ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про Положення про стипендії перспективним спортсменам Нікольського району на 2018 рік

Posted in 23.01.2018

                                                  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

_____________________№_________

смт  Нікольське

 

 Про Положення про стипендії

перспективним спортсменам

Нікольського району на 2018 рік

 

На виконання районної цільової Програми розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017-2021 роки, керуючись статтею           43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки та стимулювання перспективних спортсменів Нікольського району, враховуючи лист відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації від 24.01.2018 року №21 , районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про стипендії перспективним спортсменам Нікольського району на 2018 рік.

2. Вважати таким що втратило чинність рішення районної ради  від 16.05.2017 року № 7/20-297 «Про затвердження Положення про стипендії перспективним спортсменам Нікольського району».

 3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Кубарєв) забезпечити здійснення виплати стипендій згідно Положення про стипендії перспективним спортсменам Нікольського району на 2018 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).

 

 

 

Голова районної ради                                                                            В.М.Мітько

                                                                                                

            Інформація

«Про Положення про стипендії перспективним спортсменам

Нікольського району на 2018 рік»

  

Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати стипендій перспективним спортсменам Нікольського району з олімпійських, не олімпійських видів спорту, спортсменів з особливими потребами, які здатні забезпечити успішний виступ на всеукраїнських рейтингових змаганнях, чемпіонам та призерам чемпіонату України з олімпійських та не олімпійських видів спорту, чемпіонам та призерам чемпіонатів Донецької області з різних видів спорту та стимулювання перспективних спортсменів.

Стипендії призначаються з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в Нікольському районі, морального і матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів на календарний рік за наявності відповідних призначень в районному бюджеті.

 

 

Начальник відділу                                                                                   Кубарєв О.В.                                                                                                

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Рішення

                                                                    ______________№______

                                                         

 

 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії перспективним спортсменам

Нікольського району

 на 2018 рік

 

 

смт Нікольське

 

2018 рік

 

I. Загальні положення

 

1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати стипендій перспективним спортсменам Нікольського району з олімпійських, неолімпійських видів спорту, які здатні забезпечити успішний виступ на чемпіонатах і кубках світу та Європи, чемпіонатах України та області (далі - стипендії).

2. Стипендії призначаються для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в Нікольському районі, морального і матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів на календарний рік, за наявності відповідних призначень в районому бюджеті або інших джерел не заборонених законодавством.

3. Кількість та розмір стипендій;

- 6 щомісячних стипендій у сумі 1000 гривень учасникам всеукраїнських рейтингових змагань, чемпіонам та призерам чемпіонату України з олімпійських та не олімпійських видів спорту;

- 7 щомісячних стипендій у сумі 800 гривень чемпіонам та призерам чемпіонатів Донецької області з видів спорту;

- 6 щомісячних стипендій у сумі 300 гривень для стимулювання перспективних спортсменів.

 

II. Умови призначення стипендій

 

1. Стипендії призначаються спортсменам району - переможцям, призерам та фіналістам міжнародних та офіційних обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту.

2. Стипендії призначаються спортсменам які в рік виплати стипендії виступають за Нікольський район.

 

III. Визначення кандидатів на призначення стипендій

 

1. Висунення кандидатів на призначення стипендії здійснюється відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації за поданням керівництва дитячо-юнацької спортивної школи та окремо тренерами з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які культивуються в районі.

 

IV. Відбір претендентів на призначення стипендій

 

1. Відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється координаційним комітетом з питань подальшого розвитку фізичної культури та спорту, персональний склад якого затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (далі – комітет).

2. Клопотання відділа у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про призначення стипендій та список спортсменів на призначення стипендій надаються на розгляд координаційному комітету з питань подальшого розвитку фізичної культури та спорту.

3. За результатами засідання комітету секретар комітету готує протокол засідання та список спортсменів щодо призначення стипендій. Список спортсменів, яким призначено  стипендії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

V. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів

 

1. Інформація про проведення відбору та визначення стипендіатів оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації та в районній газеті «Заря Приазов’я».

