1. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)

Posted in 31 - а сесія районної ради від 31.07.2018

Проект

 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А    Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
________________ № ________________
смт Нікольське
 
alt
alt
 

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і  соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки, затвердженою рішенням районної ради від 22.12.2017 № 7/26-416 (зі змінами), районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами), а саме до:
1.1 розділу 3.«Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» (додаток 1);
 
1.2 розділу 5. «Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки», «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік»( додаток 2).
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра ).
 
 
Голова районної ради                                                                                В.МІТЬКО
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416
«Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району
на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)
 
Проект рішення підготовлено керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно листів відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 23.06.2018 № 01-19/0879, від 25.06.2018 № 01-19/0884, від 06.07.2018 № 01-19/0932, від 12.07.2018 № 01-19/0971; листа управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації від 26.07.2018 № 01-09/6268. Пропонується внести зміни в «Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами), в розділ 3 «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей», а саме:
Підрозділ 3.1.12. «Формування спроможних територіальних громад» завдання «Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях» доповнити пунктом 6 наступного змісту:
п.6 Створення Мобільного офісу надання адміністративних та соціальних послуг на загальну суму 4020,0 тис. грн, з них 4000,0 тис. грн – кошти державного бюджету, 20,0 тис. грн – кошти районного бюджету.
Підрозділ 3.1.17. «Соціальний захист населення» завдання «Інші» доповнити пунктом 55 наступного змісту:
п.55 Забезпечення інвалідів 1 та 2 групи підключенням до телефонного зв’язку на загальну суму 0,2 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету;
 Підрозділ 3.1.20. «Освіта» завдання «Нова українська школа» пункт 9 викласти в новій редакції наступного змісту:
п.9 Виготовити технічну документацію на земельні ділянки, що перебувають у використанні навчальних закладів району, державна реєстрація та грошова експертна оцінка на загальну суму 222,0 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету;
Підрозділ 3.1.20. «Освіта» завдання «Нове українське середовище» доповнити пунктами 38, 39, 40 наступного змісту:
п.38 Коригування проектно-кошторисної документації та експертного звіту до проекту «Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на загальну суму 8,0 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету;
п.39 Реконструкція тепломережі КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на загальну суму 199,91779 тис. грн, з них 99,95889 тис. грн за рахунок коштів Республіканської сільської ради, 99,9589 тис. грн за рахунок Нікольської районної ради;
п.40 Коригування проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням модульної котельні комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа на загальну суму 284,905 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету;
Підрозділ 3.1.20. «Освіта» завдання «Дошкільна освіта» пункт 5 викласти в новій редакції наступного змісту:
п.5 Виготовлення технічної документації на будівлі та споруди дошкільних  навчальних закладів району та їх державну реєстрацію та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, що перебувають у використанні навчальних закладів району та їх державна реєстрація, грошова експертна оцінка на загальну суму 200,0 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету.
Підрозділ 3.1.24. «Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» завдання «Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї» доповнити пунктом 5 наступного змісту:
п.5 Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичних операцій та членам сімей загиблих внаслідок АТО на загальну суму 10,0 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету.
 
 
В.о.начальника відділу
економіки Нікольської РДА                                                                          Р.БОГДАН
 
 
 
Додаток 1
до рішення районної ради
______________№________________  
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших 
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
бюджету
міст і 
районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.1.12. Формування спроможних територіальних громад
доповнити пунктом 6 наступного змісту
Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях 6 Створення Мобільного офісу надання адміністративних та соціальних послуг 2018 Нікольська райдержадміністрація 4020 4000   20        
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:   16 195,4 9 316,3 0,0 1 197,1 0,0 5 682,0    
3.1.17. Соціальний захист населення
доповнити пунктом 55 наступного змісту
Інші 55 Забезпечення інвалідів 1 та 2 групи підключенням до телефонного зв’язку 2018 УСЗН 0,2   0,2          
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:   135 167,8 133 526,4 53,3 739,1 0,0 849,0    
        3.1.20. Освіта                
пункти 5, 9 викласти в новій редакції наступного змісту:                
Дошкільна освіта 5 Виготовлення технічної документації на будівлі та споруди дошкільних  навчальних закладів району та їх державну реєстрацію та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, що перебувають у використанні навчальних закладів району та їх державна реєстрація, грошова експертна оцінка 2018 Відділ освіти 200     200        
Нова українська школа 9 Виготовити технічну документацію на земельні ділянки, що перебувають у використанні навчальних закладів району, державна реєстрація та грошова експертна оцінка 2018 КЗ "Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст ім. Якименка А.Д " 222     222        
доповнити пунктами 38, 39, 40 наступного змісту:
Нове українське середовище 38 Коригування проектно-кошторисної документації та експертного звіту до проекту «Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 2018 КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів 8     8        
39 Реконструкція тепломережі КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 2018 КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів 199,92     199,92        
40 Коригування проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням модульної котельні комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа 2018 Нікольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. 284,905     284,905        
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:   143545,535 66733,1 38700 38112,235        
3.1.24. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
доповнити пунктом 5 наступного змісту:
Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї 5 Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичних операцій та членам сімей загиблих внаслідок АТО  2018 УСЗН 10   10          
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:   6 478,6 5 908,6 10,0 60,0 0,0 500,0    
Керуючий  справами 
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                                                                                       О.ГОРБАТЕНКО
Підготовлено: відділом економіки  Нікольської райдержадміністрації
В.о.начальника                                                                                                                                                                                                                                                            Р.БОГДАНДодаток 2
до рішення районної ради
______________№____________
 
Зміни до додатку 2 Фінансове забезпечення заходів Програми
в підрозділ 3.1.12. Формування спроможних територіальних громад, 3.1.17. Соціальний захист населення, 3.1.20. Освіта,
3.1.24. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
та «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:
 
Найменування
Кількість заходів
Витрати на реалізацію, тис. грн.
Всього
у тому числі за рахунок коштів:
Державного
бюджету
місцевих бюджетів
підприємств
Інших джерел
обл. бюджет
рай. бюджет
Формування спроможних територіальних громад
11
16 195,4
9 316,3
0,0
1 197,1
0,0
5 682,0
Соціальний захист населення
64
135 167,8
133 526,4
53,3
739,1
0,0
849,0
Освіта
121
143545,535
66733,1
38700,2
38112,235
0
0
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
8
6 478,6
5 908,6
10,0
60,0
0,0
500,0
ВСЬОГО
486
686696,9
430 636,2
80036,1
56475,6
55 281,2
64 267,8
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О.ГОРБАТЕНКО
 
 
 
Підготовлено: відділом економіки Нікольської райдержадміністрації
В.о.начальника                                                                                                                                                                      Р.БОГДАН