23. Про виконання рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами

Posted in 36-а сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А    Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
________________ № ________________
смт Нікольське
 
 
Про виконання рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами
 
 
 
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт райдержадміністрації про виконання рішення районної ради 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами, районна рада:
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання рішення районної ради 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами взяти до відома.
2. Рішення районної ради 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами зняти з контролю як в основному виконане.
 
 
 
 
 
 
В.о.голови районної ради                                                                                 І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про виконання рішення районної ради 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» із змінами
 
Підбиваючи підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку району слід відзначити, що за 2018 рік головна увага органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів, та основні зусилля в район були спрямовані на реалізацію завдань, визначених Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання негативних наслідків в економіці та соціальній сфері.
Аналіз роботи свідчить, що в галузі промисловості загальний обсяг виробництва у відпускних цінах до 2017 року збільшився на 30,4% і склав 156,1 млн грн.
В агропромисловому комплексу у тваринництві вирощено худоби на 7,9% більше в порівнянні з 2017 роком і склало 545 тонн. Середній надій молока на 1 корову збільшився на 52,3% і склав 6965 кг.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік становив 40,2 млн грн. У порівнянних цінах обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2018 році відносно до 2017 року становив 112,6 %.
За 2018 рік до бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших обов'язкових платежів на суму 212,3 млн грн, що на 24,9% більше 2017 року.
Доходи місцевих бюджетів без трансфертів за 2018 рік склали 113,9 млн грн, що на 26% більше 2017 року.
Середньомісячний розмір пенсії по району за 2018 рік збільшився на 25,6% в порівнянні з 2017 роком і склав 3221,40 грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2018 року по порівнянні з січнем-вереснем 2017 року зросла на 17,5% і склала 6702 грн.
Протягом 2018 року чисельність безроботних збільшилася на 2% в порівнянні з чисельністю в 2017 році і склала 746 чол., Проходили професійне навчання -229 безробітних, брали участь в громадських роботах та роботах тимчасового характеру 315 осіб.
Протягом 2018 року із запланованих 501 заходів виконано 243 захода, або 48,5% від запланованого. З державного бюджету було витрачено 100874,2 тис. грн, або 30,% від запланованого на 2018 рік, 24320,5 тис. грн з обласного бюджету (22,4%), 38741,7 за рахунок коштів районого бюджету (62,%), 27023,7 тис. грн кошти підприємств ( 48,9%) та 20130,4 тис грн кошти інших джерел фінасування (31,2%).
Пропонуємо зняти з контролю рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 – 416 в зв’язку із закінченням терміну дії Програми та як в основному виконане.
 
 
 
 
В.о.начальника відділу економіки
Нікольської райдержадміністрації                                                                              Р.БОГДАН


Інформація
 про хід виконання рішення районної ради від 22.12.2017 №7/25-416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019-2020 роки» зі змінами
 
Промислове виробництво
За 2018 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 156,1 млн грн, що на 458,8 млн грн, або на 30,4% більше показника 2017 року. У порівнянні до запланованого показника на 2018 рік обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 75,5 млн грн, або на 95,8%.
Агропромисловий комплекс
Зернову групу зібрано на площі 31,2 тис. га (100%), валовий збір у вазі після доробки – 53,6 тис. тон (41,4%), врожайність – 17,2 ц/га (43,4%). Зібрана площа соняшника із урахуванням літніх посівів склала 15,7 тис. га (104,8% до 2017 року), валовий збір              23,7 тис. тон (92,7%), врожайність - 15,1 ц/га (88,8%).
У 2018 році вироблено 9367 тон молока, м’яса – 545 тон.
Середній надій молока на одну корову, яка була у наявності на початок року, склав 6965 кг, або 139,3% до Програми.
Станом на 1 січня 2019 року поголів’я ВРХ складає – 4283 голови, що становить 96% до аналогічного періоду 2017 року, в тому числі: корів – 1345 голів (100 %), овець –          1499 голів (101%), коней – 272 голови (100%).
Протягом року було придбано 17 одиниць техніки сільгосппідприємствами району на загальну суму 23,19 млн грн.
