22. Про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською районною державною адміністрацією

Posted in 36-а сесія

 
 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А   Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        № ____________
смт Нікольське
 
 

Про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською районною державною адміністрацією
 
Відповідно до 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт голови Нікольської районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською районною державною адміністрацією, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови райдержадміністрації про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською районною державною адміністрацією взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації забезпечити у 2019 році безумовне виконання делегованих районною радою повноважень.
 
 
Голова районної ради                                                                                    В.МІТЬКО
                                                                 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради
Нікольською районною державною адміністрацією»
 
Відповідно до ст..42,43,44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нікольська районна рада рішенням від 26.11.2015 №7/2-10 «Про делегування повноважень Нікольської районної ради Нікольській районній державній адміністрації» делегувала повноваження Нікольській районній державній адміністрації.
Згідно плану роботи районної ради на І півріччя 2019 року районна державна адміністрація пропонує розглянути та затвердити звіт про виконання делегованих повноважень на черговій сесії районної ради.
 
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                           А.ПЛАХОТНАЯ
 
 
Звіт
про хід виконання делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською районною державною адміністрацією
 
Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Нікольською районною державною адміністрацією   у 2018 році  здійснювалось   виконання    відповідних    делегованих   Нікольською районною    радоюповноважень.
 
 1.   Підготовка і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів, забезпечення виконання рішень ради.
Для забезпечення виконання поставлених завдань, районною державною адміністрацією за поданням відділів та управлінь, територіальних підрозділів було розроблено та надано на затвердження сесії районної ради Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, ряд цільових та галузевих програм.
З метою забезпечення економного та ефективного використання бюджетних коштів проведено інвентаризацію районних програм соціально-економічного розвитку, заходи яких здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та  внесено пропозиції щодо доцільності їх подальшого фінансування з врахуванням обмежених можливостей районного бюджету.
Всього у 2018 році виконувалась 31 програма, з них 25- перехідні. Питання ефективного використання бюджетних коштів знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.
 Хід їх виконання постійно аналізується відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, контролюється та розглядається на засіданнях колегій, днях контролю та нарадах райдержадміністрації.
 
2.   Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.
З метою узгодження політики розвитку регіонів з пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України, відділом економіки райдержадміністрації щороку розробляються та подаються до Департаменту економіки обласної державної адміністрації основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на наступний рік, аналіз та прогноз надходжень до бюджетів різних рівнів.
Щороку, з урахуванням пропозицій райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищної рад, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України, суб’єктів господарювання, розробляється Програма економічного та соціального розвитку району.
Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки схвалена рішенням сесії Нікольської районної ради від 22 грудня 2017 № 7/26-416.
 
3.    Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, а також ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, територіальні органи міністерств та відомств України проводили певну роботу з реалізації делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють.
Як я зазначив, головним програмним документом, що визначає основні напрями та прогнозні характеристики розвитку господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер району, є щорічна Програма економічного і соціального розвитку району на 2018 рік  та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.
Заходи програми спрямовані на забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу, соціальної і гуманітарної сфер, покращення добробуту жителів району і діяльність райдержадміністрації  спрямована на забезпечення стабільної роботи основних галузей економіки та соціальної сфери.
За 2018 рік до зведеного бюджету району  надійшло доходів загального фонду з урахуванням трансфертів надійшло 325,993млн. грн, або101,5% до бюджетних призначень на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшені на  51,4 млн.грн.
Надходження  загального фонду власних та закріплених   доходів   склало      99,6 млн. грн, або 109,74% до річних призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 21,8 млн. грн.
Основним джерелом формування доходної частини районного бюджету є податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого склали 53,4 млн грн, або 108,65% до уточнених показників за рік.
Основним джерелом формування доходної частини бюджетів органів місцевого самоврядування є місцеві податки. За 2018 рік їх надійшло 40,6 млн. грн, або 108,9% уточнених призначень на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6,6  млн.грн.
Податковий борг по платежах до бюджету станом на 01 сычня 2019 року становить 3,3 млн.грн.
Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району за 2018 рік виконана в обсязі 299,5 млн. грн (94,3 відсотка від затвердженого розпису на рік з урахуванням змін), що посприяло забезпеченню стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей районного бюджету програм економічного і соціального розвитку району.
Податковий борг по платежах до бюджету станом на 01 січня 2019 року становив 4,3 млн. грн, збільшився в порівнянні з 2017 роком в 1,4 рази
За 2018 рік обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району в діючих цінах склав 156,1 млн грн, що в 1,3 рази більше до аналогічного періоду попереднього року.
Виробництво агропромислової продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки Нікольського району. Станом на 01 січня 2019 року загальна площа земель Нікольського району становила 122,2 тис. га, з них: сільськогосподарські землі – 101,5 тис. га, в тому числі: сільськогосподарські угіддя – 98,6 тис. га, зокрема рілля – 83,6 тис. га, сіножаті – 0,43 тис. га, пасовища – 13,8 тис. га, багаторічні насадження – 0,78 тис. га, перелоги – 27,8 га.
В сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах району використовується 58,1 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі рілля складає – 54,5 тис. га.
На території району здійснюють діяльність 24 сільськогосподарських підприємства, в користуванні яких 52,6 тис. га сільськогосподарських угідь (96,5% від загальної площі), в тому числі: рілля 49,3 тис. га, з яких 27,0 тис. га (49,5% від ріллі району) припадає на ТОВ «Харвіст Холдинг» (ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПрАТ «ММК ім. Ілліча»).
В користуванні 84 фермерських господарств знаходиться 5,2 тис. га (9,2%) сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 5,0 тис. га.
В користуванні підприємств металургійної галузі: сільськогосподарських угідь – 0,27 тис. га, в тому числі рілля 0,24 тис. га.
За 2018 рік виробництво валової продукції сільського господарства в цінах 2010 року складає 164,7 млн. грн., або 59,3% до показника 2017 року, в тому числі продукція рослинництва – 134,9 млн. грн. (56,1 %), тваринництва – 29,8 млн. грн. (79,2%).
В 2018 році сільськогосподарськими підприємствами району зібрано зернових всього – на площі 31,2 тис. га, одержано 53,6 тис. тонн при врожайності 17,2 ц/га, що складає 43,4% до Програми.
Соняшника зібрано на площі 15,7 тис. га і одержано 23,7 тис. тонн, при врожайності 15,1 ц/га, це 88,8% до Програми.
В галузі рослинництва кращих показників досягнуто ТОВ «Нова Нива», ТОВ «Малиновка».
Під врожай 2019 року сільськогосподарськими підприємствами району посіяно озимих зернових культур на площі 24,4 тис. га, що становить 44,7% до площі ріллі, в тому числі озимої пшениці – 23,4 тис. га, озимого ячменю – 0,9 тис. га, озимі на зелений корм – 325 га, крім того озимого ріпаку – 4,6 тис. га.
За 2018 рік вироблено 9637 тонн молока, що становить 79,9 % до аналогічного періоду 2017 року, реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі – 630 тонн, що становить 85,9 % до аналогічного періоду 2017 року.
Середній надій молока на одну корову, яка була у наявності на початок року, склав 6965 кг.
Станом на 1 січня 2019 року поголів’я ВРХ складає – 4283 голів, що становить 95,4 % до аналогічного періоду 2018 року, в тому числі корів – 1345 голів (88,3 %), овець – 1499 голів (98,5 %), коней – 272 голови (100 % до аналогічного періоду 2018 року).
З метою стимулювання зайнятості здійснювалися компенсаційні виплати, пов'язані з витратами зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для роботодавців.Ця компенсація передбачає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості на нове робоче місце, зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений. Правом на таку компенсацію у 2018 році скористалися роботодавці для працевлаштування 46 безробітних на нові робочі місця, у 2017 році - 16. Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01 січня 2019 року складає 208 осіб, що на 64 особи менше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Послугами державної служби зайнятості скористались 1292 громадянина, в тому числі 746 безробітних, що на 15 осіб менше, ніж у 2017 році.
За звітний період працевлаштовано за направленням центру зайнятості 599 осіб, в тому числі 315 безробітних, що на 176 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року. Створено 93 робочих місця, з урахуванням договорів найму, що на 15 осіб більше, ніж у 2017 році. З безробітними проводились навчання, після  яких 95% працевлаштовано.
Станом на 01 січня 2019 року  в Мангушському об’єднаному управління Пенсійного фонду України  у Нікольському  районі перебуває на обліку 23031 пенсіонерів, що на 6300 осіб більше, ніж на аналогічну дату    2017 року. Протягом року призначено 292 пенсійні  справи, здійснено 395 перерахунків. Середній розмір призначеної пенсії за звітний період склав 3216,40грн. Пенсійні виплати профінансовано  і виплачено в повному обсязі У середньому щомісяця на виплату і доставку пенсій в районі спрямовувалося 48,5 млн грн.
На виконання районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» виконкомами Нікольської селищної, Тополинської та Зеленоярської сільських рад було придбано 4 однокімнатні квартири за рахунок обласного та місцевого бюджетів у співвідношенні 50/50 відсотків. Виконкомом Зеленоярської сільської ради за рахунок державного бюджету було придбано 1 квартиру. Всього на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа було витрачено 1133,28 тис.грн.
Продовжується робота з реалізації державної політики щодо соціальної підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, інвалідів І - ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Протягом 2018 року нараховано та виплачено державної соціальної допомоги:
сім’ям з дітьми – 23,5 млн грн, що на 19,8 % менше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року;
малозабезпеченим сім’ям – 5729,8 тис. грн, що на 1,9 % більше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року;
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 7361,5 тис. грн, що на 1,7% менше від обсягів нарахувань за відповідний період минулого року.
Отримують субсидію на житлово–комунальні послуги 4524 домогосподарств.
За 2018 рік загальна сума нарахованої населенню житлової субсидії склала        43871,9 тис. грн, а саме: сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 42037,7 тис. грн, середньомісячна кількість одержувачів протягом року - 3856 сімей; сума призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1834,2 тис. грн, кількість одержувачів за звітний період - 668 сімей.
Протягом звітного періоду Нікольським районним територіальним центром надання соціальних послуг надано послуги 1730 громадянам, в т.ч. відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано 1023 платних послуг на суму 15,35 тис. грн, та 2068 безкоштовних послуг.
За програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 554,4 тис. грн. направлено на виплату компенсацій та допомог.
На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації перебуває 13916 внутрішньо переміщених осіб.
Щомісячну адресну грошову допомогу виплачено 209 сім’ям на загальну суму   3699,9 тис. грн.
 Аналіз  підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки показав, що заходи Програми виконувались, але є питання, які потребують постійної підвищеної уваги зі сторони керівників різних рівнів. Основною причиною невиконання заходів Програми є недостатнє фінансування.
У 2018 році виконано 243 заходи  Програми з 501 запланованих, або 48,5 %, на суму 221,1 млн грн, або 30,1%, в тому числі за рахунок державного бюджету на суму 110,9 млн грн, або 24,9%, обласного бюджету – 24,3 млн. грн, або 22,4%, зведеного бюджету району – 38,7 млн. грн, або 62,7%, підприємств – 27,0 млн. грн, або 48,8%,.інших джерел – 20,1 млн. грн, або 31,2%.
 
