22. Про Програму поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки

Posted in 27 - а сесія районної ради від 23.02.2018

проект
 УКРАЇНА
      Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                               №                       
смт Нікольське
 
 

 

Про Програму поводження з побутовими відходами у  Нікольському районі на 2018-2020 роки
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки (додається).
2. Райдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва (Папаценко).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                    В.М.Мітько
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про Програму поводження з побутовими відходами у
Нікольському районі на 2018-2020 роки»
 
 
Проект рішення розроблено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою затвердження  Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки.          
Програму розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері поводження з відходами в Україні: Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги».
Метою Програми є розробка плану заходів щодо побудови ефективної системи управління в галузі поводження з побутовими відходами та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я населення.
Завданням Програми є:
- аналіз існуючого стану організації поводження з побутовими відходами в населених пунктах району;
- визначення найбільш ефективної схеми поводження з побутовими відходами на перспективу до 2020 року;
- розрахунок потреби в засобах, машинах та механізмах для забезпечення ефективного та безпечного поводження з побутовими відходами.

              Відповідальними виконавцями заходів Програми є Нікольська райдержадміністрація, селищна та сільські ради району.

         
 

        

 
Головний архітектор району-
завідувач сектору архітектури  
та містобудування                                                                                       Г.М.Любімова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
 
_____________№________
 
ПРОГРАМА
поводження з побутовими відходами у Нікольському районі
на 2018-2020 роки
 
                                        Терміни та визначення
 
Терміни і визначення приведені згідно статті 1 «Визначення основних термінів» розділу І Закону Україні «Про відходи»:
відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;
зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);
перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;
утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;
видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;
захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;
об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;
побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;
великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;
небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
вигрібна яма (вигріб) - інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;
контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер) - металева або пластикова ємність, призначена для збирання та зберігання побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами державних стандартів;
планово-подвірна система збирання побутових відходів - система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об'єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблення (перероблення), утилізації, знешкодження чи захоронення;
планово-поквартирна система збирання побутових відходів - система, яка не передбачає наявності контейнерів, а споживач самостійно завантажує побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком;
планово-регулярна система санітарного очищення - система санітарного очищення, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені у Санітарних нормах;
схема санітарного очищення - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів;
 
Вступ
 
Проект Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблено на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 вересня 2016 р. № 836 «Про затвердження Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки».
Метою виконання роботи є розробка плану заходів щодо побудови ефективної системи управління в галузі поводження з побутовими відходами та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я населення.
Програму розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері поводження з відходами в Україні: Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги».
Завданням Програми є:
- аналіз існуючого стану організації поводження з побутовими відходами в населених пунктах району;
- визначення найбільш ефективної схеми поводження з побутовими відходами на перспективу до 2020 року;
- розрахунок потреби в засобах, машинах та механізмах для забезпечення ефективного та безпечного поводження з побутовими відходами.
 
     Програма поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на період 2018-2020 років базується на положеннях та розрахунках Схеми санітарного очищення населених пунктів Нікольського району, затвердженої Нікольською районною радою від 23.06.2017 № 7/21-312, а також відповідає Програмі поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки.
 
 Існуючий стан і перспективи розвитку району
 
Нікольський район є районом пріоритетною галуззю в економіці якого є сільське господарство.
Сільське господарство має важливе значення для забезпечення сталого соціального та економічного розвитку.
Сучасна демографічна ситуація характеризується постійним скороченням чисельності населення району за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції.Є виражена тенденція зростання кількості людей пенсійного віку.
До складу району входять 43 населених пункта. Більшість населених пунктів – невеликі села з кількістю жителів до 500 чоловік – таких 27 сіл або 63%.
 