Торгівля
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік становив 40,2 млн грн. У порівнянних цінах обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2018 році відносно до 2017 року становив 112,6 %.
Розвиток підприємництва
Станом на 01 січня 2019 року в районі на обліку перебувало 180 юридичних осіб – підприємницьких структур та 523 фізичних осіб – підприємців.
За 2018 рік надходження платежів від діяльності суб’єктів підприємництва до місцевого бюджету склали 23,7 млн грн, що відповідно на 64,3% більше порівняно з минулим роком. За рахунок надходжень від діяльності юридичних осіб забезпечено формування 11,2% зведеного та 20,8 % місцевого бюджетів.
За звітний період до центру надання адміністративних послуг звернулося 4557 осіб, до державного адміністратора – 606 осіб, надано 4676 адміністративних послуг та документів дозвільного характеру. У засобах масової інформації, на інформаційних веб-сайтах оприлюднено 54 інформації про надання адміністративних послуг.
За рахунок держави придбано «Мобільний офіс» на суму 4000,0 тис. грн для отримання доступних адміністративних, соціальних послуг мешканцями району, в яких обмежено транспортне сполучення.
Для реалізації проекту з реконструкції Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області під ЦНАП придбано обладнання, програмне забезпечення і комплекс захисту інформації. Кошти були залучені з державного фонду регіонального розвитку в сумі 3620,183 тис. грн і районного бюджету                 443,974 тис. грн.
Розвиток земельних відносин
Протягом 2018 року у Нікольському районі проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення на площі 47,1 га на суму 641,8 тис. грн, що у 3,2 рази більше від запланованого.
Проведено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на площі 374,4 га на суму 73,4 тис. грн, що у 1,8 рази більше від запланованого.
Проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення на площі 639,7 га на суму 616,4 тис. грн, що у 3,7 рази більше від запланованого.
Передано у власність громадян 90 земельних ділянок загальною площею 88,4 га     (79,4 га землі сільськогосподарського призначення та 8,9 га землі житлової та громадської забудови). Витрати на реалізацію заходу склали 392,0 тис. грн (за рахунок коштів з інших джерел), що у 2,2 рази більше від запланованого.
Виготовлено документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 134,5 тис. грн, що у 1,9 рази більше від запланованого. Передано у власність    27 земельних ділянок площею 55,2 га із земель сільськогосподарського призначення.
Заходи Програми виконано на суму 2,2 млн грн, що у 2 рази більше від запланованого.
Житлове будівництво
За рахунок коштів індивідуальних забудовників введено в експлуатацію двадцять п'ять житлових будинків загальною площею 2114 м², в т. ч.: у міській місцевості – 744 м², у сільській місцевості – 1370 м². Обсяг капітальних вкладень у житлове будівництво за       2018 рік – 5716 тис. грн.
Впровадження заходів територіального планування
Протягом 2018 року сільськими радами виконано роботи зі складання топографічних планів та розробки містобудівної документації місцевого рівня на суму 1083,946 тис. грн. Використано кошти з бюджетів сільських рад, а саме: Малоянисольської, Темрюцької, Тополинської, Кальчицької, Республіканської, Касянівської.
Схеми планування територій об’єднаних територіальних громад, як окремих частин території району, не розроблені через те, що територіальні громади не сформовані. Цей захід запланований до виконання у 2019 році.
Житлово-комунальне господарство
Житлове господарство
На обслуговувані підприємств знаходиться 20,3 тис. м2 житлового фонду комунальної власності, ОСББ - 26,4 тис. м2.
Водопровідне господарство
Підприємствами було піднято води 94,49 тис. м3 на суму 1298,83 тис. грн, реалізовано населенню 86,6 тис. м3 на суму 1197,8 тис. грн, підприємствам - 7,93 тис. м3 на суму       172,23 тис. грн.
Послуги з водопостачання надаються 2461 абоненту. Своєчасно проведено ремонтні роботи щодо усунення 50 поривів, заміни 6 насосних обладнань, заміни станції захисту і управління, заміни 7 од. запірної арматури, витрати склали 904,3 тис. грн.
Нікольською селищною радою, Зорянською, Республіканською, Кальчицькою, Тополинською і Новокраснівською сільськими радами протягом року отримано від благодійної організації «АДРА» матеріали та комплектуючі на загальну суму                 2580,3 тис. грн.