4.  Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.
Відповідно до Бюджетного кодексу України районна державна адміністрація щороку подає проект бюджету району з відповідними обґрунтуваннями та розрахунками Департаменту фінансів Донецької  облдержадміністрації для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників місцевих бюджетів.
З метою забезпечення своєчасного формування проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період, приймається відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації.
Протягом 2018 року систематично аналізувались та надавались до Департаменту фінансів облдержадміністрації проблемні питання, що виникали у процесі виконання місцевих бюджетів.
Для виконання власних і делегованих органами місцевого самоврядування повноважень на підставі бюджетних запитів органами самоврядування та структурними підрозділами райдержадміністрації (з розрахунками до них) розроблено та надіслано департаменту фінансів Донецької  облдержадміністрації зведений бюджетний запит щодо утримання зазначених підрозділів для включення показників до проекту Державного бюджету України.
 
5.   Сприяння інвестиційній діяльності на території району.
Пріоритетним завданням органів виконавчої влади району є формування сприятливого інвестиційного клімату та системна робота у сфері залучення інвестицій.
Для доступного розташування Центру надання адміністративних послуг, який зараз знаходиться на 4 поверсі адміністративної будівлі, загальною площею 26 м², послугами якого користуються всі мешканці району - 11 сільських рад, був реалізований проект по реконструкції Нікольського районного Будинку дитячої творчості під ЦНАП, придбано обладнання, програмне забезпечення, комплекс захисту інформації». Кошти залучались  з державного фонду регіонального розвитку в сумі 3,6 млн. грн і за рахунок коштів районного бюджету 443,974 тис. грн. В ході реалізації проекту було поведено перепланування частини приміщення площею 200,73 м² під центр надання адміністративних послуг, в якому будуть надаватися всі види послуг для населення та  бізнесу майбутньої об'єднаної громади. Придбано нову комп'ютерну техніку, меблі, робочі станції для оформлення і видачі паспортів та ін.
З метою забезпечення реалізації на території Нікольського району державної політики у сфері надання адміністративних послуг та з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі діє Центр надання адміністративних послуг. Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік для виконання заходів, спрямованих на забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг та роботи державних реєстраторів, проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота, консультаційні заходи. За 2018 рік працівниками центру прийнято 4557 пакетів документів (за аналогічний період минулого року – 3789), видано 4676 результатів адміністративних послуг та надано понад 5 тис. консультацій.
За результатами конкурсного відбору проектів, який провело Міністерство соціальної політики України, район отримав фінансування з державного бюджету на реалізацію 3 проектів, а саме на придбання:
«Мобільного офісу» на суму 4 млн. грн, для отримання доступних адміністративних, соціальних послуг жителям віддалених сіл, з якими обмежено транспортне сполучення. Шляхом виїзного прийому адміністраторами Центру, фахівцями соціальних установ, максимально буде спрощено доступ до соціальних, адміністративних послуг, вирішиться ряд питань, які виникали у мешканців району, а особливо пенсіонерів, інвалідів, інших пільгових категорій населення;
 мобільного сценічного комплексу (подіум 8х10х6 м з теном, підйомним устаткуванням і порталами 2х2х6 м), автомобіль МАЗ, автобус «Еталон», комплект світлового обладнання для сцени, комплект звукового обладнання для сцени на загальну суму 4372,5 тис. грн. для проведення масових заходів в районі;
музичної звукопідсилювальної апаратури для КУ «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольського районної ради Донецької області» на суму 48,8 тис. грн.
За підтримки обласної державної адміністрації на посилення основи будівлі і стяжки металоконструкцією в Будинку дитячої творчості проведено роботи вартістю 938,572 тис. грн.
Пожежно-рятувальним підрозділом ГПСЧ-100 придбаний пожежний автомобіль для порятунку постраждалих за кошти державного бюджету на суму 4,6 млн. грн.
Для повноцінної роботи інклюзивно-ресурсного центру дітей з особливими потребами освоєно 381,2 тис. грн субвенції державного бюджету на придбання обладнання та для Касянівської ЗОШ придбано шкільний автобус на 1,6 млн. грн., з них 740,0 тис. грн кошти держбюджету і 860,0 тис. грн - районного бюджету.
Проведено поточной і капітальній ремонт доріг комунальної власності об’ємом 23,3 тис. м² на суму 10,6 млн. грн.
Введено в експлуатацію 25 житлових будинків загальною площею 2114 м² на суму 5,7 млн. грн. за кошти індивідуальних забудовників.
Завершено роботи по будівництву спортивних майданчиків зі штучним покриттям в Тополинській і Кременівській школах на загальну суму 1,6 млн. грн за рахунок коштів держбюджету і зведеного бюджету району.
У цьому році придбано спортивний інвентар та спецтехніка для поливу футбольного поля в смт Нікольське за кошти районного бюджету на суму 296 тис. грн.
Протягом 2018 року за кошти обласного бюджету в сумі 418,6 тис. грн і 418,6 тис грн коштів Нікольської, Темрюцкої, Тополінскої рад придбано 4 однокімнатні квартири для дітей - сиріт та одну квартиру для дитини -  сироти з Зеленоярської сільської ради на суму    296, 2 тис.грн за кошти держбюджету.
В кінці 2018 року з обласного фонду навколишнього природного середовища отримано субвенцію для реалізації природоохоронних заходів на території району на суму 11670,0 тис. грн, а саме на придбання машини для збору транспортування відходів, обладнання для збору побутових відходів, універсального навантажувача сміттєвоза. Роботи з придбання ведуться.
Для реалізації заходів з капітального будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Темрюк і с. Тополине виділені 10,1 млн. грн коштів державного бюджету та 1,1 млн.грн. коштів районного бюджету. Роботи в цьому напрямку розпочато, а для благоустрою територій навколо амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Темрюк і с. Тополине з обласного фонду навколишнього природного середовища отримано субвенцію в сумі 600,0 тис.грн.
Створено молодіжний центр на базі Зорянської СБК, за рахунок коштів обласного, районного бюджетів та Зорянської ради. Загальна вартість проекту - 800 тис грн. Придбано спортивні тренажери, меблі, комп'ютерна техніка, відремонтовані приміщення.
Сільгосппідприємствами району придбано 17 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 23,2 млн.грн.
 
 
6. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
 
Згідно Програми соціально-економічного розвитку Нікольського району на 2018 рік у сфері житлово-комунального господарства було заплановано 12,5 млн. грн.за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, виконання програми склало 17,7 млн грн.
Основна частина із запланованих коштів відведена на поточний та капітальний ремонт доріг у сумі4,3 млн. грн.
У Нікольському районі за звітний період було проведено поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності об’ємом 29,25 тис.м2 на загальну суму 10,6 млн. грн., а саме:
Нікольська селищна – 5,8 млн. грн.;
Кальчицька сільська рада – 988,9 тис. грн.;
Касянівська сільська рада –   745,8 тис. грн.;
Зорянська сільська рада –    1,1 млн. грн.;
Малоянисольська сільська рада –    999,8 тис. грн.;
Республіканська сільська рада –   199,98 тис. грн.;
Тополинська сільська рада –   760,8 тис. грн.
 
На проведення робіт з реконструкції та ремонту зовнішнього освітлення населених пунктів району було використано 925,2 тис. грн.
Відремонтовано і замінено 127 ліхтарів зовнішнього освітлення, розширено зону освітлення на 4,6 км.
Протягом 2018 року селищна та сільські ради займались ліквідацією стихійних звалищ побутових відходів, загальна сума витрачених коштів склала 932,1 тис.грн., було ліквідовано 75 несанкціонованих стихійних звалищ та вивезено 1480 м3 твердих побутових відходів.КП «Комсервіс» Нікольської селищної ради укладено договір з ФОП «Бєлаш О.В.» стосовно впровадження в селищі роздільного способу збору твердих побутових відходів.
Проведено роботи з підтримання в належному стані зеленого господарства на загальну суму 315,6 тис. грн.     У 2018 році селищною та сільськими радами здійснені заходи з озеленення населених пунктів. Висаджено 800 саджанців дерев, 100 чагарників, 500 одиниць квітів. Видалено 74 аварійних та сухостійних дерева.
КП «Комсервіс» проведені роботи з благоустрою селища на загальну суму 629,0 тис. грн., в тому числі:
щоденно прибиралося сміття з 58,0 урн в центрі селища. Періодично прибиралося на автобусних зупинках та газонах. Витрати склали 36,0 тис грн;
встановлено 5 зрубів колодязів;
розчищено 8 стоків для безперешкодного проходу води з доріг під час дощу та інше.
          Нікольська селищна рада оформила документи на земельну ділянку під парком в смт Нікольське, заплановано розробити та впровадити проект реконструкції парку на суму 4,5 млн.грн.
          Для проведення аварійного ремонту систем водопостачання в смт Нікольське КП «Володарськ-водомережа» селищною радою надана фінансова допомога в сумі 718,9  тис. грн.
        На даний час на території смт. Нікольске ТОВ «Лісічанська інженерно-будівельна компанія» продовжує проводити роботи по реконструкції системи водопостачання селища.
Одним з основних напрямків  в районі є допомога населеним пунктам в забезпеченні водою. Так Зорянська, Республіканська, Кальчицька, Тополинська і Новокраснівська сільські ради в цьому напрямку співпрацюють з Благодійною організацією «АДРА».
 В рамках укладених договорів про співпрацю у 2018 році сільські ради отримали матеріали та комплектуючих для ремонту та заміни обладнання водопровідних свердловин та водопровідних мереж,  а cаме:
Кальчицька сільська рада – 709,0 тис. грн.;
Зорянська сільська рада спільно з ТОВ “Зоря-комсервіс” 761,9 тис. грн.;  
Новокраснівська   сільська рада - 647,2 тис. грн.;
Республіканська   сільська рада 263,6 тис. грн.;
Тополинська сільська рада  - 34,0 тис. грн.
Загальна сума допомоги Благодійною організацією «АДРА» склала 2,4 млн. грн.
Всі роботи велися силами комунальних підприємств та сільських рад.
 