Чисельність населення та площа по населених пунктах
 
№ п/п
Селищні, сільські ради та населенні пункти в них
Загальна площа території
(тис. км2)
Населення (осіб)
Селищні ради
 
 
 Нікольська
0,139848
 
1
 смт Нікольське
0,009927
8248
2
с-   с-ще Лісне
0,000058
59
3
с.   с .Новоянисоль
0,002076
495
Сільські ради
 
 
Б   Бойовська
0,123634
 
4
   с. Бойове
0,003021
768
5
   с. Новогригорівка
0,000896
287
6
   с. Малинівка
0,002349
995
7
   с. Суженка
0,000777
106
8
   с. Панівка
0,000404
124
    Зеленоярська
0,096434
 
9
   с. Зелений Яр
0,002075
407
10
   с. Лугове
0,000385
81
11
   с. Федорівка
0,004203
468
12
   с. Садове
0,000535
51
13
   с. Веселе
0,001362
145
    Зорянська
0,096618
 
14
   с. Зоря
0,004146
2042
15
   с. Приовражне
0,000395
229
16
   с. Гранітне
0,000546
258
17
   с. Водяне
0,000165
76
     Кальчицька
0,041729
 
18
   с. Кальчик
0,001162
1556
19
   с. Кирилівка
0,001652
380
20
   с. Келерівка
0,001054
186
    Касянівська
0,131132
 
21
   с. Касянівка
0,001221
639
22
   с. Македонівка
0,001754
740
23
   с. Херсонес
0,000468
73
24
   с. Ключове
0,000468
248
25
   с-ще Асланове
0,000135
264
26
   с. Кременівка
0,002075
1090
     Малоянисольська
0,16981
 
27
   с. Малоянисоль
0,007067
2132
28
   с. Труженка
0,001448
427
29
   с. Катеринівка
0,001284
188
     Новокраснівська
0,079591
 
30
  с. Новокраснівська
0,002446
847
31
   с. Назарівка
0,000633
83
32
   с. Кальчинівка
0,000833
130
33
   с.Українка
0,00081
25
      Республіканська
0,078206
 
34
   с. Республіка
0,002602
640
35
   с. Сергіївка
0,000751
193
36
   с. Новороманівка
0,001121
125
37
   с. Ксенівка
0,000637
153
      Темрюцька
0,130085
 
38
   с. Темрюк
0,007139
1825
      Тополинська
0,134373
 
39
   с. Тополине
0,001976
942
    40
   с. Криничне
0,001061
244
41
   с. Первомайське
0,001011
120
42
   с. Шевченко
0,000974
389
43
   с. Перемога
0,000861
15
             УСЬОГО
1,22146
28493
 
В селищі міського типу Нікольське проживає 28,9 % населення району.
 
 
 
Житловий фонд
 
Житловий фонд району включає 104 житлових багатоквартирних будинків.
Понад 80% відсотків житлового фонду комунальної власності експлуатується більше 30 років та потребують капітального ремонту.
Питома вага приватизованого житла в державному фонді складає 82 %.
На одного мешканця припадає 23,8 м².
Кількість квартир в багатоквартирних будинках – 1091.
Всього домогосподарств – 12105.
В структурі домогосподарств району квартири в багатоповерхових будинках становлять 9,0% а індивідуальна забудова – 91%.
В управлінні житловим фондом багатоквавртирної забудови переважає ОСББ частка якого постійно зростає. На даний час створено 26 ОСББ, до складу яких включено 30 багатоквартирних будинків.
Централізоване водопостачання населених пунктів району забезпечуються рядом організацій: КП «Володарськ-водомережа», ПП «Бойове-Комсервіс», ТОВ «Зоря-комсервіс», КП «Кальчик-комсервіс», ТОВ «Нова Нива», ФОП Сисоєв, філія «Володарська» АФ «Агротіс».
КП «Володарськ-водомережа» надає послуги з водопостачання 1700 споживачам смт Нікольське, із них населення - 1648 абонентів та 52 підприємств і організацій.
ТОВ «Зоря-комсервіс» – надає послуги з водопостачання 618 абонентам. Також надаються послуги по обслуговуванню каналізаційних мереж, викачки рідких нечистот.
Централізоване водовідведення наявне лише в смт Нікольське, де проживає 28,9% населення району. Водовідведення здійснюється станцією Маріупольського міськводоканалу, яка здійснює прийом та перекачку стоків у об’ємі 630 м³ на очисні споруди м. Маріуполя. В інших 42 населених пунктах водовідведення забезпечується через вигрібні ями. Рідкі відходи вивозяться асенізаційним автомобілем на перекачувальну станцію і перекачуються на очисні споруди ПАТ «Маріупольміськводоканал» та приватними перевізниками.
Теплопостачання багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків здійснюється за допомогою поквартирних систем опалення.
Газифіковані 19 населених пунктів району.
У районі щороку накопичується близько 201 тис. тон відходів, у тому числі відходів II та III класу небезпеки - 176 тис. тон.
Близько 9 тис. тон утворюється відходів IV класу небезпеки.
Гостро стоїть питання екологічно небезпечного поводження з побутовими відходами.
Близько 16 тис. тон ТПВ вивозиться на звалища, які не відповідають нормативам.
 