У вересні ТОВ «Зоря - комсервіс» прокладено електричний кабель СІП на свердловинах, які знаходяться на обслуговуванні підприємства, розпочато роботу по заміні центральної водопровідної мережі від свердловин до водопровідної насосної станції протяжністю 3 км на суму 219,9 тис. грн, встановлено у свердловині глибинні насоси на суму 27,7 тис. грн.
ТОВ «Лісічанська інженерно-будівельна компанія» продовжує проводити роботи щодо реконструкції системи водопостачання в смт Нікольське.
Благоустрій
Ліквідовано 75 несанкціонованих стихійних звалищ об’ємом близько 1480 м³ сміття, з бюджету селищної та сільських рад на ці роботи витрачено 465,0 тис. грн та 467,1 з інших джерел фінансування.
Виконано роботи з капітального та поточного ремонту доріг комунальної власності: на капітальний ремонт доріг об’ємом 29,4 тис.м2на загальну суму 10657,9 тис. грн.
Встановлено 127 ліхтарів зовнішнього освітлення, замінено 124 LED лампи, проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення. Розширено зону освітлення на 4,6 км. На утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення витрачено 925,2 тис. грн за рахунок коштів селищної та сільських рад.
На заходи з утримання зелених насаджень загального користування протягом           2018 року витрачено 315,6 тис. грн, висаджено 800 од. дерев, 100 од. чагарників, 500 од. квітів. Видалено 32 аварійних та сухостійних дерев на суму 37,7 тис. грн.
Ринок праці та зайнятість населення
На обліку в центрі зайнятості протягом 2018 року перебувало 2038 осіб, 746 з них – безробітні. Всього працевлаштовано 599 осіб, з них 315 безробітних.
Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення, з урахуванням ситуації на ринку праці, центром зайнятості здійснювалась професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 229 безробітних.
Протягом 2018 року було залучено до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 315 осіб.
Рівень працевлаштування за направленням центру зайнятості складає 42,2% від загальної кількості зареєстрованих безробітних.
Бюджетна політика
За підсумками виконання бюджету 2018 року до зведеного бюджету Нікольського району з урахуванням трансфертів (без внутрішніх трансфертів) надійшло 328,7 млн грн, або 128,1% до показників Програми. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 116,6%, власних та закріплених доходів бюджету поступило 113,9 млн грн, або 144,1 % до відповідного показника Програми.
До загального фонду надійшло 99,6 млн грн, або 130,1% планових показників Програми. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 28,1%.
За звітний період виконання основних показників економічного і соціального розвитку видаткової частини зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з державного бюджету склало 345,8 млн грн, або 134,7 % до затвердженої Програми.
На фінансування заходів загального фонду спрямовано 299,4 млн грн, або 117,8% до Програми.
При виконанні загального фонду бюджету району зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано 251,8 млн грн, або 84,1% до загального обсягу фінансування.
Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань на неї по загальному фонду зведеного бюджету району за 2018 рік складають 135,2 млн грн.
Фактичні надходження до зведеного бюджету склали 212,3 млн грн, виконання до відповідного періоду минулого року складає 124,9%, до виконання завдань Програми      133,5%, в т. ч.: до держбюджету 100,0 млн грн, виконання до відповідного періоду минулого року 120,8%, до місцевого бюджету - 112,3 млн грн, виконання до відповідного періоду минулого року 128,9%.
Сума податкового боргу станом на 01 січня 2019 року складає 4,3 тис. грн, у тому числі: до державного - 0,7 млн грн, до місцевого - 3,6 млн грн.
У порівнянні з податковим боргом станом на 01 січня 2019 року борг збільшився на 1,2 млн грн: за платежи до державного бюджету суму боргу збільшено на              0,3 млн грн, по платежам до місцевого бюджету суму боргу збільшено на 0,9 млн грн.
Збільшення боргу до державного бюджету відбулось за рахунок новоствореного податкового боргу за штрафними санкціями, за рахунок несплати поточних нарахувань по податку на землю юридичних осіб: ТОВ «Володарське АТП» - в сумі 125,2 тис. грн, ТОВ «Рассвет» - в сумі 212,0 тис. грн, несплата поточних нарахувань по податку на землю громадян - в сумі 1197,2 тис. грн.
