Про Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проектів та заходів соціального спрямування, роз- роблених інститутами гро-мадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету

Posted in 40 - а сесія

проєкт

 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        №               
смт  Нікольське
 
 
alt alt
 

 

Про Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з  визначення проектів та заходів соціального спрямування, роз- роблених інститутами гро-мадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету
 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року          № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», від 14 лютого 2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 14 березня 2018 року № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів», з метою відбору інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, яким надаватиметься фінансова підтримка на реалізацію програм (проектів, заходів), районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проектів та заходів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з  районного бюджету (додається).
2. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на реалізацію програм (проектів, заходів) (додається).
 3. Районній державній адміністрації довести дане рішення до відома інститутів громадського суспільства Нікольського району.
       
 
Голова районної ради                                                                          В. МІТЬКО
Пояснювальна записка
до проєкту рішення районної ради
«Про районну Програму фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість,
на 2019- 2022 роки»
 
Районну Програму фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки розроблено з метою залучення громадськості району до вирішення питань соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та інших непрацездатних малозабезпечених мешканців району, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Бюджетний кодекс України, постановам Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», від 14 лютого 2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів».
Програма спрямована на фінансову підтримку районних громадських організацій ветеранів і інвалідів для вирішення питань соціального захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, інвалідів, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та інших непрацездатних мешканців району, подальшого стабільного розвитку місцевого самоврядування, налагодження соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, розвиток волонтерського руху, вшанування пам’яті загиблих, патріотичне виховання молоді.
Об’єктами дії Програми є громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю району, які стали переможцями конкурсу проєктів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів і інвалідів.
Заходи та завдання Програми встановлюються по напрямкам за пріоритетами, які визначені Порядком використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів), затвердженого рішенням сесії Нікольської районної ради «Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів)» та за результатами проведеного конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, в межах кошторисних призначень на відповідний рік та затверджується рішенням сесії районної ради щороку.
Громадські організації зобов’язані залучити додаткове фінансування для реалізації заходів по пріоритетним напрямкам Програми за рахунок вступних та членських внесків, коштів, наданих на добровільній основі, громадянами, підприємствами, установами, організаціями, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Частка такого фінансування має становити не менше 15% загальної суми кошторису витрат на виконання даної Програми.
Результатом ефективності реалізації Програми стане поглиблення співпраці громадськості з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток місцевого самоврядування, волонтерського руху, поліпшення морально-психологічного клімату в районі.
 
Начальник управління соціального
захисту населення                                                                                                        С. АЛІПА
                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                рішення районної ради
                                                                                                            __________№______
 
 
Порядок
використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті за «Районною Програмою надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки» (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Нікольська райдержадміністрація (далі – РДА). Розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації. (далі - Управління).
3. Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які здійснюють свою діяльність на території Нікольського району та зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань” та “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” (далі - громадські об’єднання), програми (проекти, заходи) місцевого рівня (далі - програми (проєкти, заходи) яких визначено переможцями конкурсу.
4. Бюджетні кошті спрямовуються на:
фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) - за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог «Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проєктів та заходів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету», затвердженого рішенням районної ради №_______від _______.
здійснення заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.
5. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань затверджується РДА за результатами проведення конкурсу.
6. Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:
1) реалізацію програм (проєктів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:
відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);
проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);
проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;
2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), а саме:
оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;
придбання канцелярських товарів;
послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проєкту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
7. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, можуть здійснюватися:
видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів.
При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проєкту, заходу);
оренда приміщень, території, споруди;
художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проєкту, заходу);
оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
оренда обладнання, оргтехніки;
оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проєктів, заходів);
відшкодування ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” та “Про жертви нацистських переслідувань” (які залучені до проведення або участі у програмі (проєкті, заході), та штатним працівникам громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проєкту, заходу) витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488);
одноразове навчання працівника громадського об’єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проєкту, заходу) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.
8. Заходи з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України проводяться структурними підрозділами відповідальними за цей напрямок відповідно до плану заходів, який затверджується РДА.
9. Управління щороку сприяє забезпеченню відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, зокрема:
День пам’яті Героїв Крут (29 січня);
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого);
День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);
День українського добровольця (14 березня);
День пам’яті та примирення (8 травня);
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);
День пам’яті жертв політичних репресій (третя неділя травня);
День пам’яті жертв Бабиного Яру (29 вересня);
День захисника України (14 жовтня);
День пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада);
інших дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.
У разі коли не визначено переможця конкурсу з відзначення цих святкових, пам’ятних та історичних дат з числа програм (проєктів, заходів) всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, структурні підрозділи відповідальні за цей напрямок забезпечують їх відзначення відповідно до цього Порядку.
10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
11. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
12. Громадські об’єднання, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають Управлінню звіт про реалізацію програми (проєкту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що визначена Управлінням.
Управління за поданням громадських об’єднань розміщує анонс заходу на сайті РДА з описом програми (проєкту, заходу).
13. Управління проводить постійний моніторинг реалізації всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом відвідування представниками Управління програм (проєктів, заходів), аналізу звітів громадських об’єднань тощо.
Порядок проведення моніторингу реалізації програм (проєктів, заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, та залучення до нього представників громадських об’єднань затверджується Управлінням.
Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на сайті РДА.
14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.ГОРБАТЕНКО
Порядок використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів) розроблений управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.
 
Начальник управління
соціального захисту населення
Нікольської райдержадміністрації                                                                                 С. АЛІПА                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                    рішення районної ради
                                                                                                                 __________№______
 
 
Положення
про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проєктів та заходів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету
 
1. Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проєктів та заходів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс) за рахунок коштів місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти).
2. Інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.
3. Бюджетні кошти на фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, надаються виключно на конкурсній основі.
4. Метою проведення Конкурсу є розвиток громадянського суспільства, залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення питань місцевого значення, розв’язання проблем цільових груп відповідно до визначених пріоритетних напрямків.
5. Організатором конкурсу (далі - Організатор конкурсу) є Нікольська райдержадміністрація. Головним розпорядником бюджетних коштів (далі - Головний розпорядник) є управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.
6. Одержувачами бюджетних коштів є інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), які здійснюють свою діяльність на території Нікольського району.
7. Організатор конкурсу щорічно визначає пріоритетні напрямки, на вирішення яких повинні спрямовуватись проєкти, розроблені ІГС.
До пріоритетних напрямків можуть бути віднесені цілі та завдання:
визначені як пріоритетні у нормативних актах, якими керується Організатор конкурсу;
визначені Організатором конкурсу на основі соціологічних та статистичних досліджень, експертних та аналітичних матеріалів, соціального моніторингу;
визначені на основі збору пропозицій громадськості, їх громадського обговорення та підготовки аналітичного звіту за їх підсумками;
які не були розв’язані або розв’язані неефективно за попередній період та залишаються актуальними;
які потенційно можуть бути розв’язані або вже розв’язуються за участі ІГС.
Цільові групи населення визначаються відповідно до цілей та пріоритетних напрямків.
8. До початку конкурсу Організатор конкурсу приймає рішення про оголошення у відповідному році конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, яким, зокрема:
визначаються строки проведення конкурсу та пріоритетні напрямки, на вирішення яких повинні спрямовувати проекти у відповідному році інститути громадянського суспільства;
затверджується граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу). Граничний обсяг фінансування може бути затверджений за кожним пріоритетним напрямом;
затверджується склад конкурсної комісії з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
затверджується текст оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у відповідному році, за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.
В оголошенні зазначаються:
пріоритетні завдання, що відповідають районним програмам і на виконання яких повинні спрямовуватися програми (проєкти, заходи), розроблені учасниками конкурсу;
перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані Організатором конкурсу;
вимоги до конкурсної пропозиції. У тексті оголошення про проведення конкурсу зазначаються вимоги до конкурсної пропозиції, що не суперечать нормам законодавства;
граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу);
адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;
строки подання конкурсних пропозицій;
строки проведення конкурсу.
9. Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка містить затверджені Організатором конкурсу форми заяви про участь у конкурсі, опису програми (проєкту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проеєту, заходу), оприлюднюються Організатором конкурсу на офіційному сайті Нікольської райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб до 1 квітня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проектів, заходів). При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.
10. Якщо Організатор конкурсу проводить конкурс уперше, він має право його проводити без дотримання строків, визначених в пункті 9 цього Порядку. При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.
11. Для участі у конкурсі ІГС подають Організатору конкурсу конкурсні пропозиції. Конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується інститутом громадянського суспільства для участі у конкурсі. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
12. Конкурсні пропозиції можуть подаватися ІГС, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
13. Конкурсні пропозиції подаються Організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.
14. Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:
заяву про участь у конкурсі, складену за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, із зазначенням найменування ІГС та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи ІГС, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
опис програми (проєкту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
листи - підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
інформацію про діяльність ІГС, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування ІГС, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, складену за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.
Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
15. Всі надані ІГС конкурсні пропозиції реєструються в окремому журналі секретарем Конкурсної комісії. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції ІГС видається довідка із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліку наданих документів.
Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.
16. У разі неподання жодної конкурсної пропозиції Організатор конкурсу має право продовжити строк приймання конкурсних пропозицій до одного місяця.
17. Організатор конкурсу не допускає ІГС до участі в конкурсі в разі, коли:
інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 цього Положення;
інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання Організаторові офіційного листа;
інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
установлено факт порушення ІГС вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.
18. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Конкурсна комісія) - тимчасово діючий орган, що утворюється для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) відповідно до вимог цього Положення.
19. Чисельний склад Конкурсної комісії не може бути меншим, ніж сім осіб. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
20. Головою Конкурсної комісії призначається представник Організатора конкурсу. До складу Конкурсної комісії включаються представники Організатора конкурсу, голова (уповноважений представник) Громадської ради, якщо така утворена при Організаторові конкурсу, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівці згідно тематики конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію.
21. Чисельність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників Організатора конкурсу, не повинна перевищувати 50 відсотків від кількості членів Конкурсної комісії.
22. Члени Конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
23. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, що є керівником/ членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.
24. Організатор конкурсу на офіційному сайті Нікольської райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дати затвердження персонального складу Конкурсної комісії розміщує інформацію про усіх її членів, яка містить найменування організації, яку представляє член Конкурсної комісії, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів Конкурсної комісії, які є представниками Організатора конкурсу).
В інформації про члена Конкурсної комісії, який є головою (уповноваженим представником) Громадської ради, утвореної при Організаторові конкурсу, зазначаються найменування та код згідно з ЄДРПОУ інституту громадянського суспільства, який делегував його до складу відповідної Громадської ради.
25. Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент її роботи.
26. Члени Конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член Конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Організатор конкурсу за поданням Конкурсної комісії виключає з її складу члена комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів.
Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена Конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.
27. Засідання Конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення. Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Конкурсної комісії.
28. Організатор конкурсу, за поданням Конкурсної комісії, виводить з її складу члена комісії, який двічі поспіль не взяв участі у засіданні Конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три робочих дні до проведення засідання.
29. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.
30. Усі рішення, прийняті Конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії.
31. Рішення Конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному сайті Нікольської райдержадміністрації.
Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання Конкурсної комісії.
32. Організатор конкурсу забезпечує прозорість та відкритість проведення конкурсного відбору. На офіційному сайті райдержадміністрації публікуються дати проведення етапів конкурсу, висвітлюються анонси заходів та етапи реалізації програм (проєктів, заходів).
33. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій ІГС, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів).
34. На першому етапі конкурсу члени Конкурсної комісії попередньо розглядають подані конкурсні пропозиції та індивідуально їх оцінюють за такими критеріями: відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та районним програмам; відповідність районному рівню виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
35. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у Порядку, визначеному Організатором конкурсу.
36. Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли ІГС не виконав (не реалізував) програми (проєкти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також у разі установлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.
37. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі потреби), Конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій щодо яких більшість її членів зробили висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.
38. За результатами оцінювання конкурсних пропозицій Конкурсна комісія може рекомендувати Організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.
39. На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.
 40. Рішення Конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на офіційному сайті Нікольської райдержадміністрації не пізніше, ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.
41. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.
42. Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.
43. У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист конкурсної пропозиції, Конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.
44. На третьому етапі конкурсу члени Конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:
відповідність програми (проєкту, заходу) її (його) меті;
реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання Конкурсної комісії.
45. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.
У разі, коли конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів. Відповідне рішення затверджується Конкурсною комісією.
46. Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.
47. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на офіційному сайті Нікольської райдержадміністрації міської ради.
48. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення Організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням Організатора конкурсу - в установленому порядку.
49. Протягом 15 робочих днів після затвердження районного бюджету на відповідний бюджетний період Конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проєкту, заходу).
50. Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити Організатору конкурсу про те, чи буде на програму (проєкт, захід), який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими Організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або районного бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного Організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.
51. На підставі рішення Конкурсної комісії та інформації, наданої переможцем конкурсу, Організатор конкурсу протягом 25 днів своїм рішенням затверджує перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу).
52. Інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
53. Використання коштів районного бюджету на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства для виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів), визначених переможцями, а також моніторинг стану виконання (реалізації) цих програм (проєктів, заходів) здійснюється у Порядку, розробленому на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»(зі змінами),з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 14.03.2018 №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів»
 
