ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 7/17-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 14.11.2017 № 7/24-381

Posted in 2017 рік

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                           

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 ________________ № ______________

смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 23.12.2016 № 7/17-231

«Про районний бюджет на 2017 рік»

зі змінами від 14.11.2017 № 7/24-381  

 

 

            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям закону про Державний  бюджет України на 2017 рік, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

 - доходи районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1;

 - видатки районного бюджету в обсязі згідно з додатком 2.

2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти та спрямувати за видатками відповідно до додатків 3,6.

3. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Затверджений дефіцит спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно додатку 2 спрямувати за напрямками використання згідно додатку 5.

6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3.

7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

8. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції, що додаються.

9. Додаток 4-1 залишити без змін.

         10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

  

Голова районної ради                                                                                 В.М.Мітько

      Додаток № 1    
      до рішення районної ради  
      ____________________№__________
           
Доходи районного бюджету на 2017 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   35014,366 35014,366 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   35014,366 35014,366 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 35004,666 35004,666 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 26915,066 26915,066 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 679,600 679,600 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 6150,000 6150,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 970,000 970,000 0,000 0,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 290,000 290,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   9,700 9,700 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  9,700 9,700 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3326,294 202,400 3123,894 0,000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   3,900 3,900 0,000 0,000
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 1,900 1,900 0,000 0,000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1,900 1,900 0,000 0,000
21080000 Інші надходження   2,000 2,000 0,000 0,000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2,000 2,000 0,000 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  171,800 171,800 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 142,800 142,800 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 33,700 33,700 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 109,100 109,100 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,000 0,000 0,000
24000000 Інші неподаткові надходження   26,700 26,700 0,000 0,000
24060000 Інші надходження   26,700 26,700 0,000 0,000
24060300 Інші надходження   26,700 26,700 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3123,894 0,000 3123,894 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3123,894 0,000 3123,894 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  2068,070 0,000 2068,070 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  990,850 0,000 990,850 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   64,974 0,000 64,974 0,000
РАЗОМ ДОХОДІВ   38340,660 35216,766 3123,894 0,000
40000000 Офіційні трансферти   205681,985 195569,089 10112,896 10112,896
41000000 Від органів державного управління   205681,985 195569,089 10112,896 10112,896
41020000 Дотації   17589,283 17589,283 0,000 0,000
41020100 Базова дотація 6090,600 6090,600 0,000 0,000
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 10629,700 10629,700 0,000 0,000
41020600 Стабілізаційна дотація 407,600 407,600 0,000 0,000
41020900 Інші додаткові дотації   461,383 461,383 0,000 0,000
41030000 Субвенції   188092,702 177979,806 10112,896 10112,896
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 42998,500 42998,500 0,000 0,000
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 62800,397 62800,397 0,000 0,000
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  2747,100 2747,100 0,000 0,000
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 9135,476 1522,580 7612,896 7612,896
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 387,900 387,900 0,000 0,000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32707,700 32707,700 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22748,200 22748,200 0,000 0,000
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4650,000 2150,000 2500,000 2500,000
41035000 Інші субвенції  9136,829 9136,829 0,000 0,000
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 780,600 780,600 0,000 0,000
ВСЬОГО ДОХОДІВ   244022,645 230785,855 13236,790 10112,896
           
Керуючий справами районної ради       О.М.Горбатенко
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА        
Начальник фінансового управління       Т.С.Гуц
           
           
      Додаток № 2    
      до рішення районної ради  
      ____________________№__________
           
Фінансування районного бюджету на 2017 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 10225,870 153,623 10072,247 10072,247
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 10225,870 153,623 10072,247 10072,247
208100 На початок періоду 10225,870 10152,846 73,024 73,024
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -9999,223 9999,223 9999,223
600000 Фінансування за активними операціями 10225,870 153,623 10072,247 10072,247
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 10225,870 153,623 10072,247 10072,247
602100 На початок періоду 10225,870 10152,846 73,024 73,024
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -9999,223 9999,223 9999,223
           
