4. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 19.06.2018 № 7/30-503

Posted in 31 - а сесія районної ради від 31.07.2018

 ПРОЕКТ                                                                                                                                                                           
 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 ________________ № ______________
смт Нікольське
   
 

 Про внесення змін до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 зі змінами від 19.06.2018 № 7/30-503
 
 
            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
 ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2018 рік:
 - доходи районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1;
 - видатки районного бюджету в обсязі згідно з додатком 2.
2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти та спрямувати за видатками відповідно до додатків 3,6.
3. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету в обсязі згідно додатку 2, затверджений дефіцит загального фонду спрямувати за видатками згідно додатку 3.
4. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3.
7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.
8. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.
9. Додаток 4-1залишити без змін.
           10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
Про внесення змін до рішення районної ради від  22.12.2017 № 7/26 - 417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 19.06.2018 № 7/30-503
 
Проект рішення районної ради підготовлено з врахуванням вимог ст.ст. 71, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України.
Дохідна частина районного бюджету уточнюється на 651,41444 тис грн  за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, у тому числі з обласного бюджету у сумі 500,0 тис грн та з селищного і сільських бюджетів у сумі 151,41444 тис грн.
Збільшено встановлений дефіцит загального фонду районного бюджету на 42,375 тис грн, а саме: за рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції у сумі 12,375 тис грн та за рахунок вільного залишку коштів медичної субвенції у сумі 30,0 тис грн.
Видаткова частина районного бюджету уточнюється на 693,78944 тис грн із визначенням їх цільового призначення, з них збільшення по: відділу освіти Нікольської РДА у сумі 663,265 тис грн, УСЗН Нікольської РДА у сумі 10,41444 тис грн, Нікольській райдержадміністрації , як головному розпоряднику коштів по галузі «Охорона здоров’я» у сумі 30,0 тис грн та зменшення по Нікольській райдержадміністрації, як головного розпорядника коштів районного бюджету по ТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій» у сумі 9,89 тис грн.
Із загального обсягу уточнень видаткової частини на фінансування місцевих програм спрямовано 361,30444 тис  грн, а саме на реалізацію заходів програми:
      - «Освіта Нікольського району в європейському вимірі. 2017-2020 роки», напрям програми «Дошкільна освіта» - 141,0 тис грн, джерелом покриття видатків є субвенція Зорянської сільської  ради
      - «Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь – якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 – 2020 роки» -0,41444 тис грн, джерелом покриття є субвенція Нікольської селищної ради;
      - Програма «Ветеран» на 2018 – 2020 роки – 10,0 тис.грн., джерелом покриття видатків є субвенція Зорянської сільської ради;
      - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки», підрозділ 3.1.20. «Освіта» - 209,89 тис грн, джерело покриття видатків є перерозподіл бюджетних призначень загального фонду районного бюджету.
Видатки, які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку  визначені за переліком об’єктів та заходів згідно додатку 5 до цього рішення та складають  574,375 тис грн.
Проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів районного бюджету по відділу освіти Нікольської РДА, по відділу культури і туризму Нікольської РДА, також проведений перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно додатку 3.
Враховане переспрямування напрямку використання планових асигнувань по КПКВК 0611020 відповідно звернення відділу освіти Нікольської РДА від 08.06.2018 № 01-19/0814.

 

Заступник начальника фінансового управління                                                   О.ПОКЛОНСЬКА      