Керуючий справами районної ради                                                                   О.ГОРБАТЕНКО
Положення про проведення в Нікольському районі конкурсу з визначення проєктів та заходів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з районного бюджету підготовлено управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.
 
Начальник управління
соціального захисту населення
Нікольської райдержадміністрації                                                                                 С. АЛІПА
Додаток 1. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у _______ році
____________________________________ державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у ________ році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів ___________ бюджету.
Конкурс проводиться в рамках виконання Програми ________________ на _____ – ______ роки, затвердженої рішенням ______________________________    від   __ __________ ____ року   № ___________.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, Порядку використання коштів ________ бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів), затвердженого ______________ від __ ________ ______ року №____ та наказу ______________________________________________ державної адміністрації від __________ року № ______ «Про    організацію та проведення конкурсу з визначення   програм   (проєктів, заходів), розроблених інститутами   громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у _______ році».
Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення ________________ відповідно до визначених пріоритетних напрямків.
Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:
________________________________________
_______________________________________
Рівень виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) має відповідати адміністративно-територіальному рівню проведення конкурсу[i].
Проєкти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інституту громадянського суспільства, які:
-        Є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку
-        Зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.
-        Відповідають типам організацій визначеним у Програмі ______________, а саме_____________.
Проєкти можуть включати такі види діяльності:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проєкти, які:
-        спрямовані на отримання прибутку;
-        спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
-        не передбачають ___________ рівня реалізації.
-        Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в ____________ бюджеті на ______ рік.
Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу проєктів, становить__________ грн. із них на відповідні пріоритетні напрямки:
_____________________________ _______ грн.
_____________________________ _______ грн.
Граничний осяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проєкту становить не більше ___________ грн.
За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проєкту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
-        заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
-        опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком 2;
-        листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
-        інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3.
-        Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства)
Конкурсна пропозиція складається українською мовою.
Проєкти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції приймаються з ________ по ________ _____ року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: _________________________________________________________________.
Консультації та додаткова інформація за телефоном ____________ або на сайті __________________ .
Строки проведення конкурсу з _______ по _________ _____ року.
 
До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:
-        інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
-        інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
-        інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
-        інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
-        конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
-        установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.
Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
Начальник управління
соціального захисту населення                                                                С.АЛІПА
 
 

Додаток 2. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
 
Дата реєстрації заяви
 
Реєстраційний номер
 
(заповнює посадова особа організатора конкурсу)
1.
Найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту та його статус
 
2.
Назва проекту
 
3.
Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проєкт
(словами, зазначити тільки одне)
 
4.
Загальна сума кошторису з урахуванням співфінансування
 
4.1.
за рахунок бюджетних коштів
 
4.2.
кошти співфінансування (не менше 15%)
 
5.
Строк реалізації проєкту
 
7.
Прізвище та ім’я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, e-mail
 
8.
Прізвище, ім’я та посада керівника проєкту, поштова адреса, телефон, e-mail
 
(заповнює учасник конкурсу)
 
Цією заявою підтверджую про __________________ факту порушення
                                                                                    (відсутність / наявність)
Інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заповнює учасник конкурсу у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства -
вказується яке саме порушення вчинено та які заходи впливу були застосовані, зокрема попередження чи інші)
 
Гарантуємо, що у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету ці кошти будуть використані винятково для потреб, визначених проектом, відповідно та в межах кошторису витрат, затвердженого організатором конкурсу. 
Із умовами конкурсу ознайомлені та згодні.
 
 
 
 
 
(посада керівника громадського об’єднання або уповноваженої особи)
 
(підпис)
 
(ПІБ)
 
“___ˮ _________________ 20___ р.

Додаток 3. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
 
ОПИС
проєкту та кошторису витрат,  необхідних для його реалізації
 
 
 
(найменування проекту із речення, що відображає суть проекту, до 10 слів)
 
 
(найменування інституту громадянського суспільства відповідно до статуту)
 
 
1. Анотація проєкту: _________________________________________________
____________________________________________________________________
(не більше однієї сторінки друкованого тексту)
В анотації проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою: хто реалізуватиме проект, в чому полягає його актуальність, які заходи будуть здійсненні в рамках проекту, очікуваний результат, тривалість та бюджет.
 
2. Детальний опис проєкту
2.1. Соціальна проблема та пріоритетне завдання, для вирішення яких спрямовано проєкт.Які шляхи та методи вирішення соціальної проблеми та досягнення пріоритетного завдання передбачаються проектом, його мета?
2.2. Інформація про цільову аудиторію
на які цільові групи населення та організації поширюватиметься проєктна діяльність. Коротко описати цільові групи (соціальні, вікові та географічні дані), а також зазначити кількісні показники – скільки представників цільової аудиторії буде охоплено проектом; скільки людей отримають користь від реалізації проєкту, яким чином здійснюватиметься відбір/залучення учасників проєкту.
2.3. Мета та завдання
Чітко сформулювати мету, яку ставить перед собою організація для вирішення обраної проблеми; завдання, які будуть вирішуватись для досягнення поставленої мети).
2.2. План реалізації проєкту:
Потрібно детально описати план-графік заходів, які відбуватимуться у рамках реалізації проекту).
План може бути представлений у вигляді таблиці:
Етапи реалізації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Строк реалізації етапу
Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Відповідальні виконавці проєкту:
 
Прізвище, ім’я, по батькові
 
Обов’язки у межах проєкту
 
Освіта, спеціалізація (у т.ч. додаткові курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари)
 
Досвід роботи (Необхідно відобразити той досвід, який відповідає напрямкам проєкту
 
 
2.4. Залучені до реалізації проекту організації (якщо такі є) та розподіл обов’язків між ними
№ з/п
Назва організації партнера
Контактна особа (П.І.Б., посада, тел.)
Форма участі та обов’язки в межах проєкту
Примітка
 
 
 
 
 
 
2.5. Шляхи інформування громадськості про хід реалізації проєкту
Зазначити способи розповсюдження та конкретні джерела оприлюднення інформації про реалізацію проєкту, способи залучення ЗМІ, органів влади, партнерів та інших аудиторій до реалізації проєкту.
2.6. Очікуваний результат та конкретні результативні показники:
Описати кількісні та якісні результати поєекту, вплив на цільові групи, соціально-економічні наслідки, ефективність та корисність, короткострокові та довгострокові наслідки, можливість використання результатів проєкту після його закінчення
2.7. Перспективи продовження проєкту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.
 