Постійно проводиться робота щодо упередження порушень податкового законодавства у сфері легалізації трудових відносин та підвищення розміру мінімальної заробітної плати. За результатами проведеної роботи легалізовано 1146 осіб. Додатково надійшло до бюджету 2076,1 тис. грн, в т. ч.: податку на доходи фізичних осіб - 852,6 тис. грн, військового збору – 71,0 тис. грн, та єдиного внеску - 1078,1 тис. грн, єдиного податку - 74,4 тис. грн.
Освіта
Дошкільна освіта
Станом на 01 січня 2019 року 700 дітей відвідує 12 закладів дошкільної освіти та НВК.
Створено оптимальний режим роботи закладів. У районі працює 36 груп, з них:            4 групи - з 12-годинним перебуванням (94 дитини), 32 групи - з 10,5-годинним перебуванням (606 дітей). Витрати з місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільної освіти склали 31700 грн.
Середня вартість харчування на 1 дитину у день складає 35,00 грн, середня батьківська платня на день - 17,50 грн.
Дітей пільгової категорії в закладах – 112.
На даний момент виховуються 17 дітей із сімей вимушених переселенців, АТО            20 дітей, 1 дитина, батьки якої загинули при проведені АТО.
У всіх закладах за пріоритетними напрямками працюють групи гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови. Всього 28 профільних груп, які відвідують 459 дітей.
Проведено районні заходи:спортивні спартакіади «Веселі старти дошколят», дитячо-музичний фестиваль «Сузір’я талановитих дошкільнят», районна виставка дитячих робіт «Земля, де народились і ростемо, ми Україною зовемося» та інші.
Загальна середня освіта
У закладах загально середньої освіти навчається 2398 учнів, із них: учнів 1 класу – 241, 11 класу – 137. Індивідуальним навчанням охоплено 14 учнів, екстернатною формою – 26, дистанційною – 112 учнів.
У районі організовано безкоштовне перевезення 551 дитини (434 учня та                      117 вихованців) та 49 педпрацівників до місць навчання та роботи і у зворотному напрямку.
Профільним навчанням охоплено 285 учнів 10-11 класів.
Зусиллями працівників закладів освіти, селищної та сільських рад, батьків, спонсорів, фермерів відремонтовано та підготовлено до роботи в новому навчальному році                    27 котелень, 198 класів, 79 кабінетів, 15 спортивних залів, встановлено 231 пластикове вікно, 3 дверей, укладено 80 м² лінолеуму.
Облаштовано всі спортивні майданчики та футбольні поля. За кошти державного бюджету нові футбольні поля відкрились у комунальному закладі «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» та комунальному закладі «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області».
На підготовку закладів освіти до нового навчального року використано кошти районного бюджету в сумі 473,0 тис. грн, селищної та сільських рад – 406,0 тис. грн і спонсорів – 169,0 тис. грн.
Замінено електричні котли в комунальних закладах «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» і «Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» на суму 652,3 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету.
Проведено реконструкцію тепломережі в комунальному закладі «Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» на суму 192,9 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету.
У комунальному закладі «Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» проведено роботи по вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівель даху на суму 99,0 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету.
Для комунального закладу «Касянівска ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» придбано шкільний автобус на суму 1600,0 тис. грн, з них 740,0 тис. грн -кошти держбюджету і 860,0 тис. грн. - гроші районного бюджету, та побудовано основу для будівництва спортивної площадки зі штучним покриттям на суму 331,2 тис. грн за рахунок коштів Касянівської сільської ради.
За підтримки обласної державної адміністрації на посилення основи будівлі і стяжки металоконструкцією в Будинку дитячої творчості проведено роботи вартістю                   938,572 тис. грн., на проект «Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області за адресою вул. Свободи, 120, смт Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізацію) виділено 2170,0 тис. грн.
Інклюзивна освіта.