2. Комісія має право одержувати від відділу у справах сім’ї, молоді та спорту додаткову інформацію, документи і матеріали.

3. Обробка персональних даних перспективних спортсменів району, яким призначаються стипендії, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

 

VI. Порядок призначення та виплати стипендій

 

1. Стипендії призначаються згідно розпорядження голови райдержадміністрації.

2. Стипендії виплачуються щомісячно у розмірах, зазначених у пункті 3 розділу І цього Положення.

3. Виплата стипендій здійснюється відділом у справах сім’ї, молоді та спорту за рахунок коштів районного бюджету.

 

VII. Позбавлення стипендії

 

1. Позбавлення стипендії може здійснюватись згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації, за обґрунтованим клопотанням комітету.

2. Позбавлення стипендії може відбуватись у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів, невиконання індивідуального плану підготовки, дискваліфікації спортсменів та інших обґрунтованих причин.

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                  Горбатенко О.М.

 

 

Підготовлено: відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу                                                                                   Кубарєв О.В

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям населення Нікольського району у готівковій формі

Posted in 23.01.2018

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А      Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

                                                                 

смт.  Нікольське

 

Про надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям населення Нікольського району у готівковій формі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», ст..102 Бюджетного Кодексу України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення населення пільгових категорій пільгою на тверде побутове паливо та скраплений газ готівкою з причини відсутності в районі вугільної бази, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати пільги та житлові субсидії на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям населення Нікольського району у готівковій формі.

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Аліпа) за рахунок  субвенцій  з державного бюджету місцевим бюджетам надавати в розмірах визначених Законом України «Про державний бюджет України на 2018рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної  політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).

 

Голова районної ради                                                                                  В.М. Мітько

 

Пояснювальна записка

до  рішення районної ради 

«Про надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям населення Нікольського району у готівковій формі»

 

    Даний проект рішення підготовлено згідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» та керуючись ст. 102 Бюджетного Кодексу України.

В зв’язку з відсутністю в районі вугільної бази необхідно забезпечити пільгами та житловими субсидіями окремі категорії населення на придбання твердого та рідкого пічного побутового  палива і скрапленого  газу у  готівковій формі.        

 

 

Начальник  управління

соціального захисту населення                                                                С.А. Аліпа  

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-36 «Про Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2016 - 2020 роки»

Posted in 23.01.2018

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

________________ № __________

смт Нікольське

 

Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015           

№ 7/4-36 «Про  Програму розвитку земельних відносин

і охорони земель у Нікольському районі на 2016 - 2020 роки»

 

           Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про хід виконання  Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2016- 2020 роки, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-36 «Про  Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2016- 2020 роки взяти до відома.

2. Відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв) продовжити роботу з питань:

- проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

- проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення  в межах населених пунктів та за межами населених пунктів;

- передачі земельних ділянок у власність громадян;

- рекультивації порушених земель Малоянисольської сільської ради.

 

Голова районної ради                                                                                                 В.М. Мітько

 

Інформація

про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015           

№ 7/4-36 «Про  Програму розвитку земельних відносин

і охорони земель у Нікольському районі на 2016- 2020 роки»

 

               Метою Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі є остаточне розв’язання проблем відносин власності на землю, формування цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконалення системи земельних платежів, підвищення ефективності управління земельними ресурсами, поліпшення організації державного контролю за використанням і охороною земель.
               Формування земельних відносин у найближчі п’ять років має базуватися на принципах:
-  непорушності права приватної власності на землю;
-  включення землі у ринковий обіг;
-  соціальної справедливості у перерозподілі земель, що перебувають у державній та комунальній власності;
-  поєднання високої економічної ефективності та екологічної безпеки використання земель;
-  узгодження темпів і основних напрямів реформування земельних відносин.
               Реалізація програми як комплексу взаємопов'язаних правових, організаційних, фінансових, науково-технічних та інших заходів має забезпечити прискорення завершення в районі земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами.