           
Керуючий справами районної ради     О.М.Горбатенко  
           
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА        
           
Начальник фінансового управління     Т.С.Гуц  
                      Додаток № 3      
                      до рішення районної ради    
                      ____________________№__________  
                             
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2017 рік
                            (тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0100000   Нікольська районна рада (головний розпорядник) 2624,588 2624,588 1796,946 107,832 0,000 1626,445 1024,950 100,986 893,215 601,495 601,495 4251,033
0110000   Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 2624,588 2624,588 1796,946 107,832 0,000 1626,445 1024,950 100,986 893,215 601,495 601,495 4251,033
0300000   Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 26975,300 26975,300 7230,868 915,362 0,000 378,223 292,004 216,354 0,000 86,219 86,219 27353,523
0310000   Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 26975,300 26975,300 7230,868 915,362 0,000 378,223 292,004 216,354 0,000 86,219 86,219 27353,523
1000000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 74705,847 74705,847 59070,024 9268,165 0,000 17085,023 1733,040 0,000 0,000 15351,983 15351,983 91790,870
1010000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 74705,847 74705,847 59070,024 9268,165 0,000 17085,023 1733,040 0,000 0,000 15351,983 15351,983 91790,870
1100000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 2421,008 2421,008 1207,606 93,572 0,000 141,230 0,000 0,000 0,000 141,230 141,230 2562,238
1110000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 2421,008 2421,008 1207,606 93,572 0,000 141,230 0,000 0,000 0,000 141,230 141,230 2562,238
1500000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 113798,015 113798,015 3262,742 206,700 0,000 60,300 30,300 30,300 0,000 30,000 30,000 113858,315
1510000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 113798,015 113798,015 3262,742 206,700 0,000 60,300 30,300 30,300 0,000 30,000 30,000 113858,315
2400000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 9886,056 9886,056 7784,361 530,119 0,000 3828,665 43,600 0,000 0,000 3785,065 3785,065 13714,721
2410000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 9886,056 9886,056 7784,361 530,119 0,000 3828,665 43,600 0,000 0,000 3785,065 3785,065 13714,721
7500000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 528,664 347,864 0,000 0,000 0,000 189,151 0,000 0,000 0,000 189,151 189,151 717,815
7510000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 528,664 347,864 0,000 0,000 0,000 189,151 0,000 0,000 0,000 189,151 189,151 717,815
    Всього 230939,478 230758,678 80352,547 11121,750 0,000 23309,037 3123,894 347,640 893,215 20185,143 20185,143 254248,515
                             
Керуючий справами районної ради             О.М.Горбатенко        
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                        
                             
Начальник фінансового управління             Т.С.Гуц          
                             
                             
                                                Додаток № 4      
                                                до рішення районної ради  
                                                _________ № _________  
                                                       
Міжбюджетні трансферти на 2017 рік    
                                                       
                                                  тис.грн    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з державного бюджету Субвенції з місцевих бюджетів
базова дотація додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  стабілізаційна дотація Інші додаткові дотації субвенція загального фонду  субвенція спеціального фонду інша
на влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків на території  загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області на утримання посади фахівця із соціальної роботи медична  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань освітня на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України соціальна на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій Всього з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету з районного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житловокомунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям- інвалідам по зору на придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів на організацію заходів, напрвлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми на соціально - економічний розвиток територій на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області  на співфінансування об'єктів і заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї  на надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємства на реалізацію проектів на придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів
Нікольська селищна рада                                 -1370,107 -1466,396                 96,289
Боївська сільська рада                                 -522,342 -522,342                  
Зорянська сільська рада                                 -973,200 -973,2                  
Зеленоярська сільська рада                                 -168,244 -168,244                  
Кальчицька сільська рада                                 -521,928 -521,928                  
Касянівська сільська рада                                 -1163,074 -1163,074                  
Малоянисольська сільська рада                                 -902,645 -902,645                  
Новокраснівська сільська рада                                 -412,407 -412,407                  
Республіканська сільська рада                                 -386,012 -386,012                  
Темрюцька сільська рада                                 -395,824 -395,824                  
Тополинська сільська рада                                 -699,768 -699,768                  
                                                       
