Позачергова колегія від 10.12.2018 року Проект рішення "Про проект районного бюджету на 2019 рік"

Posted in 2018 рік

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

    

 від ________________№ _________

        смт Нікольське

 

 

Про проект районного

бюджету на 2019 рік

 

 

 Прогнозний обсяг фінансового ресурсу  районного бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, підсумків виконання бюджету за 9 місяців поточного року.

Загальний розмір доходів районного бюджету без урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений у сумі 56862,637 тис. грн, у тому числі: загального фонду - 53931,3  тис. грн, спеціального фонду  - 2931,337 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 207733,292 тис. грн.

При плануванні видаткової частини бюджету району основною метою є збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.

Бюджетні показники сформовані відповідно до макроекономічного прогнозу на 2019 рік та розрахунків витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.

Видатки розраховані виходячи з фінансових можливостей районного бюджету, враховуючи  потреби галузей відповідно нормам діючого законодавства та ефективного використання коштів.

У проекті районного бюджету на 2019 рік враховані кошти освітньої субвенції, які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями  педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району та розраховані на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року. У загальному обсязі освітньої субвенції вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:

1)                      загальноосвітніх навчальних закладів, у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів;

2)                      інклюзивно – ресурсних центрів.

 

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки, визначені частиною першою статті 1034 Бюджетного кодексу України, крім видатків з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної медичної допомоги. Видатки на надання первинної медичної допомоги населенню відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені  у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою Міністерства охорони здоров я України.

У складі видатків загального фонду районного бюджету встановлено обсяг резервного фонду районного бюджету відповідно нормам діючого бюджетного законодавства.

Заслухавши інформацію щодо стану підготовки проекту районного бюджету, колегія районної державної адміністрації відзначає, що формування  районного бюджету на 2019 рік здійснено відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а також інших нормативно-правових актів.

           Відносини між державним та місцевим бюджетом на 2019 рік урегульовані шляхом чіткого закріплення обсягів міжбюджетних трансфертів у вигляді базової дотації з державного бюджету до районного бюджету, коштів субвенцій на виконання програм соціального захисту населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету та інших цільових заходів.

            Згідно ст.13, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи      вищевикладене, колегія районної державної адміністрації

 

ПРОПОНУЄ:

1. Схвалити проект районного бюджету на 2019 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (ГУЦ) винести проект районного бюджету на 2019 рік для розгляду та затвердження на сесію районної ради.

 

           
     Додаток  1          
 до довідки    
Доходи районного бюджету на 2019 рік  
          тис. грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 53 653,3 53 653,3 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 53 643,3 53 643,3 0,0 0,0
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   53 643,3 53 643,3 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44 643,3 44 643,3    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 920,0 920,0    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7 180,0 7 180,0    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 900,0 900,0    
11020000 Податок на прібуток підприємств комунальної власності 10,0 10,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,0 10,00    
20000000 Неподаткові надходження 3 209,337 278,00 2 931,337 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 249,000 249,00 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 44,000 44,00    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 205,000 205,00    
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 931,337 0,000 2 931,337 0,000
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  2 931,337 0,000 2 931,337 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 1 352,235   1 352,235  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності 1 525,529   1 525,529  
25010300 Плата за оренду майна 53,573   53,573  
  Разом власних доходів 56 862,637 53 931,300 2 931,337  
40000000 Офіційні трансферти 207 733,292 207 733,292 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 30 666,0 30 666,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 53 127,1 53 127,1    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 076,1 19 076,1    
41040200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 9 837,192 9 837,192    
41050100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 30 594,800 30 594,8    
41050200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5 131 5 131    
41050300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 54 482,9 54 482,9    
41050700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші  ходять за дитиною"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 483,0 1 483,0    
41051000  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої сібвенції 1 161,4 1 161,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 96,7 96,7    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1 794,8 1 794,8    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 164,0 164,0    
41053900 Інші субвенції  118,3 118,3    
  Всього доходів 264 595,929 261 664,592 2 931,337 0,0
           
                                                                                                                                              
Додаток підготовлено фінансовим управлінням райдержадміністрації        
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ
         
           

 