2.8. Яку частину коштів і з яких джерел очікується залучити для реалізації проєкту?
.
3. Кошторис витрат на фінансову підтримку у сумі    _____________________гривень, додається.
(додається за формою згідно додатку на окремому аркуші(ах)
 
4Обґрунтування кількості послуг та товарів
в тому числі й тих, що будуть залучені із інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей прєекту та принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання
__________________________________________________________________
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)
5. Перелік та характеристика наявної матеріально-технічної та кадрової бази __________________________________________________________________
(інформація вказується у кількісних показниках)
 
Примітки:
1. Інститут громадянського суспільства може додатково подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проєкт.
 
 
 
 
 
 
(посада керівника інституту громадянського суспільства або уповноваженої особи)
 
(підпис)
 
(ПІБ)
“___ˮ _________________ 20___ р.
 
 
 
 
 
КОШТОРИС ВИТРАТ
на фінансову підтримку інституту громадянського суспільства для реалізації проєктів
 
(назва інституту громадянського суспільства)
 
(назва проєкту)
№ з/п
Стаття витрат
Розрахунок витрат
Сума коштів, державного бюджету, грн
Власний внесок організації, грн
Загальна сума коштів, грн
1
2
3
4
5
6
7
8
РАЗОМ витрат за кошторисом
 
 
0
1
Витрати на реалізацію проекту
 
 
 
1
Оплата послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), , які залучаються до підготовки, реалізації проекту на підставі цивільно-правових договорів (не більше 20 % загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації проєкту)
Кількість залучених осіб
Кількість годин
Оплата за годину, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
2
Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (назва, м²))
Кількість одиниць
Кількість днів (годин) оренди
Вартість оренди за день (годину), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
3
Художнє та технічне оформлення місць реалізації проєкту
Кількість одиниць
Кількість годин (днів)
Вартість за годину (день), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
4
Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного засобу)
Кількість одиниць
Кількість годин (км)
Вартість за годину (км), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
5
Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними) (перелік та технічні характеристики)
Кількість одиниць, шт.
Кількість днів (годин) оренди
Вартість оренди за день (годину), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
6
Послуги зв’язку та поштові витрати (перелік)
Кількість одиниць (хв., шт.)
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
7
Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні характеристики)
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
8
Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік)
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
9
Оплата проїзду представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проєкту
Кількість осіб
Кількість днів (раз)
Вартість за день (раз), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
10
Оплата харчування представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проєкту
Кількість осіб
Кількість днів
Вартість за день (раз), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
11
Оплата вартості проживання представникам цільової групі населення та штатним працівникам інституту громадянського суспільства, які залучені до виконання проєкту
Кількість осіб
Кількість днів
Вартість за день (раз), грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
12
Одноразове навчання працівника інституту громадянського суспільства, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою
Кількість осіб
Кількість днів
Вартість за день, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
13
Інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації проєкту (перелік витрат)
Кількість одиниць
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
2
адміністративні витрати інституту громадянського суспільства під час реалізації проєкту (на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки)
 
0
0
1
Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень інституту громадянського суспільства
Кількість одиниць
Кількість м²
Вартість оренди за м², грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
2
Оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання
Кількість спожитих послуг (Гкал/міс., кВт/міс., м³/міс.)
Кількість місяців
Тариф, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
3
оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників безпосередньо задіяних в реалізації проекту у розмірі не більше середньої заробітної плати по ________ області за минулий рік
Посадовий оклад за місяць (день), грн
Інші виплати за місяць (день), грн
Кількість відпрацьо-ваних місяців (днів)
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
4
Нарахування
Сума
х
Відсоток
х
х
х
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
5
Придбання канцелярських товарів
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
6
Оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки
Кількість одиниць (хв., шт.)
 
Вартість за одиницю, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
7
Оплата послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку
Кількість наданих послуг
 
Вартість за надану послугу, грн
х
х
х
 
 
 
 
 
0
Всього за статтею
 
 
 
 
 
0
 
 
* Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію проєкту на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки
Керівник або уповноважена особа інституту громадянського суспільства
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

Додаток 4.
До Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
Інформація про діяльність
інституту громадянського суспільства
 
 
1. Назва інституту громадянського суспільства та його організаційно-правова форма:
 
2. Дата створення інституту громадянського суспільства:
 
3. Код за ЄДРПОУ:
 
4. Банківські реквізити:
 
5. Мета та основні напрями діяльності інституту громадянського суспільства відповідно до статуту:
 
6. Досвід діяльності інституту громадянського суспільства з тематики проекту та результати такої діяльності (до трьох абзаців):
 
7. Інформація про досвід реалізації проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування:
№ з/п
Назва проєкту
Сума фінансової підтримки, грн.
Джерела фінансування
Строки виконання проєкту
Короткий опис (3-4 речення) проєкту
 
 
 
 
 
 
 
8. Джерела фінансування інституту громадянського суспільства:
 
9. Матеріально-технічна база інституту громадянського суспільства (наявність власного офісу та оргтехніки, інші ресурси):
 
10. Кадрове забезпечення:
Прізвище, ім’я,
по-батькові
Посада та основні обов’язки в інституті громадянського суспільства
Кваліфікація (освіта)
 
Досвід виконання проектів
 
 
 
 
 
 
Керівник інституту громадянського суспільства _____________                _________________
                                                                                                          (підпис)                                     (Прізвище, ініціали)
 
М.П.

