 від ________________№ _________

          смт Нікольське

 

Про підсумки виконання бюджету

району за 9 місяців 2018 року

 

За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 233375,332 тис. грн доходів загального фонду, що складає 74,6% до бюджетних призначень на рік, або на 28114,107 тис. грн більше відповідного показника за 2017 рік.

До загального фонду бюджету району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 68903,305 тис. грн, або 80,74% до річних призначень. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 16959,09 тис. грн.

Надходження до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб склали 37454,626 тис. грн, або 82,56% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за 9 місяців 2018 року, складає 55,4%. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на                9619,62 тис. грн, або на 134,6 %.

За 9 місяців 2018 року до бюджету району надійшло 1222,946 тис. грн податку на майно, що є другим основним джерелом по наповненню бюджету району. Виконання складає 104,5% річних призначень. У тому числі плати за землю надійшло 12541,195 тис. грн, або 86,72% річних призначень.

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 511,917 тис. грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання складає 72,82% річних призначень. Акцизного податку з виробленого в Україні пального до місцевих бюджетів надійшло 138,537 тис. грн. Акцизного податку з введеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів надійшло 554,896 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 14119,239 тис. грн, або 67,74% річних призначень. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло           10718,118 тис. грн, або 66,08% річних призначень.

Плата за надання інших адміністративних послуг за 9 місяців 2018 року до бюджету району надійшла у сумі 900,232 тис. грн, або 109,29% річних призначень.

Інші надходження надійшли в сумі 68,500 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за                9 місяців 2018 року надійшло 10938,640 тис. грн, або 3334,0% річних призначень. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (97,69%).

Борг зі сплати податків підприємствами району залишається однією з  причин невиконання плану з належних до бюджету платежів. За даними Головного  управління ДФС у Донецькій області загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів підприємств, організацій, об’єднань району на 1 жовтня 2018 року склала          3648,864 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на   1130,278 тис. грн. Недоїмка збільшена: з податку на доходи з фізичних осіб у сумі   47,044 тис. грн, з плати за землю на 902,244 тис. грн, з податку на нерухоме майно у сумі 179,469 тис. грн, з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 0,011 тис. грн, з адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у сумі 10,0 тис. грн. Недоїмка зменшена з єдиного податку фізичних та юридичних осіб та єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників у сумі 7,029 тис. грн, з екологічного податку у сумі 1,461 тис. грн, У структурі податкового боргу найбільшу частку складають неплатежі приватних підприємців – 1032,320 тис. грн та фізичних осіб –          1279,293 тис. грн.

Планові показники видаткової частини зведеного бюджету району за 9 місяців 2018 року затверджені розписом на рік з урахуванням змін у сумі 348183,797 тис. грн, фактичне виконання їх складає 224742,098 тис. грн, або 64,55% до планових  призначень з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 207163,828 тис. грн, або 65,5% до  затвердженого розпису на звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 17578,27 тис. грн.

При виконанні загального фонду зведеного бюджету району зберігається основний принцип фінансування - це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано                 175005,854 тис. грн, або 84,48 % до загального обсягу фінансування, з них: за рахунок медичної субвенції – 19072,277 тис. грн та за рахунок освітньої субвенції –    30161,483 тис. грн.

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду  бюджету уточнена на 26717,548 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 6834,391 тис. грн  - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів, а саме: за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 3359,293 тис. грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 3400,5 тис. грн та за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 74,598 тис. грн.  Також за рахунок  трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду бюджету уточнена у сумі 1936,7 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 25065,181 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 8725,764 тис. грн -  за рахунок трансфертів з державного бюджету, за рахунок  субвенцій з місцевого бюджету в обсязі 3085,6 тис. грн та за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 1546,886 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось в межах встановлених призначень з урахуванням взятих зобов’язань та залишків на реєстраційних рахунках за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетах.

По охороні здоров’я, оскільки планування видатків здійснюються за двома кодами бюджетної класифікації, інформація щодо стану видатків у розрізі напрямків використання надається за даними головного розпорядника коштів районного бюджету.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району за 9 місяців поточного року склали 92624,407 тис. грн, проти відповідного показника 2017 року збільшились на 22178,285 тис. грн, або на 31,48%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, за звітний період склали 8938,618 тис. грн, проти відповідного показника  2017 року збільшились на 1552,187 тис. грн, або на 21,01%.