Основні заходи програми це:

- Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у 35 населених пунктах;

- Проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

- Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення  в межах населених пунктів та за межами населених пунктів;

- Передача земельних ділянок у власність громадян;

- Рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради.

 

            На виконання заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2017 рік були заплановані витрати на загальну суму 430,00 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів 135,00 тис. грн. (проведення нормативної грошової оцінки земель 35 населених пунктів), за кошти підприємств 32 тис. грн. (проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 4,00 тис. грн., проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення  в межах населених пунктів та за межами населених пунктів  20,00 тис. грн., рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради 8,00 тис. грн.) з інших джерел 263,00 тис. грн. (проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 8,00 тис. грн., проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення  в межах населених пунктів та за межами населених пунктів  80,00 тис. грн., передача земельних ділянок у власність громадян 175,00 тис. грн.).  

У Нікольському районі за 2017 рік розроблено 41 технічна документація з нормативно грошової оцінки (на площі 1715,18 га сільськогосподарських земель) на суму 184,08 тис. грн. (66,44 тис. грн. кошти підприємств та 117,64 тис. грн. з інших джерел), що 15 разів більше від запланованого.

Проведено інвентаризацію земель на площі 433,5155 га, в тому числі: 98,1489 га не сільськогосподарського призначення та 335,3666 га сільськогосподарського призначення на суму 612,5 тис. грн.(18,00 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 65,00 тис. грн. кошти підприємств 529,50  тис. грн. інші джерела), що у 6,1 рази більше від запланованого.

 Передано у власність 92  земельні ділянки (30 земельних ділянок учасникам АТО) загальною площею 192,8848 га (181,4640 га с/г та 11,4208 га не с/г призначення на суму 229 тис. грн., що становить 130,85% від запланованого.

            Виконано заходів Програми на суму 1025,58 тис. грн., що у 2,4 рази більше від запланованого.

Поза Програмою виконано заходів на суму 190,22 тис. грн., за кошти місцевих бюджетів, оновлено планово-картографічні матеріали 5 населених пунктів Тополинської та Темрюцької сільських рад.

 

Заступник начальника Відділу у Нікольському

районі Головного управління

Держгеокадастру у Донецькій області                                                        Н.А. Лежайська

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до рішення колегії                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          районної державної адміністрації      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           від                                      № 
                                                                                                                                                                           Заходи                                                                                                                                                                              
з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення      
раціонального використання земельних ресурсів уНікольськосму районі Донецькій області      
за 2017 рік      
                             
    Обсяги,   Термін Витрати на реалізацію, тис.грн.        
Зміст одиниця Виконавець виконан- Всього у тому числі: Очікуваний результат      
п/п заходу виміру   ня державний обласний місцевий кошти інші        
        рік бюджет бюджет бюджет під-мств джерела        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
I. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ      
1 Проведення нормативної грошової оцінки земель 35 населених пунктів   Організації, які мають відповідну ліцензію, органи місцевого самоврядування               Визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель, визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету від плати за землю не виконано      
  2017 135 0 0 135 0 0      
  ВСЬОГО: 35 н/п, 9 тех документацій     135 0 0 135 0 0      
2 проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення   Організації, які мають відповідну ліцензію               Визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель, визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету від плати за землю, розроблено 41 технічна документація з нормативно грошової оцінки (на площі 1715,18 га сільськогосподарських земель) на суму 184,08 тис. грн. (66,44 тис. грн. кошти підприємств та 117,64 тис. грн. з інших джерел), що 15 разів більше від запланованого      
3 тех. документації 2017 12 0 0 0 4 8      
                     
                     
                     