Додаток 5. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
Проект
Договір № _____
про надання фінансової підтримки
 
місто _______­­­­­­­­­___________                                                                   «____» __________ 2018 р.
 
_____________________________________________________________________[ii]в особі __________________[iii], який діє на підставі Положення про ________________________________________, затвердженого ______________________________________________________, з однієї сторони (далі – Сторона-1) та ____________________________ «_____________________», що є неприбутковою організацією, в особі ___________________________, який/яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого ______________________________ (свідоцтво або виписки № _____ від ___________ (для організацій, що створені до 07.05.2011)), далі – Сторона-2, з іншої сторони, а разом іменовані Сторонами уклали цей Договір про наступне.
 
1. Предмет Договору
1.1.       Сторона-1 на підставі наказу _____________________ від _____________ № _______ забезпечує надання фінансової підтримки із _____________________________ () на реалізацію Стороною-2 програми (проекту, заходу) «__________________________________» (далі – Проєкт), а Сторона-2 зобов'язується забезпечити реалізацію Проєкту та здійснити співфінансування такого Проекту.
1.2.       У рамках своїх зобов'язань за цим Договором Сторона-2 здійснює реалізацію Проєкту у відповідності до Кошторису витрат (додаток №____ до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору та конкурсної пропозиції і рішенняКонкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 20___ році (далі – Конкурсна комісія) від ______ № ________, (додаток №____ до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.
2. Витрати на реалізацію Проєкту
2.1 У відповідності до наказу _____________________ від _____________ № _______та цього Договору Сторона-1 забезпечує надання фінансової підтримки із ______________________[iv] за КПКВК _____________________________________, за КЕКВ ________ у сумі ____________ (_______________) грн Стороні-2 на її реєстраційний рахунок, відкритий в ____________ Казначейства, для реалізації Стороною-2 Проєкту, у тому числі на адміністративні витрати у сумі ___________ (____________) гривень.
2.2. Загальна сума Договору складає _________ грн (прописом).
2.2.1. Фінансування Проєкту із ______________________[v]  за КПКВК _____________________________________, _____ грн (прописом)
2.2.2. Співфінансування Проекту Стороною-2 складає у сумі ________ (_________) гривень. Співфінансування може здійснюватися як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
3. Права та зобов'язання Сторін
3.1.       Сторона-1 зобов'язується:
3.1.1.   Надати фінансову підтримку Стороні-2.
3.1.4.   Розміщувати на власному офіційному веб-сайті розроблені Стороною-2 плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з реалізацією Проєкту.
3.2.       Сторона-1 має право:
3.2.1.          Брати участь у заходах, що спрямовані на реалізацію Проєкту. Залучати до участі у заходах, що спрямовані на реалізацію Проєкту, та залучати до проведення постійного моніторингу реалізації Проєкту, членів конкурсної комісії, інші громадські організації.
Здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на будь-якій стадії реалізації проекту, а також після його завершення.
3.2.2.         Не виділяти решти бюджетних коштів, передбачених п. 2.2.1.1. цього Договору, у разі порушень Стороною-2 зобов’язань за цим Договором, або зменшити обсяг решти асигнувань на суму витрат, документи щодо підтвердження якої не відповідають вимогам до подання фінансових звітів, встановлених Стороною-1.
3.2.3.         У разі прийняття Конкурсною комісією рішення про невиконання (нереалізацію) Стороною-2 Проєкту, прийняти рішення про повернення Стороною-2 бюджетних коштів за цим Договором, яке Стороною-1 надсилається протягом трьох робочих днів з моменту прийняття.
3.2.4.         Встановлювати строки подання Cтороною-2 оперативної інформації, фінансової та бюджетної звітності за цим Договором.
3.2.5.     Інші права, що випливають із вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
3.3.       Сторона-2 зобов'язується.
3.3.1.      Належним чином та в повному обсязі виконати свої зобов'язання за цим Договором у строк до ___________ 20___ року та реалізувати Проєкт відповідно до опису та плану виконання Проєкту із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі.
3.3.2.      Забезпечити співфінансування Проєкту в розмірі не менше 15 відсотків від загального обсягу фінансування Проєкту (зазначеного у п. 2.2.1.) у вигляді як матеріальних (у тому числі грошових), так і нематеріальних ресурсів.
3.3.3.      У разі зміни строків проведення заходів Сторона-2 після прийняття такого рішення невідкладно у письмовому вигляді повідомляє Сторону-1 з обґрунтуванням таких змін, за результатами чого за згодою Сторін можуть вноситись відповідні зміни до цього Договору.
3.3.4.      Під час проведення заходів у рамках реалізації Проєкту здійснювати заходи щодо недопущення ксенофобії, зокрема українофобії, аморальної поведінки, актів вандалізму, демонстрації еротики та порнографії, розпиття спиртних напоїв та вживання наркотичних засобів учасниками Проєкту, а в разі підозри щодо наркотичного чи алкогольного сп’яніння учасника (учасників) заходу чи інших протиправних дій – негайно викликати представників поліції для перевірки і фіксації даного випадку у встановленому законодавством порядку.
3.3.5.      На всіх етапах виконання Проєкту забезпечити безпеку учасників, зокрема, за необхідності: можливість медичного обслуговування, охорону місць проведення заходу тощо.
3.3.6.      Оприлюднювати та подавати організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), проміжні та підсумкові звіти.
3.3.7.      Висвітлювати інформацію під час виконання Проєкту щодо проведення заходів та підсумки реалізації Проєкту на власному веб-сайті та/або на відповідних сторінках соціальних мереж, із обов'язковим зазначенням, що захід здійснювався за фінансової підтримки Сторони-1. Копії документів, що підтверджують оприлюднення, додавати до підсумкового звіту за результатами реалізації Проєкту.
3.3.8.      Забезпечити вільний доступ представників Сторони-1, які здійснюють моніторинг і контроль за використанням бюджетних коштів Проекту, і залучених Стороною-1 громадських об’єднань, з можливістю ознайомлення з первинними документами (у разі необхідності), які стосуються виконання Проєкту.