У 2018 році було створено інклюзивно–ресурсний центр з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Використано субвенції з обласного бюджету в сумі                381,2 тис. грн, придбано на 95,0 тис. грн комп’ютерне обладнання, на 95,6 тис. грн – дидактичні матеріали, на 190,6 тис. грн. - мультимедійне обладнання, за кошти районного бюджету (144,0 тис. грн.) зроблено ремонт внутрішніх приміщень, на 100,0 тис. грн придбано меблі.
Охорона здоров’я
За 2018 рік було залучено позабюджетних коштів на суму 6,3 млн грн.
Витрати на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометрів склали 39,1 тис. грн, витрати на інсулін та цукрознижуючі препарати 137,7 тис. грн, забезпечено хворих на мультирезистентний туберкульоз медикаментами на суму 151,5 тис. грн.
За звітний період було витрачено 156,5 тис. грн з місцевого бюджету для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами. Придбано пільгових лікарських засобів для    35 онкохворих на суму 136,9 тис. грн.
Проліковано 2079 хворих в денному стаціонарі, показник – 736,9, за 2017 рік проліковано хворих – 2198, показник – 777,9.
Число відвідувань амбулаторно-поліклінічних закладів склало 172748, за 2017 рік - 175335. Ведеться прийом в поліклініці за 13 спеціальностями.
Робота ліжка в стаціонарах ЦРЛ – 336,9, середнє перебування на ліжку – 12,6. Забезпеченість ліжкового фонду на 10 тис. населення району – 40,8.
Кількість пролікованих в стаціонарі – 3280 осіб, проведено 38745 л/днів. Фактичні видатки на одне ліжко в день по медикаментам – 12,06 грн, по харчуванню – 4,61 грн.
Показник народжуваності в районі – 6,9, а за 2017 рік – 7,8.
Вперше виявлено 111 онкохворих, станом на 01 січня 2019 року на Д – обліку знаходяться 658 осіб, у 2017 році – 627 осіб.
На Д – обліку знаходяться 106 осіб зі ВІЛ/СНІД, за 2017 рік - 108 осіб, протягом      2018 року захворіло 8 осіб.
Захворюваність на туберкульоз склала 63,8 на 100 тис. населення району – захворіло 18 осіб, за 2017 – 15 , показник – 53,1. Оглянуто на туберкульоз 14842 особи, показник на 1000 населення – 526,1, обстежено флюорографічно 12564 особи, показник – 526,7. Туберкулінодіагностика проводилась 2233 дітям.
Проведено поточні ремонти приміщень ЦРЛ Нікольського району та структурних підрозділів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області на суму 293,76 тис. грн (в 3 об'єктах), придбано обладнання та необхідні засоби на суму              205,7 тис. грн.
Для реалізації заходів з капітального будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Темрюк і с. Тополине виділені 10171,7 тис. грн коштів державного бюджету та 1130,2 тис. грн коштів районного бюджету. Роботи в цьому напрямку у          2018 році розпочато. Для благоустрою територій з обласного фонду навколишнього природного середовища отримано субвенцію в сумі 600,0 тис. грн.
Молодіжна політика
За рік оздоровлено 78 дітей пільгової категорії, 20 дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.
За звітний період видано 24 посвідчення батьків багатодітної родини та 59 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Роботу з профілактики правопорушень та негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрація здійснює спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центральною районною лікарнею.
На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває          82 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, 15 дітей, які виховуються у 6 сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Функціонує 3 Дитячих будинку сімейного типу, до яких влаштовано 15 дітей, до            3 прийомних сімей влаштовано 3 дітей. За рахунок обласного бюджету для дитячого будинку сімейного типу Кочнєвої - Товарницького придбано 9 одиниць меблів та побутової техніки на суму 50,0 тис. грн, за рахунок Нікольської селищної ради придбано меблі на суму         48,0 тис. грн.
Протягом 2018 року без батьківського піклування залишилось 4 дитини, дівчинку влаштовано до прийомної сім’ї, 1 дитину усиновлено, 2 потребують влаштування.
Протягом року проведено 49 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, органами опіки та піклування селищної та сільських рад, медичними та соціальними працівниками, у тому числі рейди «Діти вулиці», «Сім’я», Всеукраїнський рейд «Урок».