                  Додаток   2        
                  до довідки        
                             
Видатки районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету  
                             
       
                      тис. грн.      
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ      
ВСЬОГО з них ВСЬОГО видатки споживання з них  видатки розвитку з них       
оплата праці і нарахування на заробітну плату комунальні послуги та енергоносії оплата праці  комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку      
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
01 Нікольська районна рада 4513,863 3165,190 199,969 1550,529 1550,529 127,327 1369,921     6064,392      
02 Нікольська райдержадміністрація 30329,868 17202,712 3491,168 417,758 417,758 310,882       30747,626      
06 Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації 110790,436 92121,980 14022,824 944,334 881,250     63,084 63,084 111734,770      
08 Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації 98275,900 5097,778 256,377 37,500 37,500 37,500       98313,400      
10 Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації 12524,396 11302,495 700,440 44,300 44,300         12568,696      
11 Відділ у справах сім'ї молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації 2667,045 2034,304 178,379             2667,045      
37 Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації 2500,000                 2500,000      
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 261601,508 130924,459 18849,157 2994,421 2931,337 475,709 1369,921 63,084 63,084 264595,929      
                             
                                                                                                                                                                              
                             
  Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                  
  Начальник фінансового управління             Т.ГУЦ            
 

Довідка

 

 

Про  проект районного

бюджету на 2019 рік

 

 

Розрахунок планових показників районного бюджету на 2019 рік здійснено в рамках Конституції України, відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України (із змінами), Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік»".

При прогнозуванні доходної частини районного бюджету враховано: показники визначені Міністерством фінансів України на 2019 рік для бюджету району, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку району у 2018 році та прогнозні дані на 2019 рік, динаміка надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів у минулі роки та за 9 місяців 2018 року.

Загальний розмір доходів районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений у сумі 264595,929 тис. грн, у тому числі загального фонду 261664,592  тис. грн, спеціального фонду  - 2931,337 тис. грн.

Планові призначення загального фонду доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів на 2019 рік розраховані у сумі  53931,30 тис. грн. Порівняно з очікуваним надходженням за  2018 рік надходження збільшаться  на 4,6%.

До спеціального фонду районного бюджету у 2019 році очікується власних надходжень бюджетних установ у сумі 2931,337 тис. грн. Порівняно з очікуваними надходженнями за 2018 рік надходження зменшаться на 73,5%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду районного бюджету становить 207733,292 тис. грн, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -  53127,1 тис. грн (враховано відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на           2019 рік»; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                19076,1 тис. грн (враховано відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; 

базова дотація – 30666,0 тис. грн;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі – 9837,192 тис. грн;

субвенція на здійснення програм по галузі освіта за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1161,4 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 96,7 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі -1794,8 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної з державного бюджету в сумі – 164,0 тис. грн;

субвенції на здійснення державних програм соціального захисту -                  91691,7 тис. грн;

інші субвенції в сумі – 118,3 тис. грн.

Розрахунки обсягів видатків районного бюджету здійснено відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України.

Керуючись частиною 1 статті 20 та п. 18 Прикінцевих та перехідних положень   Бюджетного   кодексу   України,   проект   районного  бюджету  на   2019 рік  складено із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

При плануванні видаткової частини бюджету району основною метою є збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.

Бюджетні показники сформовані відповідно до макроекономічного прогнозу на 2019 рік та розрахунків витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.

Видатки розраховані виходячи з фінансових можливостей районного бюджету, враховуючи  потреби галузей відповідно нормам діючого законодавства та ефективного використання коштів.

У проекті районного бюджету на 2019 рік враховані кошти освітньої субвенції, які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями  педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району та розраховані на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року. У загальному обсязі освітньої субвенції вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:

-    загальноосвітніх навчальних закладів, у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів;

-   інклюзивно – ресурсних центрів.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки, визначені частиною першою статті 1034 Бюджетного кодексу України, крім видатків з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.

В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної медичної допомоги. Видатки на надання первинної медичної допомоги населенню відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені  у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою Міністерства охорони здоров я України.

У складі видатків загального фонду районного бюджету встановлено обсяг резервного фонду районного бюджету відповідно нормам діючого бюджетного законодавства.

Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік є:

1)                     власні надходження бюджетних установ, які  утримуються за рахунок районного бюджету;

2)                      кошти, які передаються із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду районного бюджету.

 

Додатки на 2 аркушах у 1 примірнику.

 

 

Начальник фінансового управління                                                                             

райдержадміністрації                                                                                               Т.ГУЦ