3.3.9.      На вимогу Сторони-1 надавати оперативну інформацію, фінансову та бюджетну звітність за цим Договором у терміни, визначені Стороною-1 та нормативно-правовими актами.
3.3.10. Погоджувати зі Стороною-1 зразки або макети поліграфічної продукції та сценарії відеоматеріалів в рамках реалізації Проєкту.
3.3.11.   У разі неможливості реалізації Проєкту, повідомити Сторону-1 не пізніше, як за 10 робочих днів до запланованої дати початку реалізації Проєкту, забезпечити наявність на розрахунковому рахунку виділених бюджетних асигнувань для подальшого корегування відкритих асигнувань та планових бюджетних призначень.
3.3.12.   Під час реалізації Проєкту у всіх друкованих, аудіо- та відеоматеріалах зазначати, що захід здійснюється за фінансової підтримки Сторони-1.
3.3.13.   Реалізовувати Проєкт державною мовою без обмеження кількості перекладів на інші мови. У випадку, якщо Проект спрямовано на вивчення іноземних мов, Проєкт може бути реалізованим мовою, яка вивчається.
3.3.14.   У разі використання музичного супроводу під час реалізації Проєкту, використовувати словесно-музичні твори, виконані державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами країн Європейського Союзу.
3.3.15.   Не використовувати під час реалізації Проєкту аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.
3.3.16.   Під час урочистого відкриття заходів у рамках реалізації Проєкту забезпечити виконання державного гімну України.
3.3.17.   Не допускати до участі у заходах у рамках реалізації Проєкту осіб, які підтримують дії держави-агресора та окупацію державою-агресором території України, публічно декларують прихильність до антиукраїнської пропаганди з боку країни-агресора і підконтрольних їй ЗМІ, протидіють мобілізації в державні силові структури, які беруть участь в обороні державної незалежності і територіальної цілісності України, публічно виявляють зневажливе ставлення до осіб, зазначених у статті 1 Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті", учасників Революції Гідності і воїнів, які брали участь в антитерористичній операції, чи в іншій спосіб протидіють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.
3.3.18.    Після реалізації Проєкту, не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, а у разі проведення заходу наприкінці року – не пізніше 20 грудня, надати Стороні-1 на затвердження Фінансовий звіт та Підсумковий звіт за встановленими Стороною-1 формами.
3.3.19.    Здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому законом порядку.
3.3.20.    При закупівлі товарів робіт і послуг за бюджетні кошти не залучати субпідрядників та посередників різних форм власності.
3.3.21.    Оприлюднювати інформацію на відповідних веб-порталах згідно з Законами України «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі» у встановленому законодавством порядку та строки.
3.3.22.    Повернути Стороні-1 залишки коштів фінансової підтримки після завершення Проекту в тижневий строк та протягом трьох робочих днів поінформувати про це Сторону-1.
3.3.23.    У разі надходження рішення Сторони-1 про повернення бюджетних коштів в бюджетний період, у якому надавалася фінансова підтримка, Сторона-2 зобов'язана у тижневий строк забезпечити наявність визначеного до повернення обсягу асигнувань на реєстраційному рахунку, відкритому в органах Казначейства, виділеного Стороною-1 на реалізацію Проєкту, для подальшого корегування відкритих асигнувань та бюджетних призначень. У разі надходження рішення Сторони-1 про повернення бюджетних коштів після завершення бюджетного періоду в якому надавалася фінансова підтримка,
Сторона-2 зобов'язана у тижневий строк перерахувати кошти в дохід державного бюджету та протягом трьох робочих днів поінформувати про це Сторону-1.
3.3.24.    У разі тривалості Проєкту більше одного календарного місяця подавати Стороні-1 проміжні звіти за формою 2. (додаток № 2 до Договору) до 5 числа місяця, наступного за звітнім.
3.3.25.    повернути бюджетні кошти у разі невиконання (нереалізації) програми (проєкту, заходу) протягом семи днів з моменту отримання вимоги Сторони-1 про це.
3.4.      Сторона-2 має право:
3.4.1.       Самостійно обирати способи реалізації Проєкту, якщо вони не суперечать нормам чинного законодавства, умовам цього Договору та опису Проєкту.
3.4.2.       Здійснити внесок (співфінасування) для виконання (реалізації) Проєкту у вигляді як матеріальних (у тому числі грошових), так і нематеріальних ресурсів.
3.4.3.       Залучати до реалізації Проєкту спеціалістів на підставі цивільно-правових договорів. При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації Проєкту.
3.4.4.       Інші права, що випливають із вимог чинного законодавства Україні та умов цього Договору.
4. Відповідальність Сторін
4.1.            Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання умов цього Договору у відповідності до чинного законодавства України.
4.2.            Сторона-1 звільняється від відповідальності у випадку відсутності бюджетного фінансування за КПКВК ___________________________________________ та затримки фінансування або відкриття асигнувань органами Казначейства.
4.3.            У випадку порушення Стороною-2 пункту 3.3. Договору, умов реалізації Проєкту та строків подання звітності, Сторона-1 має право на дострокове розірвання цього Договору.
4.4.       У випадку дострокового розірвання цього Договору Сторона-2 зобов'язана у тижневий строк з моменту отримання повідомлення про намір Сторони-1 розірвати Договір забезпечити наявність визначеного до повернення обсягу асигнувань на реєстраційному рахунку, відкритому в органах Казначейства, виділеного Стороною-1 на реалізацію Проєкту, для подальшого корегування відкритих асигнувань та бюджетних призначень та протягом трьох робочих днів поінформувати про це Сторону-1.
4.5.       За прострочення строків цього Договору Сторона-2 сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення від суми неповернутих коштів.
5. Форс-мажорні обставини
5.1.           Сторона, що порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок обставин, на що Сторона не мала змоги вплинути (форс-мажор).
5.2.           До форс-мажорних обставин відносяться: надзвичайна і непереборна сила (стихія, страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, пожежа, повінь, землетрус та інші), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та підтверджується довідкою уповноваженого органу.
5.1.           Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Форс-мажорну обставина підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
 