Збирання і вивезення побутових відходів для захоронення на полігоні впроваджено лише в смт Нікольське, c.Зоря та с.Малинівка. В інших 40 населених пунктах збирання і вивезення побутових відходів не застосовується – вони як правило вивозяться жителями на стихійні звалища або спалюються.
Таким чином санітарне очищення населених пунктів від твердих побутових відходів перетворюється в значну екологічну проблему
В смт Нікольське, с.Зоря та с.Малинівка практикуються планово-регулярна система збирання побутових відходів.
В житловому секторі багатоквартирної забудови застосовується планово-подвірна система збирання.
ТПВ збираються в стандартні незмінювані контейнери місткістю 0,8 м³ (смт Нікольське) та тракторні причепи і вивозяться збиральними сміттєвозами малого класу місткості 7,5-10мГАЗ-53 та трактором за планово-подвірною системою за встановленими маршрутами і графіками, розробленими ФОП «Танаджи С.Г», ТОВ «Комунальник груп» та ТОВ «Зоря-комсервіс» та погодженими із замовниками послуг - утворювачами відходів.
Від інших утворювачів відходів об'єктів невиробничої сфери, вивезення ТПВ здійснюється з використанням таких же контейнерів місткістю 0,8 м³ та тракторних причепів за планово-регулярною системою або за заявочною системою (за заявкою утворювача відходів при заповненні контейнера).
У житловому секторі індивідуальної забудови збирання ТПВ здійснюється за планово-регулярною (поквартирною) системою без використання контейнерів, при якій сміттєвоз рухається за встановленим маршрутом і графіком, а мешканці виносять ТПВ в полімерних пакетах (чи іншій тарі) і завантажують їх у трактор з причепом або сміттєвоз. Вивезення ТПВ здійснюється за маршрутними графіками, розробленими для кожного напрямку, на кожну їздку.
Рівень охоплення населення населених пунктів планово-регулярною системою санітарного очищення становить лише 11,8 % - послуги надаються 3,330 тис чоловік від загальної чисельності населення району в 28323 чол.
В смт Нікольське наявні контейнерні майданчики в кількості 14 штук на прибудинкових територіях багатоповерхових будинків.
Контейнерні майданчики певною мірою облаштовані в селі Зоря – вони мають тверде покриття і огороджені.
На даний час вартість послуг з вивезення відходів складає:
в смт Нікольське - 10,1 грн/особи/місяць для багатоквартирної забудови;
                              - 10,7 грн/особи/місяць для приватного сектору;
с.Зоря – 16,17 грн/особи/місяць;
с.Малинівка – 16,39 грн/особи/місяць.
Тариф на захоронення сміття на полігоні м. Маріуполь - 17 грн/тону з ПДВ
 
Полігон ТПВ
 
На даний час в районі існує одне звалище ТПВ біля смт Нікольське, яке використовувалось для складування відходів. Але воно не відповідає сучасним нормативним вимогам для полігонів ТПВ.
 