Однією із складових профілактичної роботи служби у справах дітей райдержадміністрації є захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року Нікольська селищна рада, Темрюцька та Тополинська сільські ради придбали 4 однокімнатні квартири для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 837,2 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету складають 468,6 тис. грн. Виконком Зеленоярської сільської ради придбав 1 квартиру за рахунок державного бюджету на суму 296,2 тис. грн для особи з числа дітей-сиріт.
Фізичне виховання та спорт
У районі створено необхідні умови для занять фізичною культурою та спортом, діє      20 спортивних залів, 19 футбольних полів, 8 пристосованих приміщень для занять спортом, 18 гімнастичних містечок, 1 ДЮСШ, 1 стадіон, 15 спортивних майданчиків, з них 8 зі штучним покриттям.
На базі ДЮСШ працює 18 учбових груп дзюдо та вільної боротьби, де займаються     218 дітей. 
Спортсмени району постійно беруть участь в змаганнях різного рівня. Розроблена та діє система спортивно-масових та оздоровчих заходів в районі серед усіх категорій населення, в тому числі серед дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
За 2018 рік проведено 58 спортивно-масових заходів, в яких брало участь 2565 осіб.
Фізкультурно-оздоровчою і спортивною роботою в районі охоплено 6294 особи.
Завершено роботи щодо будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям в Тополинскій і Кременівській школах на загальну суму 1630,0 тис. грн за рахунок коштів держбюджету і зведеного бюджету району.
Придбано спортивний інвентар та спецтехніку для поливу футбольного поля в смт Нікольське за кошти районного бюджету на суму 296,0 тис. грн.
 
Культура
Протягом звітного періоду проведено масові заходи, присвячені державним святам, масові заходи районного рівня: районний фестиваль обрядових дійств «Різдвяна зірка», підведення підсумків районного конкурсу-рейтингу «Кришталевий колос», відзначення Дня Незалежності України, молодіжну історико-патріотичну акцію «Безіменна висота», дні сіл району. У бібліотеках району проведено: Шевченківські дні «Шевченкові думи переживуть віки», тиждень дитячого читання «З книгою жити – з добром дружити», заходи до Дня Соборності, з циклу «Пам’ятi героїв КРУТ», до Міжнародного дня рідної мови, до Дня Героїв Небесної Сотні, народознавчі заходи, заходи до Дня Конституції України, до Дня Перемоги, до Дня медичного працівника, до Дня захисту дітей. У Краєзнавчому музеї Нікольського району реалізуються заходи проекту для дітей молодшого віку «Музей у валізі», проводяться засідання для школярів – учасників клубів «Дивосвіт» та «Дослідники». Відбувся ювілейний концерт музичної школи, присвячений 50-річчю від дня її відкриття. В червні проведено заходи обласного історичного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи», заклади культури брали участь в обласній акції «Європа Fest». У вересні аматорські колективи району взяли участь в обласних заходах «Відчуй Схід» і «Українська пісня єднає нас».
Проведено 9 масових заходів районного рівня, клубні заклади та музична школа взяли участь у 19 заходах обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівня, посівши чимало призових місць.
На 116% виконано план за надходженнями платних послуг. У клубних закладах збільшилась кількість колективів художньої самодіяльності з 62 у 2017 році до 65 у           2018 році, клубів за інтересами з 19 до 23. Загальна кількість учасників клубних формувань збільшилась на 62 особи і складає 1277 осіб, в т. ч. на 92 особи збільшилась кількість дітей, які займаються в колективах.
У ІІ півріччі реалізовано проект створення молодіжного центру «Зоря» на базі Зорянського СБК вартістю 800 тис. грн, придбано обладнання для центру, проведено поточний ремонт приміщень.
За проектом створено мобільний культурно-дозвіллевий центр для обслуговування сільського населення на базі Нікольського РБК, за кошти державного бюджету придбано       2 од. автотранспорту, мобільна сцена, світлове та звукове обладнання на суму 4,37 млн грн.
За рахунок коштів субвенцій сільських та селищної рад придбано обладнання та проведено поточні ремонти приміщень сільських клубних закладів (Зорянського, Кирилівського, Республіканського СБК) – разом на суму 605,9 тис. грн. За кошти «Харвіст-Холдінгу» проведено поточний ремонт Темрюцького СЦКС. За кошти райбюджету та селищної ради відремонтовано фойє Нікольського РБК (160 тис. грн).