7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи.
Органи державної влади активно працювали над забезпеченням сприятливих умов розвитку малого бізнесу, а також використання його потенціалу для вирішення проблем району.
Станом на 01 січня 2019 року кількість підприємств малого та середнього підприємництва становить 180, підприємців-фізичних осіб станом 523 особи, 84 фермерських господарства.
Питома вага малого та середнього підприємництва у загальному обсязі реалізації (робіт, послуг) району складає 100% ( зареєстровані юридичні особи в Нікольському районі належать до суб’єктів малого або середнього підприємництва).
Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва склали 23,6 млн.тис. грн, що складає 164,3 % до показника аналогічного періоду минулого року.
Проводиться робота по розширенню бази оподаткування за рахунок детінізації зайня-тості та доходів населення, ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заро-бітної плати та інших доходів громадян.
Працівниками Нікольської ДПІ Волновасько-Мангуського управління   ГУ ДФС у Донецькій області проводиться робота з суб’єктами господарської діяльності з метою упередження порушень податкового законодавства у сфері легалізації трудових відносин та підвищення розміру мінімальної заробітної плати. За результатами проведеної роботи (листи, індивідуальні зустрічі з керівництвом підприємств, бесіди) легалізовано 1146 осіб. Додатково надійшло до бюджету 2076,1 тис. грн, в т.ч.: податку на доходи фізичних осіб 852,6 тис. грн, військового збору – 71,0 тис. грн , ЄСВ – 1078,1 тис. грн та єдиного податку – 74,4 тис. грн.
Проведена індивідуальна робота з керівниками 36 підприємств, які виплачували заро-бітну плату менше мінімального розміру. За підсумками роботи 243 працівникам підвищена зарплата та додатково надійшло до бюджету податку з доходів фізичних осіб – 66,0 тис. грн, військового збору – 6,3 тис. грн, єдиного внеску – 78,5 тис. грн.
На базі Центру розвитку підприємництва Нікольського районного центру зайнятості та за допомогою засобів масової інформації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дії програми підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Протягом звітного періоду  взяли участь у конкурсному відборі проектів 2 підприємця району, але не добрали прохідний бал.
За 2018 рік банківськими установами «Ощадбанку» та «Приватбанку» надано кредитів на розвиток підприємництва у сумі 6,2 млн. грн.
Протягом звітного періоду було проведено 51 ярмарковий захід, реалізовано товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції та продуктів власного виробництва на суму 178,9 тис. грн.
У конкурсі «Підприємець року» 2 підприємця в номінаціях «Підприємець року в галузі інноваційної діяльності та новітніх технологій» та «За високий рівень соціальної відповідаль-ності в малому бізнесі» стали лауреатами.
 
З урахуванням своїх владних повноважень постійно проводиться моніторинг цін на основні продукти харчування.  
У 2018 році споживчий ринок товарів та послуг діяв відповідно до попиту населення. Сучасні торговельні об’єкти розвиваються як за рахунок реконструкцій, капітальних ремонтів так і нового будівництва. За 2018 рік в смт Нікольське введено в експлуатацію магазин товарів повсякденного попиту на 5торгівельних точок загальною площею 417,6 м2, створено 14 робочих місць.
Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства ( юридичними особами) сума з продажу товарів народного споживання склала 40,2 млн. грн., що на 11% більше рівня 2017 року у діючих цінах, або на4,0 млн грн. У розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 1,4 млн. грн.
Мережа торговельного обслуговування району нараховує 192 підприємств роздрібної торгівлі (включаючи дрібно-роздрібні), 1 підприємство оптової торгівлі, 2 підприємство мережевої торгівлі, 48 підприємств ресторанного господарства.
Побутові послуги надають 65 суб'єктів підприємницької діяльності, 3 з яких є юридичними особами.
Очікуваний обсяг реалізованих послуг за 2018 рік складає 13,5 млн.грн, що складає 112,6% до показника 2017 року.
 
8.   Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.
Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності належить до повноважень Донецької облдержадмністрації.
За пропозиціями виконкомів селищної, сільських рад облдержадміністрацією сформовано мережу з 8 автобусних маршрутів загального користування вНікольському районі.
На сьогоднішній день перебуває  в розробці  розпорядження про  затвердження умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації),яке залучається на договірних засадах організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування Нікольского району.
 
9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
Сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації здійснює контроль за плануванням, забудовою та використанням територій шляхом розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділян та надання їх у власність чи користування.
Протягом 2018 року сектором надані 126 висновків щодо відповідності чинній містобудівній документації проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою.
 
10.   Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.
Памяток архітектури і містобудування в районі немає.
На території району розташовано 33 пам’ятки історії. Пам’ятки історії знаходяться в комунальній власності селищної і сільських рад, підприємств. На всі пам’ятки між відділом культури і балансоутримувачами укладено охоронні договори.
Щорічно проводяться огляди технічного стану пам’яток історії і культури, розташованих на території району. В результаті оглядів виявляються пам’ятки,  які потребують проведення ремонтних робіт. Протягом 2018 року відремонтовано пам’яток на суму 206,5 тис. грн.
 
 
11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищною радами.
         У 2018 році Нікольською райдержадміністрацією прийняті три розпорядження про розроблення детальних планів територій земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів. А саме:
для обслуговування овчарника-маточника на території Зорянської сільської ради;
для будівництва зернового складу силосного типу ТОВ «Нова Нива» на території Новокраснівської сільської ради;
для розміщення кладовища на території Новокраснівської сільської ради.
          За замовленням Боївської, Тополинської, Темрюцької, Касянівської, Кальчицької, Республіканської сільських рад ТОВ «Прогресцивільпроект» розроблені проекти генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів: с.Бойове, с.Тополине, с.Криничне, с.Темрюк, с.Ключове, с.Херсонес, с.Асланове, с.Кирилівка, с.Келерівка, с.Республіка, с.Ксенівка, с.Сергіївка, с.Новороманівка. Використано коштів з бюджетів селищної та сільських рад 841,437 тис.грн. Всі проекти пройшли процедуру громадського обговорення та розглянуті районною архітектурно-містобудівною радою. На даний час проекти проходять погодження у Головному управління ДСНС у Донецькій області. Після цього генеральні плани будуть затверджені відповідними сільськими радами.
           Нікольською селищною радою були прийняті рішення про розроблення детальних планів територій земельних ділянок, розташованих в смт Нікольське для будівництва окремих об’єктів торгівлі, індивідуальних гаражів, автозаправної станції.
 Темрюцька сільська рада склала топографічну основу для розробки детального плану території для будівництва закладу охорони здоров’я в с.Темрюк. Вартість робіт склала 10,00 тис.грн. На замовлення Темрюцької сільської ради був розроблений детальний план території земельної ділянки загальною площею 0,11 га, яка надана підприємству у постійне користування для будівництва та обслуговування закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги на території Темрюцької сільської ради. Вартість робіт склала 40,118 тис.грн.
Тополинська сільська рада склала топографічну основу для розробки детального плану території для будівництва закладу охорони здоров’я в с.Тополине. На замовлення Тополинської сільської ради був розроблений детальний план території земельної ділянки за адресою с.Тополине, загальною площею 0,05 га, яка надана підприємству у постійне користування для будівництва та обслуговування закладу охорони здоров’я та соціальної допомоги. Вартість робіт склала 15,5 тис.грн.
            Малоянисольською сільською радою розпочата робота з оновлення генеральних планів населених пунктів. Протягом 2018 року виконаний перший етап – складання нової топографічної основи в електронному вигляді. З бюджету сільської ради використано коштів 166,90 тис.грн.
        Всі проекти детальних планів проходять процедуру громадського обговорення. Після цього нова містобудівна документація затверджується на пленарних засіданнях селищної та сільських рад.
       