Розрахунок річних об'ємів утворення побутових відходів
на розрахунковий етап - 3-7 років, м³
 
Найменування населеного пункту
твердих побутових відходів, м куб.
великогабаритних побутових відходів, м куб.
ремонтних побутових відходів, м куб.
небезпечних відходів у складі побутових, м куб.
рідких побутових відходів, м куб.
1
Нікольське
13509,6
1318,4
494,4
164,8
82398,8
2
Лісне
39,7
3,8
1,4
0,5
239,5
3
Новоянисоль
855,2
82,6
31,0
10,3
5164,3
4
Бойове
1261,5
122,0
45,8
15,3
7626,7
5
Малинівка
1673,5
163,9
61,5
20,5
10242,4
6
Новогригорівка
469,6
45,4
17,0
5,7
2836,1
7
Панівка
230,1
22,2
8,3
2,8
1389,3
8
Суженка
198,3
19,2
7,2
2,4
1197,7
9
Зоря
3328,6
324,7
121,8
40,6
20293,1
10
Водяне
142,8
13,8
5,2
1,7
862,3
11
Гранітне
439,5
42,5
15,9
5,3
2654,0
12
Приовражне
418,9
40,5
15,2
5,1
2529,5
13
Зелений Яр
710,8
68,7
25,8
8,6
4292,4
14
Веселе
244,3
23,6
8,9
3,0
1475,5
15
Лугове
144,4
14,0
5,2
1,7
871,9
16
Садове
114,2
11,0
4,1
1,4
689,9
17
Федорівка
853,6
82,5
30,9
10,3
5154,7
18
Кальчик
2384,2
231,8
86,9
29,0
14486,9
19
Кирилівка
506,1
48,9
18,3
6,1
3056,4
20
Келерівка
219,0
21,2
7,9
2,6
1322,2
21
Касянівка
1123,4
108,5
40,7
13,6
6783,5
22
Асланове
422,0
42,0
15,8
5,3
2625,3
23
Ключове
966,3
93,4
35,0
11,7
5835,0
24
Кременівка
1915,1
185,0
69,4
23,1
11564,6
25
Македонівка
1233,4
119,9
45,0
15,0
7492,5
26
Херсонес
131,7
12,7
4,8
1,6
795,2
27
Малоянисоль
3735,3
361,0
135,4
45,1
22563,8
28
Катеринівка
330,0
31,9
12,0
4,0
1992,9
29
Труженка
748,4
72,4
27,1
9,0
4522,4
30
Новокраснівка
1583,9
153,1
57,4
19,1
9571,7
31
Кальчинівка
231,7
22,4
8,4
2,8
1398,9
32
Назарівка
155,5
15,0
5,6
1,9
939,0
33
Українка
46,0
4,4
1,7
0,6
277,9
34
Республіка
1145,6
110,8
41,6
13,9
6927,2
35
Ксенівка
260,2
25,1
9,4
3,1
1571,3
36
Новороманівка
199,9
19,3
7,2
2,4
1207,2
37
Сергіївка
309,4
29,9
11,2
3,7
1868,3
38
Тополине
1682,9
164,0
61,5
20,5
10251,9
39
Криничне
349,1
33,7
12,6
4,2
2107,9
40
Первомайське
222,1
21,5
8,0
2,7
1341,4
41
Перемога
23,8
2,3
0,9
0,3
143,7
42
Шевченко
729,9
70,5
26,4
8,8
4407,4
43
Темрюк
2978,2
287,9
108,0
36,0
17993,6
 
Всього по р-ну
48267,6
4687,5
1757,8
585,9
292965,9
 
Перспективи поводження з побутовими відходами у Нікольському районі.
 
Основними заходами, які необхідно впровадити для ефективного поводження з побутовими відходами у Нікольському районі є наступні:
-                нормативно-правового та методичного забезпечення;
-                організаційно-управлінські рішення;
-                фінансово-економічні заходи;
-                технічне та матеріальне забезпечення;
-                розвиток техніки і технологій;
-                фахова підготовка і кадрове забезпечення;
-                просвітницько-навчальні та рекламно-інформаційні заходи.
 