Видатки на харчування та медикаменти фінансувались, враховуючи фактичні витрати,  на звітну дату склали 2669,235  тис. грн, що на  814,455 тис. грн  більше видатків у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

На фінансування захищених статей  загального фонду за 9 місяців 2018 року спрямовано 188661,206 тис. грн, що становить 91,07%  від обсягу використаних коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Станом на 01 жовтня 2018 року затверджено дефіцит загального фонду зведеного бюджету району за рахунок вільного залишку у сумі 25156,538 тис. грн. Затверджений обсяг спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями                2085,341 тис. грн (8,29% від загального обсягу розподілених вільних залишків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 110,276 тис. грн (0,44%), на медикаменти  - 113,581 тис. грн (0,45%), на продукти харчування – 1426,925 тис. грн  (5,67%), передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 7417,745 тис. грн (29,49%) та на інші видатки – 14002,67 тис. грн (55,66%).

За  результатами  виконання  доходної  частини  загального  фонду  бюджету за 9 місяців 2018 року  розподілено коштів, отриманих від перевиконання місцевого бюджету у сумі 3776,515 тис. грн.  Із загального обсягу коштів спрямовано на  заробітну плату з нарахуваннями 437,562 тис. грн (11,59% від загального обсягу розподілених  коштів), на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  –  36,988 тис. грн  (0,98%),  передача   із   загального   фонду   до   спеціального  для  здійснення капітальних видатків – 686,61 тис. грн (18,18%) та на інші видатки – 2615,355 тис. грн (69,25%).

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом 9 місяців 2018 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

За підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2018 року, з метою усунення та недопущення в подальшому недоліків з виконання місцевих бюджетів, посилення контролю за станом здійснення видатків у всіх бюджетних напрямках, виконання доходної частини місцевих бюджетів у затверджених обсягах, керуючись ст. 13, 18 Закону України Про місцеві державні адміністрації», колегія райдержадміністрації

 

ПРОПОНУЄ:

1. Інформацію фінансового управління райдержадміністрації про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року взяти до відома.

2.Головним розпорядникам бюджетних коштів продовжити роботу щодо забезпечення вимог статті 51 Бюджетного кодексу України з урахуванням заходів з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ.

3. Розпорядникам бюджетних коштів посилити контроль за своєчасним та повним фінансуванням видатків до затверджених обсягів, взяттям бюджетних зобов`язань в межах кошторисних призначень, не допускаючи виникнення простроченої заборгованості.

4. Рекомендувати селищному та сільським головам  вжити дієвих заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок скорочення суб`єктами підприємницької діяльності податкового боргу, легалізації доходів громадян та по оформленню спадщини.      

5. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації (ГУЦ) підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації з даного питання.

 

 

Довідка

про  підсумки виконання бюджету

району за 9 місяців 2018 року

 

За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 233375,332 тис. грн доходів загального фонду, що складає 74,6% до бюджетних призначень на рік, або на 28114,107 тис. грн більше відповідного показника  2017 року .

До загального фонду бюджету району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 68903,305 тис. грн, або 80,74% до річних призначень. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшились на 16959,09 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року не забезпечили стовідсоткове виконання затверджених розписом показників власних доходів без урахування трансфертів Малоянисольська (75,60%) та Республіканська (90,36%) сільські ради.

 

Назва

% виконання власних доходів загального фонду за      9 місяців 2017 року

Виконання власних доходів загального фонду бюджету

 за 9 місяців 2018 року

План

(тис.грн)

Факт

(тис.грн)

%

Районний бюджет

106,08

45616,530

37678,352

108,62

Нікольська с/р

122,34

8769,500

6748,410

100,02

Боївська с/р

110,32

3431,000

2839,081

107,26

Зеленоярська с/р

89,39

1769,800

1697,289

181,74

Зорянська с/р

125,84

3680,000

2609,199

105,61

Кальчицька с/р

140,72

3566,285

3371,083

119,98

Касянівська с/р

107,85

3624,000

3396,308

122,69

Малоянисольська с/р

162,12

3572,600

2186,548

75,60

Новокраснівська с/р

106,55

2298,040

1491,115

108,88

Республіканська с/р

96,85

2105,700

1422,287

90,36

Темрюцька с/р

102,93

3172,200

2427,622

130,45

Тополинська с/р

104,02

3799,300

3036,010

128,83

Основним джерелом формування доходів районного бюджету є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого склали 37454,626 тис. грн, або 82,56% до уточнених річних показників. Питома вага в загальній сумі доходів, одержаних за       9 місяців 2018 року, складає 54,4%. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на 9619,62 тис. грн, або на 134,6 % (за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати).

