2. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран» на 2018-2020 роки»

Posted in 31 - а сесія районної ради від 31.07.2018

проект

 
УКРАЇНА
Н І К ОЛ Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                             №                    
смт Нікольське
alt
alt
 

 

  Про внесення змін до рішення
 районної ради від 22.12.2017
 № 7/26-420 «Про районну Програму
 «Ветеран» на 2018-2020 роки»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи лист районної державної адміністрації від 04.07.2018 № 01-3408/33/01, з метою відзначення ювілярів з 90, 95 та 100-річчям від дня народження, відзначення воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран» на 2018-2020 роки», а саме:
- в п.5, розділ І «Основні заходи щодо виконання районної Програми «Ветеран» на 2018-2020 роки», в стовбці «Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.» змінити суму    254,558 тис.грн. на суму 271,948 тис.грн., з них;
- за рахунок субвенцій селищної та сільських рад – 72,0 тис.грн.;
- за рахунок районного бюджету – 199,948 тис.грн. 
Загальна сума вищезазначеного заходу Програми складатиме 271,948 тис.грн.
 
- п.1, розділу ІІ викласти в новій редакції «Облаштування та благоустрій відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» в с. Темрюк на 30 ліжко-місць».
 
- п. 4, розділу ІІ викласти в новій редакції «Виявлення одиноких людей похилого віку, які потребують направлення до будинків-інтернатів, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, надання допомоги у підготовці необхідних документів для влаштування їх у стаціонарні установи».
 
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Основних заходів щодо виконання районної Програми «Ветеран» на 2018-2020 роки.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
 
   Голова районної ради                                                                                             В.МІТЬКО
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про внесення змін до рішення районної ради
 від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран»
на 2018-2020 роки»
 
Даний проект рішення підготовлено з метою фінансової підтримки статутної діяльності районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил, первинних ветеранських організацій селищної та сільських рад, відзначення ювілярів з 90,95 та 100-річчям від дня народження, відзначення учасників Другої світової війни з 75-річчям визволення Донбасу від фашистських загарбників, відзначення активістів ветеранського руху та відзначення воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
Станом на 01.07.2018 року на підтримку статутної діяльності районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил, первинних ветеранських організацій селищної та сільських рад, відзначення воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, надання матеріальної допомоги членам ветеранської організації виділено коштів на суму 254,558 тис.грн., з них: за рахунок субвенцій селищної та сільських рад – 72,0 тис.грн.; за рахунок районного бюджету – 182,558 тис.грн.
З метою відзначення ювілярів з 90,95 та 100-річчям від дня народження, вшанування воїнів-інтернаціоналістів  з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, ґрунтуючись на лист районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил щодо збільшення бюджетних призначень з районного бюджету на суму   17,390 тис. грн., а саме:
1. Ювілярам – 13,0 тис.грн. (26 осіб по 500 грн.) та 390 грн. на поштовий збір;
2. Учасникам бойових дій – 4,0 тис.грн. (4 особи по 1000 грн.).
 
Пропонується внести зміни до Програми, а саме:
- в п.5, розділ І «Основні заходи щодо виконання районної Програми «Ветеран» на 2018-2020 роки», в стовбці «Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.» змінити суму    254,558 тис.грн. на суму 271,948 тис.грн., з них;
- за рахунок субвенцій селищної та сільських рад – 72,0 тис.грн.;
- за рахунок районного бюджету – 199,948 тис.грн. 
Загальна сума вищезазначеного заходу Програми складатиме 271,948 тис.грн.
 
- п.1, розділу ІІ викласти в новій редакції «Облаштування та благоустрій відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» в с. Темрюк на 30 ліжко-місць».
 
- п. 4, розділу ІІ викласти в новій редакції «Виявлення одиноких людей похилого віку, які потребують направлення до будинків-інтернатів, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, надання допомоги у підготовці необхідних документів для влаштування їх у стаціонарні установи».
 