Нормативно-правове та методичне забезпечення системи поводження з відходами у Нікольському районі складається з розроблення та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів району, затвердження Програми поводження з побутовими відходами на 2018-2020 роки, включення заходів Програми до Програм економічного та соціального розвитку селищної та сільських рад.
Організаційно-управлінські рішення включають проведення конкурсів селищною та сільськими радами із визначення виконавців послуг з вивезення відходів у населених пунктах району. Перегляд і затвердження тарифів на послуги з вивезення відходів, повне охоплення населення збором та вивезенням відходів.
Крім того необхідно забезпечити ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів та приведення стану звалища у смт Нікольське до нормативних вимог.
Фінансово-економічні заходи – це розрахунок витрат для забезпечення збирання та вивезення відходів, придбання контейнерів та сміттєвозів, облаштування місць складування відходів тощо. Планування відповідних витрат при формуванні місцевих бюджетів.
З метою розвитку техніки та технологій необхідно оновити контейнерний та автомобільний парк, враховуючи перспективи впровадження роздільного збирання відходів.
Розпочати впровадження системи роздільного збирання відходів та розвиток мережі підприємств або приватних підприємців, які здійснюють діяльність із збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини.
Просвітницько-навчальні та рекламно-інформаційні заходи включають широке висвітлення вимог законодавства України, а також місцевих Програм поводження з відходами у засобах масової інформації, інших друкованих виданнях та застосування інтернет-ресурсів. А також проведення навчальних, агітаціонних та інформаційних заходів з питань захисту екології від шкідливого впливу відходів.
 
Схема поводження з відходами у Нікольському районі відповідно до схеми поводження з відходами регіонального центру та комплексу південної групи міст

м. Маріуполь, Нікольський район

195120 т ( 780480 м)
СМІТТЕСОРТУВАННЯ:
відбір вторсировини 20%
 
Регіональний центр ТПВ м. Маріуполь
156096 т ( 445989 м)
 
Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки

 

 
 
 
 
 
Відповідно до «Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки» у Нікольському районі передбачається одноетапне вивезення побутових відходів на Регіональний центр утилізації відходів південної групи міст (м. Маріуполь, Лівобережний район, проспект 1 Травня, 1).
 