У 2018 році придбано (за кошти субвенції Нікольської селищної ради) комп’ютер для районної бібліотеки для створення електронного каталогу, за кошти райбюджету – відео проектор, принтер, фотокамеру. Для бібліотек району за кошти райбюджету передплачено    98 комплектів періодичних видань, за кошти сільських рад – 41 комплект.
За рахунок державної програми «Українська книга» бібліотеки отримали                     627 примірників книг на суму 57 тис. грн. Протягом року бібліотеками району обслуговано      11,4 тис. читачів, проведено 765 масових заходів, більшість яких мають національно-патріотичне спрямування.
Значно покращилась матеріальна база Нікольської районної музичної школи                ім. Д.К.Патричі. Протягом року придбано обладнання та музичні інструменти на загальну суму 301,2 тис. грн. Школа відзначила свій 50-річний ювілей. Проведено заходи з коригування ПКД за 2 інвестиційними проектами, завершено реконструкцію котельні школи.
У звітному році Музеєм історії с.Темрюк підготовлено та видано накладом                  200 примірників фотоальбом «Темрюк і темрючани. Літопис села у світлинах і документах» за кошти райбюджету та Темрюцької сільської ради (50,0 тис. грн).
Плідно проводиться робота з національно-патріотичного виховання молоді і дітей в клубах «Дослідники» та «Дивосвіт», які діють у Краєзнавчому музеї Нікольського району. Протягом року проведено більше 40 народознавчих та краєзнавчих заходів. Проведено поточний ремонт будівлі музею на суму 112,7 тис. грн, виготовлено ПКД на капремонт топочної, придбано газовий котел, інше обладнання.
Протягом року закладами культури проведено 2371 масовий захід, в т.ч.                     1103 національно-патріотичного спрямування. Середня кількість проведених заходів на        1 заклад складає 71 при запланованих 40. Витрати з районного бюджету на організацію масових заходів склали 413,6 тис. грн.
Соціальний захист населення
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації знаходиться 1398 сімей - одержувачів допомоги згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», яким призначено та виплачено 23,5 млн грн. Протягом 2018 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям виплачено 177 сім’ям, видатки на виплату склали 5729,8 тис. грн. Компенсацію за надання соціальних послуг отримали        100 осіб на суму 157,9 тис. грн. З початку року виплачено державну соціальну допомогу    311 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на суму 7361,5 тис. грн.
Призначено та виплачено тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 14 особам на суму 129,0 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року зареєстровано 248 осіб з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали компенсаційні виплати на суму          554,4 тис. грн, в т. ч. компенсовано 47,8 тис. грн за санаторно-курортне лікування 7 осіб. Поточна заборгованість компенсаційних виплат склала 40,9 тис. грн.
Видатки бюджету на надання пільг за звітний період склали 4,7 млн грн.
За 2018 рік видатки на пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті місцевих бюджетів складає 0,2 млн грн.
Загальна сума нарахованої населенню житлової субсидії склала 43,9 млн грн, а саме: сума наданої субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 42037,7 тис. грн, середньомісячна кількість одержувачів субсидії - 3856 сімей; сума нарахованої субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1,8 млн грн., кількість одержувачів за звітний період - 668 сімей, 121 сім’ї відмовлено в призначенні субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу.
У звітному періоді створено 205 нових робочих місць, з урахуванням договорів найму.
Задля здійснення контролю щодо дотримання роботодавцями норм чинного законодавства стосовно прав і гарантій найманих працівників та легалізації робочих місць на підприємствах та установах району проведено 6 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та 6 засідань робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. За результатами засідань робочих груп 45 страхувальників працевлаштували 99 осіб.
За звітний період територіальним центром виявлено 1751 особу, обслуговано 1730 осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які потребують сторонньої допомоги.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» станом на 01 січня 2019 року мешкає 30 осіб похилого віку, людей з інвалідністю, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. За 2018 рік було виявлено 62 особи та обслуговано у відділенні 41 особу.
Мешканці відділення знаходяться на державному утриманні безкоштовно. Вартість утримання 1-го мешканця в 2018 році складала 5417,36 грн.