 
6. Вирішення спорів
6.1.Усі спори, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.
6.2 Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.
7. Строк договору
7.1.Цей договір набуває чинності з дати підписання Сторін і діє до _____________ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
8. Інші умови
8.1.Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим Договором не допускається, крім випадків, прямо передбачених цим Договором.
8.2.У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.3.Усі зміни й доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі і є його невід’ємною частиною.
8.4.Цей Договір з додатками укладено на _____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
9. Додатки:
До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід’ємною частиною:
  1. Кошторис витрат на реалізацію Проєкту (з усіх джерел фінансування).
  2.  Форма 2.
  3. Інформація про етапи виконання Стороною-2 Договору у 20___ році.
  4. Конкурсна пропозиція ІГС ______________________.
  5. РішенняКонкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування.
 
10. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
СТОРОНА-1
 
 
 
 
Сторона-1 не є платником податків на загальних підставах
СТОРОНА-2
 
 
 
 
Сторона-2 є неприбутковою організацією
Підписи та печатки
СТОРОНА-1
_______________________
Код ЄДРПОУ:
Місце розташування:
 
 
________________
                                                                             М.П.
«____» _____________ 201_ р.
СТОРОНА-2
_______________________
Код ЄДРПОУ
Місце реєстрації:
Засоби зв’язку:
Банк:
МФО:
Р\Р
 
 
 
______________________ 
 
                                           М.П.           
«____» _____________ 201_ р.

 
Додаток до Договору про фінансову підтримку для реалізації програми (проєкту, заходу) 
від “___” __________ 20__ р. № ___
 
 
Інформація
про етапи виконання ___________________________________ Договору у 20___ році
                                  (Сторона-2)
 
Етапи виконання
Опис заходів для здійснення етапу
Строк реалізації етапу
Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)
 
 
 
 
 
 

 
Додаток 6. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
Проведення моніторингу та форма моніторингового звіту
Моніторинговий звіт подається разом з підсумковим та фінансовим звітом на затвердження ________________.
Моніторинговий звіт складається працівниками відповідного структурного підрозділу _________________ (Організатора конкурсу), які здійснювали моніторинг виконання проєкту.
У разі необхідності до моніторингового звіту додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результативності виконання проекту.
Моніторинг застосовується до проектів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, яким надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів.
Моніторинг – комплекс взаємопов’язаних заходів організаційного та правового характеру щодо отримання, аналізу, зберігання та використання інформації про реалізацію проєктів, результативних показників у досягненні поставленої мети, завдань з пріоритетних напрямків.
Основними завданнями моніторингу є:
-        Отримання об’єктивної інформації про якість виконання проєктів, а також прогнозування подальшого впровадження результатів;
-        Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, наданих інститутам громадянського суспільства – переможцям конкурсу.
-        Забезпечення статистичною та аналітичною інформацією про якість реалізації проєктів.
Моніторинг проводиться шляхом відвідування проектів, збору та аналізу інформації, звітів інститутів громадянського суспільства, інформації в ЗМІ та підготовки результатів моніторингу.  
Моніторинг проводиться із залученням працівників ___________ (організатора конкурсу), членів конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою).
Моніторинг може передбачати анкетування учасників проєкту і організаторів, аналіз програмної документації та інформаційних матеріалів.
На основі моніторингу визначається:
-        Причини неефективності виконання проєкту (пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації її виконання);
-        Досягнення в результаті виконання проєкту.
Результати моніторингу враховуються під час відору проектів щодо бюджетної підтримки на наступний рік.
 
Моніторинговий звіт
1. Назва проєкту: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
2. Найменування інституту громадянського суспільства: _______________________________ ________________________________________________________________________________
3. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проєкту: ________________________________________________________________________________
4. Інформація про кількість учасників проєкту та повнота охоплення цільової аудиторії: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
5. Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: ___________________________________
________________________________________________________________________________
6. Інформаційна підтримка проєкту (посилання на матеріали в інтернеті та сюжети (статті) в ЗМІ, що висвітлюють захід) ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
7. Досягнення мети і завдань в результаті виконання проєкту: ___________________________ ________________________________________________________________________________
8. Відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________
9. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання проєкту:_________________________________________ ________________________________________________________________________________
10. Додаткова інформація: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
11. Дата та місце проведення моніторингу: ___________________________________________ ________________________________________________________________________________
 
Підписується особою, яка здійснювала моніторинг (представник Організатора конкурсу, член конкурсної комісії, інституту громадянського суспільства)
 
 
_____________________                         ___________                              __________________
                    (Посада)                                                             (підпис)                                                        (ініціали, прізвище)
 
___ ____________ 20__ р.
 

Додаток 7. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
Підсумковий звіт про виконання договору та осяг використаних бюджетних коштів подається інститутом громадянського суспільства у ________ після реалізації програми (проєкту, заходу) на погодження Організатору конкурсу
 
Підсумковий звіт після погодження _________________ подаються на затвердження _______________________
 
Підсумковий звіт подається у двох примірниках, один з яких після затвердження зберігається у відповідному структурному підрозділі _______________ протягом трьох років, а другий повертається інституту громадянського суспільства.
 
До підсумкового звіту додається:
-        Матеріали про виконання проекту на паперовому (фото) та електронному носіях (фото, відео);
-        Копія наказу ____________________ про виділення коштів на виконання проекту;
-        Копія списків учасників, залучених до виконання проєкту, які затверджуються керівником, за такою формою:
з/п
П.І. Б. учасників проєкту
Найменування організації, посада
Місце проживання учасника заходу (населений пункт, адміністративно-територіальна одиниця)
Підпис учасників проекту
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До учасників виконання проекту належать особи, які беруть безпосередньо участь у проекті.
-        Зразки поліграфічної, інформаційної, акцидентної продукції, ксерокопії публікацій;
-        Макети поліграфічної продукції, погоджені Організатором конкурсу (за наявності).
 
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
Про виконання договору з реалізації проєкту та обсяг використаних бюджетних коштів
________________________________________________________________________________
(найменування інституту громадянського суспільства)
________________________________________________________________________________
(назва проєкту, пріоритет)
 
Проєкт реалізовано відповідно до наказу _______________________ від __________ № ________ _____________________________
(назва наказу)
 
Інформація про реалізацію проєкту:
 
1. Запланована мета проєкту _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(опис та перелік виконаних завдань)
2. Основні заходи реалізації програми (проєкту, заходу)
з/п
Заходи (завдання) проєкту (форма їх організації)
Місце реалізації
Строки реалізації
1
2
3
4
 
 
 
 
 
3. Учасники проєкту
 
з/п
Назва проєкту (етапу)
Відповідальний виконавець
Категорії учасників
Кількість учасників проєкту, які беруть безпосередньо участь у проекті, і видатки, на утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок бюджетних коштів
Кількість учасників, охоплених проєктом
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
4. Особи, запрошені до участі у реалізації проєкту (якщо вони не входили до складу учасників проєкту)
 
з/п
Назва проєкту (етапу)
Категорії запрошених
Кількість запрошених
1
2
3
4
 
 
 
 
 
