19. Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020роки

Posted in 32 - а сесія районної ради 20.09.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
_____________________№_________
смт Нікольське
 
 

Про  Програму розвитку та підтримки
первинної медичної допомоги у
Нікольському районі на 2018-2020роки
 
 
            Керуючись ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 3 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», з метою забезпечення населення району наданням якісних медичних послуг, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020роки (далі – Програма), додається.
 
2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області Куліковській О.М. забезпечити реалізацію передбачених Програмою заходів.
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                                     В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
                                                                                                                 ____________№______
 
 
 
ПРОГРАМА
 розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі
на 2018-2020 роки
 
1.     Загальні положення Програми
 
Здоров’я населення – одна з найбільших цінностей, що є необхідним компонентом розвитку та соціально-економічного процвітання України. Збереження здоров’я та повноцінного життя громадян є однією з найважливіших цілей держави та органів місцевого самоврядування.
Досягнення цього можливо наближенням якісного медичного обслуговування до населення, шляхом сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, удосконаленням мережі закладів охорони здоров’я, зокрема центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, та матеріально-технічної бази таких закладів, створення умов для діяльності лікарів, впровадженням сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості і т. інш.
В районі первинна медична допомога населенню надається КНП «Нікольський ЦПМСД» (далі-Підприємство), матеріально-технічна база якого не відповідає сучасним вимогам з медичного обслуговування населення. Наразі, відповідно до схваленої розпорядженням КМУ від 30.11.2016р №1013-р Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я  стоїть питання повного забезпечення амбулаторій та фельдшерських пунктів медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, транспортом.
Сучасний стан забезпеченості структурних підрозділів Підприємства становить на рівні 73%.
         
2. Підстава для розроблення програми (нормативна база):
 
2.1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».
2.2 Бюджетний кодекс України ст. 89, ст.91;
2.3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 26;
2.3.Закон України «Про державні гарантії медичного обслуговування населення».
2.4 Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».
2.5 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».
 
3. Мета програми
 
Створення умов для надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги населенню Нікольського району.
Залучення додаткових коштів з місцевого бюджету для фінансування заходів із закупівлі медичного обладнання, лікарських засобів, комп’ютерної техніки, транспорту, здійснення поточного ремонту приміщень амбулаторій та фельдшерських пунктів, встановлення стимулюючих виплат медичним працівникам, інших витрат, що забезпечать   лікувально-профілактичну діяльность Підприємства на високому, у відповідності до сучасних вимог, рівні.
 
 
4. Завдання програми
 
Виконання основних заходів Програми розвитку та  підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020 роки, що   додаються.
 
 
5. Загальний обсяг та джерела фінансування
 
Обсяг фінансування заходів, передбачених програмою складає  7 787 000,0 грн.
Виконання заходів за програмою здійснюється за рахунок місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
6. Економічний ефект від реалізації програми
 
Покращення якості надання медичної допомоги населенню Нікольського району.
 
7. Виконавці Програми
 
1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
 
 
 
 
Керуючий справами
районної ради                                                                               О.ГОРБАТЕНКО
 
 
 
Підготовлено: комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
Головний лікар                                                                              О.КУЛІКОВСЬКА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги 
у Нікольському районі на 2018-2020роки»
 
Даний проект рішення розроблений на підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я, п. 5 ст. 3 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», з метою створення умов для надання населенню району якісної, своєчасної первинної медичної допомоги, фінансування заходів з підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення Нікольського району.
В районі первинна медична допомога населенню надається КНП  «Нікольський ЦПМСД» (далі- Підприємство), матеріально-технічна база якого не відповідає сучасним вимогам з медичного обслуговування населення. Відповідно до вимог схваленої розпорядженням КМУ від 30.11.2016р №1013-р Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, Підприємство потребує дооснащення медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, транспортом, здійснення поточного ремонту приміщень амбулаторій та фельдшерських пунктів.
Сучасний стан забезпеченості структурних підрозділів Підприємства медичним обладнанням та технікою становить на рівні 73%.
Проектом Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020 роки (далі –Програма) передбачено залучення додаткових коштів з місцевого бюджету для фінансування заходів із закупівлі медичного обладнання, лікарських засобів, комп’ютерної техніки, транспорту, здійснення поточного ремонту приміщень амбулаторій та фельдшерських пунктів, встановлення стимулюючих виплат медичним працівникам, інших витрат, що забезпечать   лікувально-профілактичну діяльность Підприємства на високому, у відповідності до сучасних вимог, рівні.
Обсяг фінансування заходів, передбачених програмою складає 7 787 000,0 грн.
З огляду на вищенаведене, пропонується затвердити Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020 роки.
 