Районний бюджет 6090,6 10629,7 407,6 420,0 41,383 22748,2 387,9 32707,7 2150,0 1522,58 42998,5 2747,1 62800,39737 780,6 7612,896 2500,0 9136,829 7611,840 10,7 96,289 224,6 987,4 206,0       -96,289
                                                       
Обласний бюджет                                 190,726             189,151 1,575 250,0  
                                                       
ВСЬОГО 6090,6 10629,7 407,6 420,0 41,383 22748,2 387,9 32707,7 2150,0 1522,58 42998,5 2747,1 62800,39737 780,6 7612,896 2500,0 9327,555 7611,840 10,7 96,289 224,6 987,4 206,0 189,151 1,575 250,0  
                                                       
                           
                                                       
Керуючий справами районної ради                                 О.М.Горбатенко                
                                                       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                                               
Начальник фінансового управління                                 Т.С.Гуц                  
                                                       
                                                       
    Додаток № 4-1  
    до рішення районної ради
    _________ № _________
       
  Перелік об'єктів і заходів Нікольського району, що  будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів, населених пунктів донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та потребують співфінансування з районного бюджету
       
       
      тис.грн.
№ з/п Найменування об'єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 10.03.2017 № 212 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548"   Обсяг співфінансування на 2017 рік за рахунок коштів районного бюджету
1 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кальчик Нікольського району Донецької області  
  Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області 179,25
2 Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі    
  Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 9,901
    189,151
       
       
       
   
Керуючий справами районної ради   О.М.Горбатенко
       
       
       