  ВСЬОГО: 3 тех. док.     12 0 0 0 4 8      
3 Проведення інвентаризація земель державної та комунальної власності : сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення в межах населених пунктівта за межами населених пунктів   Організації, які мають відповідну ліцензію               Забезпечення необхідною інформацією органів державної вдлади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обгрунтування проекті землеустрою, проведено інвентаризацію земель на площі 433,5155 га, в тому числі: 98,1489 га не сільськогосподарського призначення та 335,3666 га сільськогосподарського призначення на суму 612,5 тис. грн.(18,00 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 65,00 тис. грн. кошти підприємств 529,50  тис. грн. інші джерела), що у 6,1 рази більше від запланованого      
  2017 100 0 0 0 20 80      
                     
10,0 га                    
                     
  ВСЬОГО: 10,0 га     100 0 0 0 20 80        
4 Передача земельних ділянок у власністиь громадян   Організації, які мають відповідну ліцензію               Набуття права на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність, передано у власність 92  земельні ділянки (30 земельних ділянок учасникам АТО) загальною площею 192,8848 га (181,4640 га с/г та 11,4208 га не с/г призначення на суму 229 тис. грн., що становить 130,85% від запланованого.      
70 проектів 2017 175 0 0 0 0 175      
                     
                     
                     
ВСЬОГО: 70 проектів     175 0 0 0 0 263        
  ВСЬОГО:       422 0 0 135 24 263        
Всього розділ І:       422 0 0 135 24 263        
ІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ      
     
7 Рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради    Організації, які мають відповідну ліцензію, ТОВ "УкрРосКаолін"               Відновлення грунтового покриву, покрашення структури рельєфу та поліпшення екологічного стану порушених земель. Не виконано      
                     
0,2 га                    
                     
  2017 8 0 0 0 8 0      
                     
  ВСЬОГО: 0,2 га     8 0 0 0 8 0      
  Всього розділ ІІ:       8 0 0 0 8 0        
  РАЗОМ:       430 0 0 135 32 263        
                             
                             
                             
                             
                             
  Заступник начальника відділу                   Н.А. Лежайська      
                             
                             
                             

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім'ях, які на час звернення (на час надання пільги) не

Posted in 23.01.2018

                                                              ПРОЕКТ                                                                    

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

 Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

                                                                 

смт.  Нікольське

 

Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з

інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім'ях, які

на час звернення (на час надання пільги) не отримують

житлову субсидію (незалежно від причини неотримання)

 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа Донецької обласної державної адміністрації від 11.01.2018           № 06/16я/47/0/2-18 «Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в 2018 році», з метою надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з  інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують  житлову субсидію (незалежно від причини неотримання), районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з  інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують  житлову субсидію (незалежно від причини неотримання),  у вигляді:

- 50 процентної знижки на оплату користуванням житлом або його утримання;

- 50 процентної знижки на оплату комунальних послуг: водо-тепло -, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, у межах соціальної норми житла та нормативів користування житлово-комунальними послугами;

- 50 процентної знижки на придбання (у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалювання) твердого палива і скрапленого газу (пільга надається у вигляді грошової компенсації виходячи з норми забезпечення сім’ї – 2 тонни вугілля і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство, за цінами, затвердженими розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації на 2018 рік для розрахунку пільг і житлових субсидій, що надаються населенню).

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Аліпа) забезпечити надання пільг за рахунок  субвенцій  з обласного бюджету місцевим бюджетам.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної  політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).

 

Голова районної ради                                                                                       В.М. Мітько

 

Пояснювальна записка

до  рішення районної ради

«Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують  житлову субсидію (незалежно від причини неотримання)»

             Даний проект рішення підготовлено  з метою надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років,що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують  житлову субсидію (незалежно від причини неотримання)» та на виконання  листа  заступника голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № 06/16я/47/0/2-18 «Про надання пільг особам з інвалідністю по зору в 2018 році» на розгляд сесії районної ради вноситься питання  «Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не отримують  житлову субсидію (незалежно від причини неотримання)»

              Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» передбачена субвенція з обласного бюджету бюджетам міст та районів області в обсязі 2139,0 тис. грн.. на виплату компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років