12.  Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.
Відповідно до вимог ст. 29 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності” сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації надає замовникам вихідні дані для проектування – містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок.
Протягом 2018 року сектором видано 8 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.
Крім того, індивідуальним забудовникам у 2018 році надано 16 будівельних паспортів для будівництва (реконструкції) індивідуальних житлових будинків і господарських будівель та 1 паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.
 
 
 
13.   Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, сім’ї та молоді.
 
У 2018 році в районі вжито ряд заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування галузі освіти, основною метою яких є створення умов для рівного доступу населення району до здобуття якісної освіти.
                  
Вся освітня та виховна робота з дітьми у закладах дошкільної освіти району планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні,  Освітньої програми «Дитина», «Впевнений старт», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі в 2018-2019 навчальному році», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку - це документи, які орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної, компетентної, творчої людини.
Всебічний розвиток дітей дошкільного віку   забезпечують 12 закладів дошкільної освіти та 1 навчально-виховний комплекс з дошкільним підрозділом. Володарський ясла-садок № 2 знаходиться на капітальному ремонті з 1993 року. Всі заклади дошкільної освіти розташовані у типових приміщеннях.
 Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів і додому.
              
Станом на 29   грудня 2018 року в районі проживає 1152 дитини від 0 до 6 років. З них 698 дітей відвідує 12 дошкільних навчальних закладів та «Малинівський навчально-виховний комплекс».
          У 2017 – 2018 навчальному році дошкільні  навчальні заклади району підготували до випуску 197 дошкільнят. Першочергову увагу відділ освіти приділяє охопленню дошкільною освітою 5-річних дітей, підготовкою їх до систематичного навчання у школі. Як наслідок в цілому по району діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти.
В районі проводиться соціально-педагогічний патронат 148 сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Проводяться індивідуальні консультації для батьків, Дні відкритих дверей.
          Створено оптимальний режим роботи закладів дошкільної освіти. В районі працює 36 груп. З них 3 групи з 12-годинним перебуванням (85 дітей), 33 групи з 10,5-годинним перебуванням (613 дітей).
           Витрати з місцевого бюджету на утримання 1 дитини за 12 місяців 2018 року   складають 36 643 грн.
           На 100 місцях виховується 77 дітей. Черги до закладів дошкільної освіти немає.         Значну увагу відділ освіти приділяє контролю та організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти. Середня вартість харчування на 1 дитину у день складає׃100% - 30,00 грн; середня батьківська платня на день складає 15,0 грн.
Дітей пільгової категорії в закладах: 195 дітей 100% звільнені від сплати за харчування, та 68 дітей   оплачують 50% .
На даний момент в ЗДО виховуються 18 дітей із сімей вимушених переселенців, з АТО/ООС – 33 дитини.
В закладах дошкільної освіти району працює 82 педагогічних працівників, з них з вищою освітою - 41.9% та 58.1% з середньою спеціальною освітою (бакалавр).
Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Заклади дошкільної освіти  підключені до мережі Інтернет, працюють групи гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови,всього 16 профільних груп, які відвідують 287 дітей.
В районі працює 2 освітні округи, 5 методичних об’єднань для вихователів старшої, середньої, І-ІІ молодших груп, раннього віку та для вихователів різновікових груп, музичних керівників, старших медичних сестер.
          У закладах дошкільної освіти забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО, розширено форми роботи з батьками.                                                 
 
               Заклади загальної середньої освіти
         У 2018-2019 навчальному році в районі функціонує 13 закладів загальної середньої освіти та 3 філії опорної школи: І-ІІІ ступенів – 12 навчальних закладів, І-ІІ ступенів – 3, І ступеня – 1. Два заклади не працюють через відсутність дітей. У закладах загальної середньої освіти навчається 2398 учнів, із них учнів 1 класу – 241, 10 класу – 148. 
          Функціонує інноваційний заклад – Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області (навчається 457 учнів).
          Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 16 спортивних залів та 18 спортивних майданчиків.
          Індивідуальною формою навчання охоплено 14 школярів, з них: 1-4 класи – 7, 5-9 класи – 3, 10-11 класи – 4, дистанційною освітою – 112 учнів, екстернатною формою – 30 дітей.
          Комунальний заклад «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа має статус обласної базової школи щодо підготовки учнів до участі в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури, окрім того, є опорною школою для учнів із екстернатної форми навчання.
Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області є опорною школою з дистанційної форми навчання.
В районі організовано безкоштовне перевезення 464-х учнів та 32-х педагогічних працівників, які підвозяться до 10 шкіл із 24 населених пунктів до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку. Підвіз здійснюється 14 шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення школярів. Усі автобуси укомплектовано водіями, які мають необхідну категорію для перевезення школярів.
          Всього в районі 30 груп подовженого дня,   з них: міська місцевість – 15, сільська місцевість – 15, в них перебуває 690 учнів, з них: учнів 1-4 класів – 654, міська місцевість – 330, сільська місцевість – 324; вихователів 38, у тому числі: у групах подовженого дня 38, міська місцевість – 15, сільська місцевість – 23, з них мають основну роботу 11. В 13 закладах загальної середньої освіти працюють 47 гуртків та секції, в них виховується 1168 учнів – 49 % від загальної кількості учнів району.
          Всі заклади загальної середньої освіти району підключені до швидкісної мережі Інтернет. Профільним навчанням охоплено 285 учні 10-11 класів .
          У закладах освіти району функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою. 
 
