6. Про затвердження граничної чисельності працівників Трудового архіву Нікольського району Донецької області

Posted in 38-а сесія

КРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 ________________ № ________________
смт Нікольське

 

 

Про затвердження граничної чисельності працівників Трудового архіву Нікольського району Донецької області
 
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно наказу Міністерства юстиції України «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» від 15 листопада 2011 року          № 3327/5 із змінами та доповненнями, враховуючи лист Трудового архіву Нікольського району від 26.04.2019 № 46 та висновки постійних комісій, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити граничну чисельність працівників Трудового архіву Нікольського району Донецької області в кількості 3 штатних одиниць, а саме:
- директор – 1 штатна одиниця;
- провідний архівіст – 1 штатна одиниця;
- архівіст – 1 штатна одиниця.
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва (ПАПАЦЕНКО).
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                    В. МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про затвердження граничної чисельності працівників Трудового архіву Нікольського району Донецької області»
 
Однією із основних функцій трудового архіву є забезпечення збереження соціально значущих документів ліквідованих підприємств та організацій всіх форм власності. З кожним роком кількість документів, які треба зберігати збільшується у зв’язку з реорганізацією та ліквідацією підприємств, установ та організацій.
 На сьогоднішній день Трудовим архівом Нікольського району здійснюється вагома робота, яка спрямована на захист законних інтересів громадян, збереженості документів, що відображають трудові відносини.
У зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства граничної чисельності працівників трудового архіву та для забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архів, з метою забезпечення ефективної роботи установи, спрямованої на задоволення потреб громадян, пропонується затвердити граничну чисельність у кількості 3 штатних одиниць, а саме: директор архіву, провідний архівіст, архівіст.
Затвердження граничної чисельності працівників у кількості 3 штатних одиниць не потребує додаткового фінансування.
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства юстиції України «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» від 15 листопада 2011 року № 3327/5 із змінами та доповненнями,  та пропонується для затвердження.
 
 
                   
 
Директор Трудового архіву
Нікольського району                                                                                   Л.ДОЛЯ