Додаток 1
до рішення районної ради
____________________№_______
Доходи районного бюджету на 2018 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   43307,400 43307,400 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   43307,400 43307,400 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 43297,400 43297,400 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 34382,400 34382,400 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 715,000 715,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7000,000 7000,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1100,000 1100,000 0,000 0,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 100,000 100,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3363,726 192,600 3171,126 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  192,600 192,600 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 163,600 163,600 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 32,000 32,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 131,600 131,600 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,000 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1928,487 0,000 1928,487 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1174,516 0,000 1174,516 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   68,123 0,000 68,123 0,000
РАЗОМ ДОХОДІВ   46671,126 43500,000 3171,126 0,000
40000000 Офіційні трансферти   230694,144 223984,783 6709,361 6709,361
41000000 Від органів державного управління   230694,144 223984,783 6709,361 6709,361
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41020100 Базова дотація 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 80198,464 73489,103 6709,361 6709,361
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 8725,764 2016,403 6709,361 6709,361
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48111,700 48111,700 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23361,000 23361,000 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11909,596 11909,596 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11692,700 11692,700 0,000 0,000
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 216,896 216,896 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 116133,984 116133,984 0,000 0,000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 50404,800 50404,800 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2883,300 2883,300 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 53086,800 53086,800 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1013,500 1013,500 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 212,400 212,400 0,000 0,000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 807,900 807,900 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 733,900 733,900 0,000 0,000
41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 296,200 296,200 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 711,800 711,800 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5993,384 5993,384 0,000 0,000
ВСЬОГО ДОХОДІВ   277375,270 267494,783 9880,487 6709,361
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА

 

Додаток 2
до рішення районної ради
____________________№__________
Фінансування районного бюджету на 2018 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 9123,772 -307,055 9430,827 9430,827
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 9123,772 -307,055 9430,827 9430,827
208100 На початок періоду 16992,915 16992,915 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -9430,827 9430,827 9430,827
600000 Фінансування за активними операціями 9123,772 -307,055 9430,827 9430,827
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 9123,772 -307,055 9430,827 9430,827
602100 На початок періоду 16992,915 16992,915 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -9430,827 9430,827 9430,827
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА

 

