Про затвердження Положення про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Нікольської районної ради Донецької області

Posted in 40 - а сесія

проект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        №               
смт  Нікольське
 
 
  alt
 

 

Про затвердження Положення про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Нікольської районної ради Донецької області
 
 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Нікольської районної ради Донецької області (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (Челбарах) та відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (Токарєв).
 
       
 
Голова районної ради                                                                            В. МІТЬКО
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
_______________№________
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної
середньої освіти Нікольської районної ради Донецької області
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
         1.1. Положення про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Нікольської районної ради (далі Положення) розроблене на підставі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.
           1.2. Положення про преміювання керівників закладів освіти  здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат за підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого часу та встановлює критерії преміювання, порядок визначення розмірів, нарахування, виплати премій та вводиться з метою матеріального стимулювання керівників закладів освіти до:
- активної творчої праці;
- сумлінного та якісного виконання поставлених завдань;
- забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни, якісного ведення документації;
- активної участі у впровадженні в навчально-виховний процес прогресивних форм і методів організації різних видів роботи з дітьми;
- прояву ініціативи і творчого відношення до справи;
- ефективної організації роботи з працівниками та батьками;
- почуття відповідальності за кінцевий результат роботи закладу освіти.
         1.3. Преміювання керівників закладів освіти проводиться у межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі, економії фонду оплати праці з врахуванням вимог положення про преміювання відповідної установи.
        
ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗМІР ПРЕМІЙ.
           2.1. Премія - це грошова виплата/винагорода керівнику закладу освіти, за умови відсутності порушень норм чинного законодавства та даного Положення, за:
 - виконання основних показників роботи закладу та особистий вклад у загальні результати роботи;
 - розробку, реалізацію та впровадження районних програм, проектів, грантів та інноваційних ідей;
 - якісне і вчасне виконання рішень сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради, планів роботи закладу, доручень та завдань керівництва районної ради та розпорядчих документів голови районної державної адміністрації, виданих в межах делегованих повноважень;
- проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових обов’язків, відданість своїй справі;
-  досягнення в роботі, які сприяли зростанню рейтингу навчального закладу;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваного закладу,  підвищення професійної кваліфікації;
- своєчасну і якісну підготовку контрольних документів, комплекту документації та проектів питань, які виносяться на розгляд сесії районної ради.
         2.2.  Керівникам закладів освіти може бути зменшено розмір премії частково або повністю за :
- неналежне або невчасне виконання посадових обов’язків, а також повноважень, передбачених статутом відповідного закладу освіти;
-  допущення в закладі освіти порушень  законодавства з  питань оплати праці, охорони праці, техніки безпеки, фінансової дисципліни, інших норм чинного законодавства;
- неналежне або несвоєчасне виконання рішень сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради та райдержадміністрації, головного розпорядника коштів.
         2.3. Керівник закладу освіти, який допустив порушення трудової дисципліни і притягнутий до дисциплінарної відповідальності, позбавляється премії на термін дії дисциплінарного стягнення.
 
ІІІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ.
        3.1. Преміювання керівника закладу освіти здійснюється за Наказом відділу освіти Нікольської районної державної адміністрації, за погодженням Нікольської районної ради на підставі клопотання, яке містить обґрунтування преміювання та визначення його розміру, в межах фонду оплати праці з врахуванням положення про преміювання відповідного закладу освіти.
        3.2. Преміювання може проводитись за результатами роботи за місяць або квартал, за рік, до державних і професійних свят, ювілейних дат та визначних подій.
        3.3. Загальний розмір премій, що нараховується керівнику закладу освіти, розраховується виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках до посадових окладів, відповідно до фактично відпрацьованого часу.
        3.4. Премію не виплачують за час відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати.
        3.5. Нарахування та виплату премії для керівника закладу освіти здійснює   бухгалтер відповідного закладу освіти.
        3.6. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати звітного періоду.
 
ІV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
4.1. Спори з питань преміювання керівників закладів освіти вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
Керуючий справами районної ради                                              О.ГОРБАТЕНКО
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про затвердження Положення про порядок преміювання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Нікольської районної ради Донецької області»
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 з метою матеріального стимулювання керівників закладів загальної середньої освіти Нікольського району та підвищення їх відповідальності за виконання поставлених завдань на належному рівні.
 
 
 
 

Заступник голови районної ради                                                  І.ПЛАВСЬКА