         У 2018-2019 навчальному році в закладах загальної середньої освіти району проводились конкурси з української мови імені Петра Яцика – 57 учнів 3-11 класів, мовно-літературний імені Тараса Шевченка – 27 учнів 5-11 класів, «Красномовна Донеччина» - 75 учнів 1- 4 класів, «Шукай краси, добра шукай», присвяченому 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті Івана Франка – 35 учнів 5-11 класів, обласний огляд-конкурс учнівських презентацій «Мій план здорового способу життя», фестиваль етнічних та національних мов і культур «Мови різні, душа одна», науково-практичну конференцію школярів з фізики серед учнів 7-11 класів «Фізика навколо нас» - 60 школярів і 58 учителів та шкільні, районні, обласні, Всеукраїнські олімпіади.
        Оновлено шкільну інформацію про обдарованих дітей - 90 обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти. На кожну дитину оформлені та доповнені індивідуальні картки з короткими характеристиками про учнів.
        За підсумками 2018 року свідоцтво про базову загальну середню освіту отримало 223 випускники 9-х класів, із них: 5 учнів, які навчалися за екстернатною формою навчання, 11 учнів, які навчалися за дистанційною формою навчання та 9 осіб отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 4 % від загальної кількості випускників 9-х класів.
          У 2018 році атестати про повну загальну середню освіту отримали 121 випускники 11-х класів, із них особливого зразка – 1 (0,8 %), 1 медаль срібного гатунка.
Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджено 2 випускники та похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учні 5-8-х та 10 класів – 225.
            Виховна робота в закладах загальної середньої освіти Нікольського району    спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, національно-патріотичного виховання , на збереження життя і здоров’я дітей, на виховання моральності і культури поведінки, попередження негативних та протиправних проявів серед учнівської молоді.
          На постійному контролі в школах знаходяться діти, які потребують особливої уваги: діти-інваліди, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування: проводиться громадський огляд умов утримання, навчання дітей, контролюється показник оздоровлення та відпочинку, працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
           Всі діти пільгової категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються. У 2018-2019 навчальному році гарячим харчуванням було охоплено 1819 учнів, з них 1066 безкоштовним.
          У 2018 році одноразову грошову допомогу в розмірі 1810 грн. отримали 7 дітей-сиріт та позбавлені батьківського піклування на суму 12 670 гривень.
Особлива увага приділяється забезпеченню відпочинку та оздоровленню дітей району. У 2018 році в районі функціонувало 15 пришкільних таборів і майданчиків, з них 3 мовних, в яких відпочило 566 дітей молодшого шкільного віку, окрім того, 250 майбутніх першокласників відпочили у «Літній школі першокласника» при закладах загальної середньої освіти району. На заходи щодо відпочинку дітей було витрачено з місцевого бюджету 604, 6 тис. гривень. Витрати за 12 місяців 2018 року з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти складає 32052 грн.
         Згідно з державними та обласними програми регіонального розвитку відділ освіти Нікольської райдержадміністрації спрямовує зусилля керівників закладів загальної середньої освіти на здійснення енергозберігаючих заходів і реалізацію запланованих проектів.
На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 82 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, 15 дітей, які виховуються у 9 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.  
З числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 74 дітей влаштовано до сімейних форм виховання, що складає 90 % від загальної кількості дітей даної категорії, 4 дітей перебувають в державних закладах, 2 продовжують навчання в ліцеях м.Маріуполь. 
Всього в районі функціонують 3 прийомні сім’ї та 3 дитячих будинку сімейного типу, в яких виховується 18 дітей.
Проводиться робота щодо популяризації усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду було усиновлено 1 дитину, якапосиротіла на території району. Всього на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 23 усиновлених  дитини.
З метою попередження сімейного неблагополуччя, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми протягом року  було проведено 43 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, селищної та сільських рад, медичними працівниками. До адміністративної відповідальності  притягнуто 70 батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків. Із несприятливого сімейного оточення вилучено 2 дітей, яких тимчасово влаштовано до Маріупольського Дитячого будинку «Центр опіки».
 
Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота.Згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в 2018 році проведено 58 спортивно-масових заходів (прийняло участь 7216 осіб). Серед усіх верств населення, у тому числі серед дітей соціально незахищених категорій, інвалідів, внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. В районі культивуються 10 олімпійських (займається 2461 особи) та       8 неолімпійських видів спорту (768 особи).
         Фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою в районі охоплено понад 6510 осіб. В 7 підприємствах району працюють інструктори зі спорту   (2-штатних, 5- позаштатних). В трудових колективах проводяться змагання за програмою сільських спортивних ігор, районних спартакіад, спортивні свята до знаменних свят України та державних свят тощо. Спортсмени цих підприємств беруть  участь у спортивно-масових заходах району з різних видів спорту. В районі створені всі належні умови для тренувань спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту З метою підтримки та стимулюванню розвитку спорту вищих досягнень, морального та матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів за рахунок коштів з місцевого бюджету 19спортсменам виплачувалась стипендія.
Стан материально - технічної спортивної бази району задовільний. В 2018 році введено в експлуатацію два спортивних майданчику зі штучним покриттям с. Тополине, с. Кременівка. Продовжуються роботи щодо будівництва подібного спортивного майданчика в с. Республіка. З районного бюджету виділені кошти для придбання огорожі та штучного покриття. Виконані роботи щодо поточного ремонту приміщення районного стадіону "Колос". В рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" в с. Зоря за рахунок коштів обласного та районного бюджету завершені роботи щодо ремонту приміщень будинку культури для молодіжного центру.
 