В зв’язку з чим, з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року за рахунок коштів обласного бюджету надаються пільги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають в сім’ях, яким відмовлено в призначенні житлової субсидії, у вигляді:

- 50 процентної знижки на оплату користуванням житлом або його утримання;

- 50 процентної знижки на оплату комунальних послуг: водо- тепло -, газопостачання, водовідведення електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, у межах соціальної норми житла та нормативів користування житлово-комунальними послугами;

- 50 процентної знижки на придбання (у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалювання) твердого палива і скрапленого газу (пільга надається у вигляді грошової компенсації виходячи з норми забезпечення сім’ї – 2 тонни вугілля і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство, за цінами, затвердженими розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації на 2018 рік для розрахунку пільг і житлових субсидій, що надаються населенню).

Перерахування коштів з обласного бюджету бюджетам міст та районів, що надали зазначені пільги населенню, буде здійснюватися шляхом передачі субвенції з обласного бюджету до бюджету міста (району) щомісячно за зверненням на підставі відповідних розрахунків.

  

Начальник управління                                                                                      С.А. Аліпа

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я районної ради Про районну Програму вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом „Єдиної приймальні” на 2018 рік

Posted in 23.01.2018

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

                                                                 

смт.  Нікольське

 

Про  районну  Програму  вдосконалення  роботи  управління  соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом „Єдиної приймальні” на 2018 рік

 

Відповідно до п.16 частини першої ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою організації належної роботи управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації в зв’язку із прийняттям постанов Кабінету Міністрів України: від 28.02.2015 № 106 „Про удосконалення порядку надання житлових субсидій”, яка передбачає суттєве спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки та скорочення термінів очікування соціальних виплат; від 27.04.2016 № 315 „Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року № 758”,  якою визначена роздрібна ціна на природній газ із 1 травня 2016 року в розмірі 6,879 грн за 1 куб. метр; від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесені зміни до „Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 № 848, зі змінами ” та „Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2015 № 389”, деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженої постановою КМУ від 08.06.2016 № 365,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну Програму вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом „Єдиної приймальні” на 2018 рік (далі - Програма) згідно з додатком.
  2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечити виконання Програми.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту.

 

Голова районної ради                                                                                       В.М. Мітько

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення районної ради

 _______________№_________                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

вдосконалення роботи  управління  соціального захисту населення

Нікольської районної державної адміністрації за принципом „Єдиної приймальні” на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cмт Нікольське

2018 рік

 

 

 

 

ПАСПОРТ

районної Програми  вдосконалення роботи  управління  соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом  „Єдиної приймальні”

 на 2018 рік

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації

 

 

 

2.

Дата,номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 „Про спрощення порядку  надання населенню  субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива”.

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації

4.

Відповідальні виконавці Програми

Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації, Нікольська районна рада, Нікольська селищна рада, сільські ради Нікольського району

6.

Термін реалізації Програми

2018 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Нікольської районної ради, бюджети селищної та сільських рад

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми (кошти районного, селищного та сільського бюджету)

260000 грн.

 

Районна Програма

вдосконалення роботи управління соціального захисту населення

Нікольської районної державної адміністрації за принципом

„Єдиної приймальні” на 2018 рік

 

  1. 1.      Вступ

В зв’язку із значним підвищенням тарифів на оплату житлово-комунальних послуг особливо актуальним залишається питання соціального захисту населення та спрощення процедури отримання житлової субсидії. Перед управлінням соціального захисту населення ставляться наступні завдання:

- забезпечити  обмін  інформацією  із  Державною  фіскальною  службою України  з метою отримання інформації про доходи громадян;

- отримання  від  організацій – надавачів послуг інформації про розмір  платежів отримувачів пільг;  

- опрацювання протягом 2018 року орієнтовно 18 тис. справ по призначенню різних видів допомог і пільг та інформування населення щодо розміру призначеної субсидії;

- забезпечення контролю за виплатами внутрішньо переміщеним особам;

 - забезпечення вчасного реагування та об’єктивного визначення потреб соціально незахищених жителів району;

