Про затвердження звіту про списання котла НІІСТу та комплектуючих

Posted in 35 - а сесія районної ради від 21.12.2018 року

Про затвердження звіту про списання котла НІІСТу та комплектуючих

 УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
_____________________№_________
смт  Нікольське
 
 

Про затвердження звіту про списання котла НІІСТу та комплектуючих
 
 
Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Порядком списання об’єктів комунальної власності, затвердженого рішенням районної ради від 01.08.2017 № 7/22-352, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити звіт про списання котла НІІСТу та комплектуючих, які належать Нікольській районній раді, інвентарний номер 10490012, згідно з додатком.
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                       В.МІТЬКО

Додаток 3 
до Порядку 

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ
                                   _Голова Нікольської районної ради_
                              (посада керівника суб'єкта господарювання)
                                                                     
                                ____________В.М.МІТЬКО________ 
                                  (підпис) (ініціали та прізвище)
                                  _____ ___________________20__ р. 
                                 М.П.

_____________Нікольська районна рада____________ 
 (найменування суб'єкта господарювання)
Донецька обл., Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, 87
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_______________30417272______________ 
 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

 
ЗВІТ 
про списання об'єктів
комунальної власності
 
Порядко
вий номер
Наймену
вання 
обьєкта
Рік 
випуску
(побудови)
Інвентарний 
(номенкла
турний
 номер)
Заводський 
номер
Витрати  на 
списан
ня
Оприбутковано в результаті списання
Отримано  коштів в
результаті  реалізації
матеріалів,сировини, тощо, гривень
Напрями
використання
 коштів
Документи, що підтверджують
 отримання коштів
 
 
 
 
 
 
 
Придатних 
вузлів,
 агрегатів
Матеріалів
Сировини
Основних 
засобів

Загальна

вартість,
 грн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість
вартість, 
грн
кількість
вартість, 
грн
кількість
вартість, грн
кількість
вартість, грн
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
Котел НІІСТу  та комплектуючі
 
 
 
 
-
 
 
 
 
10490012
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
10000,00
Придбання товаро-матеріальних цінностей для потреб установи
Договір №1 від 29.11.2018 р. ТОВ «Індустріально- промислова компанія «Альянс»
 
    
 
 
 
 
Усього: 1 (одна) одиниця на суму 10000,00 грн (Десять тисяч грн. 00 коп.) 

 
 
 
Голова комісії: Заст.голови районної ради                             ____________       І.ПЛАВСЬКА 
                                                                  (посада)                                                                                       (підпис)                      (ініціали та прізвище)

Члени комісії:   Начальник ФГВ-головний бухгалтер             ____________     С.ЗУБКО
                                                                 (посада)                                                                                       (підпис)                      (ініціали та прізвище)


                           Заступник нач.ФГВ-головного бухгалтера    ____________     Ю.МАКАРОВА                                                                   (посада)                                                                                       (підпис)                      (ініціали та прізвище)

 
Радник голови районної ради 
з юридичного забезпечення                                                        ____________     Н.БУКРЄЄВА
                                (посада)                                                                                                                        (підпис)                      (ініціали та прізвище)

                         Завгосп районної ради                                       ____________     Г.ЛЮБЕЦЬКИЙ                                                                   (посада)                                                                                       (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 

 
 
 
 
 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про затвердження звіту про списання котла НІІСТу
та комплектуючих»
 
 
 
               Даний проект рішення підготовлено на підставі Порядку списання об’єктів комунальної власності, затвердженого рішенням районної ради від 01.08.2017 р. № 7/22-352.
            Рішенням районної ради № 7/32-548 від 20 вересня 2018 року було надано дозвіл на списання непридатного до використання котла НІІСТу, інвентарний номер – 10490012.
Звіт про списання котла складений на підставі Договору № 1 від 29.11.2018 р. з ТОВ «Індустріально-промислова компанія «АЛЬЯНС», видаткової накладної № 1 від 29.11.2018 р., акту про джерело походження металів чорних (вторинних).
Згідно накладної загальна вартість брухту чорних металів склала 10000,00 грн.
Пропонується затвердити звіт про списання котла НІІСТу та комплектуючих у сумі 10000,00 грн.
              
 
 
Начальник фінансово-господарського
відділу – головний бухгалтер                                                                       С.ЗУБКО