За звітний період 2018 року для облаштування та благоустрою відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» було отримано від благодійних організацій та придбано товарів на суму 220,4 тис. грн.
Основні напрямки програми економічного і соціального розвитку управління соціального захисту населення райдержадміністрації, які спрямовані на підвищення загального життєвого рівня населення та на реальну матеріальну підтримку незахищених його категорій, які самі не можуть себе підтримувати (діти, пенсіонери, інваліди, малозабезпечені та багатодітні сім’ї), продовжують виконуватись.
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району.
Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Станом на 01 січня 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебувають 13916 внутрішньо переміщених осіб з 13077 сімей, в тому числі 1226 дітей, 392 особи з інвалідністю, 1244 осіб працездатного віку та              11054 пенсіонери.
Щомісячна адресна грошова допомога виплачена 68 внутрішньо переміщеним особам, що потребують такої допомоги.
У 2018 році 2 члена сім'ї загиблого учасника АТО отримали одноразову грошову допомогу за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету у сумі      10,0 тис. грн та 1 особа з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників АТО у сумі 8,0 тис. грн.
У 2018 році планувалося надати 2 особам грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на суму 1786,0 тис. грн.
З місцевого бюджету виплачена матеріальна допомога 30 учасникам АТО на суму       32,5 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року в районному центрі зайнятості на обліку перебувало      26 осіб, з них 4 особи працевлаштовано з компенсацією роботодавцеві витрат на оплату праці. У центрі зайнятості особлива увага приділяється демобілізованим учасникам антитерористичної операції. Щосереди проводиться інформаційний захід День учасника АТО. У 2018 на обліку перебувало 23 особи, з них працевлаштовані 7 осіб.
Охорона навколишнього природного середовища
Нікольська селищна рада замовила розроблення проекту реконструкції парку в           смт Нікольське. Проект розроблений КП ТАМ «Архітектурне ательє» м. Маріуполь. Проектні роботи завершеноі в грудні.
Не виконано заходи «Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій» та «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів». Причиною невиконання цих заходів стало те, що фінансування заходів не передбачено в місцевих бюджетах.
Згідно розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 січня 2018 року № 129/5-18 (із змінами) з обласного фонду ОНПС надана субвенція для реалізації природоохоронних заходів на території Нікольського району, а саме:
Нікольській селищній раді:
для придбання машини для збору, транспортування відходів, а саме: самоскиду із сумою фінансування 2970,0 тис. грн;
для придбання обладнання для збору побутових відходів, а саме: контейнерів із сумою фінансування 2500,0 тис. грн;
для придбання машини для збору відходів, а саме: універсального навантажувача із сумою фінансування 2400,0 тис. грн;
для придбання машини для збору, транспортування побутових відходів, а саме: сміттєвозу із заднім завантаженням із сумою фінансування 3800,0 тис. грн;
Темрюцькій сільській раді для озеленення с. Темрюк із сумою фінансування             300,0 тис. грн;
Тополинській сільській раді для озеленення с. Тополине із сумою фінансування       300,0 тис. грн.
Субвенція надійшла до бюджетів селищної та сільських рад 26 грудня 2018 року. Кошти не було використано, заплановано використати їх протягом 2019 року за цільовим призначенням.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Протягом звітного періоду на території Нікольського району надзвичайних ситуацій не зафіксовано.
На запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Зеленоярською сільською радою накопичено матеріально-технічні цінності до місцевого матеріального резерву на суму 4,6 тис. грн, Кальчицькою сільською радою - на суму 1,5 тис. грн, Республіканською сільською радою - на суму 4,2 тис. грн.
З метою переоснащення пожежно-рятувального підрозділу ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України придбано пожежний автомобіль на базі шасі МАЗ на суму 4614,0 тис. грн. У закладах освіти району проводиться робота щодо оновлення протипожежного інвентарю на суму 266,2 тис. грн.
ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій області придбано секційні виїзні ворота у кількості 3 одиниці на суму 190,0 тис. грн за рахунок коштів районного бюджету
 
 
В.о. начальника відділу
економіки райдержадміністрації                                                                         Р.БОГДАН