1. Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 21 травня 2019 № 7/38-680

Posted in 39 - а

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                           

 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 _________________________ № _________
 смт Нікольське
alt alt
 

 

 Про внесення змін до рішення районної
ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581
«Про районний бюджет на 2019 рік»
зі змінами від 21 травня 2019 № 7/38-680
 
 
 
            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
 ВИРІШИЛА:
 
1.  Визначити на 2019 рік:
 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1 до цього рішення;
 - видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення.
2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти згідно додатку 1 та спрямувати за видатками згідно додатку 3 до цього рішення.
3. Затвердити дефіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2 та спрямувати за видатками згідно  додатку 3 до цього рішення.
4. Визначити профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Визначити дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3 до цього рішення.
            7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.
            8. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.
            9. Додаток 4-1 залишити без змін.
           10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 21 травня 2019 № 7/38-680»
Проект рішення районної ради підготовлено з врахуванням вимог статей 23, 71, 72, 75, 78, 101 Бюджетного кодексу України.
Дохідна частина районного бюджету уточнюється на 490,21 тис. грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти.
Збільшено   встановлений   дефіцит  загального фонду районного бюджету  на 496,05591 тис. грн,  а  саме   за  рахунок:  залишків  коштів   освітньої   субвенції  у    сумі  322,59911 тис. грн та залишків коштів загального фонду районного бюджету, які склались на початок поточного бюджетного періоду в обсязі 173,4568 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету уточнюється на 986,26591 тис. грн із визначенням їх цільового призначення, з них збільшення по: відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у сумі 816,95911 тис. грн, відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації у сумі 161,8628 тис. грн та по фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в обсязі 7,444 тис. грн.
Із загального обсягу уточнень видаткової частини на фінансування місцевих програм спрямовано 768,6668 тис. грн, а саме на реалізацію заходів програм:
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні   напрями   розвитку   на   2020   і   2021  роки»,   підрозділ 3.1.19.  «Освіта»  -      494,36 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 4,15 тис. грн та за рахунок трансферту з обласного бюджету у сумі 490,21 тис. грн;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні  напрями  розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.22 «Культура і туризм» - 161,8628 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного;
   - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки»,  підрозділ  3.1.17  «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» -   7,444 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
- «Районна Програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади Нікольського району на 2019 рік» - 105,0 тис. грн, джерелом покриття видатків є перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету.
Видатки, які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, визначені за переліком об’єктів та заходів згідно додатку 5 до цього рішення та складають   811,4956 тис. грн.
Проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів районного бюджету по відділу освіти Нікольської райдержадміністрації та по Нікольській райдержадміністрації згідно додатку 3 до цього рішення.
Також проведений перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, а саме: зменшення бюджетних призначень в обсязі 105,0 тис. грн по Нікольській районній раді та збільшення бюджетних призначень в обсязі 105,0 тис. грн із запровадженням коду ТПКВКМБ 8420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» та визначенням головним розпорядником коштів районного бюджету за даною бюджетною програмою Нікольську райдержадміністрацію.
Враховане переспрямування напрямку використання кошторисних призначень у сумі 7,25 тис. грн шляхом зменшення обсягів на реалізацію Програми розвитку освіти «Освіта Нікольського району в Європейському вимірі 2017 – 2020 роки» та спрямувати на Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» відповідно звернення відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 27.05.2019 № 01-19/0731 згідно додатків 3 та 6 до цього рішення.
Для забезпечення виконання постанови КМУ від 02 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї» , відповідно заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки передбачені кошти в обсязі 7,444 тис. грн за ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для подальшого перерахування до загального фонду обласного бюджету згідно додатку 3 до цього рішення.
 
 
Начальник фінансового управління
Нікольської райдержадміністрації                                                                                      Т.ГУЦ