Облаштування сміттєперевантажувального комплексу в Нікольському районі Програмою не передбачається.
Це обумовлено економічною недоцільністю у зв’язку з незначними відстанями перевезення та об’ємами відходів та значною вартістю будівництва сміттєперевантажувального комплексу.
При наявності технічної можливості перевезення побутових відходів з окремих віддалених населених пунктів району окрім прямого вивезення відходів сміттєвозами із сміттєзбірних контейнерів та пакетів напряму на полігон, з метою зниження затрат може застосовуватися варіант двоетапного вивезення з тимчасовим накопиченням відходів на пристосованих майданчиках та подальше вивезення на полігон в м. Маріуполь.
Місцем тимчасового зберігання відходів служитиме також колишній полігон ТПВ біля смт Нікольське після оформленняя правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою та приведення стану полігону у відповідність до нормативних вимог.
Режим роботи та періодичність збирання та перевезення побутових відходів встановити для різних зон наступними:
·           ТПВ зони багатоповерхової забудови – на планово-подвірній основі;
·           ТПВ зони індивідуальної забудови – на планово-поквартирній основі;
·           рідкі побутові відходи – за індивідуальними замовленнями.
Чинні мінімальні добові норми надання послуг з вивезення побутових відходів становлять:
-                3,86 л на 1 жителя в багатоквартирній забудові за відсутності одного або двох видів благоустрою (каналізації і центрального опалення (використання твердого палива) благоустрою;
-                4,14 л на 1 жителя одноквартирних будинків з присадибною ділянкою за відсутності центрального опалення (використання твердого палива) водопостачання та каналізації.
     Розрахункова кількість контейнерів на прогнозний період становить 179 штук контейнерів місткістю 1,1 м³ для багатоквартирної забудови, в тому числі 58 контейнерів для роздільного збору ресурсоцінних компонентів ТПВ (додаток 1).
Безконтейнерний метод слід застосовувати на тих територіях населених пунктів, де обмежена можливість проїзду сміттєвозів та в приватному секторі.
Планово-поквартирну систему збирання побутових відходів можна застосовувати виключно на території садибної забудови.
Дана система не передбачає наявності контейнерів. Для безконтейнерного методу збирання побутових відходів доцільно застосовувати спеціалізовані поліетиленові пакети для збирання твердих побутових відходів.
Крім того для великогабаритних відходів придбати контейнер ємністю 7,0 м .
Перевезення твердих побутових відходів здійснювати сміттєвозами малого класу місткості 16-18 м . Парк сміттєвозів на розрахунковий період складають 4 автомобілі марки МАЗ-5340С2євро5. А також один сміттєвоз для ремонтних та великогабаритних відходів.
Для розрахунку витрат на фінансування заходів Програми (додаток 2) прийняти вартість контейнеру для твердих побутових відходів ємністю 1,1 м  - 6,450 тис.грн.
Контейнер для роздільного збору відходів   сітчастий 1,1 м  - 6,450 тис.грн.
Контейнер для великогабаритних відходів ємністю 7 м  - 33,000 тис. грн.
Вартість сміттєвозу із боковим завантаженням СБМ на шасі МАЗ-5340 євро5 складає 2 600,000 тис.грн.
Сміттєвоз для великогабаритних відходів СБМ портальний на шасі МАЗ-4371 в комплекті з контейнером 7 м  - 1280,000 тис. грн.
             Завдання і заходи Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському
районі на 2018-2020 роки викладені у табличній формі (додаток 3).
 
 
Керуючий справами районної ради                                                              О.М.Горбатенко
 
Підготовлено:
Головний архітектор району-
завідувач сектору архітектури
та містобудування райдержадміністрації                                                            Г.М.Любімова
Додаток 1
до Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі
на 2018-2020 роки
 
Необхідна кількість
незмінюваних сміттєзбірних контейнерів
для населення багатоповерхової забудови
 
Населений пункт
Кількість жителів багатоквартирних будинків, чол
на період до 2020року
прогнозовані витрати,
тис.грн
Потреба в контейнерах для багатоквартирної забудови,
одиниць
Потреба в контейнерах для роздільного збору відходів,
одиниць
1
Нікольська селищна рада:
1090,05
смт Нікольське
1220
140
29
1090,05
2
Боївська сільська рада
90,300
Бойове
14
1
1
12,900
Малинівка
211
7
5
77,400
3
Зорянська сільська рада
109,650
Зоря
298
10
7
109,650
4
Кальчицька сільська рада
51,600
Кальчик
138
5
3
51,600
5
Касянівська сільська рада
70,950
Асланове
119
4
3
45,150
Македонівка
69
2
2
25,800
6
Малоянисольська сільська рада
25,800
Малоянисоль
12
1
1
12,900
Труженка
5
1
1
12,900
7
Новокраснівська сільська рада
12,900
Новокраснівка
11
1
1
12,900
8
Республіканська сільська рада
12,900
Республіка
14
1
1
12,900
9
Тополинська сільська рада
51,600
Тополине
138
5
3
51,600
10
Темрюцька сільська рада
12,900
Темрюк
14
1
1
12,900
 
Всього
2263
179
58
1528,650
                                                                                                                    
Головний архітектор району-
завідувач сектору архітектури
та містобудування райдержадміністрації                                                            Г.М.Любімова
 
Додаток 2
до Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі
на 2018-2020 роки
 
Обсяги фінансування
заходів Програми поводження з побутовими відходами на 2018-2020 роки
Найменування заходу
Од. вим.
Існуючий стан
2018-2020
роки
прогнозовані
витрати
державний бюджеттис.грн
бюджети селищної, сільських рад, тис.грн
інші кошти тис.грн
1
Придбання контейнерів для зберігання твердих побутових відходів                                            - 1,1 м³
од
140
 
179
 
 
1154,550
 
2
Придбання контейнерів для зберігання вторинної сировини у разі роздільного збирання ТПВ - 1,1 м³
од.
 
