3. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран» на 2018-2020 роки» (зі змінами)

Posted in 39 - а

проект
 УКРАЇНА
Н І К ОЛ Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        №               
смт Нікольське
 
 
 
 
 

 

Про внесення змін до рішення районної ради
від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну
Програму «Ветеран» на 2018-2020 роки»
(зі змінами)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи лист районної державної адміністрації від 03.06.2019 № 01-33/2837/2-19/0.1, з метою здійснення передплати періодичних видань районної газети «Заря Приазовья» для ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та малозабезпечених пенсіонерів, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран» на 2018-2020 роки» (зі змінами) згідно з додатком.
 
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Основних заходів щодо виконання районної Програми «Ветеран» на 2018-2020 роки.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
 
 
   Голова районної ради                                                                                             В. МІТЬКО

                                                                                                           Додаток
                                                                                                           до рішення районної ради
                                                                                                                                                                                           ___________№________
                                                           
 
Основні заходи щодо виконання районної Програми
«Ветеран» на 2018-2020 роки
 
К№
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Термін виконання
Джерело фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.
Очікуваний
 результат
 
Розділ І. Соціальний захист ветеранів
 
2
Здійснення передплати періодичних видань районної газети «Заря Приазовья» для ветеранів війни та праці, інвалідів, осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та малозабезпечених пенсіонерів у кількості 200 примірників щороку
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2018 рік
 
Районний бюджет,
бюджет селищної та сільських рад, 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
44,716
Забезпечення інформаційного доступу
2019 рік
 
79,841
2020 рік
64,392
 
Заступник голови районної ради                                                                                                                         І. ПЛАВСЬКА
 
Підготовлено: управлінням
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Начальник управління                                                                                                                                          С. АЛІПАПояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради
 від 22.12.2017 №7/26-420 «Про районну Програму «Ветеран»
                                                     на 2018-2020 роки» (зі змінами)
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи лист районної державної адміністрації від 03.06.2019 № 01-33/2837/2-19/0.1, з метою здійснення передплати періодичних видань районної газети «Заря Приазовья» для ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та малозабезпечених пенсіонерів.
Пропонується внести зміни до Програми, а саме:
в п.2, розділ І «Основні заходи щодо виконання районної Програми «Ветеран» на 2018-2020 роки», в стовбці «Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.» змінити суму    53,66 тис.грн. на суму 79,841 тис.грн., з них;
- за рахунок субвенцій селищної та сільських рад – 52,971 тис.грн.;
- за рахунок районного бюджету – 26,870 тис.грн. 
Загальна сума вищезазначеного заходу Програми складатиме 79,841 тис.грн.
Проект рішення розглянуто на постійних комісіях та рекомендовано до затвердження.
 
 
Начальник управління                                                                                                   С. АЛІПА