Додаток 3
до рішення районної ради
____________________№__________
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0100000   Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4233,916 4233,916 2867,864 147,622 0,000 1488,616 1211,616 115,394 1046,487 277,000 277,000 5722,532
0110000   Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4233,916 4233,916 2867,864 147,622 0,000 1488,616 1211,616 115,394 1046,487 277,000 277,000 5722,532
0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3523,475 3523,475 2676,106 88,996 0,000 1429,516 1207,516 113,643 1046,487 222,000 222,000 4952,991
0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 256,441 256,441 191,758 58,626 0,000 4,100 4,100 1,751 0,000 0,000 0,000 260,541
0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000
0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 264,000 264,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 264,000
0119800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000
0200000   Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 30471,298 30471,298 21730,786 2737,371 0,000 797,420 384,910 267,067 0,000 412,510 412,510 31268,718
0210000   Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 30471,298 30471,298 21730,786 2737,371 0,000 797,420 384,910 267,067 0,000 412,510 412,510 31268,718
0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 19602,340 19602,340 15169,321 1928,740 0,000 512,870 380,360 267,067 0,000 132,510 132,510 20115,210
0212110   Первинна медична допомога населенню 8139,768 8139,768 6561,465 808,631 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8424,318
0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8139,768 8139,768 6561,465 808,631 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8424,318
0212140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 2147,550 2147,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2147,550
0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1435,750 1435,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1435,750
0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 711,800 711,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 711,800
0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 561,640 561,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 561,640
0217640 0470 Заходи з енергозбереження 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
0600000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 101525,099 101525,099 79944,632 11324,535 0,000 12752,418 1495,000 0,000 0,000 11257,418 11257,418 114277,517
0610000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 101525,099 101525,099 79944,632 11324,535 0,000 12752,418 1495,000 0,000 0,000 11257,418 11257,418 114277,517
0611010 0910 Надання дошкільної освіти 21786,433 21786,433 15486,590 2791,391 0,000 1521,099 1447,500 0,000 0,000 73,599 73,599 23307,532
0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 77391,978 77391,978 62623,399 8316,389 0,000 9472,365 47,500 0,000 0,000 9424,865 9424,865 86864,343
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» в рамках реалізації  заходів «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1% від суми одержаної від продажу іноземної валюти 26,776 26,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,776
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» на час будівельних робіт в розмірі 0,3% від суми проекту  80,329 80,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,329
0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 831,915 831,915 606,351 202,607 0,000 1568,354 0,000 0,000 0,000 1568,354 1568,354 2400,269
0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 716,527 716,527 572,214 3,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 716,527
0611160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 798,246 798,246 656,078 10,515 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 988,846
0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 740,476 740,476 656,078 10,515 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 931,076
0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 57,770 57,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,770
0800000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 112702,429 112702,429 3783,944 215,522 0,000 85,300 35,300 35,300 0,000 50,000 50,000 112787,729
0810000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 112702,429 112702,429 3783,944 215,522 0,000 85,300 35,300 35,300 0,000 50,000 50,000 112787,729
0813010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50404,800 50404,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50404,800
0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 6850,000 6850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6850,000
0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 43554,800 43554,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43554,800
0813020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2883,300 2883,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2883,300
0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 451,200 451,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,200
0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2432,100 2432,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2432,100
0813030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 304,449 304,449 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 304,449
0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 135,135 135,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,135
0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 169,314 169,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,314
0813040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 41340,890 41340,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41340,890
0813041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 24102,600 24102,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24102,600
0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3102,800 3102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3102,800
0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6631,190 6631,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6631,190
0813080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 11745,910 11745,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11745,910
0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 9025,200 9025,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9025,200
0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1684,260 1684,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1684,260
0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1029,190 1029,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1029,190
0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7,260 7,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,260
0813100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 4228,187 4228,187 3783,944 215,522 0,000 85,300 35,300 35,300 0,000 50,000 50,000 4313,487
0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4228,187 4228,187 3783,944 215,522 0,000 85,300 35,300 35,300 0,000 50,000 50,000 4313,487
0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 153,997 153,997 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 153,997
0813180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 10,300 10,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,300
0813190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 254,558 254,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 254,558
0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 254,558 254,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 254,558
0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1013,500 1013,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1013,500
0813240   Інші заклади та заходи 362,538 362,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 362,538
0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 362,538 362,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 362,538
1000000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 12162,572 12162,572 9553,501 652,088 0,000 3889,160 44,300 0,000 3,000 3844,860 3844,860 16051,732
1010000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12162,572 12162,572 9553,501 652,088 0,000 3889,160 44,300 0,000 3,000 3844,860 3844,860 16051,732
1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2857,995 2857,995 2713,675 83,954 0,000 1560,085 40,000 0,000 0,000 1520,085 1520,085 4418,080
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом   «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі»  в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 2,674 2,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,674
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва  «Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі » на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі »  в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  8,022 8,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,022
1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2327,254 2327,254 2011,042 200,855 0,000 83,200 0,300 0,000 0,000 82,900 82,900 2410,454
1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1133,174 1133,174 883,300 45,201 0,000 24,917 1,000 0,000 0,000 23,917 23,917 1158,091
1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5393,873 5393,873 3549,138 299,084 0,000 2220,958 3,000 0,000 3,000 2217,958 2217,958 7614,831
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна,  48 (коригування)» в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 8,896 8,896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,896
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Сільський будинок культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, буд 48» на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)» в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  26,687 26,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,687
1014080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1100000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3082,414 3082,414 2089,535 109,816 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3281,814
1110000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3082,414 3082,414 2089,535 109,816 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3281,814
1113120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 686,322 686,322 640,395 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 686,322 686,322 640,395 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 599,400 599,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,400
1115010   Проведення спортивної роботи в регіоні 54,320 54,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 62,320
1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 54,320 54,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 62,320
1115030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 946,415 946,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 946,415
1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 946,415 946,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 946,415
1115060   Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 795,958 795,958 646,120 25,666 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 987,358
1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 701,686 701,686 646,120 25,666 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 893,086
1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 94,272 94,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,272
3700000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 3010,000 2010,000 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 3109,000
3710000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 3010,000 2010,000 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 3109,000
3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 510,000 510,000 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 609,000
    Всього 267187,728 266187,728 119970,262 15186,954 0,000 19311,314 3171,126 417,761 1049,487 16140,188 16140,188 286499,042
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА

 