-  надання якісних послуг отримувачам допомоги з максимальною зручністю та мінімальними затратами;

-  забезпечення рівноправного надання громадянам соціальної підтримки незалежно від місця проживання;

-  сприяння застосуванню інтегрованого підходу до надання соціальної допомоги, пільг та компенсацій;

-  забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно отримання соціальної підтримки;

-  забезпечення контролю за дотриманням рішень уряду з питань легалізації та підвищення мінімальної заробітної плати;

-  створення працівникам управління соціального захисту населення сприятливих умов для ефективної роботи.

 

  1. 2.       Сучасний стан справ і проблеми пов’язані

із забезпеченням соціального захисту населення район

 

В управлінні соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації на сьогоднішній день впроваджені та експлуатуються Програмно-технологічні комплекси:

- автоматизована система обліку пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій (АСОПД/КОМТЕХ);

- програмно-технологічний комплекс „Житлові субсидії”;

- програмно-технологічний комплекс „Єдина інформаційна база про внутрішньо переміщених осіб України”;

- програмно-технологічний комплекс „Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків” (ЄДАРП);

- програмно-технологічний комплекс „Централізований банк інвалідів” (ЦБІ).

На сьогодні стан справ в управлінні соціального захисту населення у цій сфері через ряд причин склався вкрай незадовільний. Практично не оновлюється парк комп’ютерної техніки, тобто 60-80% парку морально застаріла і не підлягає ремонту в разі виходу із ладу.

На не достатньому рівні автоматизовано роботи за напрямком обліку одержувачів автотранспорту на пільгових умовах, санаторно-курортного лікування, забезпечення компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, автоматизованого документообігу між підприємствами та установами, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення.

Ці проблеми потребують термінового вирішення та системного підходу. Оскільки тільки комп’ютеризація в сучасних умовах дасть можливість якісно, надійно та швидко обробляти всі види інформації, пов’язаних з обслуговуванням та обліком соціального захисту населення.

Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають та отримують різні види соціальних виплат та компенсацій наступні категорії населення:

       -    в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків – 7888 осіб;

       -   адресна допомога  внутрішньо переміщеним особам на проживання – 2074 сімей;

       -   державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  – 392 особи;

       -   допомога при народженні дитини – 1078 осіб;

       -   допомога по вагітності та пологах – 10 осіб;

       -   допомога дітям, що знаходяться під опікою чи піклуванням – 42 особи;

       -   допомога одиноким матерям – 161 особа;

       -   тимчасову допомога дітям замість аліментів – 6 осіб;

       -  державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 287 осіб;

       -   державна соціальна допомога  дітям-сиротам – 5 осіб;

       -  державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – 91 особа;

       -   компенсаційні виплати громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 256 осіб;

       -   компенсація на бензин та транспортне обслуговування – 7 осіб;

       -  компенсація для відшкодування витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу – 336 осіб;

       -   субсидія на житлово-комунальні послуги – 6030  сімей.

            Починаючи із 2014 року, отримувачі субсидій на житлово-комунальні послуги, у яких не відбулось змін у складі сім’ї та які не здійснили придбання будь-якого майна на суму, що перевищує 50 тис. грн. не повинні звертатись до управління за продовженням дії субсидії, визначення права на призначення субсидії та визначення її розміру покладається на працівників управління. Кожне звернення громадян опрацьовується за допомогою відповідного програмного забезпечення, роздруковується рішення про призначення чи відмову у наданні допомоги, яке додається до особової справи та відсилається заявнику.           

            Крім  того, управління соціального захисту населення райдержадміністрації веде активне листування із різними організаціями, готує та супроводжує ряд районних програм. Для якісного виконання  завдань необхідна комп’ютерна та офісна техніка і значна кількість якісного паперу.          В «Єдиній приймальні»  управління працює 8 спеціалістів. Для роботи мають два морально застарілих комп’ютера та один принтер, що значно уповільнює прийом та створює незручності для відвідувачів та працівників.