 
Начальник управління                                                                                                   С. АЛІПА
 
                                                                                                                                                  Додаток
                                                                                                                                                                                           до районної Програми
                                                                                                                                                                                           «Ветеран» на 2018-2020 роки
                                                           
 
Основні заходи щодо виконання районної Програми
«Ветеран» на 2018-2020 роки
 
К№
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Термін виконання
Джерело фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.
Очікуваний
 результат
 
Розділ І. Соціальний захист ветеранів
 
1
Своєчасне проведення:
- призначення та перерахунків пенсій;
- забезпечення виплат    пенсій у    встановлені строки;
- надання роз’яснень про зміни в пенсійному законодавстві з питань призначення та перерахунку пенсій на виїзних прийомах громадян
Управління Пенсійного фонду України у Володарському районі
2018-2020 роки
Державний бюджет
 
 
Забезпечення стабільного матеріального положення людей похилого віку
2
Здійснення передплати періодичних видань районної газети «Заря Приазовья» для ветеранів війни та праці, інвалідів, осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та малозабезпечених пенсіонерів у кількості 200 примірників щороку
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018 рік
 
Районний бюджет,
бюджет селищної та сільських рад, 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
44,716
Забезпечення інформаційного доступу
2019 рік
 
53,660
2020 рік
64,392
3
Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, які прирівняні по пільгам до ветеранів війни
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
Державний бюджет
 
Покращення стану здоров’я ветеранів війни та осіб, які прирівняні по пільгам до ветеранів війни
4
Надання щорічної грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Квітень          2018-2020 роки
Державний бюджет
 
Покращення матеріального стану ветеранів
5
Фінансова підтримка статутної діяльності районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил, первинних ветеранських організацій селищної та сільських рад, відзначення ювілярів з 90,95 та 100-річчям від дня народження, відзначення учасників Другої світової війни з 75-річчям визволення Донбасу від фашистських загарбників. Відзначення активістів ветеранського руху.
Відзначення воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Районна державна адміністрація, районна рада
2018-2020 роки
 
Всього фінансування, з них:
271,948
Функціонування районної та сільських ветеранських організацій. Поліпшення соціального захисту осіб похилого віку, укріплення довіри пенсіонерів до влади, відчуття свого значення в суспільстві. Вшанування активістів за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, які виявлені під час виконання обов’язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність.
 
Районний бюджет
199,948
Бюджет селищної та сільських рад, в т.ч:
72,000
Нікольська
20,0
Зеленоярська
18,0
Малоянисольська
6,0
Боївська
18,0
Зорянська
10,0
Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
 
 
 
 
Розділ. ІІ Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів
 
1
Облаштування та благоустрій відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» в       с. Темрюк на 30 ліжко-місць.
Територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Районний бюджет,
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
Згідно з можливістю місцевих бюджетів
Покращення умов життя ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують сторонньої допомоги
2
Безкоштовне встановлення телефонів ветеранам війни згідно з чинним законодавством
 
Центр обслуговування абонентів № 41 смт. Нікольське, управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
 
Районний бюджет, бюджет селищної та сільських рад
Згідно з можливістю місцевих бюджетів
Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів.
 
3
Ведення роботи по обстеженню соціально-побутових умов та виявленню одиноких громадян похилого віку, які потребують соціального захисту
Територіальний центр надання соціальних послуг, первинні ветеранські організації, селищна та сільські ради
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
Покращення умов громадян, які потребують соціального захисту
4
Виявлення одиноких людей похилого віку, які потребують направлення до будинків-інтернатів, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, надання допомоги у підготовці необхідних документів для влаштування їх у стаціонарні установи
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр надання соціальних послуг, селищна та сільські ради, ветеранські організації
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
Влаштування до будинків-інтернатів громадян, які цього потребують
5
Своєчасно та в повному обсязі надання пільг ветеранам війни та праці згідно чинного законодавства
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
Покращення
соціально-побутових умов життя ветеранів
6
Забезпечення інвалідів засобами технічної реабілітації
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
Покращення
умов життя ветеранів
7
Надання ветеранам війни компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
 
Покращення
соціально-побутових умов життя ветеранів
8
Забезпечення своєчасного нарахування та виплати державної соціальної допомоги (житлових субсидій, за надання соціальних послуг по догляду тощо)
 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
 
Покращення
соціально-побутових умов життя ветеранів
9
Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр надання соціальних послуг, виконкоми селищної та сільських рад
2018-2020 роки
 
Державний бюджет,
районний бюджет, бюджет селищної та сільських рад, 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
Згідно з можливістю місцевих бюджетів
Покращення
соціально-побутових умов життя ветеранів
10
Організація роботи мультидисциплінарної команди (перукар, швачка, медсестра, психолог, робітник по дрібному ремонту, соціальний працівник) для надання соціально-побутових, соціально-медичних та психологічних послуг ветеранам, особам похилого віку в усіх населених пунктах району
 
Територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
Покращення умов проживання ветеранів
11
Організація роботи «Університету третього віку» для ветеранів району
Територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
Формування та розвиток середовища спілкування, підвищення соціальної комфортності в сучасному суспільстві ветеранів району
 
Розділ ІІІ. Охорона здоров’я ветеранів
 
1
Надання медичної кваліфікованої допомоги, організація виїздів спеціалістів центральної районної лікарні для проведення медичних оглядів ветеранів війни за місцем їх проживання
 
Центральна районна лікарня, КЗ «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Згідно
графіку
 
Згідно розпису бюджету
 
 
Своєчасне виявлення захворювань ветеранів та їх лікування
2
Організація лікування інвалідів у шпиталях області
Центральна районна лікарня, КЗ «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних сил
1 раз на рік
 
Фінансування не потребує
 
 
Покращення стану
здоров’я
3
Сприяння в забезпечені
 ветеранів війни:
-          послугами із зубопротезування.
Центральна районна лікарня, КЗ «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги»
 
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
 
Покращення стану
здоров’я
4
Забезпечення інвалідів війни медикаментами згідно пільгових рецептів
Центральна районна лікарня, КЗ «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги», ДКП «Формація» аптека №127
2018-2020 роки
 
Згідно розпису бюджету
 
 
Покращення стану
здоров’я
5
Постійна співпраця з благодійними фондами по отриманню гуманітарної допомоги
 
Центральна районна лікарня, КЗ «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних Сил, територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
 
Покращення стану здоров’я та умов проживання осіб похилого віку та інвалідів
6
Проведення постійної роботи з активізації волонтерського руху, заохочення додатково волонтерів – добровольців, спрямування їх роботи на добротворчу діяльність, підвищення їх активності в наданні допомоги одиноким пенсіонерам, які її потребують.
Первинні ветеранські організації району,   територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Районний бюджет,
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
 
 
6,000
Покращення стану
здоров’я та умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Відзначення найкращих волонтерів-активістів до Міжнародного Дня волонтера.
 
Розділ ІV. Патріотичне виховання молодого покоління
 
1
Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги:
-    мітинг вшанування ветеранів;
-    концертна програма
-    народні гуляння
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Травень           2018 –2020 роки
Згідно розпису бюджету
 
Вшанування ветеранів війни, патріотичне виховання молоді
2
 Проведення циклу тематичних бесід, уроків мужності на тему:
 - „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Травень, жовтень,
2018 –2020 роки
Згідно розпису бюджету
 
Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді
3
Проведення заходів по відзначенню історичних подій:
- річниця виводу військ з   
   Афганістану;
- мітинг-реквієм „Пам’ять  
    вічна” до Дня скорботи;
- День партизанської слави;
- День визволення Донбасу та України від нацистських загарбників.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
 
 
 
 
2018 –2020 роки
 
 
Згідно розпису бюджету
 
Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді
4
Проведення тематичних вечорів до Дня ветерана
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Жовтень          2018–2020 роки
Згідно розпису бюджету
 
Відзначення заслуг ветеранів
5
Продовження практики розповсюдження книг серед інвалідів та ветеранів Другої світової війни
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
2018-2020 роки
Фінансування не потребує
 
 
Забезпечення культурного дозвілля
6
Проведення інших масових заходів для ветеранів війни та праці району
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
 
Вшанування пам’яті ветеранів,
патріотичне виховання молоді
7
Продовження роботи з поповнення архівного фонду музею:
- „Живий голос ветерана”;  
- „Спомини жертв Голодомору”
 
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
2018-2020 роки
 
Фінансування не потребує
 
 
Збереження історичної спадщини
8
Відзначення МіжнародногоДня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного Дня інвалідів
 
Територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
 
Вшанування ветеранів, патріотичне виховання молоді
9
Організація культурного дозвілля та відпочинок ветеранів в територіальному центрі з надання соціальних послуг
Територіальний центр надання соціальних послуг
2018-2020 роки
 
Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
 
Покращення умов спілкування та життєдіяльності ветеранів
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                                                                                                                           О.М. Горбатенко
 
Додатки підготовлено: управлінням
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Начальник управління                                                                                                                                                          С.А. Аліпа