       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА     
       
Начальник  фінансового управління   Т.С.Гуц
       
       
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів бюджетної програми та коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Назва об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків на 2017 рік
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної субвенції вільного залишку коштів спеціального фонду трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету перерозподілу інших видатків
субвенції селищної та сільських рад субвенції з облбюджету додаткової дотації з облбюджету
Нікольська РДА (головний розпорядник)                
0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту "Модернізація котельні та системи опалення Центральної районної лікарні Нікольського району"  37,376 37,376              
на виготовлення проектно - кошторисної документаціїї до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація), капітальний ремонт внутрішнього приміщення будівлі автоклавної, реконструкція систем тепло та водопостачання будівлі автоклавної Центральної районної лікарні Нікольського району" 16,230 16,230              
коригування проектно - кошторисної документації проекту " Центральна районна лікарня, вул. Леніна, 1, смт. Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)"  32,613 32,613              
ВСЬОГО за головним розпорядником 86,219 86,219 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Відділ освіти Нікольської РДА (головний розпорядник)                
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту "Реконструкція системи теплопостачання в комунальному закладі "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 70,000     70,000          
на оплату витрат на технічний нагляд проекту: "Реконструкція системи теплопостачання комунального закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 7,000             7,000  
на виготовлення проектно - кошторисної документації для модульної котельні КУМ Т-200 для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради" 70,000 70,000              
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття для футбольного поля КЗ "Малинівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нікольської районної ради Донецької області 400,000           400,000    
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 600,000           600,0    
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 600,000           600,000    
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на капітальний ремонт комунального закладу "Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 289,424           250,000 39,424  
відповідно до розпорядження КМУ від 18.10.2017 № 781-р на капітальний ремонт даху будівель з посиленням основних несучих конструкцій комунального закладу "Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" корпус І 2083,520           2083,520    
відповідно до розпорядження КМУ від 18.10.2017 № 781-р на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для  комунального закладу "Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 416,480           416,480    
коригування проектно - кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 15,000 15,000              
на виготовлення проектно - кошторисної документації на будування спортивного майданчика в комунальному закладі  "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 17,999 17,999              
для коригування проектно-кошторисної документації  та експертного висновку до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 31,62416 31,62416              
для коригування проектно-кошторисної документації та експертного висновку до проекту "Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ  "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 2,9568 2,9568              
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" 168,42004 18,42004             150,000
для коригування експертизи змін проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області" 2,500             2,500  
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт даху будівель з посиленням основних несучих конструкцій КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" корпус 1,  корпус 2 за адресою: вул. Садова, буд. 22А, с. Зоря Нікольського району Донецької області 50,000             50,000  
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту "Реконструкція будівлі (розширення їдальні та актового залу) Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області"  262,000 262,000              
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи до проекту "Реконструкція пришкільної території Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області"  98,000 98,000              
на корегування проектно - кошторисної документації та експертного висновку проекту: "Володарська гімназія "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт. Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація) 99,5356               99,5356
коригування проектно - кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана Нікольської районної ради Донецької області" 15,000 15,000              
відповідно до постанови КМУ від 04.10.2017 № 754 на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)" 2636,026           2636,026    
відповідно до постанови КМУ від 04.10.2017 № 754 на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація), 2 черга будівництва" 3162,143           3162,143    
на придбання системного блоку (5 шт.), газонокосарки та шкільної дошки (5 шт.) для КЗ "Касянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"  62,000     62,000          
на придбання жарочної шафи ( духовки) для КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 24,000 24,000              
на придбання ноутбука для КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 13,000     13,000          
на придбання ноутбука для Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2  10,000 10,000              
на придбання спортивного комплексу рукохід класичний з брусами для Нікольської гімназії "Софія" з ЗОШ І ступеню № 2 58,000     58,000          
на придбання оргтехніки для Нікольської гімназії "Софія" з ЗОШ І ступеню № 2 12,000     12,000          
на придбання твердопаливного опалювального котла для КЗ "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 60,000     60,000          
на придбання твердопаливного опалювального котла для КЗ "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 60,000 60,000              
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт котельні в комунальному закладі "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 178,939     89,469         89,470
на виготовлення проектно - кошторисної документації на придбання та установку модульної котельні, твердопаливних котлів з під'єднанням її до існуючої опалювальної системи будівлі КЗ "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 70,000 70,000              
коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі навчального закладу "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 18,613 15,000           3,613  
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям (42м х 22м)" по Нікольській гімназії "Софія" з ЗОШ І ступеню № 2 30,000 30,000              
на влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків на території  загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області 420,000         420,000      
на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у комунальному закладі "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 300,000     300,000          
на оплату витрат на технічний нагляд проекту: Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у комунальному закладі "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 5,0000 3,8755           1,1245  
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в комунальному закладі "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 30,000     30,000          
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт котельні в комунальному закладі "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 19,87104             19,87104  
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво основи для футбольного майданчика зі штучним покриттям та огорожею  комунального закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 20,199     20,199          
на будівництво основи для футбольного майданчика зі штучним покриттям та огорожею комунального закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області" 284,5555 6,7545   277,801          
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція котельні з установленням твердопаливних котлів" для котельні КЗ "Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради"  68,052     68,052          
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт котельної комунального закладу "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 29,000     29,000          
на корегування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КЗ "Зорянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 30,000     30,000          