0
 
58
 
 
374,100
 
3
Придбання контейнеру для великогабаритних відходів до 8,0 м³
од.
0
1
33,000
 
 
 
4
Придбання сміттєвозів середнього класу місткості 12-16 м³ з механізмом завантаження пластикових контейнерів (місткістю 50…240 л)
од.
0
4
 
10400,0
 
 
5
Придбання сміттєвозу контейнерного для ремонтних та велико-габаритних відходів
од.
0
1
 
1280,00
 
 
6
Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів
од./м 3
31/
2450
31/
2450
 
 
530,000
 
55,000
7
 
 
Виготовлення інформаційної та просвітницької продукції
од.
0
27
 
 
6,500
 
8
Облаштування місць накопичення та тимчасового зберігання відходів
од.
0
5
 
 
50,000
 
9
 
 
Відведення земельної ділянки та облаштування полігону ТПВ біля смт Нікольське
од.
0
1
 
10000,0
 
80,000
 
 
РАЗОМ
 
 
21713,0
2195,150
55,000
 
 
 
 
Головний архітектор району-
завідувач сектору архітектури
та містобудування райдержадміністрації                                                            Г.М.Любімова
 
Додаток 3
до Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі
на 2018-2020 роки
 
Завдання і заходи
Програми поводження з побутовими відходами
у Нікольському районі на 2018-2020 роки
 
Заходи програми
Відповідальні виконавці, співвиконавці
Терміни виконання
Джерела фінансування
Початок (рік)
Закінчення (рік)
 
1
2
3
4
5
1
Перегляд і затвердження норм накопичення твердих відходів для жилої забудови та підприємств виробничої і невиробничої сфер на підставі положень схеми санітарного очищення населених пунктів району
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2018
Кошти місцевих бюджетів
2
Перегляд і затвердження тарифів на послуги з вивезення відходів
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2018
-
3
Розробка районної Програми поводження з відходами
Виконавчі комітети селищної та сільських рад, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації
2018
2018
-
4
Проведення конкурсів   із визначення виконавців послуг з вивезення відходів у населених пунктах району
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2018
Кошти місцевих бюджетів
5
Запровадження роздільного збирання відходів
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
6
Зменшення обсягів утворення відходів та захоронення їх на полігонах і звалищах шляхом збільшення використання ресурсоцінних компонентів відходів
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
7
Забезпечення своєчасної та ефективної роботи по збиранню та вивезенню твердих відходів з територій зон відпочинку, спортивних споруд, інших об’єктів комунальної власності
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
8
Ліквідація всіх несанкціонованих сміттєзвалищ твердих відходів
 
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
9
Облаштування майданчиків для накопичення та тимчасового зберігання відходів
Виконавчі комітети сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
10
Приведення стану полігону ТПВ біля смт Нікольське у відповідність до нормативних вимог
Виконавчий комітет селищної ради
2018
2020
кошти державного та місцевого бюджетів
 
11
Забезпечення 100% охоплення житлових будинків приватного сектора та багатоквартирної забудови централізованим вивезенням сміття
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
12
Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини в населених пунктах району
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
13
Оновлення спецтехніки та контейнерного парку
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
2018
2020
Кошти державного та місцевих бюджетів
 
14
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення та навчально-виховної роботи в закладах освіти щодо правил поводження з відходами на території району через засоби масової інформації, шляхом виготовлення поліграфічної продукції та із застосуванням інтернет-ресурсів
 
Виконавчі комітети селищної та сільських рад, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації
2018
2020
Кошти місцевих бюджетів
 
 
 
 
 
Головний архітектор району-
завідувач сектору архітектури
та містобудування райдержадміністрації                                                            Г.М.Любімова