В зв’язку з проведенням з 2014 року  на території України антитерористичної операції додатково виникла необхідність обслуговування та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. За січень – грудень 2017 року видано 5146 довідок ВПО. Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні перебувають 14176 внутрішньо переміщених осіб. Для обслуговування задіяно 4 спеціаліста управління, які також працюють на  морально застарілих комп’ютерах, які не підтримують сучасного програмного забезпечення, що впливає на якість прийому та створює затримки в обробці документів та заяв.

 Таким чином, управління соціального захисту населення має нагальну потребу у модернізації комп’ютерної техніки та офісного обладнання.

Для вирішення цих завдань необхідно вирішити питання забезпечення управління  соціального захисту населення комп’ютерами та принтерами.

 

  1. 3.      Мета і основні завдання програми

 

Основними завданнями Програми є:

-       підвищення якості обслуговування населення;

-    створення працівникам управління соціального захисту населення сприятливих умов для ефективної роботи;

-    забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно отримання соціальної підтримки;

-    забезпечення контролю за дотриманням рішень уряду з питань легалізації та підвищення мінімальної заробітної плати;

-    забезпечення вчасного реагування та об’єктивного визначення потреб соціально незахищених жителів району;

-    створення атмосфери взаємоповаги між працівниками управління соціального захисту населення райдержадміністрації і отримувачами соціальної допомоги.

 

  1. 4.      Очікувані результати

 

    Реалізація програми вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом „Єдиної приймальні” на 2018 рік надасть можливість:

-         забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері соціального захисту населення району;

-         забезпечити мінімальний час, необхідний громадянам для відвідування управління соціального захисту населення райдержадміністрації з метою отримання комплексу послуг;

-         забезпечити дотримання мінімального проміжку між часом звернення громадян за послугою та кінцевим результатом надання послуги;

-         забезпечення спеціалістів управління соціального захисту населення комп’ютерною технікою, що дасть можливість надавати негайні відповіді громадянам;

-         забезпечити адресність надання допомог та житлових субсидій;

-         забезпечити контроль за дотриманням рішень уряду з питань легалізації та підвищення мінімальної заробітної плати;

-         створити сприятливі умови працівникам управління соціального захисту населення райдержадміністрації для реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення. 

  1. 5.      Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах кошторисних призначень з районного бюджету, субвенцій з селищної і сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядником коштів на фінансування заходів Програми визначити районну державну адміністрацію та управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

  1. 6.       Координація за ходом виконання районної Програми

 

            Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснюватиме райдержадміністрація, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій і постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

   

Керуючий справами районної ради                                                                О.М.Горбатенко

 

Підготовлено: управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 Начальник управління                                                                                                         С.А. Аліпа

 

Додаток

до рішення районної ради

______________ №____________

 

   Заходи та розрахунок потреб у коштах для реалізації районної Програми вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної   державної    адміністрації за принципомЄдиної приймальні” на 2018 рік.

 

з/п

Зміст заходу

Перелік необхідної для придбання комп’ютерної техніки

Витрати

(тис.

грн.)

Термін

виконання

Джерела фінансування

1. Забезпечення автоматизації процесу обслуговування громадян

та роботи із зверненнями громадян

1.1

Забезпечення сектору з прийому громадян відділу грошових виплат та компенсацій управління комп’ютерною та офісною технікою, папером для друкування довідок та запитів.

 

 

 

Комп’ютер – 1 шт

Заправка картриджів

 

Принтер – 1 шт.

Папір – 5  пачок

 

16,5

0,5

 

8,5

0,5

 

    2018

Районний бюджет

 

бюджети селищної і сільських рад

1.2

Забезпечення відділу прийому громадян з питань житлових субсидій управління комп’ютерною та офісною технікою, папером для друкування довідок та запитів до організацій – надавачам послуг.

 

 

 

Комп’ютер – 1 шт.