 Охорона здоров’я. Мережа лікувально-профілактичних закладів Нікольського району у 2018 році без змін: центральна районна лікарня Нікольського району та  комунальное некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області , що є правонаступником реорганізованого комунального закладу «Нікольський ЦПМСД», до складу якого входять 5 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини: Темрюцька, Касянівська, Малоянисольська, Зорянська та Нікольська, 22 ФП. Через  неукомплектованість  6 фельдшерських пунктів  не працювали, тому у грудні 2018 році  ФП  с.Суженка, с.Криничне, с.Шевченкове, с. Келерівка виведені зі структури підприємства та ліквідовані. Станом на 01.01.2019 року в структурі підприємства 18 ФП.
Протягом 2018 року було скорочено по лікувально-профілактичних закладах  району 33,75 штатних одиниць, у тому числі штатних одиниць лікарів – 9,0. Число штатних одиниць по району складає – 329,0, у тому числі штатних посад лікарів – 51,75, середніх медичних працівників – 117,75. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами – 77,3%, укомплектованість штатних посад середніх медичних працівників – 97,7%. Питома вага лікарів пенсійного віку – 60%. За 2018 рік центральна районна лікарня Нікольського району  укомплектована лікарем – інфекціоністом, лікарем – ендоскопістом.
Фактичне фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я збільшилось на 29,8% і склало 34334,4 тис. грн. (2017 рік – 26453,5 тис. грн.). У зв'язку зі зміною фінансування, яке було передбачено медичною реформою первинного рівня, первинна ланка медицини  уклала договір з Національною Службою Здоров'я України за програмою медичних гарантій. З 01 жовтня 2018 року щомісячно надходить фінансування згідно укладених декларацій пацієнтів з лікарями.
У 2018 році лікувально-профілактичні заклади району успішно пройшли акредитацію, підтвердили І кваліфікаційну категорію.  
Покращилась якість надання медичної допомоги населенню району: достатня робота ліжка, зниження середнього терміну перебування на ліжку по району, зниження показника летальності, достатній показник хірургічної активності.
Згідно виконання заходів районної програми «Місцевих стимулів медичним працівникам Нікольського району на 2017-2019 роки» 42 медичним працівникам первинної ланки медицини  було виплачено премії на суму 341,3 тис.грн. Протягом 2018 роком 15 співробітників центральної районної лікарні користувались безоплатним пільговим проїздом до місця роботи.
Згідно заходів по боротьбі із туберкульозом  було закуплено 3282 доз туберкуліну на суму – 76,6 тис.грн., охоплено туберкулінодіагностикою 2233 дітей. ЦРЛ  у Нікольському районі було витрачено 41,7 тис.грн. на придбання рентгеноплівки, ФЛГ-плівки та бактеріоскопічні дослідження. За рахунок обласного бюджету було забезпечено медикаментозними засобами хворих на мультирезистентний туберкульоз на суму  151,5тис.грн. З метою забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні 15 осіб отримали продуктові набори на суму 7,5 тис.грн.
Згідно виконання заходів по боротьбі з онкологічними захворюваннями за 2018 рік      було забезпечено лікарськими засобами 35 онкохворих на суму 136,9 тис.грн.
За рахунок районного бюджету було забезпечено 7 дітей ВІЛ-інфікованих матерів пільговим харчуванням на суму 14,3 тис.грн. З метою розширення доступу населення району до добровільного консультування і тестування на ВІЛ – інфекцію було придбано тест – систем, систем відбору крові на суму 5,4 тис.грн., охоплено добровільним тестуванням за 2018 рік - 844 осіб. Для лікування опортуністичних захворювань були придбані лікарські засоби на суму 1,7 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету протягом 2018 року пільгова категорія населення забезпечувалась медикаментами на амбулаторному лікуванні, на це було використано 449,0 тис.грн.
На обліку з приводу орфанних захворювань зареєстровано 683 дорослих та 9 дітей. За 2018 рік було використано коштів на оплату лікарських засобів громадянам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на загальну суму – 734,2 тис.грн. у тому числі за цільовими поставками – 575,6 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету – 124,4 тис.грн. для дорослих, 34,1 тис.грн. для дітей.
За рахунок коштів районного бюджету у сумі 69,2 тис.грн. була профінансована закупівля витратних матеріалів для обстеження вагітних у медико-генетичному центрі м.Маріуполь, протягом IVкварталу 2018 року пройшли обстеження 18 вагітних. За рахунок коштів районного бюджету були закуплені експрес-тести для виявлення ротовірусної інфекції у дитячому інфекційному відділенні, на це було витрачено 3,0 тис.грн.  
Були забезпечені інсулінами в повному обсязі 184 хворих на цукровий діабет, які потребують препаратів інсуліну. За рахунок коштів районного бюджету 8 осіб були забезпечені таблетованими цукрознижувальними препаратами на суму 3,9 тис.грн.   
Відділ культури і туризму, комунальні заклади культури району протягом року працювали над реалізацією заходів Іміджевої програми. В Нікольському районі діє базова мережа закладів культури комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для розвитку аматорської творчості, доступності національного культурного надбання та дотримання прав громадян у сфері культури. Мережа складається з 5 закладів культури.
У клубних закладах району діє 109 формувань, в яких займається 1277 учасників. Діє 10 народних аматорських колективів в клубних закладах та 1 у Нікольській районній музичній школі ім. Д.К.Патричі.
Протягом року клубними закладами проведено 929 масових заходів, з них 290 – для дітей, в т.ч. районні масові заходи:
- конкурс-рейтинг «Кришталевий колос»;
- православний фестиваль дитячої творчості «Пасха Красная», в якому взяли участь 210 дітей району;
- культурно-мистецька акція з нагоди річниці Незалежності України «Моя Україна. Прекрасна і незалежна», під час якої аматорські колективи представили глядачам пісні та звичаї різних регіонів нашої держави;
 - молодіжна історико-патріотична акція «Безіменна висота» з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з Донбасу.
- район є співорганізатором обласного історичного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи».
Розпочато реалізацію проекту «Створення мобільного культурно-дозвіллєвого центру обслуговування сільського населення Приазовського регіону, який став переможцем конкурсу проектів, який проводило Міністерство соціальної політики України. За рахунок коштів державного бюджету придбано мобільну сцену, світлове та звукове обладнання, автобус «Еталон» на 28 місць, вантажний автомобіль «МАЗ». За рахунок коштів районного бюджету у Нікольському РБК додатково створено 4 робочих місця. Вартість придбаного майна 4,4 млн. грн. У 2019 році будуть реалізовані виїзні масові заходи у населених пунктах Приазов’я.
Створено молодіжний центр «Зоря» на базі Зорянського СБК. Придбано спортивні тренажери, меблі, комп’ютерну техніку, проведено поточний ремонт приміщень. Вартість проекту – 800 тис.грн. (в т.ч. 400,0 тис.грн. – кошти обл. бюджету). З січня Центр почав свою роботу: працює тренажерний зал, проводяться заходи для молоді.
За кошти субвенцій сільських рад проведено: поточний ремонт приміщень Зорянського СБК; заміну вікон на металопластикові склопакети у Кременівському СБК; поточний ремонт фойє Нікольського РБК; поточний ремонт Республіканського СБК. У грудні 2018 року отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 500,0 тис грн. За ці кошти у 2019 році буде проведено капремонт покрівлі у Темрюцькому СЦКС.
У бібліотеках Нікольської ЦБС діє 19 клубів за інтересами, проведено 765 масових заходів.
Бібліотеки відвідали 11,4 тис. читачів.
Нікольська районна бібліотека та 7 сільських філій забезпечені  комп’ютерами і активно використовують можливості Інтернету для проведення масових заходів.
Задля розвитку і підтримки обдарованої мистецької молоді на базі Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі створюються відповідні умовиЗабезпечено виплату щомісячних стипендій ім. Д.К. Патричі обдарованим учням школи, в школі навчається 130 дітей.
Забезпечено участь учнів та викладачів школи в обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях.
За кошти бюджету придбано обладнання на суму 488,7 тис. грн.
За звітний період фонди музеїв району збільшилися на 435 музейних предметів, досліджувалася історія нашого краю.
У 2018 році продовжено роботу з виховання національної свідомості дітей у клубі «Дивосвіт» та з патріотичного виховання у рамках історико-краєзнавчого клубу «Дослідники» на базі Краєзнавчого музею Нікольського району.
 
