24. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні

Posted in 36-а сесія

                                                                            ПРОЕКТ
 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        №               
смт  Нікольське
 
   
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради»
 
Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,Постанови Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, враховуючі клопотання Нікольської районної державної адміністрації від 25.01.2019 р. №01-449/33/01, в цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести доповнення до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради» зі змінами, а саме:
1.1. До пункту 7 додати абзац восьмий та викласти у наступній редакції:
У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисах доходів та видатків на утримання Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, що фінансуються з державного бюджету, для розрахунку за оренду приміщення встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 грн. за 1 кв.м.
2. Нікольському територіальному центру надання соціальних послуг Донецької області (Чумаченко)  врахувати вище викладене при укладанні договорів оренди на 2019 рік з управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.
 
 
Голова районної ради                                                                          В. МІТЬКО
 


Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
 
Про внесення змін до рішення районної ради від 21.08.2008 року
 № 5/22-237 « Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
що знаходяться в управлінні районної ради»
 
Проект рішення підготовлено керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,Постанови Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, у зв’язку з тим, що кошторис доходів і видатків на 2019 рік Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, не передбачає у повному обсязі видатки на оренду майна.
В цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами необхідно внести доповнення до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради, де встановити на 2019 рік орендну плату для Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації 1,00 грн. за 1 кв.м.
 
 
 
Начальник управління                                                                                  С.АЛІПА