 
 
Головний лікар
КНП  «Нікольський ЦПМСД»                                                                О.КУЛІКОВСЬКА
    
 
 
 
 

Додаток
до Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020 роки
 
 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У НІКОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ
 
№ з/п
Найменування заходів
Виконавець
Термін
виконання
Джерела фінансування
Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Очікувані результати
2018р.
2019р.
2020р.
1.
Створення умов для ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги – амбулаторій ЗП/СМ та фельдшерських пунктів КНП «Нікольський ЦПМСД» (далі-Заклади), збільшення питомої ваги кількості  лікувальних закладів, що оснащені автотранспортними засобами (придбання  санітарного автотранспорту та запчастин до нього,бензину та паливно – мастильних матеріалів, проведення ремонту автотранспорту), тощо.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р..
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
247,2
 
276,9
 
310,0
Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувальних закладів
2.
Оснащення Закладів первинної  медико-санітарної допомоги обладнанням, виробами медичного призначення, медикаментами, реактивами, швидкими тестами та дезінфекційними засобами.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
59,8
67,0
75,0
Оснащення  амбулаторій сільської медицини медичним та ін. обладнанням у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення.
Збільшення до 80% оснащеності закладів сімейної медицини медичним обладнанням
Збільшення кількості населення охопленого доступною сімейною медициною.
  3.
Забезпечення Закладів лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги, вакцинами, лікувальним харчуванням.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
91,7
 
 
102,7
 
115,1
Покращення медичної допомоги           при невідкладних станах
4.
Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень, обладнання їх пандусами, термомодернізація, та виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення ремонтних робіт.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
   -
600,0
672,0
Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах
5.
Стимулюючі виплати медичним працівникам сільської місцевості та виплата працівникам матеріальної допомоги.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
217,0
 
250,0
 
280,0
Заохочення медичних працівників до виконання своїх функціональних обов’язків.
6.
Забезпечення виплати заробітної плати молодшого медичного персоналу та іншого персоналу для збереження функціонування системи охорони здоров’я Нікольського району.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
210,0
 
250,0
 
280,0
Заохочення медичних працівників до виконання своїх функціональних обов’язків.
7.
Проведення заходів з екологічної безпеки та виконання вимог законодавства у сфері захисту навколишнього середовища.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
30,0
 
35,0
 
35,0
Захист навколишнього середовища
 
8.
Забезпечення комп’ютерною технікою та створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
300,0
125,0
125,5
Створення умов декларування пацієнтів, осучаснення роботи медичних працівників
9.
Забезпечення медикаментами осіб пільгової категорії та осіб, що страждають на орфанні захворювання. 
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
 Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
47,6
 
900,0
 
900,0
Покращення умов життя декретованих верств населення.
10
Виконання Державних та місцевих програм, направлених на покращення медичного обслуговування осіб, що страждають на туберкульоз, ВІЛ – інфекцію, цукровий діабет, репродуктивне здоров’я та інші програми.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
87,0
 
98,0
 
110,0
Покращення умов життя осіб, що страждають на захворювання.
11.
Розвиток інфраструктури охорони здоров’я Нікольського району (будівництво фельдшерських пунктів та амбулаторій), підключення їх комунікацій , виготовлення проектів землеустрою та інше.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р.
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
50,0
 
420,0
 
420,0
Покращення доступу населення до якісних медичних послуг на первинному рівні.
Всього:     7 787, 0
1340, 3
3124, 6
3322, 1
 
Керуючий справами  районної ради                                                                                                                         О. ГОРБАТЕНКО
Підготовлено: комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
Головний лікар                                                                                                                                                                     О.КУЛІКОВСЬКА
 
 
 
free pokerfree poker