14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом.
На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації      від 01 березня 2016 року № 144 «Про подальше збільшення площі природно-заповідного фонду в Донецькій області» райдержадміністрація отримала пакет документів з пропозиціями щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ), які були сформовані та обґрунтовані              ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім.Ю.М.Білоконя.
Запропоновано заповідати 13 земельних ділянок загальною площею    3184,1 га.
Зазначені пропозиції були передані сільським радам для розгляду і погодження. Всі пропозиції були розглянуті відповідними сільськими радами.
Підтримані 6 пропозицій про створення нових територій природно-заповідного фонду загальною площею 1582,9 га., а  саме:
ботанічний заказник «Балка Чернеча» 34,8 га на території Зорянської сільської ради;
ландшафтний заказник «Кальчицький-2» площею 664,8га на території Тополинської сільської ради;
          ландшафтний заказник «Кальчицький ліс» площею 555га на території Тополинської сільської ради;
ландшафтний заказник «Караташ» площею 124га на території Темрюцької сільської ради;
ландшафтний заказник «Степ на Солоній» площею 155,1 га на території Боївської сільської ради;
ботанічний заказник «Суженський» площею 49,2 га на території Боївської сільської ради.
Райдержадміністрації подала пропозиції щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду на розгляд районної ради.
Районною радою прийнято рішення від 23 лютого 2018 року № 7/27-455 «Про погодження організації об’єктів природно-заповідного фонду на території Нікольського району».
Таким чином, у 2018 році частка земель з особливим статусом в районі склала 4,5 %. Це відповідає середньому показнику по Україні.
 
15.  Здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
Діяльність райдержадміністрації у сфері профілактики надзвичайних ситуацій, їх ліквідації та захисту населення від їх негативних наслідків  у 2018 році була спрямована на забезпечення постійної готовності Державної пожежно-рятувальної частини - 100 ГУ ДСНС України у Донецькій області та створення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Протягом 2018 року в Нікольському районі надзвичайних ситуацій не зареєстровано.  
Щодня проводився моніторинг щодо попередження надзвичайних ситуацій в районі. За 12 місяців 2018 року на території району виникло 131 пожеж, матеріальні збитки від пожеж склали 5100,00 тис грн. Внаслідок пожеж загинуло 3 особи.
Станом на 01 січня 2019 року на території району 20 захисних споруд (ПРУ), з них забезпечено проведення технічної інвентаризації 8 захисних споруд цивільного захисту: 3 державної, 2 комунальної та 3 приватної форм власності.
Всього в районі 16 потенційно небезпечних об`єктів, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО, та 3 об'єкта підвищеної небезпеки.
 Сили цивільного захисту представлено ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України в Донецькій області у кількості 51 співробітників. Проводяться протипожежні та об’єктові тренування спеціалізованих служб цивільного захисту. Виконано всі навчальні програми з безпеки життєдіяльності.
Затверджено план евакуації населення району при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Проводиться просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань серед населення з питань цивільного захисту щодо дій під час загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Селищною, сільськими радами та об’єктами проводиться робота щодо накопичення матеріально-технічних цінностей до матеріального резерву. Н а випадок надзвичайної ситуації, за рахунок районного бюджету придбано матеріальний резерв для запобігання та у разі виникнення для ліквідації наслідків надзвичайної епізоотичної ситуації.
 
16. Координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів.
У  2018 році за допомогою Національної кадастрової системи державними кадастровими реєстраторами Відділу Держгеокадастру у Нікольському районі опрацьовано 2032 заяви із ведення Державного земельного кадастру.
Фахівцями відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області у 2018 році надано 4246 адміністративних послуг, в тому числі: 934 платних послуг, на загальну суму 97,65 тис. грн та 3312 безоплатних послуг, а саме: з надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою; видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку з технічної документації; наданню довідок з державної статистичної звітності про наявність земель, розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; видачі Витягів з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки; державної реєстрації земельної ділянки за зверненнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Протягом 2018 року у Нікольському районі проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення на площі 47,0898 га на суму 641,77 тис. грн, що у 3,2 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 381,00 тис. грн, за кошти підприємств – 67,48 тис. грн та за кошти з місцевого бюджету – 193,29 тис. грн.
Проведено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на площі 374,3522 га, на суму 73,38 тис. грн, що у 1,8 рази більше від запланованого, за кошти з інших джерел – 20,28 тис. грн, за кошти підприємств – 53,10 тис. грн.
Проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення на площі 639,661 га на суму 616,43 тис. грн, що у 3,7 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 662,44 тис. грн, за кошти підприємств – 75,43 тис. грн.
Передано у власність громадян 90 земельних ділянок, загальною площею 88,3762 га (79,4318 га землі сільськогосподарського призначення та 8,9444 га землі житлової та громадської забудови). Витрати на реалізацію заходу склали 392,00 тис. грн., що у 2,2 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 392,00 тис. грн.
Виготовлено документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 134,50 тис. грн., за кошти з інших джерел – 134,50 тис. грн, що у 1,9 рази більше від запланованого. Передано у власність 27 земельних ділянок площею 55,2144 га із земель сільськогосподарського призначення.
Оновлено планово-картографічні матеріали населених пунктів Малоянисольської сільської ради на суму 166,93 грн на площі 980,00 га., що становить 111,28%, в тому числі: за кошти з місцевого бюджету – 166,93 тис. грн.
Проведено рекультивацію земель Малоянисольської сільської ради на площі 0,1500 га на суму 7,00 тис. грн, що складає 100% від запланованого.
Залишок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель складає 146, 8 тис. грн, та знаходяться на рахунках відповідних рад.
 
17.  Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.
В цілому заходів Програми виконано на суму 2153,45 тис. грн, що у 2 рази більше від запланованого.
Залишок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель складає 146, 8 тис. грн, та знаходяться на рахунках відповідних рад.
Згідно статті 209 Земельного кодексу України зазначені кошти можуть бути використані лише на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
З метою раціонального використання та охорони земель необхідно активізувати роботу селищної та сільських рад з проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених пунктів, з проведення інвентаризації земель, які перебувають у користуванні лісогосподарських підприємств, а також встановлення меж населених пунктів, та вжити всіх необхідних заходів щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку у 2018 році та вчасно використовувати кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на проведення земельної реформи та охорони земель. 
18.Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.
 
У 2018 році регуляторні акти не приймались.
 
Аналіз роботи районної державної адміністрації у звітному періоді засвідчує, що основні завдання, передбачені делегованими повноваженнями, вирішувалися послідовно і результативно. Реалізація соціальних проектів на відповідній території є найважливішим компонентом діяльності керівника цієї території . Це і є наш конституційний обов’язок, тому зусилля виконавчої влади були спрямовані перш за все на поліпшення соціальної складової життя району.
Отже, обговорюючи позитивні зміни в економічному та соціальному розвитку району в 2018 році ми повинні забезпечити на наступний рік:
по-перше, збереження власного потенціалу розвитку, відновлення процесів нарощування виробництва, підтримку реального сектору економіки;
по-друге, недопущення зниження рівня життя населення, підтримку найуразливіших верств населення;
по-третє, стимулювання інвестиційної діяльності, сприяння розвитку підприємництва.
 
Над цими проблемами і будемо працювати у наступному році.
 
Голова райдержадміністрації                                                                            О.РЕШЕТНЯК