Основним джерелом формування доходів бюджетів органів місцевого самоврядування є податок на майно. За 9 місяців 2018 року до бюджетів органів місцевого самоврядування надійшло 1222,946 тис. грн вказаного податку. Виконання складає 104,5% річних призначень. У тому числі плати за землю надійшло     12541,195 тис. грн, або 86,72% річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшились на            1623,446 тис. грн, за рахунок збільшення ставки податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких проведена та перегляду ставок по договорам оренди.

 

Відсоток виконання земельного податку та орендної плати станом на 01.10.2018року к плановим показникам 9 місяців 2018 року.

Назва

Земельний податок з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Нікольська с/р

94,03

77,08

112,01

94,52

Боївська с/р

127,88

107,92

107,67

191,86

Зеленоярська с/р

74,02

81,53

112,17

130,80

Зорянська с/р

105,54

96,69

107,21

95,24

Кальчицька с/р

132,92

94,79

115,65

100,02

Касянівська с/р

112,68

108,08

111,93

233,74

Малоянисольська с/р

90,47

72,14

58,73

84,35

Новокраснівська с/р

47,43

91,06

103,06

89,40

Республіканська с/р

93,55

105,46

106,07

69,71

Темрюцька с/р

67,01

151,27

188,88

98,46

Тополинська с/р

100,38

92,47

365,75

204,90

 

Низький відсоток виконання плану за період по земельному податку та орендної платі за землю  з юридичних осіб та фізичних осіб, пов’язано зі зменшенням нормативно-грошової оцінки землі по області та збільшенням заборгованості по податках.

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 511,917 тис. грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання складає 72,82% річних призначень. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку  зменшилось  на 80,764 тис. грн, або на 86,37% внаслідок змін внесених до Податкового законодавства та Бюджетного законодавства в частини справляння податку АЗС.  

Акцизного податку з виробленого в Україні пального до місцевих бюджетів надійшло 138,537 тис. грн. Акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів надійшло 554,896 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 14119,239 тис. грн, або 67,74% річних призначень. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на      3788,571 тис. грн. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 10718,118 тис. грн, або 66,08% річних призначень. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на 3126,7 тис. грн за рахунок внесення змін до Бюджетного законодавства України у частини збільшення відсотку відрахувань до місцевих бюджетів. Єдиного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 3401,12 тис. грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились  на 661,87 тис. грн за рахунок збільшення ставок.

Надходження плати за надання адміністративних послуг за 9 місяців 2018 року становить 900,232 тис. грн, або 109,29% річних призначень. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшились на 400,083 тис. грн, або в 4 рази за рахунок  збільшення звернень громадян.

Інші надходження надійшли в сумі 68,500 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів             надійшло 10938,640 тис. грн, річні призначення виконані в 3,3 рази. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ (97,69%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження спеціального фонду збільшились на 1824,151 тис. грн за рахунок збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

Надходження екологічного податку виконано у сумі 37,095 тис. грн, або 76,47% призначень на рік. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 4,573 тис. грн, або на 10,97% за рахунок змін в структурі платників.

Борг зі сплати податків підприємствами району залишається однією з  причин невиконання плану з належних до бюджету платежів. За даними Головного  управління ДФС у Донецькій області загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів підприємств, організацій, об’єднань району на 1 жовтня 2018 року склала          3648,864 тис. грн. У порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на   1130,278 тис. грн. Недоїмка збільшена: з податку на доходи фізичних осіб у сумі   47,044 тис. грн, з плати за землю на 902,244 тис. грн, з податку на нерухоме майно у сумі 179,469 тис. грн, з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 0,011 тис. грн, з адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у сумі 10,0 тис. грн. Недоїмка зменшена з єдиного податку фізичних та юридичних осіб та єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників у сумі 7,029 тис. грн, з екологічного податку у сумі 1,461 тис. грн, У структурі податкового боргу найбільшу частку складають неплатежі приватних підприємців – 1032,320 тис. грн та фізичних осіб –          1279,293 тис. грн.