Додаток  4
до рішення районної ради
_____________ № _____________
Міжбюджетні трансферти на 2018 рік
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з сільського бюджету з обласного бюджету загального фонду спеціального фонду субвенція загального фонду 
базова дотація інша дотація на утримання посади інструктора з фізичної культури та спорту інша дотація на оплату електроенергії по Темрюцькому СЦКС інша  дотація на утримання двох штатних одиниць фахівців із соціальної роботи дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету медична освітня на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету соціальна Всього інша
  з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету з районного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, обєднаних територіальних громадах Донецької області в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" на надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з держбюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послугиз оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми на соціально - економічний розвиток на  компенсацію видатків  за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на співфінансування об'єктів і заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  
Нікольська селищна рада                                     -807,693 -807,693   50,0 325,0          
Боївська сільська рада                                     -532,99152 -532,99152                
Зорянська сільська рада                                     -853,600 -853,6                
Зеленоярська сільська рада                                     -159,604 -159,604     75,0          
Кальчицька сільська рада                                     -446,370 -446,37                
Касянівська сільська рада                                     -549,868 -549,868                
Малоянисольська сільська рада                                     -165,0972 -165,0972                
Новокраснівська сільська рада                                     -235,000 -235,0                
Республіканська сільська рада                                     -306,928 -306,928                
Темрюцька сільська рада   -44,598 -30,0 -142,298                             -288,61176 -288,61176                
Тополинська сільська рада                                     -152,320 -152,32     60,0          
                                                         
районний бюджет 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 6709,361 711,8 733,9 296,2 212,4 807,9 53086,8 2883,3 50404,8 1013,5 5483,38392 4498,08392 400,0     75,0 500,0 10,3    
                                                         
обласний бюджет                                     99,000               99,0  
                                                         
ВСЬОГО 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 6709,361 711,8 733,9 296,2 212,4 807,9 53086,8 2883,3 50404,8 1013,5 6092,38392 4498,08392 400,0 50,0 460,0 75,0 500,0 10,3 99,0  
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА 
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА

 

Додаток № 4-1
до рішення районної ради
_________ № _________
Перелік об'єктів і заходів Нікольського району, що  будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та потребують співфінансування з районного бюджету
тис.грн.
№ з/п Найменування об'єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від  04 липня 2016 року № 548 (із змінами) Обсяг співфінансування на 2018 рік за рахунок коштів районного бюджету
1 Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі    
  Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 99,000
    99,000

 