на придбання пральної машини - автомат для КЗ Кальчицький ясла - садок 7,000     7,000          
на придбання 2 ноутбуків для КЗ "Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради" (1 шт.) та КЗ "Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради" (1 шт.) 20,000     20,000          
на придбання ноутбука для КЗ "Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради"  9,900     9,900          
на придбання підручників 1-5 кл. для української форми навчання 60,000             60,000  
на придбання підручників для учнів 1 класу за новою програмою навчання для КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 9,150             9,150  
на придбання підручників для учнів 1 класу за новою програмою навчання для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 9,000             9,000  
на капітальні видатки по КЗ "Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради"  27,960     27,960          
на придбання підручників англійської мови для КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 5,000               5,000
на ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 70,000               70,000
на реалізацію проекту "Реконструкція системи теплопостачання комунального закладу "Кременівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 321,350               321,350
на реалізацію проекту "Реконструкція котельні з встановленням твердотопливних котлів в комунальному закладі "Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 249,103     150,000         99,103
1011010 Дошкільна освіта на придбання 2 пральних машинок для КЗ Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка"  42,000     42,000          
на придбання морозильної камери, пічи електричної та двокамерного холодильнику для КЗ "Кременівський ясла - садок" 48,000     48,000          
на придбання пральної машини для КЗ "Асланівський ясла -садок" 10,000     10,000          
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р на придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ Нікольський ясла - садок № 1 "Сонечко" 100,000           100,0    
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р на придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка" 100,000           100,0    
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р на придбання дитячого ігрового майданчика в КЗ Темрюцький ясла - садок  "Лукомор'є" Нікольської райради 100,000           100,0    
на придбання набору меблів для КЗ Малоянисольський ясла - садок № 10 12,000     12,000          
на проведення капітального ремонту топочної КЗ Нікольський ясла-садок № 1 "Сонечко"  Нікольської районної ради Донецької області 120,000     120,000          
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  на проведення експертизи проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція частини будівлі "Будинку дитячої творчості" з метою створення Центру надання адміністративних послуг 5,000 5,000              
на коригування проекту: "Капітальний ремонт Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 29,55179 29,55179              
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи до проекту: "Капітальний ремонт Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 52,51321 52,51321              
на фінансування проекту "Капітальний ремонт Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 987,400       987,400        
на корегування проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області під Центр надання адміністративних послуг за адресою: вул. Свободи, 120 смт Нікольське Донецької області" 56,197               56,197
ВСЬОГО за головним розпорядником 15351,98314 837,695 0,000 1566,381 987,400 420,000 10448,169 201,683 890,656
Управління соціального захисту населення Нікольської РДА (головний розпорядник)                
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю коригування проектно - кошторисної документації проекту "Реконструкції стаціонарного відділення для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" 30,000 5,000             25,000
ВСЬОГО за головним розпорядником 30,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,000
Відділ культури і туризму Нікольської РДА (головний розпорядник)                
2414060 Бібліотеки на придбання комп'ютера для КЗ "Нікольська ЦБС" 20,000     20,000          
на придбання ноутбука для Кальчицької сільської бібліотеки 11,000     11,000          
на придбання скляної музейної вітрини для реекспозиції кімнати - музею Г. Костоправа при Малоянисольській сільській бібліотеці 6,500 6,500              
2414100 Школи естетичного виховання дітей на придбання 2 газових котлів Маяк 25Т для Нікольської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 49,90048     49,90048          
на придбання циркуляційного насосу ЄвроАква 13-550 для ремонту котельні Нікольської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 6,10052     6,10052          
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (зі змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 1396,846           1396,846    
на розробку проектно-кошторисної документації для виконання технічного переоснащення діючої системи газопостачання в котельній КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі 2,637               2,637
здійснення перерахунку проектно-кошторисної  документації  та проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім.Д.К.Патричі" 15,000               15,000
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу на придбання сценічного костюма для аматорського колективу Кременівського СБК - структурного підрозділу Нікольського РБК 6,620     6,620          
на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи до проекту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень районного будинку культури смт. Нікольське Донецької області" 60,000 60,000              
на проведення експертизи проектно-кошторисної  документації до проекту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль" 4,000 4,000              
на корегування проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль" та проведення подальшої експертизи 87,000               87,000
відповідно постанови КМУ від 04.10.2017 № 754 на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48" 1940,461           1940,461    
на корегування проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48" 88,000               88,000
на придбання  мікшера цифрового (3,2 тис.грн.) , відеопроектора (24,7 тис.грн.) та екрана (9,1 тис.грн.) для Малоянисольського СБК - структурного підрозділу Нікольського РБК 37,000               37,000
на придбання освітлювальної апаратури для сцени Нікольського РБК відповідно заходів Іміджевої програми 22,400 8,400           14,000  
на придбання колонки акустичної для Нікольського РБК відповідно заходів Іміджевої програми 11,600 11,600              
на придбання баяна для Новокраснівського СЦД 20,000     20,000          
ВСЬОГО за головним розпорядником 3785,065 90,500 0,000 113,621 0,000 0,000 3337,307 14,000 229,637
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник)          
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону на придбання штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків та його монтаж та на оплату технічного огляду після завершення його будівництва 81,664 8,64 73,024            
на придбання газового котла в адмінбудівлю стадіону "Колос" 10,000               10,000
на придбання дверей в адмінбудівлю стадіону "Колос" 9,566             9,566  
на створення молодіжних центрів у містах, районах, об'єднаних територіальних громадах Донецької області 40,000       40,000        
ВСЬОГО за головним розпорядником 141,230 8,640 73,024 0,000 40,000 0,000 0,000 9,566 10,000
Нікольська районна рада
0110170 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на придбання котлів та газових горілок для котельні 312,640 312,640              
на виготовлення проектної документації для заміни котла в котельні Нікольської районної ради 70,000 70,000              
на придбання датчику тиску для котельні Нікольської районної ради 7,500             7,500  
на проведення капітального ремонту покрівлі даху котельні Нікольської районної ради 211,355 111,807             99,548
ВСЬОГО за головним розпорядником 601,495 494,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 99,548
Фінансове управління Нікольської РДА (головний розпорядник)
7518800 Інші субвенції на співфінансування відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 10.03.2017 № 212 заходу "Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області"     179,250 179,250              
на співфінансування відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 10.03.2017 № 212 заходу "Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі"     9,901 9,901              
ВСЬОГО за головним розпорядником 189,151 189,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
РАЗОМ 20185,14314 1711,652 73,024 1680,002 1027,400 420,000 13785,476 232,74854 1254,8406
                       