Планові показники видаткової частини зведеного бюджету району за 9 місяців 2018 року затверджені розписом на рік з урахуванням змін у сумі 348183,797 тис. грн, фактичне виконання їх складає 224742,098 тис. грн, або 64,55% до планових  призначень з урахуванням змін.

Видатки загального фонду склали 207163,828 тис. грн, або 65,5% до  затвердженого розпису на звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 17578,27 тис. грн.

При виконанні загального фонду зведеного бюджету району зберігається основний принцип фінансування - це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано                 175005,854 тис. грн, або 84,48% до загального обсягу фінансування, з них: за рахунок медичної субвенції – 19072,277 тис. грн та за рахунок освітньої субвенції –    30161,483 тис. грн.

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду  бюджету уточнена на 26717,548 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 6834,391 тис. грн  - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів, а саме: за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 3359,293 тис. грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 3400,5 тис. грн та за рахунок іншої додаткової дотації з сільського бюджету у сумі 74,598 тис. грн  Також за рахунок  трансфертів з державного бюджету видаткова частина загального фонду бюджету уточнена у сумі 1936,7 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 25065,181 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 8725,764 тис. грн -  за рахунок трансфертів з державного бюджету, за рахунок  субвенцій з місцевого бюджету в обсязі 3085,6 тис. грн та за рахунок іншої субвенції з селищного та сільських бюджетів у сумі 1546,886 тис. грн.

Фінансування видатків здійснювалось в межах встановлених призначень з урахуванням взятих зобов’язань та залишків на реєстраційних рахунках за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетах.

По охороні здоров’я, оскільки планування видатків здійснюються за двома кодами бюджетної класифікації, інформація щодо стану видатків у розрізі напрямків використання надається за даними головного розпорядника коштів районного бюджету.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району за 9 місяців поточного року склали 92624,407 тис. грн, проти відповідного показника 2017 року збільшились на 22178,285 тис. грн, або на 31,48%. Збільшення  видатків  пояснюється змінами мінімальних соціальних гарантій, а саме:  мінімальної заробітної плати (з 3200 грн у минулому році на 3723 грн у поточному році) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС (з 1600 грн у минулому році на 1762 грн у поточному році). Із загального обсягу видатків фонду заробітної плати 6642,613 тис. грн складають виплати стимулюючого характеру, або 8,76%, у тому числі: 4574,8 тис. грн – органи місцевого самоврядування, 920,142 тис. грн – освіта, 661,737 тис. грн – охорона здоров’я, 106,1 тис. грн – культура, 104,736 тис. грн – територіальний центр з надання соціальних послуг, 158,416 тис. грн – спорт та 116,682 тис. грн – Нікольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, за звітний період склали 8938,618 тис. грн, проти відповідного показника  2017 року збільшились на 1552,187 тис. грн, або на 21,01%.

Видатки на харчування та медикаменти фінансувались, враховуючи фактичні витрати,  на звітну дату склали 2669,235  тис. грн, що на  814,455 тис. грн  більше видатків у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

За пропозиціями Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації розподілено кошти субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Обсяг коштів, передбачений Нікольському району на 2018 рік з урахуванням змін, складає 711,8 тис. грн. За звітний період використано 518,951 тис. грн згідно звітів на відшкодування, виставлених аптечними пунктами.

Також до складу районного бюджету в поточному році за рахунок субвенції з місцевого бюджету враховано кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет   в  обсязі   733,9  тис.  грн.  За  звітний   період  касові  видатки  склали  493,638 тис. грн.

На фінансування захищених статей  загального фонду за 9 місяців 2018 року спрямовано 188661,206 тис. грн, що становить 91,07%  від обсягу використаних коштів загального фонду місцевих бюджетів району.