Принтер – 1 шт

Заправка картриджів

 

Комп’ютер (системний блок)-1шт.

Папір – 5  пачок

 

16,5

6,0

0,5

 

12,0

 

0,5

 

    2018

Районний бюджет

 

 

бюджети селищної і сільських рад

1.3

Забезпечення відділу персоніфікованого обліку громадян офісною технікою, папером для друкування довідок, переліків пільговиків, обміну інформацією із організаціями-надавачами послуг.

 

Комп’ютер (системний блок) – 2 шт

Принтер – 1 шт.

Папір – 5  пачок

Заправка картриджів

24,0

 

6,0

0,5

0,5

    2018

Бюджети селищної і сільських рад

1.4

Забезпечення сектору прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій офісною технікою та папером для друку рішень про призначення або відмову в призначені всіх видів соціальних допомог

Комп’ютер (системний блок) – 1 шт

Заправка картриджів

 

Принтер – 2 шт.

Папір – 5  пачок

 

12,0

 

0,5

 

12,0

0,5

 

    2018

   

Районний

бюджет

 

 

бюджети селищної і сільських рад

1.5

Забезпечення відділу надання житлових субсидій офісною технікою та папером для друку рішень про призначення або відмову в призначені житлових субсидій

Комп’ютер – 1 шт

Заправка картриджів

 

Принтер – 1 шт.

Папір перфорований – 3 ящ.

Папір – 5  пачок

 

16,5

0,5

 

6,0

1,9

 

0,5

 

2018

Районний

бюджет

 

бюджети селищної і сільських рад

1.6

Забезпечення відділу з питань обслуговування пільгової категорії населення офісною технікою та папером для друку довідок ВПО.

Заправка картриджів

 

 

Комп’ютер – 4 шт

Принтер – 1 шт.

Папір – 5  пачок

 

1,0

 

 

64,0

6,0

0,5

 

2018

Районний

бюджет

 

Бюджети селищної і сільських рад

1.7

Забезпечення відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Принтер – 1 шт.

Папір перфорований – 2 ящ.

Папір – 5  пачок

Заправка картриджів

6,0

1,3

 

0,5

1,3

2018

Бюджети селищної і сільських рад

1.8

Забезпечення відділу соціально-трудових відносин офісною технікою та папером.

Комп’ютер (системний блок) - 1шт

Заправка картриджів

Папір – 5  пачок

 

12,0

 

0,5

0,5

 

2018

Районний

бюджет

бюджети селищної і сільських рад

1.9

Сектор соціальних інспекторів 

Комп’ютер -1 шт

Заправка картриджів

 

Принтер – 1 шт.

Папір – 5  пачок

 

16,5

0,5

 

6,0

0,5

 

2018

Районний

бюджет

 

бюджети селищної і сільських рад

Всього:

260,00

 

з них:

 

 

-районний бюджет

100,00

 

-бюджети селищної та сільських рад:

160,00

 

1. Нікольська селищна рада (17245 чол.)

72,08

 

Контингент отримувачів соціальних допомог становить  38294 чол.     З розрахунку                160 тис.грн. на 38294 чол. вартість послуги становить 4,18 грн. Таким чином пропорційно розраховано фінансування по сільським радам.

2.Малоянісольська сільська рада (2937 чол.)

12,28

 

3.Республіканська сільська рада (1331чол.)

5,56

4.Темрюцька сільська рада (1672 чол.)

6,98

5.Боївська сільська рада (2873 чол.)

11,99

6. Новокраснівська сільська рада (1432 чол.)

5,98

7. Кас'янівська сільська рада (3021 чол.)

Кас'янівська

Новокраснівська сільська рада

12,61

8.Кальчицька сільська рада (2258 чол.)

9,44

9.Зорянська сільська рада (2157 чол.)

9,02

10. Тополинська сільська рада (2064 чол.)

8,62

11. Зеленоярська сільська рада (1304 чол.)

5,44

 

Керуючий справами

районної ради                                                              О.М.Горбатенко   

Еще статьи...