                       
Керуючий справами районної ради             О.М.Горбатенко    
                       
                       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                  
                       
Начальник  фінансового управління             Т.С.Гуц      
                       
                       
                                       
                          Додаток № 6          
                          до рішення районної ради        
                          _____________  № _____________        
                                       
Перелік програм, що фінансуються з місцевих бюджетів    
                                  тис.грн.    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Іміджева програма Дошкілля Оновлена школа Організація харчування в навчальних закладах Шкільний автобус Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік в частині "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік в частині "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік в частині "Підтримка сім'ї, дітей та молоді" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік в частині "Культура і туризм" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі Ветеран Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі Розвиток культури Нікольського району Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі у тому числі джерела фінансування
субвенції місцевих бюджетів вільні залишки перевиконання дохідної частини загального фонду    перерозподіл інших видатків
                                       
Нікольська селищна рада 58,500 475,763 70,000 518,708 28,474   120       18,000 73,200 103,751   1466,396        
Боївська сільрада     56,300 285,042   144,000       25,000 12,000       522,342        
Зорянська сільрада   82,000 270,000 211,000 80,000 112,000         17,200   200,000 1,000 973,200        
Зеленоярська сільрада   35,416 21,222 29,400 62,054     5,652     12,000   1,500 1,000 168,244        
Кальчицька сільрада   131,120 34,163 146,070 107,045 30,730         9,100   62,7 1,000 521,928        
Касянівська сільрада   182,780 178,420 337,055 32,630 18,661 330,000 8,478   15,000 6,960   52,090 1,000 1163,074        
Малоянисольська сільрада 136,000 361,130 27,000 108,030 52,500 12,700   10,000 88,000 15,020 15,040 1,900 74,325 1,000 902,645        
Новокраснівська сільрада   53,395   121,852 27,160 5,000   9,000   25,000     171,000   412,407        
Республіканська сільрада   30,000 246,012 62,000 30,000         17,000       1,000 386,012        
Темрюцька сільрада     47,500 241,870 65,754         40,700         395,824        
Тополинська сільрада   59,145 60,000 130,610 14,732   387,469 16,000   30,812       1,000 699,768        
                                       
районний бюджет 450,480               87,000   55,800   12,000 24,700   339,99333 161,20667   128,78
                                       
ВСЬОГО 644,980 1410,749 1010,617 2191,637 500,349 323,091 837,469 49,130 175,000 168,532 146,100 75,100 677,366 31,700 7611,840 339,99333 161,20667   128,78
                                       
                                       
Керуючий справами районної ради                       О.М.Горбатенко          
                                       
                                       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                                 
                                       
Начальник фінансового управління                       Т.С.Гуц