Станом на 01 жовтня 2018 року затверджено дефіцит загального фонду зведеного бюджету району за рахунок вільного залишку у сумі 25156,538 тис. грн. Затверджений обсяг спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями                2085,341 тис. грн (8,29% від загального обсягу розподілених вільних залишків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 110,276 тис. грн (0,44%), на медикаменти  - 113,581 тис. грн (0,45%), на продукти харчування – 1426,925 тис. грн  (5,67%), передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 7417,745 тис. грн (29,49%) та на інші видатки – 14002,67 тис. грн (55,66%).

За  результатами  виконання  доходної  частини  загального фонду бюджету  за  9 місяців 2018 року  розподілено коштів, отриманих від перевиконання місцевого бюджету,  у сумі 3776,515 тис. грн.  Із загального обсягу коштів спрямовано на  заробітну  плату   з  нарахуваннями  437,562 тис. грн    (11,59%  від  загального  обсягу розподілених   коштів),  на   оплату   комунальних  послуг   та   енергоносіїв  –  36,988 тис. грн (0,98%),  передача із загального фонду до спеціального для здійснення капітальних видатків – 686,61 тис. грн (18,18%) та на інші видатки – 2615,355 тис. грн (69,25%).

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом 9 місяців 2018 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін за заявками головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01 жовтня 2018 року становить 8630,222 тис. грн, у тому числі по незахищеним видаткам –120,156 тис грн. Кредиторська заборгованість на соціальне забезпечення в порівнянні з початком року зменшилась на 11024,84 тис. грн  та склала 8510,066 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за звітний період відсутня.

 (Додатки до довідки додаються).

 

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                             Т.ГУЦ

 

                  Додаток  
                  до довідки про     
                  підсумки виконання бюджету
                  району за 9 місяців  2018 року
         
Виконання загального фонду бюджету району
за 9 місяців 2018 року 
        (тис. грн)
КПКВКМБ Найменування  показників Затверджено на рік з урахув. змін Виконано %         виконання
  І. Доходи бюджету      
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 45367,930 37454,626 82,6%
11020000 Податок на прибуток підприємств 17,400 15,058 86,5%
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 32,100 16,572 51,6%
13030000 Платежі за користування надрами 970,185 1245,096 128,3%
14021900 Акцизний податок з виробленного в Україні пального до місцевих бюджетів 139,600 138,537 99,2%
14031900 Акцизний податок з введеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів 558,400 554,896 99,4%
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єкт. розд. торгівлі підакцизних товарів 703,000 511,917 72,8%
18010000 Податок на майно 15683,620 13795,391 88,0%
18050000 Єдиний податок 20844,000 14119,239 67,7%
19090100 Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог п. 43 розділу VI "прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 "Деяки питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування". 0,000 0,000  
21010300 Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 2,800 6,525 233,0%
21080000 Адміністративні штрафи та інші санкції 15,900 18,539 116,6%
22010000 Плата за надання адміністротивних послуг 823,740 900,232 109,3%
22090000 Державне мито 67,380 36,624 54,4%
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди  44,800 20,553 45,9%
24060000 Інші надходження 73,100 68,500 93,7%
31010200 Кошти від реалізації безхозяйственного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі      
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  1,000 1,000 100,0%
900101 Разом власних доходів 85344,955 68903,305 80,7%
  Трансферти 227369,782 164472,027 72,3%
900103 Всього доходів: 312714,737 233375,332 74,6%
  ІІ. Видатки бюджету      
0100 Державне управління 24060,1 15478,1 64,3%
1000 Освіта 105204,1 65303,0 62,1%
2000 Охорона здоров'я 30048,1 22517,2 74,9%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 115212,0 79706,1 69,2%
4000 Культура і мистецтво 10269,0 6265,2 61,0%
5000 Фізична культура і спорт 1810,9 1214,3 67,1%
6000 Житлово - комунальне господарство 17733,2 9718,8 54,8%
7000 Економічна діяльність 3530,1 1448,7 41,0%
8000 Інша діяльність 1264,0 198,0 15,7%
900201 Разом видатків 309131,6 201849,5 65,3%
9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 216,9 216,9 100,0%
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 6615,4 5097,5 77,1%
9800 Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання  програм соціально - економічного розвитку регіонів 118,5   0,0%
900203 Всього видатків 316082,4 207163,8 65,5%