Додаток  5
до рішення районної ради
_____________  № _____________
Перелік об`єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів бюджетної програми та коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Назва об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків на 2018 рік
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету перерозподілу інших видатків
субвенції селищної та сільських рад субвенції з облбюджету
Нікольська РДА (головний розпорядник)          
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги на придбання 14 комп'ютерів для КЗ "Нікольський ЦПМСД" у зв'язку з реформування щодо обов'язкового застосування електронного реєстру пацієнтів 280,000         280,000
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на реалізацію проекту: "Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні Центральної районної лікарні Нікольського району" за адресою смт Нікольське, вул. Свободи, 1" 132,510         132,510
ВСЬОГО за головним розпорядником 412,510 0,000 0,000 0,000 0,000 412,510
Відділ освіти Нікольської РДА (головний розпорядник)          
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття для футбольного поля КЗ "Малинівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нікольської районної ради Донецької області 1,99484 1,99484        
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 39,09584 39,09584        
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 17,61352 17,61352        
на придбання шкільного автобуса КЗ "Касянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 1600,000 1600,000        
на корегування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 26,000         26,000
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Реконструкція пришкільної території Нікольської гімназії "Софія" з ззагальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 6,000         6,000
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області" 28,53717         28,53717
на проведення експертизи до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 27,29695         27,29695
на  проведення експертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 41,98505         41,98505
на проведення експертизи до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа"  16,48098         16,48098
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" 149,96971 149,96971        
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 143,39261         143,39261
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 64,76105         64,76105
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 5501,280       5501,280  
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 94,800         94,800
виготовлення проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною котлів комунального закладу "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області" 55,000 55,000        
на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 246,81953 123,40977 123,40976      
на капітальний ремонт (термомодернізацію) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області 500,000     500,000    
на коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 30,000   30,000      
на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області 337,25077   337,25077      
на придбання підручників для 3 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  45,465 45,465        
на придбання пуско - зарядного пристрія для шкільного автобуса КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 9,000   9,000      
на придбання 6 шт. системних блоків (48,0 тис.грн.), багатофункціонального пристрою (7,0 тис.грн.) та газонокосарки (8,0 тис.грн.) для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 63,000   63,000      
на придбання 3 шт. дверей та інтерактивної дошки для КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 43,000   43,000      
на придбання підручників для 3 класу для КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів " 12,002   12,002      
на придбання шафи холодильної для КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 10,000   10,000      
на придбання підручників для 7 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  30,744 30,744        
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Малоянисолька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 12,375 12,375        
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 11,000 11,000        
на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 № 237  260,001 65,001   195,000    
0611010 Надання дошкільної освіти на придбання комп'ютера (12,3 тис.грн) та багатофункціонального пристрію (7,7 тис.грн.) для КЗ "Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка" 20,000   20,000      
на придбання принтеру - копіру - сканеру МФУ для КЗ "Кальчицький ясла - садок" 6,900   6,900      
на придбання печі електричної з духовим шафом для КЗ "Асланівський ясла - садок" 12,699         12,699
на придбання морозильної камери (15,0 тис.грн.), проектору (9,0 тис.грн.) та ноутбука (10,0 тис.грн.) для КЗ "Зорянський ясла - садок" 34,000   34,000      
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  на співфінансування у розмірі 10 % проекту: "Реконструкція Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області під ЦНАП за адресою: вул. Свободи, 120 в смт Нікольське, Донецької області коригування, придбання обладнання, програмного забезпечення та комплексу захисту інформації" 512,084         512,084
на виготовлення проектно - кошторисної документацію до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в Нікольському районному Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 117,69671         117,69671
на фінансування проекту "Капітальний ремонт Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 938,573 938,573        
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсного центру 190,600     190,600    
ВСЬОГО за головним розпорядником 11257,41773 3090,24168 688,56253 885,600 5501,280 1091,73352
Управління соціального захисту населення Нікольської РДА (головний розпорядник)          
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю коригування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція відділення стаціонарного догляду для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" Нікольського територіального центру надання соціальних послуг Донецької області" 30,000 30,000        
на придбання ноутбука ддля работи мультидисциплінарної команди територіального центру 10,000 10,000        
на придбання холодильнику для Будинку ветеранів "Добрі серця" 10,000   10,000      
ВСЬОГО за головним розпорядником 50,000 40,000 10,000 0,000 0,000 0,000
Відділ культури і туризму Нікольської РДА (головний розпорядник)          
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек на придбання відеопроектора відповідно заходів Іміджевої програми 13,900 13,900        
на придбання літератури для Кальчицької сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 5,000   5,000      
на придбання фотокамери для Малоянисольської сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 18,000   18,000      
на придбання компютера - 36,0 тис.грн. та принтера - 10,0 тис.грн для КЗ "Нікольська ЦБС" 46,000   46,000      
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області" 5,917 5,917        
на придбання стенду "Фріз" для Музею історії С.Темрюк 18,000         18,000
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 1396,846       1396,846  
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 9,337         9,337
на проведення корегування проектно - кошторисної документації за  проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 20,454 20,454        
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: 87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97" 46,7694 15,000       31,7694
на придбання фотокамери відповідно заходів Іміджевої програми 15,000 15,000        
на реалізацію проекту: "Реконструкція системи опалення Нікольської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 31,6788 31,6788        
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на придбання відео проектора (27,5 тис.грн.) та комплекту освітлювальної апаратури (28,96 тис.грн.) для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 56,460   56,460      
на придбання електроакустичної гітари Ibanez AE245 NT для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 13,540   13,54      
на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт будівлі Кальчицького сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області за адресою: вул. Центральна, 47 в с. Кальчик Нікольського району Донецької області" 200,000   200,000      
на проведення експертизи проектно - кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 25,1972   25,1972      
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 1827,638       1827,638  
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 31,761         31,761
на придбання ноутбука (15,382 тис.грн.) та проектора (9,968 тис.грн.) для Кирилівського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 25,350   25,350      
на придбання ноутбука для Криничненнського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 10,000   10,000      
на придбання акустичної системи (2 од.* 9,844 тис.грн.) для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 19,688 19,688        
на придбання мікшерського пульту для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 8,324 8,324        
ВСЬОГО за головним розпорядником 3844,8604 129,9618 399,5472 0,000 3224,484 90,8674
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник)      
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону на придбання спецтехніки для поливу футбольного поля 191,400         191,400
1115011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  на придбання велотренажеру, як командний приз учасникам регіональної спартакіади школярів памяті Героя України В.С.Бойко  8,000 8,000        
ВСЬОГО за головним розпорядником 199,400 8,000 0,000 0,000 0,000 191,400
Нікольська районна рада
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на придбання системного блоку (13,0 тис.грн.) та багатофункціонального пристрію (9,0 тис.грн.) 22,000 22,000        
на капітальний ремонт котельні Нікольської районної ради 180,000 180,000        
на технічний нагляд за виконанням робіт по проведенню капітального ремонту котельні Нікольської районної ради 7,000 7,000        
пусконалагоджувальні роботи для запуску газового обладнання котельні Нікольської районної ради 13,000 13,000        
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на придбання комп'ютерної та оргтехніки 55,000         55,000
ВСЬОГО за головним розпорядником 277,000 222,000 0,000 0,000 0,000 55,000
Фінансове управління Нікольської РДА (головний розпорядник)
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування відповідно до Переліку об'єктів і заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), заходу "Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 99,000         99,000
ВСЬОГО за головним розпорядником 99,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,000
РАЗОМ 16140,18813 3490,20348 1098,10973 885,600 8725,764 1940,51092
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА

                                            

 
Додаток  6
до рішення районної ради
_________ № _________
Перелік програм, що фінансуються з місцевих бюджетів у 2018 році
тис.грн.
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Іміджева програма Нікольського району на 2018 рік Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Дошкільна освіта" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Безпечне середовище" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Нове освітнє середовище"; Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.21. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.26. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.27. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки Програма забезпечення відшкодування компенсаційних виплат за користування послугами зв'язку пільгової категорії громадян у Нікольському районі на 2018 - 2020 роки Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017 - 2021 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.23. "Культура і туризм" Програма розвитку культури Нікольського району на 2018 - 2019 роки Районна Програма вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом "Єдиної приймальні" на 2018 рік   Програма відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, залученими на заходиз енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення (окремі фізичні особи) та ОСББ Нікольського району на 2017 - 2018 рік у тому числі джерела фінансування
  субвенції місцевих бюджетів вільні залишки перерозподіл інших видатків
Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі на 2017 - 2019 роки
                                               
Нікольська селищна рада 6,000 50,000   510,000 9,279           0,41444   20,000 54,000     158,000       807,693    
Боївська сільрада     11,29075 141,450     337,25077       25,000   18,000               532,99152    
Зорянська сільрада   141,000 296,000 150,600   30,000             20,000       215,000   1,000   853,600    
Зеленоярська сільрада   10,000   129,969               1,635 18,000               159,604    
Кальчицька сільрада   16,900 92,970 41,715       18,980               200,000 74,805   1,000   446,370    
Касянівська сільрада   94,028 131,550 143,490       20,000     10,800           150,000       549,868    
Малоянисольська сільрада       90,400                 6,000     25,1972 43,500       165,0972    
Новокраснівська сільрада   20,000 20,000 180,000             15,000                   235,000    
Республіканська сільрада   26,928 134,000 70,000             15,000           60,000   1,000   306,928    
Темрюцька сільрада   10,000 22,002 18,200     123,40976 10,000     25,000           80,000       288,61176    
Тополинська сільрада       67,320       10,000     35,000           40,000       152,320    
                                               
районний бюджет 343,125           1828,05451 205,510 55,000 190,000     182,558 40,000 191,400 192,1962 138,644 99,500   20,000   1043,0233 2318,9064
                                               
обласний бюджет                               400,000         400,000    
                                               
ВСЬОГО 349,125 368,856 707,813 1543,144 9,279 30,000 2288,71504 264,490 55,000 190,000 126,214 1,635 264,558 94,000 191,400 817,3934 959,9490 99,500 3,000 20,000 4898,08392 1043,0233 2318,9064
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА 
Заступник начальника фінансового управління О.ПОКЛОНСЬКА