5. Залучені спеціалісти
 
з/п
Назва проєкту (етапу)
Фах, спеціалізація залучених спеціалістів
Кількість залучених спеціалістів
1
2
3
4
 
 
 
 
 
6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проєкту ______________________ ________________________________________________________________________________
(найменування, підпорядкування, поштова адреса, контакти)
 
7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)
 
з/п
Опис та перелік завдань проєкту
Результативні показники проєкту (кількісні та якісні)
Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)
Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії на яку спрямовувався проєкт
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
8.     Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проєкту
 
з/п
Сума виділених коштів (грн)
Фактично використані бюджетні кошти (грн)
Сума залучених коштів громадською організацією (грн)
1
2
3
4
 
 
 
 
 
9.     Інформаційна підтримка проєкту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)
 
з/п
Назва ЗМІ/ теле- радіоканалу
Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання поєднань громадян (недержавних організацій, політичних партій)
Назва публікації (програми)
Дата публікації (ефіру)
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
10.  Види та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів
 
з/п
Види інформаційно-методичних матеріалів
Назви інформаційно методичних матеріалів
Спрямованість
Кількість
Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
11. План використання організацією результатів реалізації проєкту ______________________ _____________________________________________________________________________
 
12.  Показники, що характеризують реалізацію проєкту
 
з/п
Показники
Одиниця виміру
Значення
1
Продукту
 
 
 
 
 
 
2
Якості
 
 
 
 
 
 
 
13. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) ______________________________________ _____________________________________________________________________________
 
Керівник                                                     _____________              _________________________
інституту громадянського                              (Підпис)                           (ініціали, прізвище)
суспільства
 
М.П.
__ ___________20__ р.

Додаток 8. Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проєктів, заходів)
 
 
 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Про реалізацію проєкту
 
________________________________________________________________________________
(назва програми (проекту, заходу)
Інституту громадянського суспільства, який одержав фінансову підтримку з _____ бюджету,
________________________________________________________________________________
(Найменування інституту громадянського суспільства)
(наказ _______________________________ (далі - ______) від «__» ___________ 20__ року № _____,
 
Договір про реалізацію проєкту
від «___» ___________ 20__ року №____
 
Строк реалізації проєкту:
З «___» _____________ 20__ року по «___» ________________ 20__ року.
 
1. Звіт про використання бюджетних асигнувань на реалізацію проєкту.
Передбачено виділення бюджетних асигнувань на реалізацію проекту за КПКВК ___________ КЕКВ ______ - _____________ гривень
Виділено бюджетних асигнувань _______________ гривень (розподіл відкритих асигнувань від «___» ____________ 20 20__ року №____
 
з/п
Статті витрат з деталізацією (згідно із затвердженим планом використання бюджетних коштів)
Сума витрат, грн (згідно з планом використання бюджетних коштів)
Касові видатки, грн (сплачено за придані товари та надані послуги)
Фактичні видатки, грн
Зареєстровані та несплачені фінансові зобов’язання, грн
Реквізити підтверджувальних документів
 
 
 
 
 
 
 
Усього:
 
 
 
 
 
Підтверджувальними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо із зазначенням їх повних реквізитів.
Підтверджувальними документами щодо фактичних видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти із зазначенням їх повних реквізитів.
Підтверджувальними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов’язань є реєстри зобов’язань та реєстри фінансових зобов’язань з відміткою органу Державної казначейської служби України «Зареєстровано та взято на облік» із зазначенням їх повних реквізитів.
 
2.    Звіт про використання ресурсів з позабюджетних джерел на реалізацію проекту.
Передбачено залучити ресурси з позабюджетних джерел на реалізацію проекту _________ гривень.
Використано ресурсів з позабюджетних джерел на реалізацію проєкту в еквіваленті _____________ гривень.
з/п
Статті витрат з деталізацією (згідно з додатком до договору про виконання проєкту)
Сума витрат, грн
Найменування та реквізити організації (фізичної особи), ресурси якої були залучені на реалізацію проекту
Касові видатки, грн (сплачено за придані товари та надані послуги)
Фактичні видатки, грн (у тому числі внесок у вигляді матеріальних та нематеріальних ресурсів)
Реквізити підтверджених документів
 
 
 
 
 
 
 
Усього:
 
 
 
 
 
 
 
Підтверджувальними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо із зазначенням їх повних реквізитів.
Підтверджувальними документами щодо фактичних видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти із зазначенням їх повних реквізитів.
Підтверджувальними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов’язань є реєстри зобов’язань та реєстри фінансових зобов’язань з відміткою органу Державної казначейської служби України «Зареєстровано та взято на облік» із зазначенням їх повних реквізитів.
Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії _________________ __________________________ (м._______, вул._________________, буд.______, оф.____).
(Найменування інституту громадянського суспільства)
 
 
3. Після перевірки фінансового звіту на рахунок
 
____________________________________________________________________________,
(Найменування інституту громадянського суспільства)
 
Відкритий в органах Казначейства, належить перерахувати бюджетні асигнування в сумі _____ гривень , що відповідає сумі зареєстрованих та несплачених фінансових зобов’язань.
 
 
 
Керівник інституту                                                     ____________        __________________
громадянського суспільства                                               (підпис)                       (ініціали, прізвище)
 
 
Головний бухгалтер інституту                                 ____________        __________________
громадянського суспільства                                               (підпис)                       (ініціали, прізвище)
 
 
М.П.
 
 
 
Фінансовий звіт перевірено в частині статей витрат плану використання бюджетних коштів:
 
____________________
____________________                                  ____________        __________________
____________________                                          (підпис)                       (ініціали, прізвище)
 «___» ____________ 20__ року
 
Затверджений фінансовий звіт прийнято:
 
____________________
____________________                                  ____________        __________________
____________________                                          (підпис)                       (ініціали, прізвище)
 
 
«___» ____________ 20__ року
 
 
Бюджетні асигнування в сумі ________ гривень перераховано __________________________ ________________________________________________________________________________
(найменування інституту громадянського суспільства)

Додаток 9. Підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), розробленого інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 20__ році
 
ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК
Щодо виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), розробленого інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 20__ році
з/п
Назва програми (проєкту, заходу)
Найменування інституту громадянського суспільства
Обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) грн.
Обсяг витрачених бюджетних коштів, які надані для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) грн.
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________                    ____________                           ____________________
       (посада)                                      (підпис)                                          (ініціали та прізвище)